facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 807 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 558 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 481 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 598 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Final Yaprak Testleri Gamze 9 524 Son Yorum: Gamze

İstatistik 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İstatistik 2 Final Yaprak Testleri

Xi   Yi   Yˆi=a+bXi
3    12     12
5    16     16
11  28     28
7    20     20
1     8      8
Yukarıdaki tablodaki verilerden oluşturulan regresyon modelinde a = 6 olduğunda, regresyon doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1
b. 0
c. 1
d. 2
e. 4

Xi   Yi   Yˆi=a+bXi
3    12     12
5    16     16
11  28     28
7    20     20
1     8      8
Tablo verilerine göre HKT değeri nedir?
a. 4,6
b. 16,8
c. 0
d. 16,8
e. 4,6

Xi   Yi   Yˆi=a+bXi
3    12     12
5    16     16
11  28     28
7    20     20
1     8      8
Tablo verilerine göre tahminlerin standart hatası(σ) nedir?
a. 3,2
b. 6,4
c. 3
d. 6
e. 0

Aşağıdakilerden hangisi değişkenler arasındaki ilişkinin yapısı hakkında genel bir bakışa imkan sağlar?
a. Histogram
b. Serpilme diyagramı
c. Frekans poligonu
d. Normal eğri
e. Pasta grafik

Hangi yaklaşımda bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin matematiksel fonksiyonu ortaya konmaya çalışılır?
a. Hipotez testi
b. Aralık Tahmini
c. Regresyon analizi 
d. Korelasyon analizi
e. Varyans analizi

Bağımlı değişkenle (Yi) gözlem değerleriyle regresyon denkleminden hesaplanan (Yˆ i) değeri arasındaki farka ne ad verilir?
a. Hata Terimi
b. Varyans
c. Korelasyon 
d. Katsayı
e. Parametre

Yˆ =2 + 5X Regresyon denkleminde (b) regresyon katsayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
a. X’deki bir birimlik değişim Y’de 5 birimlik değişime neden olur.
b. X’deki bir birimlik artış Y’de 1 birimlik artışa neden olur.
c. X’de 1 birimlik azalma Y’de 1 birimlik azalışa neden olur.
d. X’de bir birimlik değişim Y’de 2 birimlik değişime neden olur.
e. X’in değerindeki değişimin Y’nin değerine etkisi yoktur. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 56 ve 7. Sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır.
Ara
Cevapla
#2
istatistik2-k-t6.gif
Ara
Cevapla
#3
Yıllar i S.E.F.İ (%)
2008 2009 2010 2011
 0         1      2      3
100  120    125  150
Aşağıda verilen zaman serisinde sabit esaslı fiyat indeksleri (S.E.F.İ.) verilmiştir. Bunların yardımıyla 2009 yılı değişken esaslı fiyat indeksi (D.E.F.İ.) aşağıdakilerin hangisidir?
a. %100
b. %105
c. %110
d. %115
e. %120

Aşağıda verilen zaman serisinde sabit esaslı fiyat indeksleri (S.E.F.İ.) verilmiştir. 
Yıllar i S.E.F.İ (%)
2008 2009 2010 2011
 0         1        2     3
100    120   125  150
Bunların yardımıyla 2010 yılı değişken esaslı fiyat indeksi (D.E.F.İ.) aşağıdakilerin hangisidir?
a. %101,16
b. %102,16
c. %103,16
d. %104,16
e. %105,16

Üretici fiyatları indeksi (ÜFE) ve türetici fiyatları indeksi (TÜFE) hesabında etkin olarak kullanılan bileşik indeks hesaplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a. İndeks ortalamalar tekniği
b. Ortalamalar indeks tekniği
c. Laspeyres indeks tekniği
d. Paasche indeks tekniği
e. Fisher indeks tekniği

A-Malının birim satış fiyatından (T /ton) oluşan zaman serisi aşağıda verilmiştir. Amalı için 2011 yılı sabit esaslı fiyat indeksi (S.E.F.İ.) aşağıdakilerden hangisidir?
Yıllar i Amalı fiyatı(pi)
2009  2010  2011
  0        1        2
400   462     510 
a. %110,5
b. %115,5
c. %127,5
d. %135,5
e. %137,5

Aşağıda verilen zaman serisi, doğal gaz fiyatlarından (T /m3) oluşmaktadır.
Yıllar i Doğal Gaz Fiyatı (pi)
2008     2009     2010
  0            1           2
171,14  198,25  215,30
Doğal gaz için 2010 yılı değişken esaslı fiyat indeksi (D.E.F.İ.) aşağıdakilerden hangisidir?
a. %108,6
b. %115,8
c. %125,8
d. %128,6
e. %135,8

Aşağıda verilen zaman serisi, elektrik tüketim miktarlarından (kws) oluşmaktadır.
Yıllar i Elektrik Tüketim Miktarı (qi)
2009  2010 2011
 0        1        2
3670 3880  3500
Elektrik tüketim miktarı için 2011 yılı sabit esaslı miktar indeksi (S.E.M.İ.) aşağıdakilerden hangisidir?
a. %90,2
b. %95,4
c. %104,8
d. %105,7
e. %110,8

Aşağıda verilen zaman serisinde, bir gıda malının fiyat indeksi verilmiştir.
Yıllar i D.E.F.İ (%)
2009 2010  2011
 0        1       2
100   110    90
Hesaplanan indeksten 2011 yılı indeksi (%90) aşağıdakilerin hangisinde doğru okunmaktadır?
a. Gıda malının 2011 yılı fiyatı 2009 yılı fiyatına göre %10 azalmıştır.
b. Gıda malının 2011 yılı fiyatı 2009 yılı fiyatına göre %10 artmıştır.
c. Gıda malının 2011 yılı fiyatı 2010 yılı fiyatına göre %10 artmıştır.
d. Gıda malının 2011 yılı fiyatı 2010 yılı fiyatına göre %10 azalmıştır.
e. Gıda malının 2011 yılı fiyatı 2010 yılı fiyatına göre %20 azalmıştır.
Ara
Cevapla
#4
Karar vericinin içinde bulunduğu genel psikolojik duruma göre daha esnek davranmasına olanak veren karar ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? 
a. karar ağacı
b. kötümserlik ölçütü
c. en büyük olasılık ölçütü
d. en iyi beklenen değer ölçütü
e. Hurwicz’in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütü

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
a. doğal durumlar gelecekte ortaya çıkması mümkün olan gerçek olayları gösterir
b. iyimserlik ölçütünde her zaman iyi durumların ortaya çıkacağı benimsenir
c. doğal durumların ortaya çıkma olasılıkları biliniyorsa risk ortamında karar verme söz konusudur
d. strateji tabloları kazanç yapılı kurulur
e. karar ağaçları, karar problemlerinin grafiksel gösterim biçimidir.

                    I     II    III
Alternatif 1  50   80     54
Alternatif 2  45   75     65
Alternatif 3  90   82    110
Bir araştırmada izleyen strateji tablosu elde edilmiştir. Bu strateji tablosundan faydalanarak iyimserlik ölçütüne göre en iyi karar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a. birinci alternatif
b. ikinci alternatif
c. üçüncü alternatif
d. hem ikinci hem de üçüncü alternatif
e. hesaplanamaz

                    I     II      III
Alternatif 1  120  110    55
Alternatif 2   95   70      65
Alternatif 3   65   45     115
Bir araştırmada izleyen strateji tablosu kazanç yapılı olarak elde edilmiştir. Bu strateji tablosundan faydalanarak kötümserlik ölçütüne göre en iyi karar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a. birinci alternatif
b. ikinci alternatif
c. üçüncü alternatif
d. hem ikinci hem de üçüncü alternatif
e. hesaplanamaz

Karar vericinin karar probleminde risk ortamında kullanılan teknikleri uygulayabilmesi için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ihtiyacı vardır?
a. doğal durumlar
b. karar alternatişeri
c. strateji tablosu
d. doğal durum olasılıkları
e. kötümserlik ölçütü

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı bileşeni değildir?
a. alternatif düğüm
b. karar düğümü
c. şans düğümü
d. karar dalı
e. doğal durum olasılıkları

Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin bileşeni değildir?
a. karar alternatifi
b. mevsim İndeksi
c. doğal durum
d. doğal durumların ortaya çıkma olasılığı
e. beklenen değer

Bir karar probleminde karar vericinin tercih etmesi gereken beş adet karar alternatifi vardır. Karar verici, her bir alternatif için beklenen değerleri tespit etmiştir. Karar alternatif sırasına göre bahsedilen değerler 12, 21, 17, 28 ve 30’dur. En iyi beklenen değer ölçütüne göre karar verici hangi kararı vermelidir?
a. ikinci karar alternatifini
b. üçüncü karar alternatifini
c. beşinci karar alternatifini
d. verilen değerler ile hesaplama yapılamaz
e. tüm kararları uygulayabilir

Birden fazla seçenek içerisinden seçim yapma işlemine ne ad verilir?
a. sonuç
b. karar verme
c. karar alternatifi
d. doğal durum
e. karar verici

Karar vericinin kontrolü altında olmayan ve karar probleminde yer alan karar alternatişerinin sonuçlarını etkilediği düşünülen karar bileşenine ne ad verilir?
a. sonuç
b. en yüksek değerli karar alternatifi
c. karar verici
d. doğal durum
e. olasılık
Ara
Cevapla
#5
X : 12, 8, 10, 9, 11 
Y : 7, 9, 6, 8, 5 
Yukarıdaki bileşik seriye ait basit doğrusal regresyon denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) ˆY =1,42 +0,7X  B) ˆY =14 - 0,7X  C) ˆY =14+0,7X  D) ˆY =35-1,42X  E) ˆY =35+1,42X  

Gözlem sayısı 200 olan bir araştırmada kontenjans katsayısı 0,10 olarak bulunmuştur. 
Buna göre, x2 istatistiğinin değeri kaçtır? 
A) 2,02 
B) 2,52 
C) 3,52 
D) 4,32 
E) 4,58 

Belirlilik katsayısının değeri 0,90 ise, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Bağımlı değişkendeki değişimin 0,10'luk bölümü bağımsız değişken tarafından açıklanır. 
B) Bağımlı değişkendeki değişikliğin 0,81'lik bir bölümü bağımsız değişken tarafından açıklanır. 
C) Bağımsız değişkendeki bir birimlik değişiklik bağımlı değişkende 0,90'lık bir değişime neden olacağını belirtir. 
D) Değişkenler arasında aynı yönlü zayıf bir ilişki vardır. 
E) Bağımlı değişkendeki değişimin 0,90'lık bölümü bağımsız değişken tarafından açıklanır. 

Gelir ve harcama miktarı arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada regresyon denklemi ˆY= 120+0,8X olarak kurulmuştur. 
Bu denkleme göre, geliri 1.000 Türk Lirası olan bir kişinin harcama miktarının kaç Türk Lirası olması beklenir? 
A) 1.400 
B) 1.000 
C) 920 
D) 800 
E) 280 

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisini etkileyen temel faktörlerden biri değildir? 
A) Uzun devre eğilimi(Trend) B) Konjonktürel dalgalanmalar 
C) Mevsimsel dalgalanmalar 
D) Rassal dalgalanmalar 
E) Talep dalgalanmaları 

Yıllar İhracat(Milyon TL) 
2008 25 
2009 30 
2010 45 
2011 40
Yukarıdaki zaman serisinin doğrusal trend denklemine göre 2012 yılı için ihracat öngörü değeri nedir?
A) 30 
B) 35 
C) 40 
D) 45 
E) 50 

Bir karar ağacıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Karar düğümü, karar ağacının bitiş düğümüdür. 
B) Karar düğümü daire sembolü ile gösterilir. 
C) Karar alternatifleri şans düğümleri ile gösterilir. 
D) En iyi karar alternatifine bir ok işareti konulur. 
E) Bir karar ağacında sadece tek bir karar verme söz konusudur. 

Hurwicz'in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 
A) İyimserlik ve kötümserlik ölçütlerini bir arada kullanan bir ölçüttür. 
B) Karar vericinin iyimserlik düzeyi 0 ise karar verici kötümserdir. 
C) Karar vericinin iyimserlik düzeyi 1 ise karar verici iyimserdir. 
D) Karar vericinin iyimserlik düzeyi -1 ile 1 arasında değerler alır. 
E) Belirsizlik altında karar verme durumunda kullanılan bir ölçüttür 

Tam sayım yapılamadığı durumda evren parametresiyle ilgili bir genelleme yapmak amacıyla bir grup birimin seçilmesi işlemine ne ad verilir? 
A) Örneklem 
B) Tam sayım 
C) Örnekleme Birimi 
D) Örnekleme 
E) Gözlem Birimi 

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişken bakımından heterojen olduğu durumda temsili örneklem oluşturma imkânı veren örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tabakalı örnekleme 
B) Basit rassal örnekleme 
C) Tek aşamalı örnekleme 
D) Çok aşamalı örnekleme 
E) Kartopu örneklemesi 

Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak seçilen 225 birimlik örneklemin ortalaması 16 ve standart sapması 4 olarak hesaplanmıştır. 
Buna göre, evren ortalaması %99 güvenle hangi aralıkta yer alır? 
A) 14,20 - 16,72 
B) 14,28 - 17,72 
C) 15,28 - 17,76 
D) 15,30 - 16,69 
E) 15,36 - 16,74 

Tek yönlü üst kuyruk testinde örneklem istatistiğinin normal dağıldığı bilinmektedir. 
Buna göre, %5 anlamlılık düzeyinde yapılacak testte kabul bölgesinin oransal büyüklüğü kaçtır? 
A) 0,95 
B) 0,5 
C) 0,25 
D) 0,05 
E) 0,025 

Birlikte değişim gösterme eğilimindeki değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini temsil eden katsayıya ne ad verilir? 
A) Regresyon katsayısı 
B) Belirlilik katsayısı 
C) Değişim katsayısı 
D) Belirsizlik katsayısı 
E) Korelasyon katsayısı 
Ara
Cevapla
#6
Birden çok mal veya hizmetin zaman içinde fiyatında meydana gelen oransal değişmeler aşağıdaki indeks türlerinden hangisi ile hesaplanır? 
A) Basit miktar indeksi 
B) Basit fiyat indeksi 
C) Bileşik miktar indeksi 
D) İdeal miktar indeksi 
E) Bileşik fiyat indeksi 

Bir mal veya hizmetin zaman içinde miktarında meydana gelen oransal değişmeler aşağıdaki indeks türlerinden hangisi ile hesaplanır? 
A) Basit miktar indeksi 
B) Basit fiyat indeksi 
C) Bileşik miktar indeksi 
D) Bileşik fiyat indeksi 
E) İdeal fiyat indeksi  

Aşağıdakilerden hangisinde toplanacak veriler "zaman serisi" oluşturmaz? 
A) Boğaziçi köprüsünden her saat başı geçen araç sayıları 
B) Hanelere göre gıda harcamaları 
C) Bir mağazanın günlere göre hasılatı 
D) Çimento fabrikasının aylara göre üretim miktarı 
E) Yıllara göre Türkiye'ye ithal edilen otomobil sayıları 

Bir fabrika yöneticisi yeni bir ürün için kendisine önerilen üç ambalaj tipinden birini seçmek durumundadır. Farklı ambalaj tiplerinin maliyetleri farklı olmaktadır. Ek olarak farklı ambalaj tipleri için kullanılan hammaddeler uluslararası piyasalardaki oynamalardan da farklı etkilenmektedir. Yönetici farklı piyasa koşulları için yeni ambalaj tiplerinin maliyetlerini hesaplayarak aşağıdaki strateji tablosunda bir araya getirmiştir. 
Ambalaj  Piyasalar iyi  Piyasalar kötü 
      1               1,25               1,45 
      2               1,54               1,44 
      3               1,85               1,92 
Bu yönetici ne iyimser ne de kötümser olmak istemektedir. Bu nedenle kendisine 0,40 iyimserlik düzeyi tespit etmiştir. 
Bu bilgilere ve iyimserlik düzeyine göre, Hurwicz'in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütünü kullanan bu yöneticinin tespit ettiği en iyi karara ilişkin sonuç değeri kaçtır? 
A) 1,25 
B) 1,92 
C) 2,12 
D) 2,36 
E) 3,02 

Karar verme sürecinde karar probleminin zaman içerisinde oluşturacağı sonuçlardan etkilenen sorumluya ne ad verilir? 
A) Doğal durum sorumlusu 
B) Müşteri 
C) Karar ağacı 
D) Karar verici 
E) Temel değer hesaplayıcı 

Bir karar probleminde 3 adet karar alternatifi ve 4 adet doğal durum bulunduğu tespit edilmiştir. İyimser bir yapıya sahip olan karar verici strateji tablosunu elde edebileceği kar değerlerini düşünerek aşağıda verildiği gibi oluşturmuştur. 
                      Doğal Durum 1   Doğal Durum 2   Doğal Durum 3   Doğal Durum 4 
Karar Alternatifi I     1.650                   2.160                   2.200                     1.960 
Karar Alternatifi II    1.780                   2.055                   2.350                     2.045 
Karar Alternatifi III   1.590                  1.980                    2.010                    1.890 
Bu bilgilere göre, iyimserlik ölçütü esas alınarak karar vericinin her bir karar alternatifi için seçmesi gereken sonuçların değeri karar sırasına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir? 
A) 1.650 - 1.780 - 1.590 
B) 1.650 - 2.055 - 1.980 
C) 2.160 - 2.350 - 2.010 
D) 2.200 - 2.010 - 1.980 
E) 2.200 - 2.350 - 2.010 

Karar verme durumu ile karşı karşıya kalan, birden fazla karar alternatifi ile doğal duruma sahip olan bir karar vericinin kullanabileceği grafiksel gösterime ne ad verilir?
A) Histogram 
B) Saçılım Grafiği 
C) Normal Dağılım 
D) Karar Ağacı 
E) Pasta Grafiği

Yıllar  Satışlar (kg) 
2009     14 
2010     32 
2011     38 
2012     56 
2013     80
Yukarıdaki zaman serisinin doğrusal trend denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ŷ = 44 + 14,6X 
B) Ŷ = 44 + 15,4X 
C) Ŷ = 44 + 15,6X 
D) Ŷ = 44 + 16,4X 
E) Ŷ = 44 + 16,6X 

Yıllar  Satışlar (kg) 
2009     14 
2010     32 
2011     38 
2012     56 
2013     80
Yukarıdaki bilgilere göre, doğrusal trend denkleminde 2014 yılı için satışların öngörü değeri (Ŷ14) kaça eşittir? 
A) 72,8 
B) 80,8 
C) 82,8 
D) 90,8 
E) 92,8 
Ara
Cevapla
#7
Tanımlanan evrenden rassal olarak seçilen 144 birimlik bir örneklemin ortalaması 56, ortalamanın standart hatası 0,25 olarak hesaplanmıştır. 
Buna göre, bu dağılımın standart sapması kaçtır? 
A) 3 
B) 5 
C) 8 
D) 12 
E) 14 

Kontenjans katsayısının 1'e çok yakın olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
A) İki değişken arasında orta düzey bir ilişki olduğunu 
B) İki değişken arasında alt düzey bir ilişki olduğunu 
C) İki değişken arasında üst düzey bir ilişki olduğunu 
D) İki değişken arasında bir ilişki olmadığını 
E) Beklenen frekansların gözlenen frekanslardan daha büyük olduğunu 

Birim kümelerinin örnekleme birimi olarak tanımlandığı ve rassal seçimin uygulandığı örnekleme yöntemine ne ad verilir? 
A) Tabakalı örnekleme 
B) Tek aşamalı örnekleme 
C) Kota örneklemesi 
D) Basit rassal örnekleme 
E) Sistematik örnekleme 

Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin hata ile reddedilmesi durumunda işlenen hataya ne ad verilir? 
A) I. tip hata 
B) II. tip hata 
C) Örnekleme hatası 
D) Rassal hata 
E) Sistematik hata 

Regresyon tahmin denkleminde hesaplanan regresyon katsayısının 0,05 anlam düzeyinde anlamlılık testi yapılmak istenmektedir. Hesaplanan katsayı değeri 3,46 ve standart hatası da 1,14 ise, anlamlılık testi için hesaplanan test istatistiğinin değeri kaçtır? 
A) 0,04 
B) 0,33 
C) 3,04 
D) 22,80 
E) 69,20 

Basit doğrusal regresyon analizi yürütülen bir araştırmada korelasyon katsayısının değeri 0,57 olarak tespit edilmiştir. 
Bu değerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) İki değişken arasında çok yüksek aynı yönlü ilişki vardır. 
B) İki değişken arasında ilişki yoktur. 
C) İki değişken arasında orta düzeyli ters yönlü ilişki vardır. 
D) İki değişken arasında tam mükemmel ilişki vardır. 
E) İki değişken arasında orta düzeyli aynı yönlü ilişki vardır. 

Bir araştırmada bağımsız değişken X ve bağımlı değişken Y için hesaplanan gözlem değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
X 9 12 15 19 
Y 6 9 12 10 
Bu veri kümesi için oluşturulacak regresyon tahmin denkleminin eğim değeri kaçtır? 
A) 0,12 
B) 0,43 
C) 3,41 
D) 4,25 
E) 6,02 

Bir araştırmada basit doğrusal regresyon modeli tahmin denklemi olarak Ŷ=14+5X hesaplanmıştır. 
Buna göre, çizilen regresyon doğrusunun Y eksenini kesim noktası neresidir? 
A) 5 
B) 9 
C) 12 
D) 14 
E) 19  

Trend analizinde "Hareketli ortalamalar tekniği" ile zaman serisi üzerindeki etkileri kaldırılmaya çalışılan iki faktör aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
A) Trend - Mevsimsel dalgalanmalar 
B) Trend - Konjonktürel dalgalanmalar 
C) Trend - Rassal dalgalanmalar 
D) Konjonktürel - Rassal dalgalanmalar 
E) Konjonktürel - Mevsimsel dalgalanmalar 
Ara
Cevapla
#8
Zaman serisinin trend analizinde "Hareketli Ortalamalar Tekniği" ile zaman serisi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi ortadan kaldırılmaya çalışılır? 
A) Trend – Mevsimsel dalgalanmalar 
B) Konjonktürel – Mevsimsel dalgalanmalar 
C) Trend – Konjonktürel dalgalanmalar 
D) Trend – Rassal dalgalanmalar 
E) Konjonktürel – Rassal dalgalanmalar 


Yıllar   Satışlar (kg) 
2005      35 
2006      50 
2007      75 
2008      90 
2009      105 
2010      110 
2011      130
Yukarıdaki zaman serisinin doğrusal trend denklemine göre 2012 yılı için satışların öngörü değeri kaçtır? 
A) 135 
B) 137 
C) 140 
D) 145 
E) 147 

Yıllar  Satışlar (kg) 
2005      35 
2006      50 
2007      75 
2008      90 
2009      105 
2010      110 
2011      130 
Yukarıdaki zaman serisinin doğrusal trend denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ˆY = 85 +15,5X 
B) ˆY = 85 +16,5X 
C) ˆY = 85 +17,5X 
D) ˆY = 85 +18,5X 
E) ˆY = 85 +19,5X 

X malının Sabit Esaslı Fiyat İndeksleri (S.E.F.İ.) yukarıdaki tabloda verilmiştir. 
Buna göre, 2011 yılı indeksi %105'in yorumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Yıllar  i    S.E.F.İ. (%) 
2008   0    100 
2009   1    120 
2010   2    180 
2011   3    105 
A) X malının 2011 yılı fiyatı 2010 yılı fiyatına göre %75 azalmıştır. 
B) X malının 2011 yılı fiyatı 2009 yılı fiyatına göre %15 azalmıştır. 
C) X malının 2011 yılı fiyatı 2010 yılı fiyatına göre %75 artmıştır. 
D) X malının 2011 yılı fiyatı 2008 yılı fiyatına göre %5 artmıştır. 
E) X malının 2011 yılı fiyatı 2009 yılı fiyatına göre %15 artmıştır. 

Türkiye genelinde fiyat değişimlerini gösteren indeks aşağıdakilerden hangisidir? 
A) TÜFE 
B) ÜFE 
C) Mali İndeks 
D) Borsa (İB) indeksi 
E) İTO (İstanbul Ticaret Odası) indeksi 

Hacmi 5 birim olan bir evrenden iadesiz seçimle 2 birimlik kaç farklı rassal örneklem oluşturulabilir? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) 10 

Bir ekmek fırınının belli bir hafta boyunca sattığı ekmek sayısı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Haftanın günleri arasında, satılan ekmek sayısı açısından fark olup olmadığı 0,01 anlamlılık düzeyine göre test edilecektir. 
Yukarıdaki bilgilere göre, H0 hipotezini test etmek için uygulanması gereken istatistiksel test aşağıdakilerden hangisidir? 
Günler    Ekmek Sayısı 
Pazartesi      30 
Salı              40 
Çarşamba     50 
Perşembe     35 
Cuma           45 
Cumartesi     55 
Pazar           25
A) Ki-Kare Homojenlik Testi 
B) Ki-Kare Bağımsızlık Testi 
C) Ki-Kare Uygunluk Testi 
D) F Testi 
E) T testi 

Serpilme diyagramı ile aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez? 
A) İlişkinin nedeni 
B) İlişkinin olup-olmadığı 
C) İlişkinin yapısı 
D) İlişkinin derecesi 
E) İlişkinin yönü 

Basit doğrusal regresyon modelinin tahmininde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 
A) ˆ 12Y = aX +bX 
B) ˆY =aX+b 
C) ˆY =bX 
D) ˆY = a+bX 
E) ˆY = a+b 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final istatistik 2


Hızlı Menü: