facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 1,004 Son Yorum: Ece
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 686 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 591 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 733 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Final Yaprak Testleri Gamze 9 611 Son Yorum: Gamze

Makro İktisat Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Makro İktisat Final Yaprak Testleri

Aşağıdaki durumlardan hangisinde dışlama etkisi oluşmaz?
a. LM eğrisi düşey ise
b. IS eğrisi tam esnek ise
c. LM eğrisi pozitif eğimli ise
d. Ekonomi likidite tuzağında ise 
e. Ekonomi eksik istihdamda ise

Eğer Ekonomideki dengesizliğin kaynağı mal piyasası ise hedef değişken olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmelidir?
a. Faiz oranı
b. Para arzı
c. Döviz kuru çıpası
d. Tam istihdam düzeyi
e. Doğal işsizlik oranı

Sabit döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği altında, para arzındaki bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a. Sadece faiz oranlarını artırır.
b. Sadece gelir düzeyini artırır.
c. Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini artırır.
d. Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini azaltır.
e. Ne faiz oranını ne de gelir düzeyini etkiler.

Sabit döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği altında, genişletici maliye politikası aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a. Sadece faiz oranlarını artırır.
b. Sadece gelir düzeyini artırır.
c. Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini artırır.
d. Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini azaltır.
e. Ne faiz oranını ne de gelir düzeyini etkiler.

Mal piyasasında denge koşulunu gösteren eğri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a. AS
b. AD
c. LM
d. BP
e. IS

Toplam harcama fonksiyonunun eğimi artarsa, IS eğrisi bundan nasıl etkilenir?
a. IS eğrisi sağa kayarken yatıklaşır
b. IS eğrisi sola kayarken yatıklaşır
c. IS eğrisi sola kayarken dikleşir
d. IS eğrisi sağa kayarken dikleşir
e. IS eğrisi yatay eksene paralel olur

Yatırımların faize duyarlılığı artarsa, IS eğrisi eğimi bundan nasıl etkilenir?
a. IS yatıklaşır
b. IS dikleşir
c. IS eğimi etkilenmez
d. IS yatay eksene paralel konuma gelir
e. IS düşey eksene paralel konuma gelir

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi IS’yi sağa kaydırmaz?
a. TR deki artış
b. G deki artış
c. TA daki artış
d. Servetteki artış
e. Yatırım teşviklerindeki artış

Aşağıdaki hangisi LM eğrisini sola doğru kaydırmaz?
a. Ms’nin azalması
b. Genel fiyat düzeyinin artışı
c. Para talebinin artması
d. Para ikamesinin yasaklanması
e. Servetin azalması

Ekonomi likidite tuzağında ise aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?
a. Para politikası güçlüdür
b. Maliye politikası güçlüdür
c. Maliye politikası zayıftır
d. LM eğrisi düşeydir
e. IS eğrisi düşeydir
Ara
Cevapla
#2
İşçilerin yanlış algılama modeli aşağıdaki ekonomistlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
a. A.Smith
b. D.Ricardo
c. J. M. Keynes
d. M.Friedman
e. R.Lucas

Y=Y* + α (PPe) fieklindeki ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanır? 
a. AD
b. AS
c. IS
d. LM
e. BP

Pe=P olması durumunda AS’ye ilişkin aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?
a. AS pozitif eğimli olur.
b. AS düşey olur.
c. AS negatif eğimli olur.
d. AS yatay olur.
e. AS çizilemez.

Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarındaki bir azalma sonucu artan tüketimin etkisini gösterir?
a. Sadece fiyat düzeyinin artması
b. Sadece reel gelirin artması
c. Hem fiyat düzeyinin hem de reel gelirin artması
d. Reel gelir düzeyinin azalması
e. Fiyat düzeyinin azalması

Olumlu bir arz şoku sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a. Fiyat düzeyi artar.
b. Fiyat düzeyi artarken, reel gelir düzeyi düşer.
c. Reel gelir düzeyi düşer.
d. Hem gelir düzeyi hem de fiyat düzeyi artar.
e. Fiyat düzeyi düşerken, reel gelir düzeyi artar.

Diğer etkenler sabitken, Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarının ulusal gelirlerinin artması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. AD eğrisi sağa kayar.
b. AD eğrisi sola kayar.
c. AS eğrisi sağa kayar.
d. AS eğrisi sola kayar.
e. Hem AD eğrisi, hem de AS eğrisi sola kayar.

Keynesci Toplam Arz Eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Düşeydir.
b. Pozitif eğimlidir.
c. Negatif eğimlidir.
d. Veri bir fiyat düzeyinde yataydır.
e. Önce pozitif eğimlidir, belli bir fiyat düzeyinden sonra negatif eğimlidir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Toplam Arz Eğrisinin Klasik durumunda geçerli değildir?
a. Fiyat düzeyi ne olursa olsun firmaların Y* kadar hasıla arz etmeleri
b. Dışlama etkisinin tam olması
c. Kamu harcamalarının artmasının sadece fiyatlar artırması
d. Para arzındaki artışın yalnızca fiyatları yükseltmesi
e. Dışlama etkisinin kısmi olması

Yapışkan ücret modelinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi ücret yapışkanlığının nedenleri arasında yer almaz?
a. Koordinasyon sorunları
b. Etkin Ücretler
c. Sözleşmeler ve uzun dönem ilişkileri
d. İçerdekiler ve Dışardakiler
e. Yanlış algılama

İşçilerin Yanlış Algılama Modeli’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Pe > P ise Y* > Y
b. Pe < P ise Y* > Y
c. Pe < P ise Y* < Y
d. Pe = P ise Y* = Y
e. Pe < P ise Y* < Y
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi iş arama sürecinde yavaş değişime neden olmaz?
a. İşsizlik yardımlarının artması.
b. Çalışma çağındaki nüfus müktasında artış. 
c. İş kurumuna başvurmak. 
d. Teknolojik değişim.
e. Histeri etkisi.

Asgari ücret uygulaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a. Histeri etkisinin yaygınlaşması.
b. İş arama sürecinin uzaması.
c. Etkin ücretlerin oluşması.
d. İş tayınlaması.
e. İşsizlik yardımlarının artması.

Doğal işsizlik oranının %5, tam istihdam çıktı düzeyinin T400 milyon ve gerçekleşen işsizliğin %6 olduğu bir ekonomide, çıktı açığı, işsizlikteki %1’lik artış sonucu ne kadar ve ne yönde değişir? 
a. T 24 milyon artar.
b. T 20 milyon artar.
c. T 8 milyon artar.
d. T 20 milyon azalır.
e. T 24 milyon azalır.

%6 oranında enflasyon beklenirken, enflasyon oranının %8 olarak gerçekleşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a. Sabit gelirlilerin satınalma gücü artar.
b. Kredi verenler kazanır.
c. Firmaların menülerini değiştirme maliyetleri artar.
d. Kişilerin ayakkabı eskitme maliyetleri düşer.
e. Kredi alanlar kazanır.

Aşağıdakilerden hangisi istihdam edilenler içerinde yer alır?
a. Hapishanedekiler.
b. Üniversite yurtlarında kalanlar.
c. Kışlada yaşayanlar.
d. İşbaşında olanlar ile işbaşında olmayanlar grubuna dahil olanlar.
e. Huzurevlerindekiler.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde istihdam oranı doğru olarak verilmiştir?
a. İstihdam sayısı/ kurumsal olmayan nüfus.
b. İşgücü/nüfus.
c. İstihdam sayısı/işgücü.
d. İstihdam sayısı/15 yaş üstü erkek nüfus.
e. İşsiz ve istihdam edilenelerin, işgücüne oranı.

Durgunlukla ilişkili işsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
a. Konjonktürel işsizlik.
b. Yapısal işsizlik.
c. Geçici işsizlik.
d. Hem yapısal hem konjonktürel işsizlik.
e. Genç işsizliği. 

Doğal işsizlik oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Konjonktürel işsizlik ile geçici işsizlik toplamı.
b. Geçici işsizlikle yapısal işsizlik toplamı.
c. Konjonktürel işsizlik ile yapısal işsizlik toplamı.
d. Yapısal işsizlikle konjonktürel işsizlik farkı. 
e. Geçici işsizikle konjonktürel işsizlik farkı.

Kısa dönem Phillips eğrisi elde edilirken aşağıdakilerden hangileri sabit varsayılır?
a. Beklenen ve gerçekleşen enflasyon oranı.
b. Gerçekleşen işsizlik oranı.
c. Gerçekleşen enflasyon oranı.
d. Beklenen ve gerçekleşen işsizlik oranı.
e. Beklenen enflasyon oranı ile doğal işsizlik oranı.

Aşağıdakilerden hangisi hem kısa hem de uzun dönem Phillips eğrisinde sola doğru kayma yaratır?
a. Beklenen enflasyon oranının artması.
b. İşsizlik yardımlarının artması.
c. Doğal işsizlik oranının artması.
d. İşsizlik yardımlarının azalması.
e. Doğal işsizlik oranının azalması.
Ara
Cevapla
#4
Reel Konjonktür Teoricilerine göre aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?
a. Fiyatlar esnektir.
b. Para yansızdır.
c. Ücretler esnektir.
d. Ekonomi eksik istihdamda da dengede olabilir.
e. Ekonomi herzaman tam istihdam dengesindedir.

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Yeni Klasik İktisatçıdır?
a. Robert Lucas.
b. Leon Walras.
c. Paul Samuelson.
d. J. Maynard Keynes.
e. Milton Friedman.

Üretim düzeyi neden çakışan değişken olarak adlandırılır?
a. Çünkü konjonktürden bağımsız hareket eder.
b. Çünkü konjonktürle farklı yönde hareket eder.
c. Çünkü konjonktürle aynı yönde hareket eder.
d. Çünkü dip ve zirve noktalarına, toplam iktisadi faaliyet düzeyiyle aynı anda ulaşır. 
e. Çünkü sadece bir dip ve zirve noktasına sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Keynesci iktisatçılarla Yeni Klasik iktisatçılar arasındaki ortak noktalardan birisidir?
a. Her iki yaklaşımda analizlerinde rekabetçi piyasaları kabul etmektedir.
b. Her iki yaklaşımda ücret ve fiyatların esnek olduğunu varsaymaktadır.
c. Her iki yaklaşımda rasyonel beklentiler varsayımını kullanır.
d. Her iki yaklaşımda menü maliyetlerinin fiyat katılığına neden olacağını iddia eder.
e. Her iki yaklaşımda sadece talep şoklarının konjonktürel dalgalanma yaratacağını kabul eder

Aşağıdaki teorilerden hangisinde talep şokları konjonktürel dalgalanma yaratmaz?
a. Yeni Keynesci Konjonktür Teorisi.
b. Keynesci Konjonktür Teorisi.
c. Paracı Konjonktür Teorisi.
d. Yeni Klasik Konjonktür Teorisi.
e. Reel Konjonktür Teorisi.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, değişkenlerin konjonktürel davranışları ve zamanlaması doğru olarak verilmiştir?
a. Tüketim konjonktürle uyumlu ve eş anlı değişkendir.
b. Yatırım konjonktürle zıt ve eş anlı değişkendir.
c. Para arzı konjonktürle uyumlu ama eş anlı değişkendir.
d. Reel faiz oranı, konjonktürle uyumlu ama takipçi değişkendir.
e. Sanayi üretim konjonktüre zıt ama eş anlı değişkendir.

Paracı iktisatçılara göre, konjonktürün temel nedeni nedir?
a. Yeni bir doğal kaynak keşfi.
b. TCMB’nın para arzını değiştirmesi.
c. Otonom yatırımların artması.
d. Tüketim harcamalarında ani düşüş.
e. T ’nin değer kazanması

Keynesci konjonktür modelinde, aşağıdaki değişkenlerden hangileri konjonktürel dalgalanma yaratmaz?
a. Yapışan nominal ücretler.
b. Satışlar ve karlarla ilgili oynak beklentiler.
c. Çarpan etkisi.
d. Hızlandıran etkisi
e. Esnek fiyatlar.

Aşağıdaki modellerden hangisi, işçilerin verimliliğinin, neden reel ücretlere bağlı olduğunu açıklar?
a. Envanter modeli.
b. Çarpanhızlandıran modeli.
c. İşten kaytarma modeli.
d. Eksik bilgi modeli.
e. Menü maliyeti modeli.

Aşağıdaki konjonktür teorilerinin hangisinde tam rekabet ve esnek ücretler ile fiyatlar varsayımı vardır?
a. Keynesci.
b. Yeni Klasik.
c. Paracı.
d. Yeni Keynesci.
e. Yapısalcı.
Ara
Cevapla
#5
Lucas'ın eksik bilgi modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Piyasaların temizlendiğini varsayar. 
B) Ekonomik birimlerin yaptığı hatalar tesadüfi olduğunu varsayar. 
C) Beklentilerin rasyonel olduğunu varsayar. 
D) Ekonomik birimlerin ekonomi konusunda bilgilerinin tam olmadığını varsayar. 
E) Beklentilerin tedricen ayarlandığını varsayar.  

İş arayan bir kişinin optimal iş arama süresi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
A) Rezervasyon ücret eğrisinin eğimine 
B) Ücret teklif eğrisinin eğimine 
C) Ücret teklif eğrisi ile rezervasyon eğrisinin kesiştiği noktadaki hafta sayısına 
D) Ücret teklif eğrisinde en düşük ücrete karşılık gelen hafta sayısına 
E) Rezervasyon ücret eğrisinde en yüksek ücrete karşılık gelen hafta sayısına 

Aşağıdakilerden hangisi beklentilerle geliştirilmiş kısa dönem Philips eğrisinin konumu belirler? 
A) İşsizlik oranı 
B) Enflasyon oranı 
C) İşgücüne katılım oranı 
D) Beklenen enflasyon oranı 
E) Büyüme oranı 

Aşağıdakilerden hangisi iş arayan bir kişinin, iş arama süreci uzadıkça rezervasyon ücretinin azalmasının nedenlerinden biri değildir? 
A) İş arayan kişilerin iş arama sürecinde kendilerini geliştirmemeleri 
B) İş arayan kişilerin, iş arama sürecinin başında iyimser olması 
C) İş arayan kişilerin zamanla tasarruflarının azalması 
D) İş arayan kişilere iş bulması yönünde baskı yapılması 
E) İşsizlik yardımlarının süresinin kısıtlı olması 

Nominal gelir (GSYİH) başlangıçta 250 milyar, para arzı 50 milyar ise paranın dolaşım hızı kaçtır? 
A) 5 
B) 4 
C) 3 
D) 2 
E) 1 

IS eğrisi aşağıdaki piyasalardan hangisinin dengede olduğu gelir ve faiz oranı bileşimini gösterir? 
A) Para Piyasası 
B) Emek Piyasası 
C) Tahvil Piyasası 
D) Mal Piyasası 
E) Reeskont Piyasası 

Para piyasasının dengede olduğu gelir ve faiz oranı bileşimlerinin geometrik yerini gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) AS 
B) LM 
C) BP 
D) IS 
E) AD 

Ödemeler bilançosundaki hesaplara ilişkin genel dengenin sağlandığını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) LM 
B) IS 
C) BP 
D) AD 
E) AS 

Para talebinin faize duyarlılığı büyüdükçe LM eğrisinin eğimi nasıl değişir? 
A) LM eğrisi dikleşir. 
B) LM eğrisi yatıklaşır. 
C) LM eğrisinin eğimi etkilenmez. 
D) LM yatay eksene paralel konuma gelir. 
E) LM düşey eksene paralel konuma gelir. 

İşçilerin yanlış algılama modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Emek piyasası üzerinde yoğunlaşır. 
B) Emek arz ve talebini dengelemek için ücretler serbest olduğunu varsayar. 
C) İşçiler reel ve nominal ücretler arasında tam bir ayrım yapamadıklarını varsayar. 
D) M.Friedman tarafından geliştirilmiştir. 
E) AS eğrisinin pozitif eğimli oluşunu açıklayan yapışkanlık modellerinden biridir. 

Geleceğe ilişkin beklentilerin olumsuz olması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlar? 
A) Toplam Talep eğrisinin sağa kaymasını 
B) Toplam Talep eğrisinin sola kaymasını 
C) Toplam Talep eğrisi üzerinde aşağıya kayması 
D) Toplam Arz eğrisinin sola kaymasını 
E) Toplam Arz eğrisinin sağa kaymasını 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide ''maliyet itişli enflasyon''un nedenleri arasında yer almaz? 
A) Parasal ücretlerdeki artışlar 
B) Enerji fiyatlarındaki artışlar 
C) İşçilere ödenen sigorta primlerindeki artışlar 
D) Beklenen enflasyon oranındaki artışlar 
E) Hammadde fiyatlarındaki artışlar 

Aşağıdakilerden hangisi konjonktür kavramının tanımı içerisinde bulunan unsurlardan biri değildir? 
A) Toplam iktisadi faaliyet 
B) Gerileme ve daralma 
C) Periyodik olma 
D) Eş hareketlilik 
E) Devamlılık 

Ekonomiyi etkileyen şokların hem arz hem de talep yönlü olduğunu, toplam arz eğrisinin de pozitif eğimli olduğunu iddia eden görüş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Klasikler 
B) Keynesçiler 
C) Reel Konjonktür Teoricileri 
D) Yeni Keynesçiler 
E) Paracılar 

Firmaların piyasa ücret düzeyinin üzerinde bir ücret ödeyerek işten ayrılma oranlarını ve eğitme maliyetlerini azaltacağını iddia eden model aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İşten kaytarma modeli 
B) Devir maliyet modeli 
C) Hediye değişim modeli 
D) Yapışkan fiyat modelleri 
E) Çarpan-hızlandıran modeli 

Eksik bilgi teorisine göre konjonktürel dalgalanmaların uyarım mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yatırım harcamaları 
B) Arz şokları 
C) Beklenmeyen para politikaları 
D) Hayvansal güdüler 
E) Maliye politikaları 

1936 yılında yayımlanan "İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi" adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Adam Smith 
B) Jeremy Bentham 
C) Milton Friedman 
D) David Ricardo 
E) John M. Keynes 

Keynesyen iktisadın ortaya çıkmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Büyük Buhran 
B) Birinci Dünya Savaşı 
C) İkinci Dünya Savaşı 
D) Marjinal Devrim 
E) Merkantalizmin Çöküşü 

Keynesyen model ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Piyasalar tam rekabetçidir. 
B) Fiyatlar yapışkan iken, ücretler esnektir. 
C) Ücretler yapışkan iken, fiyatlar esnektir. 
D) Monopol ve oligopol piyasa yapıları ürün piyasalarında mevcut değildir. 
E) Fiyat ve ücretler yapışkandır. 

Sermaye hasıla katsayısı, v*=6 iken, ve toplam talepte 20 birimlik artış olduğunda, talebi karşılayabilmek için kaç birim ek sermayeye ihtiyaç vardır? 
A) 120 
B) 60 
C) 30 
D) 15 
E) 12 
Ara
Cevapla
#7
Lucas'ın eksik bilgi modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Piyasaların temizlendiğini varsayar. 
B) Ekonomik birimlerin yaptığı hataların tesadüfi olduğunu varsayar. 
C) Beklentilerin tedricen ayarlandığını varsayar. 
D) Beklentilerin rasyonel olduğunu varsayar. 
E) Ekonomik birimlerin ekonomi konusunda bilgilerinin tam olmadığını varsayar  

Aşağıdakilerden hangisi iş tayınlamasının nedenlerinden biri değildir? 
A) Asgari ücret uygulaması 
B) Histeri 
C) İçerdekilerin hakları 
D) Dışardakilerin hakları 
E) Etkin ücretler 

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz ve toplam talep eğrilerinde meydana gelen bir değişmenin etkisini göstermez? 
A) AD sabitken, AS sağa kayarsa, hasıla artar, fiyatlar düşer. 
B) AD sabitken, AS sola kayarsa, hasıla düşer, fiyatlar artar. 
C) AD sabitken, AS sağa kayarsa, hasıla artar, fiyatlar artar. 
D) AS sabitken, AD sağa kayarsa, hasıla artar, fiyatlar artar. 
E) AS sabitken, AD sola kayarsa, hasıla düşer, fiyatlar düşer. 

İşsizlikle enflasyon arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir? 
A) Lucas arz eğrisi 
B) Phillips eğrisi 
C) Emek arz eğrisi 
D) Histeri eğrisi 
E) Farksızlık eğrisi 

Bir ekonomide işsizlik oranı hesaplanırken aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır? 
A) (İşsiz sayısı/İşgücü) x 100 
B) (İşsiz sayısı/İşgücüne dahil olmayanlar) x 100 
C) (İşsiz sayısı/İstihdam) x 100 
D) (İşsiz sayısı/Kurumsal olmayan nüfus) x 100 
E) (İşsiz sayısı/Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus) x 100 

Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir? 
A) Otonom tüketim harcamalarının artması 
B) Otonom yatırım harcamalarının artması 
C) Kamu harcamalarının artması 
D) Transfer harcamalarının artması 
E) Otonom vergilerin artması 

Bir yıl önce 2.2 Türk Lirası olan Avro bir yıl sonra 2.42 Türk Lirası olmuştur. Buna göre nominal kurdaki değişme yüzde kaçtır? 
A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 25 
E) 30 

Piyasa ekonomilerinin otomatik olarak tam istihdama yöneleceği şeklindeki Klasik öngörüyü reddeden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mill 
B) Friedman 
C) Keynes 
D) Adam Smith 
E) Ricardo 

Cari piyasa koşullarında kredi talebinin kredi arzını aşması olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ters seçim 
B) Kredi tayınlaması 
C) Ahlaki tehlike 
D) Kredi fazlası 
E) Kredi hızlandırması 

Banknot olarak adlandırılan ve bankalarca ihraç edilen kağıtları elinde bulundurana, kağıdı çıkaran bankalar, üzerinde yazan miktarda altın ve gümüşü ödemeyi taahhüt ettikleri para aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nakdi para 
B) Cari para 
C) Fiat para 
D) Temsili para 
E) Nötr para 
Ara
Cevapla
#8
Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisini sağa kaydırmaz? 
A) Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması 
B) Reel para arzının artması 
C) Para ikamesinin yaygınlaşması 
D) Servetin artması 
E) Yeni finansal ürünlerin piyasaya çıkması 

Likidite tuzağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) İnsanlar, piyasada geçerli olan faiz oranında arz edilen paranın tümünü elde tutmaya hazırdır. 
B) İnsanlar, piyasada geçerli olan faiz oranında arz edilen paranın tümünü elde tutmaya hazır değildir. 
C) İnsanlar, piyasada geçerli olan faiz oranın yükselebileceği en yüksek düzeyde olduğuna inanırlar. 
D) Para politikası ile gelir arasındaki birebir veya güçlü bir ilişkiden dolayı para politikası etkindir. 
E) Para politikası ile gelir arasındaki birebir veya güçlü bir ilişkiden dolayı maliye politikası etkinsizdir. 

Farklı fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün firmaların arz etmeyi planladıkları hasıla miktarlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toplam Talep 
B) IS Eğrisi 
C) LM Eğrisi 
D) Toplam Arz 
E) Tam İstihdam Eğrisi 

Kredi kartı uygulamasının yaygınlaşması durumu aşağıdakilerden hangisine neden olur? 
A) Toplam Talep eğrisinin sağa kaymasına 
B) Toplam Talep eğrisinin sola kaymasına 
C) Toplam Talep eğrisinde herhangi bir değişiklik olmamasına 
D) Toplam Arz eğrisinin sola kaymasına 
E) Toplam Arz eğrisinin sağa kaymasına 
Firmaların piyasa ücret düzeyinin üzerinde bir ücret ödeyerek işten ayrılma oranlarını ve eğitme maliyetlerini azaltacağını iddia eden model aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Eksik bilgilenme modeli 
B) Talep modeli 
C) Hızlandıran modelleri 
D) Süper çarpan modeli 
E) Devir maliyet modeli 

Aşağıdakilerden hangisi iş arayan bir kişinin, iş arama süreci uzadıkça rezervasyon ücretinin azalmasının nedenlerinden biri değildir? 
A) İş arayan kişilerin, iş arama sürecinin başında iyimser olması 
B) İş arayan kişilerin zamanla tasarruflarının azalması 
C) İş arayan kişilerin iş arama sürecinde kendilerini geliştirmemeleri 
D) İş arayan kişilere iş bulması yönünde baskı yapılması 
E) İşsizlik yardımlarının süresinin kısıtlı olması 

Toplam iktisadi faaliyetin ortalama büyüme patikasını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toplam iktisadi faaliyet eğrisi 
B) Kısa dönem büyüme eğrisi 
C) Konjonktür hareketinin canlanma dönemi eğrisi 
D) Konjonktür hareketinin daralma dönemi eğrisi 
E) Normal büyüme trendi eğrisi 

Aşağıdakilerden hangisi etkin ücret teorisinin varsayımlarından biri değildir? 
A) Firmaların işçileri hakkında eksik bilgiye sahip olması 
B) İşçilerin gayretinin ve hareketi gözlemlemenin olanaksızlığı 
C) Verimlilik, ücret oranıyla pozitif ilişki olması 
D) Emek talebi fazlası olması 
E) Emek arzı fazlası olması 

Para stokundaki değişmelerin konjonktürel dalgalanmaların ana sebebi olduğunu söyleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Keynes 
B) Robert Barro 
C) John Stuart Mill 
D) Robert Lucas 
E) Milton Friedman

Ekonomik büyümeyi ifade eden gösterge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Deflatör 
B) Reel GSYİH 
C) Nominal GSYİH 
D) Potansiyel GSMH 
E) Nominal DAFG 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final makro iktisat


Hızlı Menü: