Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adı/E-posta:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 205
» Son Üye: DissidenT53
» Toplam Konular: 776
» Toplam Yorumlar: 1,956

Detaylı İstatistikler

Kimler Çevrimiçi
Toplam: 14 kullanıcı aktif
» 0 Kayıtlı
» 14 Ziyaretçi

Son Aktiviteler
AÖF Vize-Final Sorularını...
Forum: Aöf Sınavları
Son Yorum: Burock
06-10-2016, Saat: 13:54
» Yorumlar: 4
» Okunma: 1,800
Yönetim Bilişim Sistemler...
Forum: Yönetim Bilişim Sistemleri
Son Yorum: Metallicali
04-10-2016, Saat: 19:58
» Yorumlar: 2
» Okunma: 213
Maliye Bölümü Sorumlu Olu...
Forum: Maliye
Son Yorum: Metallicali
27-09-2016, Saat: 18:36
» Yorumlar: 2
» Okunma: 213
Mybb ChangUonDyU Eklentis...
Forum: WeB Bilgi
Son Yorum: Metallicali
09-04-2016, Saat: 20:52
» Yorumlar: 4
» Okunma: 670
Mybb 1.8 Editöre Buton Ek...
Forum: WeB Bilgi
Son Yorum: orhan555
30-03-2016, Saat: 16:01
» Yorumlar: 3
» Okunma: 505
İstatistik 2 Final Yaprak...
Forum: Final Yaprak Testleri
Son Yorum: Ece
20-03-2016, Saat: 21:17
» Yorumlar: 8
» Okunma: 443
İstatistik 2 Vize Yaprak ...
Forum: Vize Yaprak Testleri
Son Yorum: Ece
20-03-2016, Saat: 20:00
» Yorumlar: 9
» Okunma: 384
Makro İktisat Final Yapra...
Forum: Final Yaprak Testleri
Son Yorum: Derya
20-03-2016, Saat: 18:55
» Yorumlar: 9
» Okunma: 308
Makro İktisat Vize Yaprak...
Forum: Vize Yaprak Testleri
Son Yorum: Derya
20-03-2016, Saat: 18:31
» Yorumlar: 9
» Okunma: 292
İstatistik 2 Final Ders N...
Forum: Final Ders Notları ve Ünite Özetleri
Son Yorum: Ece
20-03-2016, Saat: 13:32
» Yorumlar: 3
» Okunma: 133

 
not İstatistik 2 Final Yaprak Testleri
Yazar: Ece - 20-03-2016, Saat: 12:46 - Forum: Final Yaprak Testleri - Yorumlar (8)

Yeni İstatistik 2 Final Yaprak Testleri

Xi   Yi   Yˆi=a+bXi
3    12     12
5    16     16
11  28     28
7    20     20
1     8      8
Yukarıdaki tablodaki verilerden oluşturulan regresyon modelinde a = 6 olduğunda, regresyon doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1
b. 0
c. 1
d. 2
e. 4

Xi   Yi   Yˆi=a+bXi
3    12     12
5    16     16
11  28     28
7    20     20
1     8      8
Tablo verilerine göre HKT değeri nedir?
a. 4,6
b. 16,8
c. 0
d. 16,8
e. 4,6

Xi   Yi   Yˆi=a+bXi
3    12     12
5    16     16
11  28     28
7    20     20
1     8      8
Tablo verilerine göre tahminlerin standart hatası(σ) nedir?
a. 3,2
b. 6,4
c. 3
d. 6
e. 0

Aşağıdakilerden hangisi değişkenler arasındaki ilişkinin yapısı hakkında genel bir bakışa imkan sağlar?
a. Histogram
b. Serpilme diyagramı
c. Frekans poligonu
d. Normal eğri
e. Pasta grafik

Hangi yaklaşımda bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin matematiksel fonksiyonu ortaya konmaya çalışılır?
a. Hipotez testi
b. Aralık Tahmini
c. Regresyon analizi 
d. Korelasyon analizi
e. Varyans analizi

Bağımlı değişkenle (Yi) gözlem değerleriyle regresyon denkleminden hesaplanan (Yˆ i) değeri arasındaki farka ne ad verilir?
a. Hata Terimi
b. Varyans
c. Korelasyon 
d. Katsayı
e. Parametre

Yˆ =2 + 5X Regresyon denkleminde (b) regresyon katsayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
a. X’deki bir birimlik değişim Y’de 5 birimlik değişime neden olur.
b. X’deki bir birimlik artış Y’de 1 birimlik artışa neden olur.
c. X’de 1 birimlik azalma Y’de 1 birimlik azalışa neden olur.
d. X’de bir birimlik değişim Y’de 2 birimlik değişime neden olur.
e. X’in değerindeki değişimin Y’nin değerine etkisi yoktur. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 56 ve 7. Sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır.

Bu konuyu yazdır

not İstatistik 2 Final Ders Notları
Yazar: Ece - 20-03-2016, Saat: 12:41 - Forum: Final Ders Notları ve Ünite Özetleri - Yorumlar (3)

Yeni İstatistik 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Regresyon analizi ilişki içinde bulunan değişkenler arasındaki ilişkinin doğasını belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler (estimation) ya da kestirimler (prediction) yapabilmek amacıyla kullanılan istatistiksel bir tekniktir. 

Okey Regresyon analizinde bağımlı değişken üzerinde oluşan değişimlerin açıklanmasına çalışılır. 

Okey Regresyon analizinin yalnızca bir açıklayıcı değişkenle yapılması düşünülemez. Gerçekten de regresyon analizi birden fazla bağımsız değişken üzerinde de yapılabilir. 

Okey Bir bağımsız değişken olması durumunda basit doğrusal regresyon analizi; birden fazla bağımsız değişken olması durumunda çoklu doğrusal regresyon analizi söz konusu olmaktadır. 

Okey X, Y değişkenleri arasındaki doğrusal ilişkinin ifadesinde kullanılan eşitliğe doğrusal regresyon modeli ya da kısaca regresyon denklemi denir İki ya da daha fazla ve en az aralıklı ölçeğe uygun şekilde ölçümlenmiş değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini belirlemek için r ile gösterilen Pearson korelasyon katsayısı ile hesaplanır. 

Okey Korelasyon katsayısı, 1 ≤ r ≤ 1 aralığında değer alır. 

Okey Pozitif korelasyon katsayısı değişkenlerden birinin değeri arttığında diğerinin de değerinin arttığını; negatif korelasyon katsayısı ise değişkenlerden birinin değeri artarken diğerinin değerinin azaldığını belirtir. 

Okey r = ± 1 olduğunda, söz konusu iki değişken mükemmel/tam ilişki içindedir. Buna karşılık r = 0  olması iki değişkenin hiçbir ilişki içinde olmadıklarını gösterir

Bu konuyu yazdır

not İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri
Yazar: Ece - 20-03-2016, Saat: 12:12 - Forum: Vize Yaprak Testleri - Yorumlar (9)

Yeni İstatistik 2 Vize Ders Yaprak Testleri

X rassal değişkeni, ortalaması (µ) 50 ve standart sapması (σ) 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, hacmi n=100 olan örneklemin ortalaması X _ =55 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?
a. 0,5
b. 1
c. 1,5
d. 2
e. 5

Örneklem oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 0 ≤ π ≤1
b. 1 < π <0
c. 1 < π <1
d. π < 1
e. π >1

Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?
a. Ortalama
b. İstatistik
c. Frekans
d. Anlamlı fark
e. Parametre

Aşağıdakilerden hangisi, tamsayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?
a. Maliyet
b. Ölçüm için birimlerin tahrip edilmesi olasılığı
c. Evren hacminin küçük olması
d. Zaman
e. Evren hacminin sonsuz sayıda olması

Tabaka hacimleri sırasıyla 50, 250 ve 200 birimden oluşan bir evrenden kota örneklemesiyle 50 birimlik örneklem oluşturulmak istenmektedir. Bu örneklem hacmi tabaka hacimlerinin evren içindeki paylarıyla orantılı olarak dağıtılırsa üçüncü sıradaki tabakadan seçilecek birim sayısı kaç olmalıdır?
a. 4
b. 15
c. 20
d. 35
e. 40

Evren hacmi küçük olduğunda, örnekleme seçilen bir birimin diğerlerinin seçilme şansını etkilememesi için aşağıdaki seçim yöntemlerinden hangisi kullanılır?
a. Rassal iadeli
b. Rassal iadesiz
c. Sistematik
d. Keyfî ve sistematik birlikte 
e. Keyfî

Bir örneklemin özelliklerine ilişkin değerlere ne ad verilir?
a. Örnek istatistiği
b. Evren
c. Anlamlı fark
d. Örnekleme
e. Parametre

Bir evrenden rastgele seçilen birden fazla örneğin sonuçlarının birbirinden farklı olduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Beklenen frekans
b. Yöntem farklılığı
c. Örnek değişkenliği
d. Örnek istatistiği
e. Parametre

İki sonuçlu bir evrenden, mümkün n hacimli basit rassal örneklemlerin seçildiğini ve her iki örneklem için p oranı hesaplandığı varsayımı altında, lerin dağılımına (i=1, 2,..., n) ne ad verilir?
a. Oranların örnekleme dağılımı
b. Örneklem istatistiği
c. Binom dağılımı
d. Normal dağılım
e. Ortalamaların örnekleme dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?
a. Tabakalı örnekleme
b. Basit rassal örnekleme
c. Kartopu örneklemesi
d. Küme örneklemesi
e. Sistematik örnekleme

Bu konuyu yazdır

not İstatistik 2 Vize Ders Notları
Yazar: Ece - 20-03-2016, Saat: 12:08 - Forum: Vize Ders Notları ve Ünite Özetleri - Yorumlar (3)

Yeni İstatistik 2 Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Bir araştırmada tanımlanan evren sonlu evren ise gerekli bilgilerin üretilebilmesi için tamsayım yapılabilir veya örneklemeye başvurulur. 

Okey Araştırma için gerekli zamana, ekonomik imkânlara ve araçlara sahip olunduğunda tamsayım yapılmalıdır. Çünkü tamsayım sonucu elde edilen verileri kullanarak hesaplanan bilgiler kesin bilgilerdir. 

Okey Tanımlanan evren sonsuz evren ise örnekleme zorunludur. Tamsayım uygulamasının imkânsız, örneklemeye başvurmanın gerekli olduğu durumlarda örneklemeye başvurmak kaçınılmazdır. 

Okey Örneklemeye başvurulduğunda araştırmacı zaman ve ekonomik tasarruf sağlar. 

Okey Ayrıca tamsayım yapmayı engelleyen diğer nedenlerin varlığında örnekleme araştırma yapmaya imkan verir. 

Okey Örnekleme planı 5 aşamalı bir süreçtir. Bu aşamalarda araştırmacı araştırma yapacağı evreni tanımlar. 

Okey Bu evren sonlu evren olduğunda evrenle ilgili güncel bir çerçeve hazırlar veya belirli bir kaynaktan nasıl temin edilebileceğini belirler. 

Okey Daha sonra olasılıklı ve olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden hangisini temsilî bir örneklem oluşturma amacıyla araştırmasında kullanacağına karar verir. 

Okey Seçilecek örneklem hacminin ne olacağını belirler ve örnekleme uygulaması sonucu oluşturduğu örneklemdeki birimler üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veriler derlenir. 

Okey Örneklemden derlenen veriler için araştırmada istenen bilgileri üreten istatistikler; örneklem aritmetik ortalaması, örneklem oranı vb. gibi istatistikler hesaplanır. 

Okey Bu istatistikler ve bu istatistiklerle ilgili dağılımın özellikleri kullanılarak bu istatistiklerin bilgi ürettiği parametreler; evren aritmetik ortalaması µ, evren oranı π için gerekli çıkarım bilgileri üretilebilir.

Bu konuyu yazdır

not Makro İktisat Final Yaprak Testleri
Yazar: Derya - 20-03-2016, Saat: 10:15 - Forum: Final Yaprak Testleri - Yorumlar (9)

Yeni Makro İktisat Final Yaprak Testleri

Aşağıdaki durumlardan hangisinde dışlama etkisi oluşmaz?
a. LM eğrisi düşey ise
b. IS eğrisi tam esnek ise
c. LM eğrisi pozitif eğimli ise
d. Ekonomi likidite tuzağında ise 
e. Ekonomi eksik istihdamda ise

Eğer Ekonomideki dengesizliğin kaynağı mal piyasası ise hedef değişken olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir?
a. Faiz oranı
b. Para arzı
c. Döviz kuru çıpası
d. Tam istihdam düzeyi
e. Doğal işsizlik oranı

Sabit döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği altında, para arzındaki bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a. Sadece faiz oranlarını artırır.
b. Sadece gelir düzeyini artırır.
c. Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini artırır.
d. Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini azaltır.
e. Ne faiz oranını ne de gelir düzeyini etkiler.

Sabit döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği altında, genişletici maliye politikası aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a. Sadece faiz oranlarını artırır.
b. Sadece gelir düzeyini artırır.
c. Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini artırır.
d. Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini azaltır.
e. Ne faiz oranını ne de gelir düzeyini etkiler.

Mal piyasasında denge koşulunu gösteren eğri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. AS
b. AD
c. LM
d. BP
e. IS

Toplam harcama fonksiyonunun eğimi artarsa, IS eğrisi bundan nasıl etkilenir?
a. IS eğrisi sağa kayarken yatıklaşır
b. IS eğrisi sola kayarken yatıklaşır
c. IS eğrisi sola kayarken dikleşir
d. IS eğrisi sağa kayarken dikleşir
e. IS eğrisi yatay eksene paralel olur

Yatırımların faize duyarlılığı artarsa, IS eğrisi eğimi bundan nasıl etkilenir?
a. IS yatıklaşır
b. IS dikleşir
c. IS eğimi etkilenmez
d. IS yatay eksene paralel konuma gelir
e. IS düşey eksene paralel konuma gelir

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi IS’yi sağa kaydırmaz?
a. TR deki artış
b. G deki artış
c. TA daki artış
d. Servetteki artış
e. Yatırım teşviklerindeki artış

Aşağıdaki hangisi LM eğrisini sola doğru kaydırmaz?
a. Ms’nin azalması
b. Genel fiyat düzeyinin artışı
c. Para talebinin artması
d. Para ikamesinin yasaklanması
e. Servetin azalması

Ekonomi likidite tuzağında ise aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?
a. Para politikası güçlüdür
b. Maliye politikası güçlüdür
c. Maliye politikası zayıftır
d. LM eğrisi düşeydir
e. IS eğrisi düşeydir

Bu konuyu yazdır

not Makro İktisat Final Ders Notları
Yazar: Derya - 20-03-2016, Saat: 10:12 - Forum: Final Ders Notları ve Ünite Özetleri - Yorumlar (3)

Yeni Makro İktisat Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Mal piyasası dengesi IS eğrisi üzerinde sağlanır. Bu eğri üzerinde yatırımlar tasarruflara veya gelir harcamaya eşittir. Bu eğrideki değişmeler, otonom harcamalara, çoğaltana, yatırımların faize duyarlılığına ve beklentilere bağlı olarak gerçekleşir. 

Okey Para piyasasında denge koşullarını gösteren LM eğrisi üzerinde her noktada para arzı (M) para talebine (L) eşit olup eğimi para talebinin gelire ve faize duyarlılığına bağlıdır. 

Okey LM eğrisindeki değişmeler genişletici ve daraltıcı para politikasına bağlı olarak gerçekleşir. Yine para talebindeki değişmeler de LM eğrisinde kaymaya neden olur. 

Okey Ekonominin genel dengesi, para ve mal piyasalarında eş anlı dengenin sağlanması ile gerçekleşir. Böylece ekonomi için denge gelir düzeyi ve denge faiz oranı belirlenmiş olur. 

Okey Dengedeki değişmeler; izlenen para ve maliye politikaları, şoklar veya beklentilere bağlı olarak meydana gelir. 

Okey Otoriteler ekonomide arzulanan düzeye ulaşmak ve istikrarsızlıkları önlemek için politika uygulamalarıyla istikrar sağlama çabası içinde olurlar. 

Okey Dışa açık bir ekonomide çeşitli politikaların etkilerini değerlendirebilmek için ISLM modeline ödemeler bilançosu dengesini ifade eden BP eğrisini dahil etmemiz gerekir. 

Okey Ödemeler bilançosunun dengede olduğu gelir düzeyi-faiz oranı bileşimlerini gösteren BP eğrisi pozitif eğimlidir. Ancak tam sermaye hareketliliği durumunda yatay eksene paralel olur. 

Okey BP eğrisinin sağında kalan alan ödemeler dengesindeki açığı (BP<0) gösterirken sol kısmındaki alan ödemeler bilançosundaki fazlalığı (BP>0) gösterir. 

Okey Makroekonomik politikaların açık ekonomi analizleri Mundellfleming modeli çerçevesinde yapılabilir. 

Okey Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kurları altında, para otoriteleri hem para arzı hem de döviz kurunu birlikte kontrol edemezler. Bu nedenle bu durumda maliye politikası hayli etkilidir.

Okey Esnek döviz kurları ve sermaye hareketliliği altında, para politikası maliye politikasına göre daha etkindir çünkü maliye politikasının genişletici etkileri, ülke parasının değer kazanması nedeniyle yok olmaktadır.

Bu konuyu yazdır

not Makro İktisat Vize Yaprak Testleri
Yazar: Derya - 20-03-2016, Saat: 09:50 - Forum: Vize Yaprak Testleri - Yorumlar (9)

Yeni Makro İktisat Vize Yaprak Testleri

Hoşnutsuzluk endeksi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
a. Enflasyon Oranı+ İşsizlik Oranı+ Büyüme Oranı
b. Enflasyon Oranı+ İşsizlik Oranı
c. Faiz Oranı+ İşsizlik Oranı+ Büyüme Oranı
d. Faiz Oranı+ İşsizlik Oranı
e. Enflasyon Oranı+ Faiz Oranı

Büyük buhranın oluşmasında en önemli faktörün yatırımcıların güvenindeki istikrarsızlık olduğunu iddia eden ve bu krizin aşılması için maliye ve para politikalarının kullanılması gerektiğini ifade eden ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
a. Milton Friedman
b. Charles Kindleberger
c. Peter Temin
d. Anna Schwartz
e. John Maynard Keynes

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en geniş kapsamlı fiyat endeksi tanımlanmıştır?
a. Deflatör
b. TÜFE
c. İhracat ve İthalat Fiyat Endeksi
d. Ücretliler Geçinme Endeksi
e. ÜFE

Bir yıl önce T1.5 olan $ bir yıl sonra T 1.80 olmuştur. Nominal kurdaki değişme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. %20
b. %25
c. %30
d. %35
e. %10

Kişisel gelirden dolaysız vergiler çıkarıldığında elde edilecek büyüklük aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. GSMH
b. Milli Gelir
c. GSYİH
d. Harcanabilir Gelir
e. SMH

Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin araştırma alanına giren temel sorunlardan biri değildir?
a. Fiyat İstikrarı
b. Ekonomik Büyüme
c. Bütçe Açıkları ve Dış Borçlar
d. Gelir ve İstihdam Düzeyi
e. Karlılık

Aşağıdaki ekonomistlerden hangisi 1970’lerdeki stagşasyondan aktivist devlet politikalarını sorumlu tutan “karşı devrimin” savunucularındadır?
a. Milton Friedman
b. David Hume
c. Gregory Mankiw
d. Stanley Fisher
e. John Maynard Keynes

Rasyonel beklentiler hipotezine dayalı olarak kamu politikalarının ekonomiyi sistematik olarak istikrara kavuşturmakta etkinsiz olduğunu iddia eden iktisadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Keynesyen
b. Yeni Keynesyen
c. Post Keynesyen
d. Yeni Klasik
e. Monetarist

Aşağıdaki ekonomistlerden hangisi Yeni Keynesyen yaklaşıma katkı sağlamamıştır?
a. Gregory Mankiw
b. Stanley Fisher
c. Robert Barro
d. Joseph Stiglitz
e. J. Anna Gray

Aşağıdakilerden hangisi Reel GSYİH’nın zaman içinde artmasına yol açan faktörlerden biridir?
a. Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi
b. Üretim faktörlerinin verimliliğinin artması
c. Döviz kurunun düşmesi
d. Reel ücretlerin artması
e. Faiz oranlarının artması

Bu konuyu yazdır

not Makro İktisat Vize Ders Notları
Yazar: Derya - 20-03-2016, Saat: 09:45 - Forum: Vize Ders Notları ve Ünite Özetleri - Yorumlar (3)

Yeni Makro İktisat Vize 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Makroekonominin araştırma alanına giren beş temel makroekonomik sorun vardır. 

Okey Bu sorunlar gelir ve istihdam düzeyi, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme, bütçe açıkları ve dış açıklardır. Makroekonominin gelişiminde üç olay önemli rol oynar. 

Okey Bu olaylardan ilki ekonomi istatistikçilerinin ekonomik verileri toplamaya ve sistematikleştirmeye başlamalarıdır. 

Okey Makroekonominin ortaya çıkışından etkili olan bir diğer önemli olay, ekonomik dalgalanmaların tekrarlanan ekonomik olgular biçiminde tespit edilmiş olmasıdır. 

Okey Son olay ise büyük buhrandır. Makroekonomik modellerdeki varsayımlar, modelin hangi düşünce ekolünün ürünü olduğunu da ele verir. 

Okey Bir ekonomik düşünce ekolünün ayırt edici özelliklerini bilhassa belli temel konularda yaptığı varsayımlardan çıkarabiliriz. 

Okey Başlıca şu dört alandaki varsayımlar bu noktada hayati öneme sahiptir: Piyasaların temizlenme hızı ya da fiyatların esneklik derecesi, dengenin tekliği, beklentilerin oluşum biçimi ile kısa ve uzun dönemin nispi önemi. 

Okey Ekonominin bir bütün olarak nasıl hareket ettiğini analiz edebilmek için ekonominin tamamını kapsayan bir ölçüye ihtiyaç vardır. 

Okey İşte bu ölçü gayrisafi yurt içi hasıladır. Bir ekonominin GSY‹H düzeyi üretim, gelir ve harcama olmak üzere üç yöntemle hesaplanır. Diğer önemli makroekonomik kavramlar şöyledir: Enflasyon, büyüme, işsizlik, faiz oranı, döviz kuru. 

Okey Bir ekonominin performansı değerlendirilirken genellikle üç temel makroekonomik değişkene bakılır. Bunlar: Enşasyon oranı, büyüme oranı ve işzilik oranıdır.

Bu konuyu yazdır

not Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri
Yazar: Hakan - 19-03-2016, Saat: 16:10 - Forum: Final Yaprak Testleri - Yorumlar (9)

Yeni Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçlarından biri değildir?
a. Şirketten çıkma hakkı
b. Bilgi alma hakkı
c. Oy hakkı
d. Şirketin feshini isteme hakkı
e. Tasfiye payı hakkı

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette ortakların parasal nitelikteki hak ve borçlarından biri değildir?
a. Rüçhan hakkı
b. Rekabet yasağı
c. Kâr payı hakkı
d. Sermaye koyma borcu
e. Ek ödeme yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketi sona erdiren sebeplerden biri değildir?
a. Müdürlerin kararı
b. Genel kurul kararı
c. Şirketin iflası
d. Sözleşmede öngörülen sona erme sebepleri
e. Ortağın mahkemeden şirketin feshini istemesi

Bir kooperatifin kurulabilmesi için en az kaç kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir?
a. 2
b. 5
c. 7
d. 9
e. 11

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde ortak sıfatını sona erdiren sebeplerden biri değildir? 
a. Payın devri
b. Ölüm
c. Görev ve hizmetin bitmesi
d. Ortaklıktan çıkarılma
e. Ortağın iflası

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerde ortakların hak ve yükümlülüklerinden biri değildir? 
a. Genel kurula katılma hakkı
b. Dava açma hakkı
c. Bilgi alma hakkı
d. Rüçhan hakkı 
e. Ek ödeme yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin unsurlarından biri değildir?
a. Ortakların sadece gerçek kişilerden oluşması
b. Her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulması
c. Esas sermayenin belirli olması
d. Ortakların sorumluluğunun sınırlı olması
e. Tüzel kişiliğe sahip olması

Limited şirketin kuruluşunda aşağıdaki aşamalardan hangisi yoktur?
a. Şirket sözleşmesinin düzenlenmesi
b. Kurucular beyanının hazırlanması
c. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
d. Pay bedellerinin ödenmesi
e. Tescil ve ilan

Aşağıdakilerden hangisinde limited şirketin kanunen zorunlu organları doğru olarak verilmiştir?
a. Yönetim kurulu/denetçiler
b. Genel kurul/müdürler
c. Genel kurul/denetçiler
d. Müdürler/denetçiler
e. Genel kurul/yönetim kurulu

Aşağıdakilerden hangisi müdürlerin yetki ve yükümlülüklerinden biri değildir?
a. Yönetim yetkisi
b. Temsil yetkisi
c. Özen yükümlülüğü
d. Ticari mümessil atama yükümlülüğü
e. Eşit işlem yapma yükümlülüğü

Bu konuyu yazdır

not Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları
Yazar: Hakan - 19-03-2016, Saat: 15:53 - Forum: Final Ders Notları ve Ünite Özetleri - Yorumlar (3)

Okey Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulan, esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan, ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri esas sermaye payları ile sınırlı olan tüzel kişiliğe sahip bir ticaret ortaklığıdır. 

Okey Limited şirketin kuruluşunda şu aşamalar yer alır: Şirket sözleşmesinin düzenlenmesi, kurucular beyanının hazırlanması, değerleme raporunun hazırlanması, esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, tescil ve ilan. 

Okey Limited şirketin kanunen zorunlu organları genel kurul ve müdürlerdir. Genel kurul tüm ortakların katıldığı bir karar organı, müdürler ise yönetim ve temsil organıdır. 

Okey Ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçları; genel kurul toplantılarına katılma, şirket yönetim ve temsiline katılma hakkı, bilgi ve inceleme hakkı, oy hakkı, özel denetim isteme hakkı, şirketten çıkma hakkı, haklı sebeplerle şirketin feshini isteme hakkı, rekabet yasağı, bağlılık yükümlülüğüdür. 

Okey Parasal nitelikteki hak ve borçlar ise kâr payı hakkı, yeni paylarda ön alım hakkı, tasfiye payı hakkı, sermaye koyma borcu, ek edim yükümlülüğü, yan edim yükümlülüğüdür. 

Okey Limited şirkette pay ortaklardan birisine veya üçüncü bir kişiye devredilebilir. Şirket sözleşmesiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınabileceği gibi, bu hakkın kullanılması belirli şartlara da bağlanabilir. 

Okey Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. 

Okey TTK’da öngörülen sona erme sebepleri şunlardır: Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi, genel kurul kararı, şirketin iflası, kanunda öngörülen diğer sona erme hâlleri, haklı sebeplerin varlığında bir ortağın mahkemeden şirketin feshini istemesi. 

Okey Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. 

Okey Kooperatiflerin kuruluşunda üç aşama vardır: Ana sözleşmenin hazırlanması, ilgili bakanlıktan izin alınması, tescil ve ilan. Ortakların hakları katılma hakları, koruyucu haklar ve mal varlığı haklarından oluşmaktadır. 

Okey Katılma hakları; genel kurul toplantılarına katılma hakkı ve oy hakkı, koruyucu haklar; bilgi alma hakkı, denetleme hakkı, dava açma hakkı, mal varlığı hakları; gelir gider farkı üzerindeki haklar, tasfiye artığı üzerindeki hak, kooperatif ortağının mirasçısının ortağın yaptığı ödemelerin iadesini talep hakkıdır. 

Okey Kooperatiflerde üç zorunlu organ vardır: Genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler. Kooperatifler KoopK m.81’de sayılan sebeplerle sona ererler.

Bu konuyu yazdır