facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,251 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 889 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 792 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 846 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 600 Son Yorum: Gamze

İstihdam ve İşsizlik Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İstihdam ve İşsizlik 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK303U-

1. ÜNİTE
1. Tam istihdam düzeyinde kabul edilebilir işsizliğe ne ad verilir?
A) Yapısal işsizlik 
B) Friksiyonel işsizlik 
C) Konjonktürel işsizlik 
D) İradi işsizlik   
E) Gayri iradi işsizlik 

2. Türkiye'de hane halkı işgücü anketlerinin düzenli olarak uygulanmaya başlandığı yıl kaçtır?
A) 1974  B) 1988  C) 1989 D) 1990  E) 2000 

3. Emek piyasası içerisinde emek ve sermayenin farklı niteliklere sahip olmasının doğal sonucu olarak gösterilen emek piyasası unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımlılık      B) Eşitsizlik   C) Güvencesizlik    D) Düzenleme    E) Liyakat  

4. Bir ülkedeki çalışma çağı nüfusu belirlenirken dikkate alınan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyin medeni durumu  
B) Bireyin yaşadığı yer  
C) Bireyin çalıştığı iş  
D) Bireyin yaşı  
E) Bireyin eğitim düzeyi  

5. İstihdam sınırını belirleyen unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Emek arzı ve emek talebi 
B) İşgücü rezervi ve çalışma saati toplamı 
C) İşgücü rezervi ve istihdam edilebilir alan 
D) Açık iş sayısı ve emek talebi 
E) Emek arzı ve çalışma saati toplamı 

6. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasının özelliklerinden biridir?
A) Emek arzının heterojen olması 
B) Emek arzının homojen olması 
C) Emeğin pazarlık gücünün yüksek olması 
D) İşçi ve işverenin tam bilgiye sahip olması 
E) Tek emek piyasasının olması

7. Emek piyasası içerisinde kişilerin yetenekleri, becerileri, motivasyonları ve iş yapma istekleri bakımından birbirlerinden farklı olduklarını ifade eden emek piyasası özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emek arzının heterojen olması 
B) Emek arzının homojen olması 
C) Emeğin pazarlık gücünün yüksek olması 
D) İşçi ve işverenin tam bilgiye sahip olması 
E) Tek emek piyasasının olması 

8. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasının unsurlarından biri değildir?
A) Eşitsizlik  
B) Bağımlılık 
C) Güvenlik 
D) Güvencesizlik  
E) Düzenleme  

9. ILO'nun tanımlamasına göre bir üretim faaliyetinde istihdam edilmiş emeğin üretime katkıda bulunmayan kısmının yarattığı işsizliğe ne ad verilir?
A) Gizli işsizlik  
B) Açık işsizlik  
C) Mevsimlik işsizlik  
D) Yapısal işsizlik  
E) Konjonktürel işsizlik  

10. Tam istihdam düzeyinde kabul edilebilir işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli işsizlik  
B) Geçici işsizlik 
C) Friksiyonel işsizlik  
D) Mevsimlik işsizlik 
E) Kısmi işsizlik  
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Doğal Ücret Teorisine katkıda bulunmamıştır? 
A) Cantillon  
B) Turgot  
C) Karl Marx  
D) Smith  
E) Ricardo  

2. Cantillon, Turgot ve Smith tarafından ortaya konulup Ricardo tarafından geliştirilen teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ücret teorisi 
B) Faiz teorisi 
C) Artık değer teorisi 
D) Ücret fonu teorisi 
E) Doğal ücret teorisi 

3. Gayri iradi işsizlikten ekonomik düzenin sorumlu olmadığını ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Artık değer teorisi 
B) Ücret teorisi 
C) Yatırım teorisi 
D) Nüfus teorisi 
E) Faiz teorisi 

4. İlk kez John Muth tarafından geliştirilen teori aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Düzenli beklenti  
B) Objektif beklenti  
C) Nominal beklenti  
D) Rasyonel beklenti  
E) Orijinal beklenti  

5. “Mahreçler Yasası", hangi iktisadi düşünür tarafından geliştirilmiştir?
A) D. Ricardo 
B) A. Smith 
C) J. B. Say 
D) J. S. Mill 
E) R. Malthus 

6. Monetaristler tarafından tam istihdam gibi yorumlanan oran aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Doğal Ücret Oranı 
B) Doğal Faiz Oranı 
C) Doğal İşsizlik Oranı 
D) Doğal Tasarruf Oranı  
E) Doğal Harcama Oranı  

7. Senior tarafından formülleştirilip Mill tarafından savunulan teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal ücret teorisi 
B) Ücret fonu teorisi 
C) Artık değer teorisi 
D) Faiz teorisi 
E) Ücret teorisi 

8. Doğal ücret kanunun insafsızlığı Lasalle tarafından hangi ifade ile eleştirilmiştir? 
A) Etkin Ücret Kanunu  
B) Mahreçler Kanunu  
C) Tunç Kanunu  
D) Asgari Ücret Kanunu  
E) İş Kanunu  

9. Tasarrufların yatırıma sarf edileceğini ifade eden teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz teorisi 
B) Ücret teorisi 
C) Artık değer teorisi 
D) Nüfus teorisi 
E) Yatırım teorisi 

10. Ücret düzeyini, işgücü hacmi ile ücretlerin ödenmesine ayrılan ve değişmeyen fon arasındaki ilişkinin belirlediğini ifade eden teori aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Faiz teorisi 
B) Ücret teorisi 
C) Artık değer teorisi 
D) Doğal ücret teorisi 
E) Ücret fon teorisi 
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. İşsizliğin “iradi" ve “gayri iradi" ayrımı işsizlik türlerinden hangi ayrıma örnektir?
A) Psikolojik  
B) Coğrafi  
C) Demografik  
D) Teknik  
E) İkincil  

2. Aşağıdakilerden hangisi yapısal işsizliğin nedenlerinden biri değildir?
A) Açık işler ile iş arayanların beceri yönünden farklı olması 
B) Açık işlerle iş arayanların farklı yerlerde olması 
C) Teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması 
D) Emek karşısında sermayenin yetersiz olması 
E) İş değiştirmenin masraflı olması 

3. Cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayan insana ne ad verilir?
A) Açık işsiz 
B) Gizli işsiz   
C) İradi işsiz 
D) Gayri iradi işsiz 
E) Geçici işsiz 

4. Açık işlerle iş arayanların coğrafi bakımdan farklı yerlerde olması hangi işsizlik türünün açıklanmasında kullanılır? 
A) Geçici İşsizlik  
B) Gizli İşsizlik  
C) Yapısal İşsizlik  
D) Konjonktürel İşsizlik  
E) Mevsimlik İşsizlik  

5. İş arayanın, parasal ücretini azaltarak veya daha yoğun iş araştırması ile iş arama süresini etkileyememesi durumunda ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçici işsizlik  
B) Yaygın işsizlik 
C) Kısmi işsizlik 
D) İradi işsizlik 
E) Gayri iradi işsizlik 

6. Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin psikolojik yönünü ön plana çıkaran bir ayrımdır? 
A) Geçici-sürekli işsizlik 
B) Kısmi-yaygın işsizlik 
C) İradi-gayriiradi işsizlik 
D) Mevsimlik-arizi işsizlik 
E) Gizli-açık işsizlik 

7. Bir ekonomide veya tüm dünya ekonomisinde dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gizli İşsizlik  
B) Yapısal İşsizlik 
C) Konjonktürel İşsizlik 
D) İradi İşsizlik  
E) Geçici İşsizlik  

8. İşgücünün istihdam edilmesine rağmen, çok düşük verimlilikle çalışması durumunda ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli işsizlik 
B) Açık işsizlik 
C) Yaygın işsizlik 
D) Kısmi işsizlik 
E) Mevsimlik işsizlik 

9. İşçilerin nerede iş bulacağını bilmemeleri ya da yer değiştirmenin masraflı olması nedeniyle ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli işsizlik 
B) Geçici işsizlik 
C) Yaygın işsizlik 
D) Kısmi işsizlik 
E) Açık işsizlik  

10. İşsizliğin süresinin iş arayan bireyin denetiminde olan nedenlere bağlı olması durumunda ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İradi işsizlik 
B) Gayri iradi işsizlik 
C) Geçici işsizlik 
D) Mevsimlik işsizlik 
E) Gizli işsizlik 
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Dünyada nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge neresidir?
A) Avrupa ve Orta Asya 
B) Doğu Asya ve Pasifik 
C) Latin Amerika ve Karayipler 
D) Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
E) Güney Asya 

2. 2009 yılı verilerine göre dünyada işgücüne katılım ortalaması kaçtır?
A) 50.40% 
B) 51.50% 
C) 59.60% 
D) 60.50% 
E) 65.30% 

3. 2010 yılında küresel işsizlik oranı kaçtır?
A) 6.20% 
B) 5.60% 
C) 4.30% 
D) 3.50% 
E) 2.70% 

4. Aşağıdakilerden hangisi zayıf istihdam tanımlaması içinde yer alan çalışan gruplarından biri değildir?
A) Çıraklar 
B) Atipik çalışanlar 
C) Genç işçiler 
D) Ücretsiz aile işçileri 
E) Enformel işçiler 

5. Aşağıdaki kesimlerden hangisinde işsizlik diğerlerine göre daha yoğun yaşanmaktadır?
A) Çocuklar  
B) Erkekler  
C) Kadınlar  
D) Gençler  
E) Yetişkinler  

6. Küresel İstihdam Eğilimleri 2011 raporuna göre, tarım ve hizmetler sektörü istihdamı en son hangi yılda birbirine denk hale gelmiştir?
A) 2001  B) 2003  C) 2005 D) 2007  E) 2011

7. Dünyada işgücüne katılım oranının en yüksek olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği 
B) Doğu Asya 
C) Latin Amerika ve Karayipler 
D) Kuzey Afrika 
E) Ortadoğu  

8. Aşağıdakilerden hangisi, 2009-2010 döneminde dünyada istihdamın artış gösterdiği ülkelerden biri değildir?
A) Avustralya  
B) İtalya  
C) Kanada  
D) İzlanda 
E) Polonya  

9. Aşağıdakilerden hangisi “zayıf istihdam” tanımlaması içerisinde yer almaz?
A) Aynı işi yapmasına rağmen diğerlerine göre aynI istihdam haklarına sahip olmayanlar 
B) İşyerinde eşitsizlik ve güvencesizlikle karşı karşıya olan atipik çalışanlar 
C) Yasal bir güvence altında çalışan ücretsiz aile işçileri 
D) Birçok endüstride düşük ücretle çalıştırılan enformel işçiler 
E) Çoğu zaman istihdam hakkına sahip olmayan endüstriyel ev çalışanları 

10.  Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun küresel ekonomik kriz için aldığı tedbirlerden biridir? 
A) Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporunu yayınlamıştır
B) Küresel Kurumsal Sorumluluk Raporu yayınlamıştır
C) Küresel Çevre Değerlendirme Raporu yayınlamıştır
D) Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle Ticaret anlaşmaları imzalamıştır
E) Küresel İşler Paketi oluşturmuştur
Ara
Cevapla


[-]
Tags
işsizlik testleri yaprak vize istihdam ve


Hızlı Menü: