facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 881 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 805 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 554 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 478 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze

Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final Yaprak Testleri

E-posta gönderirken gönderilen kişinin diğer adresleri görmemesi için adresler hangi alana yazılmalıdır?
a. Alıcı (To)
b. CC
c. BCC
d. Konu (Subject)
e. Ek (Attachment)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi wikileri bloglardan ayıran en önemli özelliktir?
a. Kullanıcılar web sayfalarına internet üzerinden müdahale edebilir ve yeni sayfalar oluşturabilir.
b. Birden çok yazar açılmış konulara müdahale edebilir.
c. Yazar önceki mesajın altına yorum yapabilir.
d. Mesajlar hirerarşik olarak sıralanır.
e. Yazarlar kendi yazdıkları mesajlara müdahale ederek tekrar düzenleyebilirler.

Yöneticinin, alıcılara, genel bilgilendirme amacıyla ya da var olan bir sorunsalı çözme odaklı olarak gizli bildirimleri göndermek için aşağıdaki teknolojilerden hangisini seçmesi uygundur?
a. Blog mesajı olarak yayınlayabilir.
b. Wiki sayfası olarak oluşturabilir.
c. Sosyal ağ üzerinden yayınlayabilir.
d. Eposta olarak gönderebilir.
e. Adobe Connect üzerinden videolu görüşme yapabilir.

I. Akademik bir dil kullanmaya özen gösterilmelidir.
II. Samimi bir dil kullanılmalıdır.
III. Yazar kendi kişisel duygu ve düşüncelerine dönük – öznel davranmalıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri deneyimlerini paylaşmak için blog yazmak isteyen bir yazarın dikkat etmesi gereken özellikler arasındadır?
a. Yalnız I
b. I ve II
c. II ve III
d. Yalnız III
e. I, II ve III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Forum Siteleri için dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir?
a. Daha fazla alıcı çekmek için alt konularda olabildiğinde çeşitliliğe gidilmelidir.
b. Konu moderatörlerinin alıcıdan gelecek geribildirimleri çok falza geciktirmeyecek derecede ilgili olması gerekir.
c. Ziyaretçilere istedikleri alanlara yazma hakkı verilmelidir. Böylece ziyaretçi forum sitesinde popüler başlık altında kişisel sorununu çözebilir.
d. Kullanıcılar arasındaki ikili iletişime kapsam dışına çıkılsa bile müdahale edilmemesi gerekir. 
e. Konuların derinlemesine işlenmesi ve açıkları kapatacak nitelikte ayrıntılı içeriklerden oluşması gerekir.

Aşağıdaki bileşenlerden hangisi içeriğin iletim yöntemidir?
a. Kaynak
b. Kanal
c. Alıcı
d. Geribildirim
e. Mesaj

I. Kaynaktan gelen mesajın alıcıya aynı anda ulaşması
II. Alıcıdan gelen bildirimin kaynağa aynı anda ulaşması
III. İletilen mesajın alıcı tarafından farklı zamanlarda tekrar gözden geçirilebilmesi
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri eşzamansız iletişimin özellikleri arasında yer alır?
a. Yalnız I
b. I ve II
c. Yalnız II
d. Yalnız III
e. II ve III

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarının avantajları arasında yer almaz?
a. Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.
b. Kaynaktan gelen mesaj istenildiği kadar incelenebilir.
c. Alıcı sayısı eşzamansız iletişim sürecinde engel oluşturmaz.
d. Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.
e. Alıcı davranışlarına göre içeriğe müdahale edilebilir ve anlık olarak düzenlenebilir.

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi eşzamansız iletişimde kullanılan araçlar arasında yer almaz?
a. Skype
b. Blog
c. Eposta
d. Wiki
e. Sosyal Ağlar

E-posta adresi alma süreci hakkında bir dizi açıklama seçeneklerde yer almaktadır. Bu açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
a. Adresin ilk kısmında özel karakterlerden sadece – (tire) _(alt tire) .(nokta) kullanılabilir.
b. Eposta adresinin ilk kısmı kişiye özeldir. Aynı uzantıyla aynı isimde başka bir eposta adresi alınamaz.
c. Eposta adresinin ikinci kısmı özel bir web sitesi adı değilse kişiye özel olarak yazılamaz.
d. Özel ya da resmi kurumların web siteleri alan adıyla kullanıcılarına mail adresi hizmeti verebilmektedir.
e. Eposta adresinin ikinci kısmında Türkçe karakter kullanılmadığı sürece kişi tarafından değiştirilebilir.
Ara
Cevapla
#2
KAÇD uygulamalarında, bilgiyi talep eden bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların ortadan kalktığı öğrenme yapısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çevrimiçi
b. Kitlesellik
c. Açıklık
d. Ders
e. Geleneksellik

Aşağıdakilerden hangisi KAÇD uygulamalarının amaçlarından biri değildir?
a. Daha fazla kişiye ulaşmak ve kullanımını yaygınlaştırmak
b. Marka oluşturup devamlılığı sağlamak
c. Eğitim çıktılarını artırmak
d. Eğitim ve öğretime yenilik getirmek
e. Geleneksel eğitimi ortadan kaldırmak

Aşağıdakilerden hangisi kitlesel çevrimiçi dersleri geleneksel sistemdeki derslerden ayıran özelliklerden biri değildir?
a. Davranışçı öğrenmeye dayalı uygulamalar
b. Akran ve kendi kendini değerlendirme uygulamaları
c. Çevrimiçi forumlar ve tartışma grupları
d. Tam öğrenmeye dayalı uygulamalar
e. Çevrimiçi öğrenme etkinlikleri

George Siemens ve Stephen Downes’ın KAÇD uygulaması aşağıdaki kuramlardan hangisi üzerine kurulmuştur?
a. Bilişsel
b. Duyuşsal
c. Davranışçı
d. Bağlantıcı
e. Yapıcı

Aşağıdakilerden hangisi 21. yy. yaşamboyu öğrenme çerçevesinde yer alan temel stratejilerden biri değildir?
a. Herkes için temel beceriler
b. İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım
c. Eğitimin öğrenenlere yakınlaştırılması
d. Eğitime geleneksel yöntemlerle devam edilmesi
e. Her türlü eğitime değer verilmesi

Yaşam boyu öğrenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Yaşam boyu öğrenme, kontrolün kurum değil bireyin elinde olduğu bir öğrenme anlayışıdır.
b. Yaşam boyu öğrenme, işbaşında eğitimi ifade eder.
c. Yaşam boyu öğrenme, bireyin yaşamı boyunca kazandığı tüm öğrenmelerini içeren bir süreçtir.
d. Yaşam boyu öğrenme, öğrenme olanaklarını yaşamın tümüne yayılmasına vurgu yapar.
e. Yaşam boyu öğrenme, öğrenme sürecinde bireylerin bilinçli, gönüllü ve kendini güdülemesi temeli üzerine kuruludur.

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenme konusunda gerçekleştirilen uygulama şekillerinden biri değildir?
a. Kişisel gelişim
b. Planlı gelişim
c. Raslantıya bağlı gelişim
d. Akademik gelişim
e. Deneyime dayalı gelişim

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenme sürecini, geleneksel öğrenme sürecinden ayıran özelliklerden biri değildir?
a. Öğrenenin merkezde olması
b. Bireylerin sahip olduğu yetenekleri geliştirerek en üst düzeye çıkarmayı hedeflemesi
c. Yapılandırılmıştan yapılandırılmışa bütün öğrenme biçimlerini kapsaması
d. Okulun öğrenme için bir zorunluluk olması
e. Eğitim politikasını kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımlar yanında ülkesine kazanımlar sağlayacak şekilde oluşturması

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Eğitimi Geliştirme Komisyonu tarafından yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine işaret eden önerilerden biri değildir?
a. Eğitimi okul yaşı ve binaları ile sınırlamak yanlıştır.
b. Eğitim, hem okul içinde hem de okul dışında gerçekleşen etkinlikler bütünü olarak düşünülmelidir.
c. Eğitsel etkinlikler daha esnek olmalıdır.
d. Eğitim, yaşam kadar uzun bir varoluşsal süreklilik olarak tasarlanmalıdır.
e. Eğitimin etkililiği öğretici rehberliğinde, yapılandırılmış bir yapıda sunulmasını gerektirir.

Yetişkin eğitiminden söz edebilmek için yetişkin olarak adlandırılan bireylerin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
a. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyması
b. Kendini doğru olarak algılaması
c. Öğrenme yöneliminin olması
d. Deneyimlerinin olması
e. Öğrenmeye hazır olması 
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin yayılma türlerinden birisi değildir?
a. Özel bulut
b. Melez bulut
c. İş bulutu
d. Kamu bulutu
e. Topluluk bulutu

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin üstünlüklerinden biri değildir?
a. Birlikte çalışma
b. Ölçeklenebilirlik
c. Çevre birimlerin etkin kullanılması
d. İş uygulamalarında esneklik
e. Devamlılık

Aşağıdakilerden hangisi bir bulut depolama hizmeti değildir?
a. Hangouts
b. Dropbox
c. OneDrive
d. Yandex.Disk
e. iCloud

Aşağıdaki hizmetlerden hangisi bireylerin duygu ve düncelerini internet ortamında yayınladıkları bir hizmettir?
a. EBelgeler
b. Web Sayfası
c. Sunu
d. Blog
e. Drive

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların daha basit donanıma sahip bilgisayarlarla çalışmasının avantajlarından birisi değildir?
a. Gürültü
b. Bakım ve onarım maliyeti
c. Enerji tüketimi
d. Donanım maliyeti
e. İnternet bağlantısı

Bir bilgi sisteminin % 99,995 kullanılabilirlik oranını sağlaması için bir yılda en fazla toplam kaç dakika çalışmaması kabul edilebilir?
a. 5
b. 26
c. 99
d. 365
e. 1729

Aşağıdakilerden hangisi dağıtık bilişim sistemlerinin üstünlüklerinden biri değildir?
a. Hızlı çalışmaları
b. Verimli olmaları
c. Diğer sistemlerle işbirliği
d. Hatasız çalışmaları
e. Ölçeklenebilir olmaları

Hizmet odaklı mimari (SOA) aşağıdaki hangi bulut bilişim mimarisi ile ilgilidir?
a. İnternet teknolojisi
b. Dağıtık sistem
c. Donanım
d. Veri merkezi
e. Sistem yönetimi

Hipervizör kavramı aşağıdakiler hangisi ile ilişkilidir?
a. İzleme sistemi
b. Sanallaştırma yazılımı
c. Veritabanı türü
d. Hizmet sunum modeli
e. Bulut türü

Kullanıcının sanal bir işletim sistemini kullanmak üzere yetkilendirildiği bulut bilişim hizmet modelinin kısaltması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a. PaaS
b. SaaS
c. SECaaS
d. TaaS
e. IaaS
Ara
Cevapla
#4
“Kullanıcı tarafından vücudunun çevresine giyilebilen, hidrolik ve motorlar yardımıyla kullanıcının kas hareketlerini destekleyen mobil makine” aşağıdakilerden hangisidir?
a. Android
b. Güçlendirilmiş dış iskelet
c. Giyilebilir bilgisayar
d. eTekstil
e. Taşıt iletişim sistemi

Beyin bilgisayar arayüzü için aşağıdaki tanımlardan hangisi en uygundur?
a. Beyin ile dışsal bir cihaz arasında doğrudan iletişim oluşturma yoludur.
b. İnsanların herkes tarafından algılanan gerçeklikten ayırt edemeyecekleri bir sanal ortama daldırılmalarıdır.
c. Bireyin zihinsel içeriğinin beyinden okunarak bir bilgisayara yüklenmesini tanımlayan kuramsal bir süreçtir.
d. Beynin yüksek düzey bilişsel süreçlerini destekleyecek kuramsal bir yapay dış enformasyon işleme sistemdir.
e. Hayvan ya da insan beyni ile benzer bilişsel özelliklere sahip yazılım ve donanımların geliştirilmesini amaçlayan araştırma alanıdır.

“Beynin yüksek düzey bilişsel süreçlerini destekleyecek (artıracak) kuramsal bir yapay dış enformasyon işleme sistemi” aşağıdakilerden hangisidir?
a. Exocortex
b. Sanal retinal görüntüleme
c. Biyometri
d. Yaşam günlüğü
e. Kuantum bilgi işlem

Yapay zekânın insan zekâsıyla aynı güce kavuştuğu noktaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Transhümanizm
b. Teknolojik tekillik
c. Teknolojik süreklilik
d. İnsanbilgisayar birlikteliği
e. Yapay beyin

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmenin aşamalarından biri değildir?
a. Keşif
b. Buluş
c. Yenilik
d. Yayılma
e. Pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi bir mikroişlemciye sığdırılabilen transistör sayısının iki katına çıkması için geçen süredir?
a. Yaklaşık 2 ay
b. Yaklaşık 12 ay
c. Yaklaşık 2 yıl
d. Yaklaşık 12 yıl
e. Yaklaşık 24 yıl

Aşağıdakilerden hangisi verilen bir tarihte toplumda aynı anda kullanılabilen teknolojilerden biri değildir?
a. Geleneksel teknolojiler
b. Güncel teknolojiler
c. Sınırdaki teknolojiler
d. Yakın gelecekteki teknolojiler
e. Uzak gelecekteki teknolojiler

Aşağıdakilerden hangisi 2015 yılında ülkemizde yayılmasını tamamlamış geleneksel teknolojilerden biridir?
a. Radyo
b. 3G
c. Müzik setleri
d. Kablolu internet
e. İnternet erişimi olmayan hücresel telefonlar

Aşağıdakilerden hangisi sınırdaki bir teknolojidir?
a. Bilgisayarla görü
b. Ses tanıma
c. Anlamsal (semantik) ağ
d. Bilgisayarla oluşturulan görüntü (CGI)
e. Holografik görüntüleme

Aşağıdakilerden hangisi güncel bir teknolojidir?
a. Sanal gerçeklik
b. Akıllı kişisel yardımcılar 
c. Bağlam farkındalıklı bilgi işlem 
d. Giyilebilir bilgisayarlar
e. Beyin implantları
Ara
Cevapla
#5
I. Güvenilir bir yönetici şifresi atamak 
II. Şifreleme yöntemi kullanmak 
III. Varsayılan SSID'yi değiştirmek 
Yukarıdakilerden hangileri güvenli bir kablosuz İnternet (wi-fi) bağlantısı için alınabilecek önlemlerdendir? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

Öğretme, öğrenme ve araştırma gibi amaçlarla kullanılmak üzere açık lisans ile lisanslanmış, yayın hakları ile kısıtlanmamış, kamuya açık dijital malzeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Öğretici ders yazılımları 
B) Ders programı 
C) Podcast 
D) Açık eğitsel kaynaklar 
E) Sözlük, ansiklopedi, harita ve görüntü kaynakları 

On going basis – On demand basis tarama terimlerinin açılımları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 
A) Sürmekte olan temelli – Talep edilen temelli 
B) Talep edilen temelli – Sürmekte olan temelli 
C) İzlemekte olan temelli – Talep edilen temelli 
D) Sürmekte olan temelli – İzlemekte olan temelli 
E) İndirme temelli – İzlemekte olan temelli 

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar giriş birimlerinden biri değildir? 
A) Klavye 
B) Fare 
C) Tarayıcı 
D) Yazıcı 
E) Web cam 

Hazırlanan e-öğrenme içeriğinin değişik öğrenme yönetim sistemlerine yüklenebilmesi ve çalıştırılabilmesi için aşağıdaki standartlardan hangisine uygun olması gerekir? 
A) HTML 
B) RSS 
C) PDF 
D) Creative Commons 
E) SCORM 

Küreselleşme ile birlikte iletişime ilişkin dikkat çeken en önemli kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kitlesel bilgi teknolojileri 
B) İhracat-ithalat dengesi 
C) Ticaret sistemleri 
D) Bilgisayar teknolojileri 
E) İthalat-ihracat teknolojileri 

Aşağıdakilerden hangisi Windows Media Player'ın tanımlarından biridir? 
A) Microsoft Office ile gelen bir iletişim programıdır. 
B) Microsoft'un Windows 7 ile duyurduğu gelişmiş bir e-posta programıdır. 
C) Microsoft'un çoklu ortam oynatıcısıdır. 
D) Microsoft'un XP'nin beta sürüm adıdır. 
E) Açık kaynak kodlu çoklu ortam programıdır. 

I. Pos makinesi II. Bilgisayar III. Cep telefonu IV. Çevre birimleri 
Yukarıda verilenlerden hangileriyle bilişim suçları işlenebilir? 
A) Yalnız II 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) III ve IV 
E) I, II ve III 

Google Maps, aşağıdaki Bulut Hizmet Modellerinden hangisine örnektir? 
A) Otomasyon Bulut Servisi (OaaS) 
B) Sunucu Bulut Servisi (SuS) 
C) Yazılım/Uygulama Bulut Servisi (SaaS) 
D) Web Bulut Servisi (WaS) 
E) Platform Bulut Servisi (PaaS) 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin temel tanımları içerisinde ele alınmayan unsurlardan biridir? 
A) Vatandaşlara sağlanan hizmet ve etkileşimler 
B) Kamu görevlileri ile etkileşimler 
C) Diğer devletler ile gerçekleştirilen etkileşimler 
D) Devletin çeşitli birimleri ile etkileşim ve hizmetler 
E) Özel sektör firmaları ile etkileşimler 

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de e-Devlet'in kullanımı ile ilgili yakın zamanda gerçekleşmesi mümkün olan senaryolardan biri değildir? 
A) Yurtdışına çıkan bir vatandaş ihtiyaç duyduğunda, kullanmakta olduğu ilaç ve geçirdiği operasyon bilgilerine erişiminin sağlanması 
B) Sanal dünyalar üzerinde çalışma/hizmet çözümleri geliştirilmesi 
C) Bulut bilişim ile yerel yönetim seviyesinde özürlülere günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmet çözümlerin geliştirilmesi 
D) Kişisel bilgilerin yer aldığı "vatandaşlık kartı" kullanılarak e-Devlet işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
E) Resmi bildirimlerin kayıtlı e-posta adresine gönderilen e-postalar ile gerçekleştirilmesi 

Kişilerin kendi öğrenme amaçlarını belirledikleri, öğrenme sürecini ve eğitsel içeriği yönettikleri ve öğrenme amacıyla başkalarıyla iletişim kurdukları sistemlere ne ad verilir? 
A) Sosyal öğrenme ortamları 
B) Kişisel öğrenme ortamları 
C) Sanal öğrenme ortamları 
D) Kendi kendine öğrenme ortamları 
E) İnformel öğrenme ortamları 

Aşağıdaki dönemlerden hangisinde kapalı devre televizyon yayınlarına ağırlık verilmiştir? 
A) Bilgisayar destekli eğitim 
B) İnternet tabanlı eğitim 
C) Mobil öğrenme 
D) Kitle iletişim teknolojilerine dayalı 
E) Çoklu ortam 

Bulut bilişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Analog sistemleri temel alır. 
B) Konumdan bağımsız kaynaklara erişim sağlar. 
C) Otomatik servis kurulumunu destekler. 
D) Self servis hizmet sunumunu destekler. 
E) Hizmet sunumu kolaylıkla izlenebilir ve ölçülebilir. 

Çocukları sosyal paylaşım sitelerini kullanan ailelerin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? 
A) Çocuk 13 yaş altında olsa da sosyal ağlara üye olmasını sağlamak 
B) Çocuğun sosyal ağ sitesi hesabını ve yazışmalarını düzenli olarak takip etmek 
C) Çocuğun profilinde telefon numarasını paylaşmasını sağlamak 
D) Çocuğun tüm resimlerini sosyal ağda paylaşmasına yardım etmek 
E) Çocuğa arkadaş listesini mümkün olduğunca arttırabilmesi için yardım etmek 

Kötü niyetli yazılımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
A) Virüs - Web Gezgini - Bilgisayar Kurdu - Casus Yazılım 
B) Truva Atı - Virüs - Web Gezgini - Bilgisayar Kurdu 
C) Virüs - Bilgisayar Kurdu - Truva Atı - Casus Yazılım 
D) İşletim Sistemi - Bilgisayar Kurdu - Truva Atı - Virüs 
E) Bilgisayar Kurdu - İşletim Sistemi - Casus Yazılım - Virüs 

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinden biri değildir? 
A) 3G 
B) Çevirmeli Ağ bağlantısı 
C) ADSL 
D) EDGE 
E) WAP 

Aşağıdakilerden hangisi günümüz stratejik yazılım teknolojilerinden biri değildir? 
A) Bulut Bilişim 
B) Mobil Uygulamalar 
C) Büyük Veri 
D) Yazıcı teknolojileri 
E) Akıllı Bilişim 

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet'in gelişimini doğrudan etkileyen yakın dönem gelişmelerinden biri değildir? 
A) İnternet'in kullanımı 
B) Yerel ve merkezi kamu internet sitelerinin ortaya çıkması 
C) İnternet sitelerinin bütünleşmesi için gerekli entegrasyon ve bilgi paylaşımı çalışmalarının yapılması 
D) Kamu kurumlarının işleyişi ile işletmelerin işleyişi arasında yakınlık kurulması ve işletme yönetimi tarzı kamu idaresi anlayışının gelişmesi 
E) Berlin Duvarının yıkılması ve Arap Baharı gibi politik gelişmelerin ortaya çıkması 

Aşağıdakilerden hangisi e-Dönüşüm Türkiye Projesinin 2007 yılına kadar olan ana stratejilerinden biri değildir? 
A) Ortak veritabanları, ortak hizmetler 
B) Yüksek hacimli/yüksek değerli e-hizmetler 
C) e-Hizmetleri sayısı 
D) Sektörel projeler ve dönüşüm 
E) Sınır geçişleri 
Ara
Cevapla
#7
Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme türlerinden biri değildir? 
A) e-Portfolyo 
B) Grup çalışması 
C) Mikrobloglar 
D) e-Ödev 
E) Tartışmalara katılım 

Kişisel Öğrenme Ortamında Birebir Ağ Oluşturma etkinliğinde kullanılan Web 2.0 araç kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) WikiSpaces 
B) Google Drive, Microsoft SkyDrive, Dropbox 
C) Google Reader, Google Alerts 
D) Google Search, Google Blog Search 
E) Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ 

Bilgisayardaki hard diski ve hafızayı virüslere karşı tarayarak bulduğu virüsleri bilgisayardan silmeye çalışan yazılımlardır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Antivirüs 
B) Virüs 
C) Hacker 
D) Güvenlik Duvarı 
E) Sandbox 

Hadoop nedir? 
A) Büyük Veri (Big Data) işlenmesinde kullanılan bir yaklaşımdır. 
B) Bilgilerin bilgisayarlar arasında transferinde kullanılan bir protokoldür. 
C) Bilgilerin veriye dönüştürülmesinde kullanılan bir tekniktir. 
D) CPU ile Hafıza arasındaki senkronizasyon yapısının adıdır. 
E) John Hadoop tarafından geliştirilmiş kriptolama tekniğidir. 

"Kullanıcılar eseri kopyalayabilir, dağıtabilir, görüntüleyebilir, kullanabilir ve ticari amaçlarla olmamak koşuluyla üzerinde değişiklik yaparak yeni eserler oluşturabilir." şeklinde tanımlanan Creative Commons kullanım koşulu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Attribution (BY) 
B) Noncommercial (NC) 
C) No Derivative Works (ND) 
D) Share-Alike (SA) 
E) Open Educational Resource (OER) 

Aşağıdakilerden hangisi MathType ile yapılabileceklerden biri değildir? 
A) Eşitliğin tümünü ya da bir bölümünü renklendirme 
B) Matematiksel formül gösterimi 
C) Denklem görüntüleme işlemi 
D) Word'den denklem Export işlemi 
E) Eşitliği referans listesinde gösterme 

Aşağıdakilerden hangisi Bulut yapısındaki BT İş Modellerinden biridir? 
A) Tüzel Bulut Servisi 
B) Sunucu Bulut 
C) Toplu Bulut Servisi 
D) Altyapı Bulut Servisi 
E) Bilgi İşlem Bulutu 

Kültürün hızsal yaygınlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ticaretin artması 
B) Küresel köy anlayışı 
C) Habercilik yaklaşımları 
D) Dijitalleşme 
E) Yeni medya 

Aşağıdakilerden hangisi sosyal paylaşım sitelerinin sakıncalarından biri değildir? 
A) Çocukların derslerine olumsuz etkisinin olması 
B) Aile ve arkadaşlara daha az zaman ayrılması 
C) Faklı konulardaki ders notlarının paylaşılması ve erişilmesi 
D) Çalışma düzenini aksatması 
E) Kişisel bilgilerin korunması ve gizlilik sorunları 

Verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sisteme ne ad verilir? 
A) Network sistemi 
B) Bilgisayar 
C) Bilişim sistemi 
D) Teknoloji 
E) Çevre birimleri 

Aşağıdakilerden hangisi Bulut Bilişimin kullanıcılara sağladığı faydalardan biri değildir? 
A) Yönetim kolaylığı 
B) Maliyetlerdeki düşüş 
C) Değiştirilmesi zor yapı nedeniyle sağlamlık 
D) Esneklik 
E) Taşınabilirlik  

Bilgisayarda casus yazılım olup olmadığını kontrol eden ve bilgisayardan kaldırılmasını sağlayan güvenlik yazılımına ne ad verilir? 
A) Antispyware 
B) Güvenlik duvarı 
C) Wi-fi 
D) Firewall 
E) Sandbox 
Ara
Cevapla
#8
Sosyal paylaşım sitelerinde gizlilik ve güvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Sosyal paylaşım sitelerinde yüz yüze tanınmayan kişilerle de hemen arkadaş olunabilir. 
B) Uzak arkadaşlar ile sadece çok kısıtlı bilgiler paylaşılmalıdır. 
C) Kullanıcılar kişisel bilgilerinin ticari amaçlarla kullanılmaması için gerekli güvenlik ayarlarını en üst düzeyde yapmalıdır. 
D) Çocuklar sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı konusunda aileleri ve öğretmenleri tarafından bilinçlendirilmelidir. 
E) Aileler çocuğun kullanıcı adını ve şifresini bilerek belirli aralıklarda hesabına girip olup bitenleri kontrol etmelidir. 

I. e-Katılımcılık anlamında vatandaş odaklı kamu hizmeti sunumu 
II. Kurumsal müşterilere katılan değerin en üst seviyede gerçekleşmesi için paylaşımcı/ortak hizmet kültürü 
III. Profesyonellik anlamında hükümet içi kaynak ve kabiliyetlerin etkin sunumu ve yönetimi 
Yukarıdaki ana etkenlerden hangilerinin oluşması e-Devletin gerçekleşmesi için gereklidir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) I, II ve III 

Kamu kurumlarının e-dönüşümü ile ilgili aşağıdaki temel sorunlardan hangisi son zamanlarda göreceli bir azalma eğilimine girmiştir? 
A) Mevzuat sorunları 
B) Kurum içi koordinasyon sorunları 
C) Mali sorunlar 
D) Personel sorunları 
E) Kurumlar arası koordinasyon sorunları 

Aşağıdaki giriş çıkış uçlarından hangisi anakarta bağlı değildir? 
A) USB girişi 
B) Klavye-fare girişi 
C) Eternet girişi 
D) Ses giriş çıkış yuvaları 
E) Elektrik kablo bağlantı yuvası 

Bulut ortamında saklama hizmetlerinin en çok önem kazandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kitle iletişim teknolojilerine dayalı dönem 
B) Bilgisayar destekli eğitim dönemi 
C) İnternet tabanlı eğitim dönemi 
D) Mobil öğrenme dönemi 
E) Çoklu ortam dönemi 

Aşağıdaki hangisi Türkiye'nin ilk e-Devlet girişimlerinden biri değildir? 
A) Türkiye Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Projesi 
B) e-Devlet Kapısı (EDK) 
C) Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı (TUENA) 
D) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) kurulması 
E) Elektronik Ticaret Ağının kurulması 

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Toplumu Stratejisi (DPT, 2006) öncelikli konularından biri değildir? 
A) Mükerrerlikler ve kaynak israfına yol açan münferit kurumsal proje ve uygulamaların önlenmesi 
B) Hizmet süreçlerinin yeniden yapılandırılması, ön ve arka ofis süreçlerinin bağımsız dönüşümü 
C) Öngörülen projelerin proje gerekleri çerçevesinde bütçe ve zaman tanımları içerisinde gerçekleştirilmesi 
D) Önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlayacak olan elektronik kamu satın alma altyapısının oluşturulması 
E) Kurum içi ve kurumlar arasında elektronik ortamda güvenli ve güvenilir bilgi ve belge paylaşımının sağlanması 

Aşağıdakilerden hangisi Akıllı Bilişimin gelişiminde en önemli rolü oynamıştır? 
A) 64Bit işletim sistemleri 
B) SSD Diskler 
C) Akıllı cep telefonları 
D) Algılayıcı (sensör) teknolojileri 
E) LED teknolojisi 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final bilgi teknolojileri temel 2


Hızlı Menü: