facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,003 Son Yorum: Ece
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 636 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 712 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 508 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Vize Yaprak Testleri Gamze 9 621 Son Yorum: Gamze

Makro İktisat Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Makro İktisat Vize Yaprak Testleri

Hoşnutsuzluk endeksi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
a. Enflasyon Oranı+ İşsizlik Oranı+ Büyüme Oranı
b. Enflasyon Oranı+ İşsizlik Oranı
c. Faiz Oranı+ İşsizlik Oranı+ Büyüme Oranı
d. Faiz Oranı+ İşsizlik Oranı
e. Enflasyon Oranı+ Faiz Oranı

Büyük buhranın oluşmasında en önemli faktörün yatırımcıların güvenindeki istikrarsızlık olduğunu iddia eden ve bu krizin aşılması için maliye ve para politikalarının kullanılması gerektiğini ifade eden ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
a. Milton Friedman
b. Charles Kindleberger
c. Peter Temin
d. Anna Schwartz
e. John Maynard Keynes

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en geniş kapsamlı fiyat endeksi tanımlanmıştır?
a. Deflatör
b. TÜFE
c. İhracat ve İthalat Fiyat Endeksi
d. Ücretliler Geçinme Endeksi
e. ÜFE

Bir yıl önce T1.5 olan $ bir yıl sonra T 1.80 olmuştur. Nominal kurdaki değişme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. %20
b. %25
c. %30
d. %35
e. %10

Kişisel gelirden dolaysız vergiler çıkarıldığında elde edilecek büyüklük aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. GSMH
b. Milli Gelir
c. GSYİH
d. Harcanabilir Gelir
e. SMH

Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin araştırma alanına giren temel sorunlardan biri değildir?
a. Fiyat İstikrarı
b. Ekonomik Büyüme
c. Bütçe Açıkları ve Dış Borçlar
d. Gelir ve İstihdam Düzeyi
e. Karlılık

Aşağıdaki ekonomistlerden hangisi 1970’lerdeki stagşasyondan aktivist devlet politikalarını sorumlu tutan “karşı devrimin” savunucularındadır?
a. Milton Friedman
b. David Hume
c. Gregory Mankiw
d. Stanley Fisher
e. John Maynard Keynes

Rasyonel beklentiler hipotezine dayalı olarak kamu politikalarının ekonomiyi sistematik olarak istikrara kavuşturmakta etkinsiz olduğunu iddia eden iktisadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Keynesyen
b. Yeni Keynesyen
c. Post Keynesyen
d. Yeni Klasik
e. Monetarist

Aşağıdaki ekonomistlerden hangisi Yeni Keynesyen yaklaşıma katkı sağlamamıştır?
a. Gregory Mankiw
b. Stanley Fisher
c. Robert Barro
d. Joseph Stiglitz
e. J. Anna Gray

Aşağıdakilerden hangisi Reel GSYİH’nın zaman içinde artmasına yol açan faktörlerden biridir?
a. Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi
b. Üretim faktörlerinin verimliliğinin artması
c. Döviz kurunun düşmesi
d. Reel ücretlerin artması
e. Faiz oranlarının artması
Ara
Cevapla
#2
Keynesyen iktisat hangi dönem ortaya çıkmıştır?
a. Merkantilizmden hemen sonra.
b. Büyük buhranın hemen ardından.
c. 1770lerde merkantilizme tepki olarak.
d. Rönesanstan hemen sonra.
e. 2000’li yıllarda.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Keynesyen modele uygun olamayan bir açıklamadır?
a. Devletin ekonomiye müdahalesi gereklidir.
b. Ekonomide tam istihdama kadar yatay bir AS eğrisi çizilir.
c. Harcama gelir modeli ile denge gelir düzeyi belirlenebilir.
d. Yatırım tasarruf eşitliğinden hareketle denge gelir düzeyi belirlenebilir.
e. Ekonomi daima tam istihdam dengesindedir.

Keynesyen modelde toplam arz eğrisi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a. AS eğrisi düşeydir.
b. AS eğrisi negatif eğimli olup, tam istihdam düzeyinde düşey olur.
c. AS eğrisi yatay eksene paralel olup, tam istihdam seviyesinde düşey olur.
d. AS eğrisi pozitif eğimlidir.
e. AS eğrisi negatif eğimlidir.

Keynesyen iktisatçılar ile Klasik iktisatçılar hangi konuda anlaşırlar?
a. Tam istihdam.
b. Ekonominin daima dengeye yöneleceği.
c. Eksik istihdam.
d. Toplam arz.
e. Ücret ve fiyatların esnekliği.

Keynesyen modelde tasarruşarı etkileyen temel faktör aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. Ödünç verilebilir fonlar piyasası.
b. Fiyat düzeyi.
c. Faiz seviyesi.
d. Gelir düzeyi.
e. İşgücü piyasası.

Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadın varsayımları arasında yer almaz?
a. Mal ve faktör piyasaları monopolcü rekabet piyasalarıdır.
b. Tüm ekonomik birimler rasyonel davranırlar.
c. Ekonomi tam istihdamda dengededir.
d. Ekonomik birimler için para aldanımı söz konusu değildir.
e. Ekonomide devletin rolü minimum düzeydedir.

Klasik modelde toplam talep, aşağıdakilerden hangisi kullanılarak elde edilir?
a. Emek piyasası ve üretim fonksiyonu birlikte kullanılarak elde edilir.
b. Üretim fonksiyonu kullanılarak elde edilir.
c. Emek piyasası kullanılarak elde edilir.
d. Miktar teorisi kullanılarak elde edilir.
e. Say yasasına göre elde edilir.

Klasik modelde toplam arz eğrisi nasıl elde edilir?
a. Emek piyasası ve üretim fonksiyonundan hareketle elde edilir.
b. Yalnızca üretim fonksiyonundan hareketle elde edilir.
c. Yalnızca emek arzı kullanılarak elde edilir.
d. Yalnızca emek talebi kullanılarak elde edilir.
e. Klasik faiz kuramı kullanılarak elde edilir.

Klasik modelde yatırım tasarruf eşitliğini sağlayan mekanizma aşağıdaki seçeneklerin hangisidir?
a. Tam istihdam kuramı.
b. Say Yasası.
c. Klasik faiz kuramı.
d. Emek piyasası.
e. Üretim fonksiyonu.

Klasik modelde düşey toplam arz eğrisini sağlayan önemli bir seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ekonomide monopolcü rekabet piyasasının bulunması.
b. Ücretlerin yapışkan olması.
c. Fiyatların yapışkan olması.
d. Faizlerin yapışkan olması.
e. Ücret ve fiyatların ensek olması.
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi makroekonomik anlamda yatırım olarak değerlendirilmez?
a. Konut
b. Hisse senedi satın alımı
c. Mamul Stokları
d. Yarı mamul ve hammadde stokları
e. Sabit Sermaye

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin marjinal verimliliği reel sermaye maliyetinden düşük olduğunda firmanın durumunu gösterir?
a. Sermaye girdisini optimum düzeyde kullanmıştır.
b. Sermaye girdisini arttırmalıdır.
c. Sermaye girdisini önce arttırıp sonra azaltmalıdır.
d. Sermaye girdisini azaltmalıdır.
e. Sermaye girdisini önce azaltıp sonra arttırmalıdır.

Sermaye hasıla katsayısı v* =2 olduğunda 10 birimlik hasıla artışı net yatırımı nasıl etkiler?
a. 20 birim arttırır 
b. 5 birim arttırır 
c. 5 birim azaltır 
d. 20 birim azaltır
e. Etkilemez

Ölçeğe göre azalan getiri durumunda marjinal q ile Ortalama q arasındaki ilişki aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a. Ortalama q = Marjinal q
b. Ortalama q < Marjinal q
c. Ortalama q = 0 = Marjinal q
d. Ortalama q > toplam sermaye maliyeti
e. Ortalama q > Marjinal q

Zamanlararası Bütçe kısıtı için eğim aşağıdakilerden hangisine eşittir?
a. (1 + c)
b. (1 + s)
c. (1+i)
d. (s+c)
e. (i+c)

Zamanlararası optimizasyon modelinde fayda maksimizasyonu koşulu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 
a. MRSC2C1 = (1+i)
b. MRSC2C1 = (1+c)
c. MRSC2C1 = (1+s)
d. MRSC2C1 = (c+s)
e. MRSC2C1 = (i+c)

Tüketim başlangıçta kısa ve uzun dönem tüketim fonksiyonlarının kesiştiği bir noktada iken, sürekli gelirin azalması durumunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi gerçekleşir?
a. Kısa dönem tüketim düzeyi uzun döneme kıyasla daha çok düşer.
b. Kısa dönem tüketim düzeyi uzun döneme kıyasla daha çok artar.
c. Kısa dönem tüketim düzeyi uzun döneme kıyasla daha az artar.
d. Kısa dönem tüketim düzeyi uzun döneme kıyasla daha az düşer.
e. Kısa dönem tüketim fonksiyonu yukarı kayar.

Bireylerin tüketim düzeylerinin büyük ölçüde yaşadıkları toplumsal çerçeveden etkilendiğini ileri süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sürekli gelir
b. Cari gelir
c. Yaşam boyu gelir
d. Nominal gelir
e. Nispi gelir

Hangi tüketim teorileri kısa ve uzun dönem tüketim fonksiyonları ayırımı yaparlar?
a. Nispi gelir ve Sürekli gelir
b. Yaşam boyu gelir ve Sürekli gelir
c. Yaşam boyu gelir ve Nispi gelir
d. Yaşam boyu gelir ve Cari gelir
e. Yaşam boyu gelir ve Nominal gelir
Ara
Cevapla
#4
Nominal gelirin (GSY‹H) başlangıçta T 750 milyar, para arzının T 250 milyar ve paranın dolaşım hızının da 3 olduğunu varsayalım. Para arzının ikiye katlanarak T 500 milyar olması durumunda, nominal gelir ne kadar olur? 
a. T 1,5 Milyar
b. T 1,5 Trilyon
c. T 150 Milyar
d. T 225 Milyar
e. T 375 Milyar

Keynes’in likidite tercihleri teorisi kapsamında para talebi ile faiz oranı ve gelir düzeyi arasında nasıl bir ilişki vardır? 
a. Pozitif-Negatif
b. Negatif-Pozitif
c. Negatif-Negatif
d. Pozitif-Pozitif
e. Hiçbir ilişki yoktur.

M.Friedman’a göre para talebinin en önemli belirleyicisi nedir? 
a. Beklenen Enşasyon
b. Faiz
c. Sürekli Gelir
d. Tahvillerin Beklenen Getirisi
e. Hisse Senetlerinin Getirisi

Halkın (ticari bankalar dışındaki firmalar ile hane-halkları) ellerinde tuttukları madeni ve kağıt paralara ne denir?
a. Kaydi Para
b. Parasal Taban
c. Rezerv
d. Mevduat
e. Dolaşımdaki Para

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi paranın dört işlevinden biri değildir? 
a. Taşınabilir olması
b. Mübadele (değişim) aracı olması
c. Değer saklama aracı olması
d. Hesap birimi olması
e. Gelecekteki ödemelerde standart olması.

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi bir varlığın para olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
a. Taşınabilirlik
b. Dayanıklılık
c. Bölünebilirlik
d. Estetiklik
e. Standardizasyon

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi merkez bankasının tanımladığı dört parasal büyüklükten biri değildir? 
a. Dolaşımdaki para
b. M1
c. M2
d. M3
e. M4

Banka parası yaratılması ile ilgili olarak; rezerv oranını %10 olduğu durumda başlangıç mevduatı T500 ise;
Başlangıç mevduatı kendisinin kaç katı kadar mevduat yaratmaktadır?
a. 15
b. 100
c. 5
d. 500
e. 10

Banka parası yaratılması ile ilgili olarak; rezerv oranını %10 olduğu durumda başlangıç mevduatı T500 ise;
Yaratılan mevduat ne kadardır?
a. 7500
b. 5000
c. 50000
d. 2500
e. 250000

Nakit-mevduat oranı (cr) küçüldükçe para çoğaltanı nasıl değişir?
a. Bilinemez 
b. er’ nin nasıl değiştiğine bağlıdır.
c. Küçülür
d. Büyür
e. Değişmez
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadın varsayımlarından biridir? 
A) Ekonomik birimler rasyonel değildir. 
B) Tüm piyasalarda tam rekabet koşulları geçerli değildir. 
C) Ekonomide devletin rolü minimum düzeyde olmalıdır. 
D) Ekonomideki tüm fiyatlar esnek değildir. 
E) İnsanlar için para aldanımı olayına kapılırlar. 

J. M. Keynes'in bir anlamda klasik iktisadı tersine çeviren çalışması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Milletlerin Zenginliği 
B) İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi 
C) Kapital 
D) Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi 
E) Ekonomi Politiğin Teorisi 

Gelirdeki bir birimlik artışın tüketime giden kısmını gösteren katsayıya ne ad verilir? 
A) Marjinal tüketim eğilimi 
B) Marjinal tasarruf eğilimi 
C) Marjinal yatırım eğilimi 
D) Marjinal ihracat eğilim 
E) Marjinal ithalat eğilimi  

Yıllık % 3.5 büyüme oranında büyüyen bir ekonominin reel GSYİH iki katına çıkması için gereken süre kaç yıldır? 
A) 20 
B) 18 
C) 17 
D) 16 
E) 14 

Monetarizm (parasalcılık) olarak bilinen ve Keynesyenciliğin antitezi bir doktrini ortaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? 
A) John M. Keynes 
B) Milton Friedman 
C) Adam Smith 
D) Jeremy Bentham 
E) David Ricardo 

GSYİH'ya net dış alem faktör gelirlerinin eklenmesi ile elde edilen gelire ne ad verilir? 
A) Safi Mili Hasıla 
B) Mili Hasıla 
C) Kişisel gelir 
D) Gayri Safi Mili Hasıla 
E) Harcanabilir gelir 

Gelişmiş ülkelerde başlayıp gelişmekte olan ülkelere de yayılan büyük buhranın en büyük maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Enflasyon 
B) Bütçe Açığı 
C) Dış Borç 
D) Karlılık 
E) İşsizlik 

Otonom harcamalardaki bir birim artışın denge gelir düzeyinde yol açtığı artışa ne ad verilir? 
A) Otonom Gelir 
B) Marjinal Gelir 
C) Azaltan 
D) Çoğaltan 
E) Tasarruf 

Toplam harcamalarla toplam gelirin ex-ante eşitliğini ifade eden denge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mal piyasasında denge 
B) Emek piyasasında denge 
C) Varlık piyasasında denge 
D) Tahvil piyasasında denge 
E) Hisse-senedi piyasasında denge 
Ara
Cevapla
#6
Zamanlararası optimizasyon modeli ile Keynesyen tüketim modeli arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Zamanlararası optimizasyon modelinde bir dönemin tüketimini belirlerken bugünkü ve geçmişteki geliri dikkate alır, Keynesyen tüketim modeli ise cari gelir ile ilgilenir. 
B) Zamanlararası optimizasyon modelinde bir dönemin tüketimini belirlerken bugünkü ve gelecekteki geliri dikkate alır, Keynesyen tüketim modeli ise gelecekteki gelir ile ilgilenir. 
C) Zamanlararası optimizasyon modelinde bir dönemin tüketimini belirlerken bugünkü ve gelecekteki geliri dikkate alır, Keynesyen tüketim modeli ise geçmiş gelir ile ilgilenir. 
D) Zamanlararası optimizasyon modelinde bir dönemin tüketimini belirlerken geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki geliri dikkate alır, Keynesyen tüketim modeli ise cari gelir ile ilgilenir. 
E) Zamanlararası optimizasyon modelinde bir dönemin tüketimini belirlerken bugünkü ve gelecekteki geliri dikkate alır, Keynesyen tüketim modeli ise cari gelir ile ilgilenir. 

Toplam gelirin tüketime harcanan oranını gösteren katsayıya ne ad verilir? 
A) Ortalama tasarruf eğilimi 
B) Ortalama yatırım eğilimi 
C) Ortalama ihracat eğilimi 
D) Ortalama tüketim eğilimi 
E) Ortalama ithalat eğilimi 

Zamanlararası optimizasyon modelini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) J. M. Keynes 
B) I. Fisher 
C) A. Smith 
D) D. Ricardo 
E) F. Modigliani 

Gelirin tüketilmeyen kısmı olarak tanımlanan tasarruf ile harcanabilir gelir arasındaki ilişkiye ne ad verilir? 
A) Tüketim fonksiyonu 
B) Yatırım fonksiyonu 
C) Gelir fonksiyonu 
D) Tasarruf fonksiyonu 
E) Harcanabilir gelir fonksiyonu 

Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biridir? 
A) Estetiklik 
B) Hassaslık 
C) Bölünebilirlik 
D) Renklilik 
E) Uzatılabilirlik 

Ekonomideki aktörlerin ellerinde tutmak istedikleri toplam para miktarına ne ad verilir? 
A) Para arzı 
B) Para tabanı 
C) Toplam mevduat 
D) Toplam rezerv 
E) Para talebi 

Aşağıdakilerden hangisi paranın dört işlevinden biridir? 
A) Taşınabilir olması 
B) Bölünebilir olması 
C) Değer saklama aracı olması 
D) Dayanıklı olması 
E) Kağıt olması 

Yalnızca devletin para olduğunu belirten ibaresine dayanan kağıt paralara ne ad verilir? 
A) Temsili para 
B) Fiat para 
C) Nakdi para 
D) Cari para 
E) Nötr Para 

Halkın (ticari bankalar dışındaki firmalar ile hanehalkları) ellerinde tuttukları madeni ve kağıt paralar aşağıdaki para tanımlarından hangisini ifade eder? 
A) M1 
B) M2 
C) Dolaşımdaki para 
D) M3 
E) M4

Bir yıl önce 1.2 Türk Lirası olan $ bir yıl sonra 1.44 Türk Lirası olmuştur. Buna göre nominal kurdaki değişme yüzde kaçtır? 
A) 20 
B) 30 
C) 35 
D) 40 
E) 45 

Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir? 
A) TÜFE 
B) Deflatör 
C) ÜFE 
D) Deflasyon 
E) GSYH 
Ara
Cevapla
#7
Cari piyasa koşullarında kredi talebinin kredi arzını aşması olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ters seçim 
B) Kredi tayınlaması 
C) Ahlaki tehlike 
D) Kredi fazlası 
E) Kredi hızlandırması  

Kısa ve uzun dönem tüketim fonksiyonlarını bağdaştırmaya çalışan ve hanehalklarının tüketim davranışlarına ilişkin gözlemlerden yola çıkılarak geliştirilen hipotez aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sürekli Gelir Hipotezi 
B) Yaşam Boyu Gelir Hipotezi 
C) Zamanlararası Gelir Hipotezi 
D) Tüketimin Gelir Hipotezi 
E) Nispi Gelir Hipotezi 

Gelirdeki bir birimlik artışın tüketime giden kısmını gösteren katsayıya ne ad verilir? 
A) Marjinal tasarruf eğilimi 
B) Marjinal yatırım eğilimi 
C) Marjinal tüketim eğilimi 
D) Marjinal ihracat eğilim 
E) Marjinal ithalat eğilimi 

Aşağıdakilerden hangisi bir dönemde yapılan toplam yatırımları gösterir? 
A) Gayrisafi yatırım – Amortisman 
B) Gayrisafi yatırım 
C) Gayrisafi yatırım + Amortisman 
D) Amortisman 
E) Gayrisafi yatırım – Toplam maliyet

Bizatihi değeri olan paralara ne ad verilir? 
A) Cari para 
B) Nötr para 
C) Fiyat para 
D) Mal para 
E) Temsili para 

Paranın tek varlık nedeninin onu insanların kabul etmesi olduğunu öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Likidite yaklaşımı 
B) Spekülasyon yaklaşımı 
C) Muamele yaklaşımı 
D) Standardizasyon yaklaşımı 
E) Stok yaklaşımı 

Ekonomideki aktörlerin ellerinde tutmak istedikleri toplam para miktarına ne ad verilir? 
A) Para arzı 
B) Para tabanı 
C) Toplam mevduat 
D) Para talebi 
E) Toplam rezerv 

Klasik iktisadi düşüncenin görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Ekonomide tam rekabet piyasaları geçerlidir. 
B) Ücret, fiyat ve faiz esnek özelliğine sahiptir. 
C) Devletin ekonomiye müdahalesi minimum seviyededir. 
D) İnsanlar rasyoneldir. 
E) Para aldanımı geçerlidir. 

Reel değişkenlerin para arzından bağımsız olarak belirlenmesine ne ad verilir? 
A) Klasik Dikotomi 
B) Keynesyen Dikotomi 
C) Marksist Dikotomi 
D) Pozitif Dikotomi 
E) Merkantalist Dikotomi 

J. M. Keynes'in bir anlamda klasik iktisadı tersine çeviren çalışması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Milletlerin Zenginliği 
B) Kapital 
C) İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi 
D) Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi 
E) Ekonomi Politiğin Teorisi 

Sermaye hasıla katsayısı, v*=3 iken, ve toplam talepte 10 birimlik azalış olması durumunda yatırımlarda meydana gelecek değişim aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 30 birim azalır 
B) 30 birim artar 
C) 40 birim artar 
D) 50 birim azalır 
E) 50 birim artar 
Ara
Cevapla
#8
Milli paranın her türlü işlevinin yabancı paralara devredilmesine kadar geniş bir içeriği olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Parasal aktarım 
B) Fiat-para 
C) Para ikamesi 
D) Paranın nötrlüğü 
E) Parasalcı yaklaşım 

İtibari para ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) İtibari paranın birçok gelişmiş ülkedeki kullanımı yasa dışıdır. 
B) İtibari para, kıymetli metallerin bir türüdür. 
C) İtibari para, üzerinde yazan değerden daha düşük miktarda işlem yapılan bir paradır. 
D) İtibari para, para olarak kullanılmadığında bir değeri yoktur. 
E) İtibari para, değer muhafaza aracı olma işlevine sahip değildir

Bir yıl önce 1.2 Türk Lirası olan $ bir yıl sonra 1.44 Türk Lirası olmuştur. Buna göre nominal kurdaki değişme yüzde kaçtır? 
A) 20 
B) 30 
C) 35 
D) 40 
E) 45 

Monetarizm (parasalcılık) olarak bilinen ve Keynesyenciliğin antitezi bir doktrini ortaya koyan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir? 
A) John M. Keynes 
B) Adam Smith 
C) Jeremy Bentham 
D) David Ricardo 
E) Milton Friedman 

Yıllık % 5 büyüme oranında büyüyen bir ekonominin reel GSYİH iki katına çıkması için gereken süre kaç yıldır? 
A) 14 
B) 15 
C) 16 
D) 17 
E) 18 

Beklentilerin geçmişteki tecrübelere dayanarak oluşturulduğunu kabul eden varsayım aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Monetarist beklentiler 
B) İntibakçı (adaptif) beklentiler 
C) Güncel beklentiler 
D) Keynesyen beklentiler 
E) Geleneksel beklentiler 

Diğer endeksler için haberci niteliği olan fiyat endeksi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) TÜFE 
B) GSYİH Deflatörü 
C) Sübvansiyon 
D) ÜFE 
E) Reel GSMH 

Otonom harcamalardaki bir birim artışın denge gelir düzeyinde yol açtığı artışa ne ad verilir? 
A) Otonom Gelir 
B) Marjinal Gelir 
C) Azaltan 
D) Tasarruf 
E) Çoğaltan 

Klasiklere göre piyasadaki para miktarı arttığında toplam talepte nasıl bir değişim gözlenir? 
A) Sola kayar. 
B) Sağa kayar. 
C) Eğri üzerinde aşağıya kayar. 
D) Değişiklik olmaz. 
E) Eğri üzerinde yukarı kayar. 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize makro iktisat


Hızlı Menü: