facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,249 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 885 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 791 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 845 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 599 Son Yorum: Gamze

Uluslararası Kamu Maliyesi Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Uluslararası Kamu Maliyesi Vize Yaprak Testleri

Hangisi küreselleşmenin kurallarını düzenleyen kurumlardan biri değildir?
a. Dünya Bankası
b. Uluslararası Para Fonu
c. Dünya Ticaret Örgütü
d. Avrupa Birliği
e. OECD

Küreselleşme sosyal harcamalar üzerinde ne yönde bir etki yaratmıştır?
a. Artmıştır
b. Azalmıştır
c. Değişmemiştir
d. İhmal edilebilir artışlar gerçekleşmiştir
e. İhmal edilebilir azalışlar gerçekleşmiştir

Küreselleşmenin vergi sistemi üzerinde yarattığı en önemli etki nedir?
a. Sermaye gelirlerini vergilendirmede güçlük
b. Yeni vergilendirilecek alanların yaratılması
c. Vergi tabanının genişletilmesi
d. Vergi tahsilatının kolaylaşması
e. Vergi otoritesinin denetimlerini artırması

Devletler küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada hangi politikaları kullanmaktadırlar?
a. Vergi politikaları
b. Harcama politikaları
c. Borçlanma politikaları
d. Gelir transferleri
e. Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kamu maliyesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük uygulamalardan biri olabilir?
a. GATT kuralları
b. Sermaye kontrolleri
c. Vergi teşvikleri
d. Vergi cennetleri
e. Vergi rekabeti

Devletin Neoliberal dönemdeki işlevini, küresel iş bölümünün değişen gereklerine göre sermaye ile yeniden tanımlanmış bir ilişki olarak tanımlayan kuram hangisidir?
a. Keynesyen iktisat
b. Anayasal iktisat
c. Klasik iktisat
d. Arz yanlı iktisat
e. Marksist iktisat

Küreselleşmenin olanaklı kıldığı en önemli gelişme hangisidir?
a. Mal ve hizmet ticaretinin artması
b. Yoksulluğun azaltılması
c. Çevresel sorunların çözülmesi
d. Demokratik alanın genişlemesi
e. Gelir dağılımının düzeltilmesi

Küreselleşmenin kuramsal arka planı hangi iktisat kuramına dayanmaktadır?
a. Klasik iktisat
b. Marksist iktisat
c. Keynesyen iktisat
d. Monaterizm
e. Neoklasik iktisat

Küreselleşme döneminde devletin iktisadi rolüne ilişkin varsayımları temel alınan iktisat okulu hangisidir?
a. Avusturya ve Chicago okulları
b. Keynesyen iktisat
c. Arz yanlı iktisat
d. Marksist iktisat 
e. Neoklasik iktisat

Küreselleşme sürecinde vergi oranlarının düşürülmesini savunan kuram hangisidir?
a. Marksist iktisat
b. Arz yanlı iktisat
c. Anayasal iktisat
d. Klasik iktisat
e. Keynesyen iktisat
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile ortaya çıkan yeni tür uluslararası kamu malına örnek verilebilir?
a. Uluslararası deniz taşımacılığı
b. Uluslararası posta hizmetleri
c. Küresel finansal istikrarın sağlanması
d. Ortak gümrük hizmetleri
e. Uluslararası kara taşımacılığı

Aşağıdakilerden hangisi doğal uluslararası ortak varlıklardan birisidir?
a. Evrensel insan hakları
b. Atmosfer
c. Uluslararası serbest ticaret
d. Evrensel bilgi 
e. Küresel barış

Aşağıdakilerden hangisi çevresel açıdan sağlanan bir uluslararası kamu malı değildir?
a. Biyosferi koruma
b. Enerji araştırmalarını yürütme 
c. Tarım reformu
d. Su kaynaklarının araştırılmasını sağlama
e. Biyolojik çeşitliliği koruma faaliyetleri

Aşağıdakilerden hangisi ana uluslararası kamu malıdır?
a. Tarımsal destekler
b. Yoksulluğun azaltılması
c. Gaz salınımının azaltılması
d. İnternet ağının yaygınlaştırılması
e. İletişim ağlarının yaygınlaştırılması

Aşağıdaki uluslararası kamu mallarından hangisi kapasite geliştirici niteliktedir?
a. İklime bağlı risk azaltımı
b. Asit yağmurlarını azaltıcı önlemler
c. Biyolojik çeşitliliği koruma
d. Yoksulluğu azaltma
e. Barışın korunması

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu malı üretiminde kullanılan toplam sunum teknoloji türlerinden birisi değildir?
a. Toplama
b. En zayıf halka
c. En iyi vuruş
d. Ağırlıklı ortalama
e. Ağırlıklı toplam

Aşağıdakilerden hangisi tam kamu malının temel özelliğidir?
a. Rakip ve dışlanabilir olma
b. Rakip ve dışlanamaz olma
c. Dışlanabilme ancak rakip olmama
d. Dışlanamama ve rakip olmama
e. Birlikte tüketime sahip olma

Aşağıdakilerden hangisi ulusal kulüp malına örnek oluşturur?
a. Kütüphane hizmeti
b. Ulusal güvenlik hizmeti
c. Polis hizmeti
d. Adalet hizmeti
e. Eğitim hizmeti

Aşağıdakilerden hangisi küresel kulüp malına örnek verilebilir?
a. Turistik alanlar
b. Dünya Sağlık Örgütü 
c. Birleşmiş Milletler
d. Uluslararası Adalet Divanı
e. Atmosfer

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu malı ve hizmetlerinin temel unsurudur?
a. Finansmanının uluslararası olması
b. Dışlanmanın mümkün olması
c. Rakip olma özelliğine sahip olması
d. Ulusal bir kurum tarafından sağlanabilmesi
e. Somut bir mal olarak üretilmesi 
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi BM’nin beş daimi üyesinden biri değildir?
a. Çin
b. Fransa
c. ABD
d. Rusya
e. Almanya

Finansal istikrarın sağlanması konusunda rol alan aktörler içerisinde ulusal kurumların başında aşağıdakilerden hangisi gelir?
a. Ülke parlamentoları
b. Merkez Bankaları
c. Özel bankalar
d. IMF
e. Dünya Bankası 

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası düzeyde finansal istikrarın sağlanması için faaliyetlerde bulunan uluslararası mali kuruluşlardan biridir?
a. DSÖ
b. BM
c. IMF
d. UNEP
e. FAO

Aşağıdakilerden hangisi IMF’in amaçlarından değildir?
a. Uluslararası parasal işbirliğini teşvik etmek
b. Uluslararası ticarette kısıtlamalar getirmek
c. Döviz kurlarında istikrarı teşvik etmek
d. Ödemeler dengesinde sorun yaşayan ülkelere finansal destek sağlamak
e. Dış ödeme güçlükleri çeken ülkeler gerekli kaynak yardımında bulunmak

Aşağıdakilerden hangisi IMF’in üye ülkelere yönelik olarak izlediği finansal politikalardan biri değildir?
a. Rezerv dilimi politikaları
b. Kredi dilimi politikaları
c. Acil durum destek politikaları
d. Borç ve borç servisi düşürme politikaları
e. Merkez bankası politikaları

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması ile ilgili faaliyette bulunan uluslararası oluşumlardan biri değildir?
a. UNEP
b. FAO
c. UNDP
d. Dünya Bankası
e. Yerel yönetimler

Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin uluslararası düzeyde barışı koruma hizmetlerinin sunumunun merkezinde olduğu söylenebilir?
a. BM
b. DSÖ
c. IMF
d. UNEP
e. AB

Aşağıdakilerden hangisi barış ve güvenlik hizmetini bölgesel düzeyde sunan organizasyonlardan biridir?
a. Ulusal hükümetler
b. NATO
c. AB
d. BM
e. IMF

Ulusal sınırlar içerisinde devlet tarafından sunulan güvenlik hizmeti aşağıdaki mal gruplarından hangisine girmektedir?
a. Tam kamusal mal
b. Yarı kamusal mal
c. Özel mal
d. Ticari mal
e. Ortak mal

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası barış ve güvenlik hizmetini ulusal düzeyde sunan aktörlerden biridir?
a. NATO
b. BM
c. Hükümetler
d. AB
e. Bölgesel organizasyonlar
Ara
Cevapla
#4
II. Dünya Savaşı’nın sonunda bir tür uluslararası örgütün kurulacağını öngören ve bu kurumun gelirlerinin yükseltilmesinde zengin ve yoksul ülkeler arasında sorunlar çıkacağını öne süren yazar aşağıdakilerden hangisidir?
a. David Hume
b. James Lorimer
c. James Meade
d. C. Wilfred Jenks
e. T. A. Sumberg

1929 Ekonomik Krizi ve II. Dünya Savaşı sonrası yaygınlaşan sosyal devlet düşüncesinin de etkisiyle, Milletler Cemiyeti yerine aşağıdaki kuruluşlardan hangisi kurulmuştur?
a. Dünya Bankası
b. Uluslararası Para Fonu
c. Birleşmiş Milletler
d. Uluslararası Finansman Kurumu
e. Avrupa Topluluğu Kalkınma Fonu

Barış Organizasyonu Çalışmaları Komitesi, uluslararası düzenin varlığından sağlanan faydaların vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisini önermiştir?
a. Birleşmiş Milletler’in uluslararası mektuplardan (postadan), pasaport ve vizelerden ve uluslararası su yollarından pay almasını
b. Her devletin GSMH’ sının % 0,7’sini gönüllü olarak uluslararası kuruluşlara devretmesini
c. Uluslararası Ekonomik Adalet Divanı’nın kurulmasını
d. Bireysel ödenen uluslararası bir verginin ulusal vergi yapılarının uyumlaştırılması ile birlikte değerlendirilmesini
e. Uluslararası alınacak bir verginin, ödemeler dengesi fazlalarından alınmasını

Birleşmiş Milletler kuruluşuna, dünya dayanışma katkısı adlı vergiyi öneren yazar aşağıdakilerden hangisidir?
a. David Hume
b. James Lorimer
c. James Meade
d. Tinbergen
e. Keynes

Aşağıdakilerden hangisi Jan Tinbergen, James Grant ve Mahbub ül Hak tarafından uluslararası gelir dağılımı için hazırda kaynak yaratmak amacıyla önerilen vergilerin konularından biri değildir?
a. Okyanus yatakları
b. Antarktika
c. Dış Uzay
d. Uluslararası memurlar
e. Zirai kazançlar

Yabancı para işlemlerine konulan ve amacı spekülatif sermaye akımlarını önlemek ve ulusal para politikalarını desteklemek olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tobin Vergisi
b. Dünya Dayanışma Katkısı
c. Ödenti
d. Uluslararası Hazine
e. Gümrük Vergisi

Günümüzde uluslararası kamu mallarının finansmanı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır?
a. Uluslararası vergilerle
b. Uluslararası cezalarla
c. Uluslararası örgütlerin üyelerinden topladığı aidatlarla
d. Uluslararası örgütlerin borçlanma gelirleriyle
e. Uluslararası örgütlerin özel girişimleri aracılığıyla 

Uluslararası düzenin ve kalkınmanın sürdürülmesi ve uluslararası kamu malı üreten kuruluşların desteklenmesi için uluslararası vergilerin konulması gerektiği görüşünü ilk olarak aşağıdaki yazarlardan hangisi ortaya koymuştur?
a. David Hume
b. James Lorimer
c. James Meade
d. C. Wilfred Jenks
e. T. A. Sumberg

1980 yılında uluslararası maliyenin vergileme yönüne ilişkin olarak entelektüel bir temel oluşturmak amacıyla çalışmalar yapan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
a. Roma Kulübü
b. Brandt Komisyonu
c. Madrid Kulübü
d. Küresel Yönetişim Komisyonu 
e. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Aşağıdaki kurumlardan hangisi uluslararası kamu mallarının finansmanına özel kaynak sağlayan kuruluşlardan biri değildir? 
a. Kızılay
b. Greenpeace
c. Novartis
d. NATO
e. Uluslararası Af Örgütü
Ara
Cevapla
#5
Küreselleşme sürecinde önem arz eden finansal liberalizasyon uygulamalarının kuramsal temeli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Arz yanlı iktisat 
B) Anayasal iktisat 
C) Klasik iktisat 
D) Finansal baskı analizi 
E) Keynesyen iktisat 

Aşağıdakilerden hangisi IMF ve Dünya Bankası tarafından 1999 yılında hazırlanan Finansal Sektör Değerlendirme Programı’nın temel amaçlarından biri değildir? 
A) Ülkenin finansal sisteminin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması 
B) Öncelikli olarak ülkede enflasyonun düşürülmesi 
C) Riskleri azaltmada kullanılacak kaynakların belirlenmesi 
D) Sektörel gelişmelerin ve ihtiyaç duyulan teknik yardımların belirlenmesi 
E) Çözüm politikalarında önceliklerin belirlenmesinde yardımcı olunması 

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri değildir? 
A) Çin 
B) Fransa 
C) İngiltere 
D) Almanya 
E) Rusya Federasyonu

Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin üye ülkelerin karşılaştığı uzun süreli sıkıntıları gidermekte kullandığı kredi dilimi politikalarındaki imkânlardan biri değildir? 
A) Stand-by düzenlemesi 
B) Genişletilmiş fon kolaylığı 
C) Ek rezerv imkanı 
D) Acil durum destek kolaylığı 
E) Telafi edici finansman kolaylığı 

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinde uluslararası kamusal malların ortaya çıkmasını etkileyen faktörlerden biri değildir? 
A) Ülkelerin dışa açıklık derecesi 
B) İklim değişikliği riski 
C) Küresel gelir dağılımı eşitsizliğinden kaynaklı riskler 
D) Çok uluslu şirketlerin yayılma gücü
E) Ulusal finansal piyasaların durgunluk riskleri 

Aşağıdakilerden hangisi IMF’nin her üye ülkede ekonomik durum izlemesi ve konsültasyonları için yaptığı faaliyetlerden biri değildir? 
A) Ana sözleşmesinin 4. maddesi gereğince yılda bir kez yapılan konsültasyon 
B) Dünya Ekonomik Görünümü Raporu için yılda iki kez yapılan çalışma 
C) Üye ülkelerin yıllık bütçelerini revize etme
D) Fon kaynaklarını kullanmaksızın IMF yakın gözetiminde olmayı kabul eden üye ülkeler için yılda bir kaç kez yapılan uyarıcı düzenlemeler 
E) Genişletilmiş gözetim ve program gözetimi 

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın kurulmasındaki amaçlardan biri değildir? 
A) Birleşmiş Milletler sistemi içindeki diğer örgütlerle çevre konusunda işbirliğini sağlamak 
B) Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerde çevre koruma çalışmalarına ilişkin deneyimleri paylaşmak 
C) Gelişmekte olan ülkelere çevre konusunda danışmanlık yapmak 
D) Çevreye ilişkin tüm bilgilerin toplandığı bir bilgi bankası oluşturmak 
E) Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerde Çevre Bakanlıklarının kurulmasını sağlamak

Keynes aşağıdakilerden hangisinin üzerinden uluslararası bir verginin alınmasını önermiştir? 
A) Ticari işlemler 
B) Döviz değişim işlemleri 
C) Ödemeler dengesi fazlası 
D) Milli gelir 
E) Değerli maden stoku 

Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere olan borçlarına karşılık kendi ülkelerindeki kamu yatırımlarını ve uluslararası kamu malı üretimlerini artırmasına, alacaklı ülkelere ürün ihraç etmelerine ne ad verilir? 
A) Borç hafifletilmesi 
B) Borç ötelemesi 
C) Borç amortismanı 
D) Borç takası 
E) Moratoryum 

Aşağıdakilerden hangisi başlıca uluslararası vergi önerileri arasında yer almaz? 
A) Deniz taşımacılığı vergisi 
B) Nükleer atık vergisi 
C) Uluslararası futbol karşılaşmaları vergisi 
D) Doğrudan yabancı yatırım vergisi 
E) Byte vergisi 
Ara
Cevapla
#6
Federal otorite ile federal birimler arasındaki mali ilişkiler üzerinde duran ve bu ilişkilerin uluslararası kamu hizmeti ürettiği varsayılan çeşitli uluslararası örgütler için de örnek oluşturabileceğini iddia eden kişi kimdir? 
A) David Hume 
B) C. Wilfred Jenks 
C) James Meade 
D) Jan Tinbergen 
E) Thomas Schelling 

Ağır borç yükü altındaki yoksul ülkelerin borçlarının azaltılması ya da silinmesine ne ad verilir? 
A) Borç konsolidasyonu 
B) Borç hafifletilmesi 
C) Borç konversiyonu 
D) Borç takası 
E) Borç itfası 

Mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin kurallarını düzenlemek amacıyla 1995 yılında kurulan uluslararası kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dünya Ticaret Örgütü 
B) Dünya Bankası 
C) IMF 
D) Uluslararası Yatırım Bankası 
E) GATT 

Kapitalist ekonomilerde var olan işsizlik oranı “doğal” olduğunu, bunu düşürmeye dönük devlet müdahalesinin enflasyona neden olacağını savunarak devlet müdahalelerine karşı çıkan iktisat kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Marksist iktisat 
B) Arz yanlı iktisat 
C) Monetarizm 
D) Anayasal iktisat 
E) Klasik iktisat 

Kapitalist toplumsal ilişkilerin doğası gereği küresel olduğunu savunan ve devletin varlığını da bu küresel sermaye ilişkisinin bir uğrağı olarak kabul eden kuram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Marksist iktisat 
B) Arz yanlı iktisat 
C) Anayasal iktisat 
D) Klasik iktisat 
E) Keynesyen iktisat 

Aşağıdakilerden hangisi 1970’li ve 1980’li yıllarda gerçekleştirilen ticaret ve finansal liberalizasyona dönük uygulamaların sonuçlarından biridir? 
A) Nanoteknolojinin gelişmesi 
B) Finansal piyasaların olağanüstü büyümesi 
C) Çevresel sorunların ortaya çıkması 
D) Gelir dağılımı eşitsizliklerinin ortadan kalkması 
E) Stratejik sektörlerin oluşması 

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu mallarını sınıflandırma çeşitlerinden biri değildir? 
A) Tüketim yöntemine göre uluslararası kamu malları 
B) Geleneksel ve yeni uluslararası kamu malları 
C) Oluşumları açısından uluslararası kamu malları 
D) Sektörler açısından uluslararası kamu malları 
E) Fayda türlerine göre uluslararası kamu malları 

Aşağıdakilerden hangisi “kuşaklar arasında” bölgesel tam kamu malına bir örnektir? 
A) Sulak alanların korunması 
B) Uzay kolonileri 
C) Kirli yer altı sularının temizlenmesi 
D) Sel baskınlarının kontrolü 
E) Bilgi üretimi 

Aşağıdakilerden hangisi yönetişim ile ilgili uluslararası kamu mallarından biri değildir? 
A) İletişim 
B) Bankacılık ve finansal hizmetler 
C) Ticaret politikası 
D) Yasal ve yargısal gelişme 
E) Medikal araştırma 

Tüketimi herkese açık olan ve bir bireyin tüketiminin diğer bireylerin tüketimini etkilemediği mallara ne ad verilir? 
A) Özel mal 
B) Kulüp malı 
C) Karma mal 
D) Yarı kamusal mal 
E) Tam kamu malı 
Ara
Cevapla
#7
Birinci küreselleşme dönemi hangi yıllar arasını kapsamaktadır?
A) 1870-1914   B) 1918-1929   C) 1945-1970   D) 1974-1989   E) 1990-2000

Avrupa Birliği’nin, üyesi olan ülkelere kamu maliyesi alanında zorunlu kıldığı sıkı kurallara ne ad verilmektedir?
A) Maastricht Kriterleri
B) Kopenhag Kriterleri
C) Roma Kriterleri
D) Basel Kriterleri
E) Brüksel Kriterleri

Dünya ekonomisinde ilk bütünleşme dalgası hangi ülkenin öncülüğünde gerçekleşmiştir?
A) ABD   B) Fransa   C) Almanya   D) İngiltere   E) Japonya

Aşağıdakilerden hangisi Neoliberalizm’i temsil eden iktisat okullarından biri değildir?
A) Monetarizm
B) Post Keynesyen
C) Rasyonel beklentiler
D) Kamu tercihi teorisi
E) Arz yanlı

Hem bölgesel hem de uluslararası nitelikler taşıyan kamu sektörü kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği
B) NATO
C) UNESCO
D) Dünya Ticaret Örgütü
E) IMF

Aşağıdakilerden hangisi finansal istikrarın sağlanmasında faaliyet gösteren aktörlerden biridir?
A) Bireyler
B) Hane halkları
C) İşletmeler
D) Sivil toplum kuruluşları
E) Ulusal kuruluşlar

I. Bireyler
II. Hükümetler
III. İşletmeler
IV. Bölgesel organizasyonlar
V. Sivil toplum kuruluşları
Yukarıdakilerden hangileri ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren özel aktörler arasında yer alır?
A) Yalnız III
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) I, II, III ve IV
E) I, II, III, IV ve V

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası vergi önerilerinin kapsamında yer almaz?
A) Televizyon yayınları
B) İletişim uyduları
C) Ticari deniz balıkçılığı
D) İnternet
E) Uluslararası seyahat

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu mallarının finansmanında kullanılan ortaklık kaynaklarından biridir?
A) Kızılay
B) Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Fonu (GFATM)
C) Oxfam
D) Yeşilbarış (Greenpeace)
E) BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin vergi sistemlerinde yol açtığı etkilerden biri değildir?
A) Kişisel gelir vergisi oranlarının düşüşü
B) Ülkelerin vergi oranlarını düşürmede birbirleriyle rekabete girmesi
C) Çok uluslu şirketlerin vergi yükünü azaltmaya yönelik önlemleri
D) Vergi yükünün sermaye geliri elde edenlere kaydırılması
E) Vergi sistemlerinde ağırlığın dolaylı vergilere verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu mallarının finansmanında kullanılan kaynaklardan biri değildir?
A) Özel kaynaklar
B) Ulusal kamusal kaynaklar
C) IMF kaynakları
D) Ortaklık kaynakları
E) Uluslararası kamusal kaynaklar
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu mallarının temel özellikleri arasında yer almaz?
A) Kamusallık düzeyinin uluslararası olması
B) Tüketimin uluslararası düzeyde gerçekleşmesi
C) Uluslararası anlaşmalarla tanımlanması
D) Üretimin uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanması
E) Finansmanının uluslararası düzeyde gerçekleşmesi

Zararları birden fazla ülkeyi, mevcut ve gelecek kuşakları etkileyen faaliyetlere ne ad verilir?
A) Küresel dışsallıklar
B) Uluslararası erdemsiz mallar
C) Uluslararası kamu kötüleri
D) Küresel piyasa aksaklıkları
E) Uluslararası kamu malları

Aşağıdakilerden hangisi en zayıf halka teknolojisine göre sunulan uluslararası kamu mallarından biridir?
A) Hastalıkları yok etme
B) Zehirli atıkları kontrol etme
C) Sıtmayı önleme
D) Çölleşme ile mücadele
E) Asit yağmurlarını azaltma

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinde uluslararası kamu mallarının ortaya çıkmasında rol oynayan faktörlerden biri değildir?
A) Ülkelerin dışa açıklık derecesi
B) Küresel sermayenin yayılma gücü
C) Uluslararası finansal piyasaların durgunluk riski
D) Küresel gelir dağılımı eşitsizliklerinin yol açtığı riskler
E) Gelenekler ve kültürel yapı

Kamu malının özellikleri göz önüne alındığında kütüphane hizmeti ne tür bir maldır?
A) Kulüp malı
B) Erdemli mal
C) Karma mal
D) Özel mal
E) Tam kamu malı

Aşağıdakilerden hangisi üye ülkelerin BM düzenli bütçesine katkısını belirlemede dikkate aldığı unsurlardan biri değildir?
A) GSMH
B) Toplam borçlar
C) Kişi başına milli gelir
D) Enflasyon oranı
E) Döviz kuru dalgalanmaları

Aşağıdakilerden hangisi çevre koruması ile ilgili bölgesel oluşumlardan biridir?
A) UNEP
B) FAO
C) UNESCO
D) UNDP
E) OECD

Kamu maliyesini yönetecek uluslararası kurum olarak uluslararası hazineyi öneren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. M. Keynes
B) J. Tinbergen
C) T. A. Sumberg
D) J. Lorimer
E) J. Pincus

2006 yılından sonra bir grup ülke tarafından uygulanmaya başlanan uluslararası nitelikteki vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz taşımacılığı vergisi
B) Byte vergisi
C) Portföy yatırımı vergisi
D) Havacılık vergisi
E) Tobin vergisi
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize kamu uluslararası maliyesi


Hızlı Menü: