facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 881 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 805 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 554 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 478 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze

Türk Dili 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Türk Dili 2 Final 5. 6. 7. 8. Ünite Yaprak Testleri

I.  Yaşanmış ya da yaşanabilir izlenimi veren olayları anlatır.
II.  Kişi zaman, yer ögelerini içerir.
III. Yaşamın bir kesitini ya da tümünü anlatır.
Yukarıda özelliklerinden bazılarının yer aldığı ebedî tür aşağıdakilerinden hangisidir?
a. Şiir
b. Roman
c. Tiyatro
d. Dram
e. Masal

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkçe roman olarak kabul edilmektedir?
a.  Taaşşukı Talat ve Fitnat
b.  Karabibik
c.  Aşkı Memnu
d.  Sergüzeşt
e.  Eylül

Aşağıdakilerden hangisi söz ve eyleme dayalı yazınsal anlatı türüdür?
a.  Roman
b.  Öykü
c.   Anı
d.  Tiyatro
e.  Günlük

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Türk edebiyatında ilk tiyatro eseri veren yazardır?
a. Ziya Paşa
b. Namık Kemal
c.  Şinasi
d. Tevşk şkret
e.  Muallim Naci

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatro türlerinden biri değildir?
a. Orta oyunu
b. Meddah
c. Köy seyirlik oyunu
d. Bağ bozumu şenlikleri
e. Karagöz

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal yazıların özelliklerinden biri değildir?
a.  Sezdirmek, hissettirmek, bunların çerçevesinde düşündürmek esastır.
b.  Anlam birimleri, somut anlam düzeyinde gerçek yaşamda karşılıklarını bulurlar.
c.  Dil yan anlam, mecaz anlamla örülü olabilir.
d.  Sanatsal yazılarda kullanılan dil nesnel değildir.
e.  Sanatsal yazılarda sözcükler soyut anlamda kullanılabilir.

“Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık yoktur?
a.  Şiirde her sözcük, bulunduğu yerde güzeldir.
b.  Sözcük, şiirin en önemli öğesidir.
c.   Şiirde dil, kendine özgü bir biçimde kullanılır,
d.  Şiirin dili, seçilen imgelerin çeşitliliğiyle zenginleşir.
e.  Şiirin güzelliği, sözcüklerin birbiriyle uyumundan gelir.

“Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde, iğneli bir dille, eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere ......... denir.” Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a.  Lirik şiir
b.  Pastoral şiir
c.  Satirik şiir
d.  Didaktik şiir
e.  Dramatik şiir

Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?
a.  Özgün söyleyişlere yer verilir.
b.  İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
c.  Anlatılanlar iç konuşma tekniğiyle verilir.
d.  Senli benli ve içtenlikli bir dil kullanılır.
e.  Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

Aşağıdakilerden hangisinde durum öyküsünün özelliklerinden biri yer almaktadır?
a.  Serim, düğüm ve çözüm aşamalılığı vardır.
b.  Konusunu tarihten, ulusal duygulardan ya a toplumsal gerçeklerden alır.
c.  Kişiler, belirgin özellikleri olan ya da üstün niteliklidir.
d.  Sonuç istemeyecek biçimde sonlanabilir.
e.  Okurun merak duygusu canlı tutulmaya çalışılır.
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel yazımda standartlaşmanın önemini vurgulayan bir cevap değildir?
a. Bilgiye kolay erişimi sağlar.
b. Gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlar.
c. Zaman kaybını önler.
d. Araştırmaların uluslararası bir düzey kazanmasına yardımcı olur.
e. Sonuca ulaşmaya yardımcı olur.

Dünyada kabul gören genel yazım standartlarına göre ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilen stil ile edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik diller gibi beşeri bilimler dallarında kullanılan yazım stilleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?
a. APA-MLA
b. CONSORT-APA
c. MLA-APA 
d. AMA-MLA
e. CHICAGO-MLA

Bilimsel bir yazının kaynakça listesini oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?
a. Hangi kaynaktan daha çok yararlanıldıysa ona göre bir sıralama yapmak
b. Kaynakları yazarlarının konuyla ilgili önemine göre sıralamak
c. Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanması
d. Kaynakların yazar adına göre alfabetik olarak sıralanması
e. Kaynakların eser adına göre alfabetik olarak sıralaması

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir çalışmada kaynak göstermenin gerekliliğine dair bir gerekçe sunmaz?
a. Okuyucuya alıntıların asıl kaynağa uygunluğunu denetleme imkânı vermek
b. Araştırmada ileri sürülen görüş ve olguları, varsa destekleyen ve desteklemeyen görüş ve olguların varlığını belirterek, araştırmacının, bunları göz önüne aldığını kanıtlamak
c. Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak 
d. Okuyucuya aynı konuda, yararlanabileceği başka önemli kaynakları tanıtmak
e. Yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu özellikleri barındıran bir yazı türüdür?
a. Fıkra
b. Deneme
c. Makale
d. Köşe yazısı
e. Röportaj

Bilimsel üslup açısından değerlendirirsek, söylenmek istenen şeyi doğrudan ifade etmesi, kelime ekonomisi yöntemini uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangi iki yazı türünü bir arada düşünmemiz gerekir?
a. Denememakale
b. Tutanakhikâye
c. Romanmakale
d. Makaledilekçe
e. Karar köşe yazısı

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir araştırma yazısının sürecini doğru göstermektedir?
a. Konuya karar vermek yazının yöntemini ifade etmek konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek sonuca ulaşmak ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak.
b. Konuya karar vermek konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek yazının yöntemini ifade etmek ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak sonuca ulaşmak.
c. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek Konuya karar vermek yazının yöntemini ifade etmek ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak sonuca ulaşmak.
d. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek Konuya karar vermek ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak yazının yöntemini ifade etmek sonuca ulaşmak.
e. Yazının yöntemini ifade etmek Konuya karar vermek konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak sonuca ulaşmak.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel anlatımın özelliklerinden biri değildir?
a. Kişisel ve duygusal ifadeler yer almaz.
b. Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle ifadesi makbuldür. 
c. Genelleyici ve muğlak ifadeler olmamalıdır.
d. Kelime ekonomisi yöntemi tercih edilmelidir.
e. Kuralsız, devrik cümlelere yer verilmemelidir. 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?
a. Dilekçe
b. Edebi mektup
c. Karar
d. Tutanak
e. Rapor

Ara
Cevapla
#3
‘...............................’ okunan herhangi bir metin üzerinde düşünme, doğruları ve yanlışları üzerinde kafa yorma ve konuyu yorumlama olarak ifade edilebilir, şeklindeki ifade uygun şekilde nasıl tamamlanabilir?
a.  Eleştirel okuma   
b.  Sesli okuma   
c.  Tartışarak okuma   
d.  Özetleme   
e.  Yazma

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinde yer almayan ögelerden biridir?
a.  Konuşmacı 
b.  Dinleyici 
c.  Geri bildirim  
d.  Mesaj  
e.  Yazar

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen konuşmacı temelli faktörler arasında yer almaz?
a.  Konuşma hızı  
b.  Isı
c.  Ses tonu  
d.  Jest ve mimikler  
e. Bilgi birikimi 

“Dinlenenlerin daha kolay anlaşılması, hatırlanması amacıyla önemli görülen bölümlerin kısa notlar alınması yoluyla yapılan dinleme” aşağıdaki dinlemelerin hangisini işaret etmektedir?
a. Not alarak dinleme 
b. Aktif dinleme 
c. Pasif dinleme 
d. Empatik dinleme 
e. Amaçlı dinleme

Aşağıdakilerden hangisi dinleme türleri arasında yer almaz?
a.  Aktif dinleme 
b.  Pasif dinleme 
c.  Tutarlı dinleme
d.  Not alarak dinleme
e.  Eleştirel dinleme

Aşağıdakilerden hangisi temel dil becerilerinden biri değildir?
a.  Okuma    
b.  Yazma    
c.  Konuşma    
d.  Dinleme    
e.  Görme

‘..........’ bir yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, algılama ve kavrama sürecidir, şeklindeki cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Okuma     
b.  Yazma    
c.  Dinleme     
d.  Konuşma     
e.  Duyma

“Gözle algılanan sözcüklerin zihinde anlamlandırılması” hangi tür okumayı tanımlar?
a.  Sesli okuma
b.  Eşli okuma
c.  Sessiz okuma
d.  İşaretleyerek okuma
e.  Göz atarak okuma

Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlamanın özelliklerinden biri değildir?
a. Anlama
b. Etkin bir süreç  
c.  Ön bilgiler
d. Yazma süreci  
e.  Düşünme 

Aşağıdakilerden hangisi okuma alışkanlığı kazanma sürecini etkilememektedir?
a.  Bireysel etkenler   
b.  Akraba ilişkileri  
c.  Okul   
d.  Aile    
e. Çevre
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
a. Görüşmede açık, anlaşılır bir dil yerine dolaylı ve belirsiz ifadeler kullanılmalı.
b. Görüşme için randevu veren kişi veya kurum, görüşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebileceği yer ve saat aralığını belirleyerek randevu vermeli.
c. Görüşme, her durumda bir programa, randevuya bağlı olarak gerçekleştirilmeli ve görüşmenin yeri, saati, süresi teyit edilmeli.
d. Görüşme öncesinde taraşar hem birbirleri ile hem de görüşme konusu ile ilgili gerekli bilgileri toplamış, hazırlıklarını yapmış olmalı. 
e. Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve bakım konularında hassas olmalı. 

“Doğa bilimlerinden sanata, edebiyattan teknik alanlara, eğitimden siyasete kadar uzmanlık gerektiren herhangi bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardandır. Konunun uzmanı bir kişi, bu özellikteki dinleyici kitlesinin beklentilerine uygun olarak konuşmasını bilimsel veriler, analizler ve yargılar ile sunar. Bu konuşma türüne genellikle bilimsel faaliyet yürüten veya bu nitelikte faaliyetlere gereksinim duyan resmî veya özel kurum ve kuruluşlar ev sahipliğinyapar; bu konuşma türünün sunum süresi genelliklen45 dakika1 saat olarak tercih edilir.” 
Aşağıdakilerden hangisi bu özellikleri barındıran bir konuşma türüdür?
a. Açık Oturum
b. Panel
c. Konferans
d. Nutuk
e. Sempozyum

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmaların özelliklerinden değildir?
a. Bilimsel bilgi gerektiren konularda konuşmak
b. Öngörülemeyen zamanlarda ve belirli sosyal rollerin gereği olarak konuşmak
c. Konuşmayı basılı, işitsel ve görsel yardımcılarla desteklemek
d. Konu ile ilgili bilgi almak üzere orada bulunan dinleyiciye yönelik konuşmak
e. Belirli bir plan ve yöntem çerçevesinde konuşmak

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumla ilgili doğru bir bilgidir?
a. Açık oturumlar bir konunun, bir grup kişi tarafından tartışılarak ele alınmasıdır.
b. Açık oturumlarda konuşmaları bir düzenleme kurulu seçer.
c.  Açık oturumlarda temel olarak soru cevap tekniğinden yararlanılır.
d. Açık oturumlarda amaç, herhangi bir görüşün doğruluğunu ortaya çıkarmaktır.
e. Açık oturumlar dinleyici kitlesinin olmadığı ortamlarda düzenlenir.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü sunum sırasında dinleyicinin dikkatini çekmeye yönelik tekniklerden biri olamaz? 
a. Kısaltmaların, jargonların kullanılması
b. Sunulan önerilerin dinleyicilere nasıl avantajlar sağladığına değinilmesi
c. Dinleyicilere sunumla ilgili soruların sorulması
d. Beden dili anlaşılırlığa hizmet edecek şekilde etkin kullanılması
e. Anlatılanlar sözlü resimlere çevrilerek ifade edilmeye çalışılması

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü uzunluğu anlamı değiştirmektedir?
a. Gönül 
b. fiura
c. Engin
d. Sahip
e. Öykü

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
a. Boğumlanma, ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasıdır. 
b. Vurgu, sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesidir.
c. Durak, özellikle vurgulanan bir yargının, mesajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir sorunun ardından gelen kısa süre sessizliktir.
d. Ezgi, titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna denir.
e. Tını, bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan niteliğe denir.

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın fizyolojik olmayan yönüyle ilgilidir?
a. İnandırıcılık
b. Doğallık
c. Açıklık
d. Hoşagiderlik
e. Tonlama

Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimde beden dilinin kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?
a. Beden dili ne konuşmanın önüne geçecek şekilde abartılı ne de konuşmanın gerektirdiği vücut hareketlerinden yoksun olmalı.
b. Konuşmacı, bedenin hareketleri ile bu hareketlerin anlamı, dinleyici üzerinde oluşturduğu algı arasındaki ilişkiyi tanımalı.
c. Konuşmacı; her konuşma türünde ve her dinleyici grubu karşısında aynı davranışı ve görünüşü sergileyerek tutarlı olmalı. 
d. Aynı vücut hareketlerinin başka kültür ortamlarında sergilenmeleri sırasında aynı tepkileri göremeyebileceği dikkate alınmalı, dolayısıyla konuşma öncesinde dinleyici bu özellikleri ile de tanınmalı. 
e. Konuşmacı, bakımı, giyimi, genel tavırları kısacası görünüşü ile dinleyici üzerinde olumlu bir algı oluşturmalı.

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşmayı gerektirir?
a.  Selamlaşma
b. Tanışma ve tanıştırma 
c.  Özür dileme
d. Adres sorma ve söyleme 
e. Bilimsel bilgi aktarma
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdaki yazarlardan hangisi Fransız edebiyatında deneme türünün kurucusu olarak kabul edilir? 
A) Molier 
B) Michel de Montaigne 
C) Johann Wolfgang von Goethe 
D) Victor Hugo 
E) Fyodor Mihailoviç Dostoyevski  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır? 
A) Malazgirt'te asker bakımından sayıca az olan Türk ordusunun Bizans karşısındaki zaferi dünyanın sayılı savaş başarılarından biridir. 
B) 1071'in anlamı Anadolu'nun bir daha geri dönülmez biçimde Türk'leşmesi ve İslam'laşması demekti. 
C) Eskiden değil ceplerde, evlerde bile telefon yoktu. Şehirler arası veya ülkeler arası görüşmek için insanlar, saatlerce PTT'nin şubelerinde bekleşirlerdi. 
D) Bu yaz İzmir'e gitmeyeceğim, tatilimi Antalya'da geçireceğim. 
E) Kur'an'da geçen "Ashab-ı Kehf" yani halk arasındaki adıyla "Yedi Uyurlar"ın saklandığı iddia edilen mağara, Mersin'dedir. 

Bunun üzerine Arda: ( )Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun ( ) ( ) diye sordu. 
Yukarıdaki cümlede boş ayraçla gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? 
A) (.), (.), (?) 
B) (-), (?), (-) 
C) (;), (;), (,) 
D) ("), (?), (") 
E) ('), (?), (') 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünsüz türemesi meydana gelmiştir? 
A) Söylediklerinde yüzde yüz haklı olduğunu düşünüyorum; ancak haklı olman sonucu değiştirmiyor ki… 
B) Soğuktan bütün bedenim buz kesilmişti; öyle ki artık ne el ne de ayak parmaklarımı hissedebiliyordum. 
C) Artık kendi köşeme çekildim. Şimdi bütün geçmişimi gözden geçiriyor, tıpkı bir film gibi dışarıdan seyrediyorum. 
D) Eleştirdiğimiz, kızdığımız, kınadığımız kişilerin de içimizden birisi veya bir başkasının sevdiği, yakını, dostu olduğunu göz ardı etmemeliyiz. 
E) Çiçeklerimle, sağ olsun, komşum ilgilenecek. Kendisine anahtarımı bırakıyorum. Onları her gün sulayacak. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? 
A) Usta ile çırak hiç konuşmazlardı. Anlaşmaları için konuşmanın da hiç gereği yoktu. 
B) Hüseyin ölen ağabeyimin adıymış, daha üç aylıkken ölmüş, sonra ben doğunca, bana onun adını vermişler. 
C) Lise döneminde, biz de arkadaşlarla duvar gazetesi çıkardık. O zamanlar ben de yazdım. 
D) Gençken yalnızca bir kişiye âşık olmuştum. Bütün gençliğim boyunca tek kişiye vurgundum. 
E) Ne vardı benimle gelseydin? Çok güzel bir oyundu. 

Aşağıdakilerden hangisi doğru, güzel ve iyi bir sesin sahip olması gereken temel fiziksel özelliklerden biri değildir? 
A) Serilik 
B) İşitilebilirlik 
C) Esneklik 
D) Akıcılık 
E) Hoşagiderlik 

Aşağıdaki konuşmayı oluşturan unsurlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? 
A) Boğumlanma; ciğerlerden gönderilen havanın ağız ve burun yolundaki ses aygıtlarının yardımıyla ağızdan çıkarken konuşma sesi biçimlerini almasıdır. 
B) Tonlama; titreşen, ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşudur. 
C) Tını; bir sesi başka seslerden ayırmamızı sağlayan niteliktir. 
D) Duraklama; özellikle vurgulanan bir yargının, mesajın, yüksek tonlu ifadenin veya bir sorunun ardından gelen kısa süreli sessizliktir. 
E) Sıklık/frekans; konuşma sesleri, akciğerlerden başlayıp ağız ve burunda sona eren solunum yollarında sıralanmış organlara çarpıp veya sürtünüp seda haline geldikten sonra en son olarak bir kalıptan, engelden geçip ağızdan çıkan titreşimlerdir. 

İş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve bakım konularında kendilerini çok rahat hissetmeli, rahat ve spor kıyafetlerle görüşmeye gitmelidir. 
B) Görüşme her durumda bir programa, randevuya bağlı olarak gerçekleştirilmelidir. 
C) Görüşme için ayrılan süre her iki taraf için de en etkin şekilde değerlendirilmelidir. 
D) Taraflar yaptığı iş konusunda güven, işe hâkimiyet, ciddiyet gibi konularda birbirlerini tatmin etmeye yardımcı olacak şekilde gerekli bilgi, belgeyi yanlarında hazır bulundurmalıdır. 
E) Görüşme öncesinde taraflar hem birbirleriyle hem de görüşme konusu ile ilgili gerekli bilgileri toplamış, hazırlıklarını yapmış olmalıdır. 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi gazete ya da dergi yazısı olan fıkra türünün özelliklerinden biri değildir? 
A) Konunun güncel ve ilgi çekici olması 
B) Konu hakkında önemli noktalara okurun dikkatinin çekilmesi ya da düşünmesinin sağlanması 
C) Düşüncelerin ayrıntıya inilmeden yalın ve etkili bir dille kaleme alınması 
D) Konunun belgelere dayandırılarak nesnel bir biçimde anlatılması 
E) Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşması 

Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden biri değildir? 
A) Yaşanmış ya da yaşanması olası olayların kurmacaya dayalı olarak anlatılması 
B) İç içe geçmiş birçok öyküden oluşması 
C) Karmaşık bir olay örgüsünün olması 
D) Öznel bir anlatımının olması 
E) Olayların geçtiği yerin ve zamanın dar bir plan içinde işlenmesi 

Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin özelliklerinden biridir? 
A) Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin olması 
B) İnsanlar arasında geçen olayların diğer canlılar arasında geçiyormuş gibi anlatılması 
C) Yalın bir dille çobanların yaşamlarının, üzüntülerinin, aşklarının anlatılması 
D) Bir düşünceyi açıklama amacı güdülmesi 
E) Sonunda okura ahlak dersi verilmesi 

Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerinin, komisyonların gerçekleştirdikleri çalışma ve araştırma sonuçlarının onanmış deftere yazılmasına ne ad verilir? 
A) Dilekçe 
B) Tutanak 
C) Rapor 
D) Özgeçmiş 
E) Karar 

Bilimsel bir araştırma konusu seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? 
A) Popüler bir konu olmasına 
B) Araştırmacının yeteneğine ve ilgi alanına 
C) Konunun araştırılabilirlik durumuna 
D) Daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarı olmamasına 
E) Konunun yeni ve orijinal olmasına 

I. İtalik II. Bold III. Altı çizgili IV. Hem italik hem bold 
Bilimsel bir yazıda kaynakça listesi oluştururken eser adı yukarıdakilerden hangileriyle gösterilemez? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) Yalnız IV 
D) I ve IV 
E) I, II ve III 

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmenin özellikleri arasında yer almaz? 
A) Dikkat 
B) Biçimsellik 
C) Nesnellik 
D) Yorumlama 
E) Geniş bir bakış açısı 

Dinleyicinin sözlü tepkide bulunmadan, sessizce dinleme etkinliğinde bulunduğu dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aktif dinleme 
B) Yaratıcı dinleme 
C) Not alarak dinleme 
D) Pasif dinleme 
E) Grup halinde dinleme 

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecini etkileyen çevre temelli faktörlerden biri değildir? 
A) Isı 
B) Ses 
C) İlgi 
D) Işık 
E) Fiziksel konfor  

Aşağıdaki konuşma türlerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? 
A) İş görüşmesi; bir işe başvurma sürecinde gerçekleşen konuşmalar için olduğu gibi, bir kişinin mevcut işi dolayısıyla başkalarıyla yaptığı görüşmelerdir. 
B) Nutuk; bir düşünceyi belirli bir topluluğa açıklamak veya aşılamak amacıyla açık veya kapalı alanlarda yapılan topluluk konuşmalarıdır. 
C) Konferans; uzmanlık gerektiren bir konuda, bu içeriği anlayabilecek ve sorular yöneltebilecek dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardır. 
D) Açık oturum; önceden belirlenen bir konunun, o konuda uzman 3 ya da 5 konuşmacı tarafından tartışılarak ele alındığı konuşmalardır. 
E) Sempozyum; kurum ve kuruluşların amaçları ve beklentileri çerçevesinde belirledikleri temel konuları ele almak üzere seçilen uzman kişilerin ve katılımcıların, görüşlerini bu toplantılarda paylaştıkları konuşma türlerindendir. 

Sevdiğimiz bir insan bizim dünyamızdan ayrılınca gönlümüze bir perişanlıktır çöküverir, kendi kendimize: "Bir daha göremeyeceğim o yüzü... Bir daha işitemeyeceğim o sesi..." deyip deyip içleniriz. Öyle ki ölümden de öte kavuşmalar hayal ederek avunsak bile durmuş bir kalbin tekrar vurmayacağını düşündüğümüz için yaramızı onulmaz sanırız. Bir süre sonra her derdin devasını bulan günler onun da şifasını getirir. Birdenbire ölümün anlamı gözümüzde kaybolur, o sevdiğimiz insan gerçek hayattan daha kuvvetli, sanki daha gerçek bir hayatla anılarımızda yaşamaya başlar. Kısacası hiçbir şey kendinden önce olmuşları büsbütün silemez, olmamış edemez. Ölüm de insanı yok edemez. 
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Ölüm, mutlak bir sonsuzluktur. 
B) Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde onu bir daha göremeyeceğimiz duygusu canımızı çok acıtır. 
C) Ölüm sevdiklerimizi yok edemez. 
D) Hissedilen ölüm acısı zaman geçtikçe hafifler. 
E) Kaybettiğimiz sevdiklerimizi zamanla daha bir gerçekmiş gibi anılarımızda yaşatırız. 

Bir kompozisyonun giriş bölümünü etkili kılmak için başvurulan yöntemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
A) Soru sorma-Alıntılama- Sonuca bağlama 
B) Öyküleme-Sonuca bağlama- Etkili yazım 
C) Sonuca bağlama-Örnekleme-Alıntılama 
D) Öyküleme-Alıntılama-Soru sorma 
E) Etkili yazım-Soru sorma-Örnekleme 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi raporun özelliklerinden biridir? 
A) Olayın kanıtlarıyla birlikte yazılı hâle getirilmesi 
B) Giriş bölümünde gündem ya da konu belirlenmesi 
C) Eskiden arzuhâl olarak adlandırılması 
D) Estetik kaygılar, üslup güzelliğinin ön planda olması 
E) Daima bir üst makama yazılması 

Aşağıdakilerden hangisinin ardından düzenlenecek olan bir tutanak kesinlikle olay tutanağı olacaktır? 
A) Mahkeme görüşmeleri 
B) Meclis çalışmaları 
C) Toplantı faaliyetleri 
D) Meydana gelmiş iş kazaları 
E) Apartman toplantıları 

Aşağıdakilerden hangisi dramın özelliklerinden biri değildir? 
A) Yaşamın, her yönüyle ele alınması 
B) Sahnede korkunç ve acı verici olayların gösterilebilmesi 
C) Konuların günlük hayattan seçilmesi 
D) Kahramanların her sınıftan insan olabilmesi 
E) Üç birlik kuralının ve beş perdeden oluşma zorunluluğunun olması 

Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsünün özelliklerinden biri değildir? 
A) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin olması 
B) Konusunu tarihten, ulusal duygulardan ya da toplumsal gerçeklerden alması 
C) Ömer Seyfettin'in, Refik Halit Karay'ın, Orhan Kemal'in bu türde eserler vermesi 
D) Kişilerin belirgin ya da üstün özelliklerinin olması 
E) Gözlemci ve betimleyici gerçekliğin belirgin özelliklerinden olması  

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki romanların özelliklerinden biri değildir? 
A) Okuru aktif olarak yazının içine çekmesi ve donanımlı okura ihtiyaç duyması 
B) Biçim ve içerikte çok seslilik görülmesi 
C) Genellikle Cumhuriyet ideolojisi çevresinde şekillenmesi 
D) Yeni kurulan devletin prensiplerini destekleyen romantik eserler yazılması 
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Halide Edip Adıvar'ın, Reşat Nuri Güntekin'in dönemin öne çıkan yazarlarından olması 

Aşağıdakilerden hangisi yazışma türleri arasında yer almaz? 
A) Makale 
B) Dilekçe 
C) Özgeçmiş 
D) Tutanak 
E) Karar 

Aşağıdakilerden hangisi resmî yazı türlerinin özelliklerinden biri değildir? 
A) Yoruma veya kişisel görüşe yer verilmemesi 
B) Açık, anlaşılır bir üslup tercih edilmesi 
C) Yalnızca konu ile ilgili kişilere iletilmesi 
D) Yazıyı kaleme alan kişinin adı, soyadı ve imzasının mutlaka yer alması 
E) Edebîliğin ön planda olması 

Aşağıdakilerden hangisi akademik üslubun özelliklerinden biri değildir? 
A) Kişisel ifadelerin tercih edilmesi 
B) Dolaysız ve açık bir söylem tercih edilmesi 
C) Kelime ekonomisinin yapılması 
D) Polemik üslubundan kaçınılması 
E) Sözcük tekrarından kaçınılması 

Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir. Tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler. 
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Münazara 
B) Açık oturum 
C) Sempozyum 
D) Söylev 
E) Konferans 

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe karşılığı olmasına rağmen verici dildeki biçimiyle kullanılan sözcüklere örnek değildir? 
A) sinerji 
B) kıraat 
C) trend 
D) lokal 
E) kriter 
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi okuduğunu anlayabilmenin başlıca şartlarından biri değildir? 
A) Yoğun dikkat verme 
B) Bireysel etkenleri göz önünde bulundurma 
C) Yeniden yapılandırma 
D) Zihinde canlandırma 
E) Anlamı kavrama 

Aşağıdakilerden hangisi kurgulayıcı metinlerde temel alınan ögelerden biri değildir? 
A) Olay örgüsü 
B) Şahıs kadrosu 
C) Nesnellik 
D) Mekân 
E) Zaman  

Aşağıdakilerden hangisi okuma sırasında kullanılan stratejilerin amaçları arasında yer almaz? 
A) Yönlendirme ve sorular yoluyla metinle etkileşimi sağlamak 
B) Metnin yapı ve mantıksal sırasını kavramak 
C) Konuyla ilgili ön bilgileri harekete geçirmek 
D) Çıkarım ve yargıda bulunmayı kolaylaştırmak 
E) Metnin ana düşüncesini çıkarmada kolaylık sağlamak 

Aşağıdakilerden hangisi hazırlıklı konuşma türlerinden biri değildir? 
A) Söylev 
B) Açış konuşması 
C) İş görüşmesi 
D) Kurultay 
E) Bilgi şöleni 

Başka dillerden geçen bazı sözcükler Türkçede yanlış telaffuz edilmekte ve yazılmaktadır. Örneğin "hafakan" sözcüğü "afakan" olarak bilinir. 
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? 
A) adale 
B) ahbap 
C) alüminyum 
D) aksesuvar 
E) azami 

"Konu"nun tam ve doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Genel yargılardan, ilkelerden özel yargılara, ilkelere ulaşmadır. 
B) Konuşmada, yazıda ya da eserde ele alınan düşünce, olay veya durumdur. 
C) Özel olay ve durumlardan genel yargılar elde etmedir. 
D) Yazarın iletmek istediği mesajı destekleyen düşüncedir. 
E) Yazarın bir bilgiyi, bir düşünceyi sorgulaması sonucu ortaya çıkan yanıttır. 

Okumak ( ) insanı her yaşta kavrayabilen sevinçlerin en dolgunudur. Voltaire ( ) ( ) Okuma ( ) ruhu yüceltir." demiştir ( ) 
Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelir? 
A) ( ; ) ( , ) ( . ) ( : ) ( ! ) 
B) ( ; ) ( , ) ( . ) ( ; ) ( . ) 
C) ( , ) ( ; ) ( " ) ( . ) ( ! ) 
D) ( , ) ( : ) ( " ) ( , ) ( . ) 
E) ( , ) ( ; ) ( " ) ( . ) ( ? ) 

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün özelliklerinden biri değildir? 
A) Sanat eserinin çeşitli yönleriyle incelenip açıklanması 
B) Olabildiğince öznellikten kaçınılması 
C) Temel sorumluluğun eser hakkında bilgilendirme olması 
D) Sanat eserinin toplumun değer yargılarına göre incelenmesi 
E) Eseri değerlendirme yöntemlerine göre farklı türlerinin olması 

Günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fikret Otyam 
B) Mustafa Ekmekçi 
C) Leyla Umar 
D) Yaşar Kemal 
E) Ruşen Eşref Ünaydın 

Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda insanı yeni bir bakış açısıyla değerlendiren yazarlardan biri değildir? 
A) Gide 
B) Sartre 
C) Austen 
D) Camus 
E) Proust 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final dili türk 2


Hızlı Menü: