facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,286 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 912 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 810 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 858 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 613 Son Yorum: Gamze

İşletme Fonksiyonları Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İşletme Fonksiyonları Vize Yaprak Testleri

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonlarından birisi değildir?
a. Yöneltme
b. Yönetim
c. Üretim
d. Pazarlama
e. İnsan kaynakları

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin destekleyici fonksiyonlarından birisi değildir?
a. Pazarlama
b. İnsan kaynakları
c. Muhasebe
d. Araştırma ve geliştirme
e. Finansman

İşletmede girişimci gibi davranan ve girişimcinin rolünü üstlenen profesyonel yöneticiye ne ad verilir?
a. İç girişimci
b. Müteşebbis
c. İş adamı
d. Risk yöneticisi
e. Bilirkişi

Aşağıdakilerden hangisi Klasik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
a. Biçimsel olmayan örgüt yapısı önemlidir
b. Çalışanlar ücretle motive edilmelidir
c. İş güvencesi sorumluluk almaktan daha önemlidir
d. Örgüt ve çevresi arasında önemli bir etkileşim yoktur
e. İşçilerin kişisel sorunları işyerindeki performanslarını etkilemez

Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
a. Çalışanlar faydacı düşünürler.
b. Sosyal taraşar arasındaki çatışmalar duygusal davranışlardan kaynaklanır.
c. Maliyet ve etkinlik mantığı doğrultusunda verilen kararlar her zaman kurumsal performansı artırmaz.
d. Çalışanların iş birliği ve uyumu üretim miktarı üzerinde etkilidir.
e. İşin sevilerek yapılması verimliliği artırır.

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden birisi değildir?
a. Özyönetim
b. Amaçların belirlenmesi
c. İş birliği
d. Yönetim hiyerarşisi
e. Verimlilik-etkinlik

Yönetimin diğer bilim dallarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hem bilim, hem de sanattır.
b. Akılcılıktır.
c. Teorileri vardır.
d. Varsayımları vardır.
e. Uygulamaları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi planlama araçlarından birisi değildir?
a. Kıyaslama
b. Bütçe
c. Politika
d. Prosedür
e. Program

Ast’lara verilen işlerin istek ve iş birliğiyle yaptırılması nasıl adlandırılmaktadır?
a. Yöneltme
b. Yönetme
c. Denetim
d. Koordinasyon
e. Örgütleme

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından birisi değildir?
a. Üretim yönetimi
b. Planlama
c. Denetim
d. Örgütleme
e. Koordinasyon
Ara
Cevapla
#2
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanallarında yaratılan faydaların bir örneği değildir?
a. Günlük sütün tazelik süresi içinde satış yerlerine ulaştırılması
b. Antalya’da üretilen portakalın Türkiye’deki manav ve marketlere dağıtımı
c. Bir beyaz eşya bayisindeki buzdolabın tüketiciye satılarak, tüketicinin olması
d. Yarım numara büyük bir ayakkabının mağazada altına parça koymak süretiyle küçültülmesi
e. Bir kot pantolon üreticisinin tüketicinin siparişi üzerine fabrikada kişiye özel üretim yapması

Genelde temizlik malzemeleri, ambalajlı gıda gibi ürünlerin dağıtımı için önerilen dağıtım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Doğrudan dağıtım
b. Seçimli dağıtım
c. Yoğun dağıtım
d. Sınırlı dağıtım
e. Hızlı dağıtım

Hizmetlerin stoklanamaması, saklanamaması, iade edilememesi hangi özelliği ile ilgilidir?
a. Türdeş olmama
b. Ayrılmazlık
c. Dokunulmazlık
d. Sahipliğin olmaması
e. Dayanıksızlık

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasını oluşturan faaliyetlerden biri değildir?
a. Reklam
b. Kişisel satış
c. Doğrudan pazarlama
d. Marka adı belirleme
e. Satış tutundurma

İşletmenin çeşitli pazar bölümleri arasında fark gözetmeden tek bir ürün ve pazarlama programı ile tüm pazara hitap etmesi aşağıdaki stratejilerden hangisini uyguladığını gösterir?
a. Kitlesel pazarlama
b. Farklılaşmış pazarlama
c. Yoğunlaşmış pazarlama
d. Çok bölümlü pazarlama
e. Niş pazarlama

Pazarlama karması içinde temel işlevi tüketicilerle iletişimi gerçekleştirmek olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ürün
b. Tutundurma
c. Strateji
d. Pazarlama kanalları
e. Fiyat

Çevre kirliliği, azalan doğal kaynaklar, küresel ısınma gibi nedenlerle ortaya çıkan pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pazara yönelik pazarlama anlayışı
b. Topluma yönelik pazarlama anlayışı
c. Üretime yönelik pazarlama anlayışı
d. Satışa yönelik pazarlama anlayışı
e. Ürüne yönelik pazarlama anlayışı

İşletmenin yeni ürettiği bir elektronik ürün için yüksek bir ilk fiyat belirlemesi hangi fiyatlama stratejisi uyguladığını gösterir?
a. Pazara derinlemesine girme
b. Pazarın kaymağını alma
c. Psikolojik fiyatlama
d. Tutundurma amaçlı fiyatlama
e. Maliyeti karşılayıcı fiyatlama

Aşağıdakilerden hangisi markayı oluşturan unsurlardan biri değildir?
a. Reklam
b. Tasarım
c. Sembol
d. İsim
e. İşaret

Daha önce çocuk şampuanı olarak pazarladığı ürünü hassas saçları olan yetişkinlere yönelik de sunan bir işletmenin uyguladığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pazar geliştirme
b. Ürün geliştirme
c. Farklılaşma
d. Marka genişletme
e. Pazara nüfus etme
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi sürekli üretim olarak kabul edilmektedir?
a. Parti tipi üretim
b. Atölye tipi üretim
c. Akış tipi üretim
d. Siparişe göre üretim
e. Hücresel üretim

Bilişim teknolojileri kullanılarak tamamen bilgisayar kontrolünde, ürün süreç tasarımı, üretim planlama ve kontrol ve üretim sürecinde kullanılan bireysel ileri üretim teknolojilerinin bir araya getirilmesine ne ad verilmektedir?
a. Bilgisayarla bütünleşik üretim
b. Grup teknolojisi
c. Esnek üretim
d. Fabrikasyon üretim
e. Hücresel üretim

Aşağıdaki üretim sistemlerinin hangisinde akış tipi üretimin verimliliği ile atölye tipi üretimin esnekliği biraraya getirilmeye çalışılmaktadır?
a. Esnek üretim
b. Bilgisayarla bütünleşik üretim
c. Tam zamanında üretim
d. Grup teknolojisi
e. Yalın üretim

Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarım sürecinin genel evrelerinden biri değildir?
a. Üretim
b. Satış
c. Geliştirme
d. Planlama
e. Tedarik

Aşağıdakilerden hangisi malzeme gereksinim planlamasının temel amaçlarından biri değildir?
a. Stok düzeyini düşük tutmak
b. İş akışını düzenli tutmak
c. Makinelerin bakımını yapmak
d. Üretimin aksamasını engellemek
e. Teslimatlara yardımcı olmak

İşletmeler açısından aşağıdakilerden hangisi bir ürü nün sunacağı temel faydaya ilaveten göz önüne alınmaz?
a. Kalite düzeyi
b. Tasarımı
c. Markası
d. Garanti süresi
e. Üretildiği makine

Aşağıdakilerden hangisi sistemin genel özelliklerinden biri değildir?
a. Amacı olması
b. Sınırsız olması
c. Elemanları olması
d. Elemanları arasında etkileşim olması
e. Alt sistemlerinin olması

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecini farklılaştıran önemli elemanlardan biridir?
a. Verimlilik
b. Fiyat
c. Satış miktarı
d. Tedarikçi
e. Üretim tesisinin büyüklüğü

Halı, tekstil, oyuncak, süs eşyası gibi belirli alanlarda uzmanlaşmış ve el becerisine sahip kişilerin kendi yerlerinde gerçekleştirdikleri üretime ne ad verilmektedir?
a. El işçiliği sistemi
b. Ev işçiliği sistemi
c. İmalathane sistemi
d. Fabrikasyon sistemi
e. Sürekli üretim sistemi

Çeşitli hammadde, yarımamul ve parçaların sistemli bir şekilde bir araya getirilerek yeni ürünler meydana getirilmesine ne ad verilmektedir?
a. Birincil üretim
b. Analitik üretim
c. Fabrikasyon üretim
d. Montaj üretimi
e. Sentetik üretim
Ara
Cevapla
#4
Yatırım kararları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. Bir üretim işletmesiyle, hizmet işletmesinin gereksinim duyacağı varlıklar farklılık gösterir.
b. Emek yoğun üretim işletmelerin sabit varlık yatırım gereksinimi, sermaye yoğun işletmelere gö re daha fazladır.
c. Araştırma geliştirme harcamaları, reklam kampanyaları gibi yatırımlar sermaye bütçelemesi faaliyetleri kapsamında yer alır.
d. Kullanılmakta olan fonların daha iktisadi kullanımı sağlanarak fonlarda tasarruf yapılması yatı rım kararları kapsamındadır.
e. Yatırım yapılacak varlığın riski arttıkça beklenen getiri de artmalıdır.

Fonların uzun süreli varlıklara yatırılmasına ne ad verilir?
a. Gayrimenkul yatırımı
b. Sermaye bütçelemesi
c. Menkul kıymet yatırımı
d. Yatırım kararları
e. Finansman kararları

İşletmelerde kısa ve uzun dönemli ne tür yatırımlar yapılacağına karar verilmesi finansal yönetimle ilgili kararlardan hangisinin kapsamında yer almaktadır?
a. Yatırım Kararları
b. Finansman Kararları
c. Dividant Kararları
d. Bütçe Kararları
e. Finans Kararları

I. Reel varlıklar; makine, bina, araç gibi maddi varlıkları ifade eder.
II. Kısa süreli varlıkların temel özelliği, bir yıl içinde en az bir kez bir türden diğer türe dönüşmesidir.
III. İşletmelerin toplam varlıkları içinde duran varlıkları arttıkça riski artacaktır.
IV. Dönen varlıklar; işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli olan ve en az yılda bir kez paraya dönüşebilen varlıklardır.
İşletmelerin varlık yapıları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?
a. I ve II
b. I ve III
c. I, II ve III
d. I, II ve IV
e. I, II, III, IV

Aşağıdaki durumlardan hangisinde işletme sermaye ihtiyacını özsermeye ile karşılamış olmaktadır?
a. Banka kredisi
b. Tahvil ihracı
c. Finansman bonosu
d. Hisse senedi ihracı
e. Satıcı kredisi

Finans yöneticisin cevaplaması gereken “fon ihtiyacı nereden, nasıl ve ne zaman karşılanacaktır?” finansal yönetimin hangi fonksiyonunun kapsamında yer almaktadır?
a. Finansman Kararları
b. Dividant Kararları
c. Yatırım Kararları
d. Bütçe Kararları
e. Kar Payı Kararları

İşletme için gerekli fonların sağlanması ve kullanılmasını kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kasa
b. Yatırım
c. Finansman
d. Bütçe
e. Finansal yönetim

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimle ilgili kararlardan biri değildir?
a. İşletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçimi
b. Yatırımlar için gerekli kaynakların nereden sağ lanacağına karar verilmesi
c. Pazar araştırması yapılması ve satış yapılacak pazarlara karar verilmesi
d. Ne miktarda stoklama yapılacağına karar verilmesi
e. Faaliyet sonucu oluşan karların nasıl dağıtılaca ğına karar verilmesi

İşletmelerde yatırım ve finansman kararlarından doğrudan sorumlu olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
a. Üst yönetici
b. Finans yöneticisi
c. Üretim müdürü
d. Pazarlama müdürü
e. Muhasebe şefi

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısını belirleyen içsel faktörlerden biri değildir?
a. İşletmenin büyüklüğü
b. İşletmenin risk derecesi
c. Vergi politikası
d. Borçlanma maliyeti
e. Makroekonomik koşullar
Ara
Cevapla
#5
Bir işletmenin belirli bir miktarı geçen alışverişlerde müşteriye armağan ürünler vermesi büyüme stratejilerinden hangisine örnektir? 
A) Pazar geliştirme 
B) Ürün geliştirme 
C) Farklılaşma 
D) Sadakat geliştirme 
E) Pazara derinlemesine girme 

19. yüzyılda Endüstri Devrimiyle birlikte başlayan kitlesel üretimle birlikte pek çok işletmenin benimsediği pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Üretime yönelik pazarlama anlayışı 
B) Ürüne yönelik pazarlama anlayışı 
C) Satışa yönelik pazarlama anlayışı 
D) Pazara yönelik pazarlama anlayışı 
E) Topluma yönelik pazarlama anlayışı 

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel kavramlarından biri değildir? 
A) Değer yaratması 
B) Yalnızca fiziksel mal ve hizmetler için kullanılması 
C) İnsan istek ve ihtiyaçlarını karşılaması 
D) Tüketici tatmini yaratmayı amaçlaması 
E) Pazarlama düşüncesinin evrilerek günümüze kadar ulaşmış olması 

Aşağıdakilerden hangisi mevcut olup henüz tatmin edilmemiş isteklerimize örnektir? 
A) Ölümcül hastalıklara karşı aşı 
B) Çamaşırlarda beyazlık sağlayan deterjan 
C) Diş çürüklerini engelleyen diş macunu 
D) Arabanın çizilmesine karşı cila 
E) Tablet bilgisayarlar 

İşletmelerin müşterileri için değer yarattıkları ve karşılığında müşterilerinden değer elde ettikleri ve güçlü müşteri ilişkileri oluşturdukları süreç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yönetim 
B) Pazarlama 
C) Üretim 
D) Finans 
E) İnsan kaynakları 

Sistemden ortaya çıkan çıktının sistem elemanlarının ayrı ayrı yaratabilecekleri çıktıların toplamından çok daha büyük olmasına ad verilir? 
A) Geri besleme 
B) Alt sistem 
C) Sinerji 
D) Bilgi 
E) Süreç 

Aşağıdakilerden hangisi yatay farklılaşmada örgüt yapısının genişlemesi doğrultusunda kullanılan bir yönetim uygulamasıdır? 
A) Dış kaynak kullanımı 
B) Doğru ölçeği bulma 
C) Kademe azaltma 
D) Personeli güçlendirme 
E) Sürdürülebilirlik 

Merkezileşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Alt düzey yöneticileri de karar verebilir. 
B) Merkezileşmenin temelinde insan davranışlarının değişkenliğini azaltma düşüncesi bulunur. 
C) Örgüt yapısında yetkinin üst düzey yönetiminde yoğunlaşması merkezileşme düzeyinin göstergesidir. 
D) Örgüt yapısında yetkinin sistematik olarak alt yönetim kademelerine devredilmesi merkezileşme düzeyinin göstergesidir. 
E) Merkezileşme durumunda önemli kararlar örgütün üst düzey yöneticileri tarafından alınır. 

Aşağıdakilerden hangisi yatay farklılaşmada örgüt yapısının daralması doğrultusunda kullanılan bir yönetim uygulamasıdır? 
A) Altı sigma 
B) Kıyaslama 
C) Kademe azaltma 
D) Yalın organizasyon 
E) Dış kaynak kullanımı 

İşgücünü bulmak, işlerini gerektiği gibi yapabilmeleri için eğitmek, kariyer planlaması doğrultusunda gelecekte üstlenecekleri görevler doğrultusunda geliştirmek, performanslarını değerlendirmek, adil olarak ücretlendirilmelerini ve sürekliliklerini sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin toplamına ne ad verilir? 
A) Örgütsel davranış 
B) Stratejik yönetim 
C) İnsan kaynakları yönetimi 
D) Örgüt geliştirme 
E) Değişim yönetimi  

Müşteriyle daha uzun ilişkiler kurmak yerine ürünlerimizi bir kere satalım da, sonra ne olursa olsun diye düşünen işletmelerin benimsediği pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ürüne yönelik pazarlama anlayışı 
B) Üretime yönelik pazarlama anlayışı 
C) Pazara yönelik pazarlama anlayışı 
D) Satışa yönelik pazarlama anlayışı 
E) Topluma yönelik pazarlama anlayışı 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdaki üretim sistemlerinin hangisinde stoksuz üretim en önemli faktörlerden biridir? 
A) Hücresel üretim 
B) Esnek üretim sistemleri 
C) Akış tipi üretim 
D) Tam zamanında üretim 
E) Siparişe göre üretim  

Aşağıdakilerden hangisi kesikli üretim tiplerinden biridir? 
A) Akış tipi üretim 
B) Montaj hattı 
C) Kütle üretim 
D) Atölye tipi üretim 
E) Sürekli üretim 

Aşağıdaki olayların hangisinden sonra ilk olarak üretim faaliyeti başlamıştır? 
A) Fabrikaların kurulması 
B) Teknolojinin gelişmesi 
C) Buhar makinesinin bulunması 
D) Müşteri taleplerinin gelişmesi 
E) İnsanlığın var olması 

En az kaynak kullanılarak müşteriye istediği olası en yüksek değeri sunmanın amaçlandığı üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yalın üretim 
B) Esnek üretim sistemleri 
C) Siparişe göre üretim 
D) Tam zamanında üretim 
E) Hücresel üretim 

Aşağıdakilerden hangisi sisteminin temel elemanlarından biri değildir? 
A) Girdi 
B) Süreç 
C) Çıktı 
D) Yetki 
E) Geri besleme 

İşletmenin finansal yönetim uygulamalarını yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Üst yönetici 
B) Üretim müdürü 
C) Pazarlama müdürü 
D) Muhasebe şefi 
E) Finans yöneticisi 

İşletme için gerekli fonların sağlanması ve en etkin biçimde kullanılmasını kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Finansal yönetim 
B) Kasa 
C) Yatırım 
D) Finansman 
E) Bütçe  

Çalışanları etrafında toplama, onları ortak amaçlar doğrultusunda güdüleme ve amaca yönelik davranışlar sergilemelerini sağlayabilmeyle ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Motivasyon 
B) Yöneltme 
C) Liderlik 
D) Yönetim 
E) Koordinasyon 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hat yetkiyi tanımlamaktadır? 
A) Benzer işleri yapanlar arasındadır. 
B) Aynı düzeyde çalışanlar arasındadır. 
C) Yukarıdan aşağıya doğrudur. 
D) Bölümler arasında çaprazdır. 
E) Aşağıdan yukarıya doğrudur. 
Ara
Cevapla
#7
Müşteriyle daha uzun ilişkiler kurmak yerine ürünlerimizi bir kere satalım da, sonra ne olursa olsun diye düşünen işletmeler aşağıdaki pazarlama anlayışlarından hangisini benimsemişlerdir? 
A) Ürüne yönelik pazarlama anlayışını 
B) Üretime yönelik pazarlama anlayışını 
C) Pazara yönelik pazarlama anlayışını 
D) Satışa yönelik pazarlama anlayışını 
E) Topluma yönelik pazarlama anlayışını 

Durum analizi yöntemlerinden biri olan SWOT analiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Güçlü yönler işletmenin kendisiyle ilgilidir. 
B) Zayıf yönler ekonomiden, rakiplerden, demografik yapıdan, teknolojiden, kültürel yapıdan, yasal değişikliklerden kaynaklanır. 
C) Tehditler ve fırsatlar işletmenin kendi yapısından kaynaklanan değişkenlerdir. 
D) Durum analizinde; pazarlama yetenekleri, ürünler, markalar değerlendirilmez. 
E) İşletmenin durum analizinde; rakipler ve dış çevredeki gelişmeler çerçevesinde kendi geleceği ile ilgili değerlendirmeler yapmasına gerek yoktur. 

Üretim sisteminin ürünü ya da müşteriyi istenilen yere getirmesiyle yaratılan değere ne ad verilir? 
A) Zaman değeri 
B) Şekil değeri 
C) Sahiplik değeri 
D) Yer değeri 
E) Kalite değeri 

Aşağıdaki üretim tiplerinin hangisinde, müşteriden sipariş gelince müşterinin istediği ürünü üretmek için gerekli parçalar bir araya getirilerek montajı yapılır? 
A) Parti üretimde 
B) Stoğa üretimde 
C) Siparişe göre montajda 
D) Proje tipi üretimde 
E) Kütle üretimde 

Sorunların çözümünde sorunu ayrı ayrı bileşenlerine bölmek yerine, bileşenlerin aralarındaki ilişkileri dikkate alarak bir bütün olarak ele alıp incelemeye ne ad verilir? 
A) Azalan verimlilik 
B) Süreçsiz yaklaşım 
C) Daralan etkinlik 
D) Durağanlık 
E) Sistem yaklaşımı 

Aşağıdakilerden hangisi kesikli üretim tiplerinden biridir? 
A) Proje tipi üretim 
B) Montaj hattı 
C) Atölye tipi üretim 
D) Etkin üretim 
E) Sürekli üretim 

El işçiliği ile yapılan üretimin imalathane adı verilen orta büyüklükteki işletmelerde daha yüksek miktarlarda gerçekleştirilmesine ne ad verilir? 
A) Etkin sistem 
B) Ev işçiliği sistemi 
C) Pozitif sistem 
D) Fabrikasyon sistemi 
E) İmalathane sistemi  

Aşağıdakilerden hangisi güç kaynaklarından biri değildir? 
A) Tröy gücü 
B) Zorlayıcı güç 
C) Yasal güç 
D) Ödüllendirme gücü 
E) Uzmanlık gücü 

Stratejik yönetim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kurumsal performans hedeflerinin belirlenmesi 
B) Vizyon ve misyonun oluşturulması 
C) Stratejinin belirlenmesi 
D) Gerçekleşen kurumsal performansın değerlendirilmesi 
E) Piyasaların edilgin analizi 

Bir işletmenin belirli bir miktarı geçen alışverişlerde müşteriye armağan ürünler vermesi, aşağıdaki büyüme stratejilerinden hangisine örnektir? 
A) Pazara derinlemesine girmeye 
B) Pazar daraltmaya 
C) Geleneksel ürün geliştirmeye 
D) Standartlaştırmaya 
E) Pasifleştirmeye 

İşletmenin ürün/hizmetlerini sunacağı hedef pazarların belirlenmesini ve bu hedef pazarların istek ve ihtiyaçlarına yönelik bir pazarlama karması geliştirilmesini içeren pazarlama kavramı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Negatif tutundurma karması 
B) Pazarlama stratejisi 
C) Edilgin lojistik 
D) Olumsuz konumlandırma 
E) Pasif fiyatlama 

İşletmelerin müşterileri için değer yarattığı ve bu değerin sonucunda müşteri tatmini ve bağlılığı sağlayarak kâr elde ettiği sürece ne ad verilir? 
A) Muhasebe 
B) Pazarlama 
C) Pasif üretim 
D) Finans 
E) İnsan kaynakları  
Ara
Cevapla
#8
İşletme için gerekli fonların sağlanması ve en etkin biçimde kullanılmasını kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Finansal yönetim 
B) Kasa 
C) Yatırım 
D) Fiyatlama 
E) Bütçeleme 

Aşağıdakilerden hangisi nakit dönüşüm süresi içerisinde yer alan unsurlardan biri değildir? 
A) Üretim sürecinde geçen gün sayısı 
B) Yöneticinin çalıştığı gün sayısı 
C) Hammaddenin stokta bulunduğu gün sayısı 
D) Nihai malların stokta bekleme süresi 
E) Tedarikçilere yapılacak olan ödeme hesaplarının gün sayısı 

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar kapsamında yer almaz? 
A) Nakit 
B) Hazır değerler 
C) Uzun süreli yabancı kaynaklar 
D) Alacaklar 
E) Stoklar 

Söz konusu yatırımın faydalı üretimde bulunabileceği süreye ne ad verilir? 
A) Bütünleşen ekonomik ömür 
B) Negatif ekonomik ömür 
C) Pasif ekonomik ömür 
D) Edilgin ömür 
E) Yatırımın ekonomik ömrü 

Stoklara ilk yatırımla satış tarihi arasında geçen süreye ne ad verilir? 
A) Ticari alacakların tahsil süresi 
B) Toplam süre 
C) Nakde dönüşüm süresi 
D) Stokta geçen süre 
E) Borçları ödeme süresi 

Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısında dikey farklılaşma olarak adlandırılmaktadır? 
A) Denetim alanının pasif olması 
B) Denetim alanının dar olması 
C) Hiyerarşi zincirinin uzun ya da kısa olması 
D) Hiyerarşi zincirinin edilgin olması 
E) Hiyerarşi zincirinin pasif olması 

Aşağıdakilerden hangisi yatay farklılaşmada örgüt yapısının daralması doğrultusunda uygulanan yönetim uygulamalarından biridir? 
A) Altı sigma 
B) Kıyaslama 
C) Kademe artırma 
D) Dış kaynak kullanımı 
E) Karmaşık organizasyon 

Sistem yaklaşımını 1920'lerde kim öne sürmüştür? 
A) Taylor 
B) Fayol 
C) Weber 
D) Mayo 
E) Bertalanffy 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize fonksiyonları işletme


Hızlı Menü: