facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 477 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 340 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 265 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 259 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 244 Son Yorum: Gamze

Sosyal Politika Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Sosyal Politika 5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK101U-

5. ÜNİTE
1. Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi, ülkelerin siyasi rejimi ve gelişmişlik seviyesi dikkate alınmaksızın, hemen hemen bütün ülkelerde var olan sigorta koludur?
A) İşsizlik sigortası 
B) Analık sigortası 
C) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası 
D) Aile ödenekleri sigortası 
E) Bakım sigortası 

2. Aşağıdakilerden hangisi, hastalık sigortasından sağlanan sosyal güvenlik haklarından biri değildir?
A) İlaç ve iyileştirme araçlarının temini 
B) Protez araç ve gereçlerinin temini 
C) Yurt içinde veya yurt dışına sevkle ilgili masrafların karşılanması 
D) Sigortalıya çalışamadığı günler için ödenek verilmesi 
E) Sigortalıya aylık bağlanması 

3. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasından sağlanan haklarla ilgili özelliklerden biri olarak değerlendirilemez?
A) İşsiz kalmadan önce belirli süre prim ödemiş olma 
B) Kendi istek ve iradesi dışında işsiz kalma 
C) işverenin işten çıkarması 
D) İşsizlik süresi uzadıkça işsizlik ödeneğinin miktarının artırılması 
E) İşsizlik sigortası ödenekleri ile prim ödenen süre arasında ilişki kurulması 

4. Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal güvenlik harcamalarından biri olarak değerlendirilemez?
A) İşsizlik sigortasından işsizlik ödeneği verilmesi
B) Düşük gelirlilerin sağlık harcamalarının karşılanması  
C) Özürlülere yönelik bakım hizmetleri  
D) Kimsesiz çocukların bakım ve eğitimi  
E) Düşük gelirlilere gıda yardımı yapılması  

5. Aşağıdakilerden hangisi günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin karşılamadığı zararlardan biri değildir?
A) Hastalık halinde tedavi hizmetleri temini  
B) Deprem ve su baskını gibi hallerde ortaya çıkan mal varlığı kaybının karşılanması  
C) İşsiz kalınması halinde işsizlik süresince ödenek verilmesi  
D) Analık halinde doğumdan önce ve sonra belirli süre için ödenek verilmesi  
E) Malullük halinde rehabilitasyon hizmetlerinin temini  

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistemlerinin ekonomik etkilerinden biri değildir?
A) İstihdam seviyesi  
B) Emek arz ve talebi  
C) Geniş aileden çekirdek aileye dönüş  
D) Sermaye birikimi  
E) Gelirin yeniden dağılımı  

7. Sosyal sigortalar ilk defa hangi ülkede kurulmuştur?
A)  İngiltere     B) Fransa  C) Belçika     D) Almanya  E) Amerika Birleşik Devletleri  

8. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinden biri olarak kabul edilemez?
A) Aile içi yardımlaşma
B) Komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma
C) Dini sosyal yardımlar
D) Kamu sosyal güvenlik harcamaları
E) Yaşlılık döneminde kira geliri elde etmek için ev veya işyeri sahibi olma

9. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal yardımların özelliklerinden biri olarak değerlendirilemez?
A) Yeri, zamanı, süresi ve miktarı belirlidir.  
B) Tek taraflı irade beyanı ile gönüllülük esasına göre yapılır
C) İhtiyacı olanın yardımı talep etme hakkı yoktur
D) Çok zaman, bilinçli bir tehlikenin zararları ile mücadele amacı yoktur
E) Çok zaman, belirli grupların kendi mensuplarına yönelik olarak yaptığı, dışa kapalı yardımlardır

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin önemini ortaya koyan göstergelerden biri olarak değerlendirilemez?
A) Gelişmiş ülkelerde GSYİH'nın % 20-35 arasında değişen payı sosyal güvenlik için harcanır
B) Yaşı, cinsiyeti, statüsü ve geliri ne olursa olsun herkesi kapsamına alır
C) Ülkeler, kendi ekonomik ve sosyal yapılarına göre farklı sosyal güvenlik yöntemleri tercih edebilirler
D) Gelişmiş ülkelerde çalışanların tamamına yakını sosyal güvenlik kapsamındadır
E) Gelişmiş ülkelerde, emeklilik yaşına gelen her 100 kişiden 70-80'i yaşlılık aylığı almaya hak kazanmıştır
Ara
Cevapla
#2
6. ÜNİTE
1. Kadın-erkek ücret eşitliği ile ilgili ilk düzenleme Roma Anlaşması'nın hangi maddesinde yer alır? 
A) 13 
B) 120 
C) 71 
D) 119 
E) 15 
 
2. Güney Afrika'da uygulanan ırk ayrımcılığı (apartheid) ne tür ayrımcılık türüdür?
A) Ters yönlü 
B) Sistematik 
C) Dolaylı 
D) Doğrudan 
E) Negatif 

3. Aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisi ayrımcılık- tan kaynaklanan eşitsizliği, dezavantajlı gruplara sorunun kaynağına göre daha farklı haklar vererek çözmeye çalışmaktadır?
A) Pozitif ayrımcılık 
B) Doğrudan ayrımcılık 
C) Çok yönlü ayrımcılık 
D) Sistematik ayrımcılık 
E) Negatif ayrımcılık 

4. Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme hangi örgüte aittir? 
A) Avrupa Birliği  
B) Birleşmiş Milletler  
C) Uluslararası Çalışma Örgütü  
D) Avrupa Konseyi  
E) Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü   

5. Aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisi ayrımcılıktan kaynaklanan eşitsizliği, dezavantajlı gruplara sorunun kaynağına göre daha farklı haklar vererek çözmeye çalışmaktadır? 
A) Pozitif ayrımcılık  
B) Doğrudan ayrımcılık  
C) Çok yönlü ayrımcılık  
D) Sistematik ayrımcılık  
E) Negatif ayrımcılık  

6. Bir kişinin, kendisiyle bağlantılı başka bir kişi nedeniyle ayrımcılığa uğraması durumunda aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisinden söz edilebilir? 
A) Sistematik  
B) Dolaylı  
C) Doğrudan  
D) Dolayısıyla  
E) Negatif  

7. Dışlanma kavramı ilk olarak hangi dönemde kullanılmıştır? 
A) I. Dünya Savaşı yıllarında  
B) II.Dünya Savaşı yıllarında  
C) 1960'lı yıllarda  
D) 1970'li yıllarda  
E) 1980'li yıllarda  

8. Çalışma yaşamında ayrımcılık hangi alanlarda söz konusudur?  
A) İşe alma  
B) İşten çıkarma  
C) Hizmet içi eğitim  
D) Terfi  
E) Hepsi  

9. Apartheid ne tür ayrımcılık türüdür?
A) Ters yönlü  
B) Sistematik  
C) Dolaylı  
D) Doğrudan  
E) Negatif  

10. Sosyal dışlanma kavramı ilk olarak hangi ülkede kullanılmıştır? 
A) Fransa  
B) Türkiye  
C) Almanya  
D) ABD  
E) Pakistan   
Ara
Cevapla
#3
7. ÜNİTE
1. Türkiye Avrupa ülkelerine işçi göndermek amacıyla ilk işgücü alım anlaşmasını aşağıdaki ülkelerden hangisi ile yapmıştır?
A) Hollanda  
B) Fransa  
C) Belçika  
D) F. Almanya  
E) İsviçre  

2. Türkiye'de çocukların korunması ile ilgili ilk düzenleme hangi kanunda yer alır?
A) 3008 sayılı İş Kanunu 
B) 931 sayılı İş Kanunu 
C) 1475 sayılı İş Kanunu 
D) 151 sayılı Kanun 
E) 4857 sayılı İş Kanunu 

3. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre özel işletmelerin özürlü istihdam etme zorunluluğu için işyerinde asgari kaç işçi çalışması gerekir?
A) 45 
B) 50 
C) 55 
D) 100 
E) 60 

4. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetleri içinde yer almaz?
A) Huzurevi 
B) Bakımev 
C) Yaşlı köyü 
D) Yaşlı apartmanları 
E) Evde sürekli bakım 

5. Evde bakım hizmetlerinin kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez?
A) Evde yardım  
B) Evde takip hizmetleri  
C) Evde sağlık hizmetleri  
D) Süreli bakım  
E) Yaşlı hizmet merkezi 

6. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik sosyal politika oluşturulmasının nedenlerinden biri değildir? 
A) Aile yapısındaki değişme  
B) İnsani nedenler  
C) Ekonomik nedenler  
D) Coğrafi nedenler  
E) Demokratik yönetim biçimlerinin yaygınlaşması  

7. Eski hükümlü istihdamında hangi yöntem işverenler tarafından fazla benimsenmemektedir? 
A) Tahsis yöntemi  
B) Kota  
C) Teşvik  
D) Evde çalışma  
E) Korumalı işyeri  

8. Yaşlılığın tanımlanmasında en yaygın uygulama alanı bulan kavram hangisidir? 
A)  Fonksiyonel yaşlılık  
B) Kronolojik yaşlılık  
C) Fizyolojik yaşlılık  
D) Duygusal yaşlılık  
E) Şekilsel yaşlılık  

9. Gelişmiş ülkelerde kadınlar hangi sektörde yoğundur? 
A) Hizmet  
B) Tarım  
C) Sanayi  
D) Metal  
E) Dokuma  

10. Türkiye'de özürlülerin istihdamında hangi yöntem ağırlıklı olarak kullanılmaktadır? 
A) Korumalı işyeri  
B) Tele çalışma  
C)  Kota  
D) Evde çalışma  
E) Tahsis yöntemi  
Ara
Cevapla
#4
8. ÜNİTE
1. Aşağıdaki siyasi-askeri olaylardan hangisi küreselleşmeyi hızlandıran faktörlerden biri olarak etkisini göstermiştir?
A) ABD'nin Afganistan'a askeri müdahalesi 
B) Ruanda'da yaşanan soykırım 
C) İran ve Irak arasında yaşanan Körfez Savaşı 
D) Doğu Blokunun yıkılması ve iki bloklu dünyanın çözülmesi 
E) Yugoslavya'da yaşanan iç savaş 

2. Aşağıdakilerden hangisi, küreselleşmenin sosyal devlet anlayışını-uygulamalarını değiştiren etkilerinden biri olarak kabul edilemez?
A) Sosyal hukuku esnekleştirmeye yönelik yönelik değişikliklerin yapılması 
B) Yabancı sermayeyi teşvik etmek için sermaye piyasasının yeniden düzenlenmesi 
C) Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi 
D) A-tipik istihdam biçimlerinin yaygınlaşması 
E) Özel sosyal güvenlik kurumlarının yaygınlaşması 

3. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin endüstri ilişkileri sistemine yönelik etkilerinden biri olarak kabul edilemez?
A) Memur sendikalarının kurulması 
B) Sendikalaşma oranlarının düşmesi 
C) Toplu iş sözleşmesi kapsamındakilerin daralması 
D) Toplu pazarlık görüşmelerinde çok uluslu şirketlerin yer alması 
E) İnformel-kayıtdışı sektörün büyümesi 

4. En çok kabul gören görüşe göre küreselleşme ne zaman başlamıştır? 
A) 15. Yüzyılda  
B) 18. yüzyılda Sanayi devrimi ile  
C) 1870'li yıllarda  
D) Birinci Dünya Savaşı öncesi  
E) 1980'li yıllarda   

5. Küreselleşmeyi açıklamaya yönelik farklı yaklaşımlar kaç ana grupta toplanabilir?
A) 2      
B) 3     
C) 4  
D) 5 
E) 6  

6. Aşağıdakilerden hangisi, ILO'nun herkese eşit fırsatlar sunan bir küreselleşme için" belirlediği öncelikli şartlardan biri değildir? 
A) İnsan merkezli bir küreselleşme anlayışının varlığı
B) Ekonomik gelişme ve sosyal gelişmeyi bütünleştiren bir kalkınma anlayışının varlığı  
C) Teşebbüs hürriyeti ve fırsat eşitliğini güçlendiren piyasaların varlığı 
D) Ülkeler arası farklılıkları dikkate alarak eşit fırsatlar sunan adil kuralların varlığı
E) İnternet kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak sosyal ağların gelişmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile ilgili bir tanım yapılırken mutlaka yer alması gereken bir özellik değildir? 
A) Çok uluslu işletmelerin varlığı
B) Haberleşme ve ulaşım maliyetlerinin düşüşü
C) Olimpiyatlar gibi küresel düzeyde organize edilen uluslararası sportif faaliyetlerin artışı 
D) Mal ve hizmet ticaretinin artışı 
E) İnternet kullanımının yaygınlaşması  

8. Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun küreselleşmeye yönelik sosyal politika yaklaşımını açıklayan doğru bir ifade değildir? 
A) ILO, küreselleşmeye karşı çıkmamıştır
B) ILO, küreselleşmenin olumsuz sosyal sonuçları olduğunu kabul etmektedir
C) ILO, küreselleşmeye karşı yeni sosyal politika tedbirlerini geliştirirken IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğine girmemiştir
D) ILO, yeni küresel sosyal politikanın esaslarını belirlerken temel sosyal politika tercihlerinden vazgeçmemiştir
E) ILO, yeni küresel sosyal politikanın esaslarını  “insana yakışır iş" hedefini merkeze alarak oluşturmuştur

9. Aşağıdaki siyasi-askeri olaylardan hangisi küreselleşmeyi hızlandıran faktörlerden biri olarak etkisini göstermiştir?  
A) ABD'nin Afganistan'a askeri müdahalesi
B) Ruanda'da yaşanan soykırım
C) İran ve Irak arasında yaşanan Körfez Savaşı
D) Doğu Blokunun yıkılması ve iki bloklu dünyanın çözülmesi
E) Yugoslavya'da yaşanan iç savaş

10. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sosyal güvenlik sistemlerine yönelik bir etkisi olarak kabul edilebilir? 
A) Nüfusun yaşlanması
B) Sağlık harcamalarının artışı
C) Emekli aylıklarının düşüşü
D) Bireysel emeklilik sistemlerinin teşvik edilmesi
E) Eğitim süresinin uzaması ve işgücüne katılım yaşının yükselmesi
Ara
Cevapla


[-]
Tags
politika testleri yaprak final sosyal


Hızlı Menü: