facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,003 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 670 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 636 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 712 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 508 Son Yorum: Gamze

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Yaprak Testleri

Aynı işverene ait gemilerin grasnitoları toplamı 100’den az olduğu veya işverenin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5’den az olduğu takdirde bu gemilerde çalışanlar hangi Kanunun kapsamındadırlar? 
a. İş Kanunu 
b. Medeni Kanun 
c. Borçlar Kanunu 
d. Deniz İş Kanunu 
e. Ticaret Kanunu 
 
“İşçiyi nefsini kiraya veren kimse” olarak tanımlayan Kanun aşağıdakilerden hangisidir? 
a. İş Kanunu 
b. Borçlar Kanunu 
c. Mecelle 
d. Ticaret Kanunu 
e. Sendikalar Kanunu 

İşveren vekili ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a. Her işyerinde bir işveren vekili vardır 
b. İşveren vekilliği işçi niteliğini ortadan kaldırmaz 
c. İşveren adına hareket eden ve işin veya işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir 
d. İşveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekili hakkında da uygulanır 
e. İşveren vekili kendisine verilen yetki sınırları içerisinde hareket eder 

Bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretiminin yardımcı işlerinde iş alan kimseye ne ad verilir? 
a. Müteşebbis 
b. İşçi 
c. İşveren 
d. İşveren vekili 
e. Alt İşveren

Aşağıdakilerden hangisi yer bakımından İş Kanunu’nun uygulama alanına girmez? 
a. Yemekhane 
b. Lojman 
c. Forklift 
d. Fabrika Satış Mağzası 
e. Çocuk Emzirme Odası 

Bir işyerini kuran ya da devralan işveren durumu en geç ne kadar bir süre içinde Bölge Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır? 
a. 5 gün 
b. 10 gün 
c. 15 gün 
d. 30 gün 
e. Bildirme yükümlülüğü yoktur

Aile ekonomisi ve kölelik düzeni olarak adlandırılan dönem kaçıncı yüzyıla kadar sürmüştür? 
a. 10. yüzyıla 
b. 11. yüzyıla 
c. 13. yüzyıla 
d. 14. yüzyıla 
e. 15. yüzyıla 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk İş Kanunu aşağıdakilerden hangisidir? 
a. 931 Sayılı Kanun 
b. 3008 Sayılı Kanun 
c. 1475 Sayılı Kanun 
d. 4857 Sayılı Kanun 
e. 2821 Sayılı Kanun 

“Asgari Ücret Yönetmeliği” iş hukukunun hangi kaynaklarına örnek gösterilebilir? 
a. Yasama Kaynakları 
b. Yürütme Kaynakları 
c. Yargı Kaynakları 
d. Özel Kaynaklar 
e. Uluslararası Kaynaklar 

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun resmi kaynaklarından biri değildir? 
a. Anayasa 
b. Tüzük 
c. ILO Sözleşmeleri 
d. İşyeri İç Yönetmelikleri 
e. Kanun Hükmünde Kararname 
Ara
Cevapla
#2
Türk Hukukunda işverenin eşit davranma borcunun temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Medeni Kanun 
b. İş Kanunu 
c. Borçlar Kanunu 
d. Anayasa 
e. Ticaret Kanunu 

50’den fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde işveren % kaç engelliyi istihdam etmek zorundadır? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

Aşağıdakilerden hangisi yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmelerinden biri değildir? 
a. Süreksiz iş sözleşmesi 
b. Takım sözleşmesi 
c. Gemi adamlarıyla yapılan sözleşme 
d. Belirli süresi 1 yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmesi 
e. Gazetecilerle yapılan sözleşme 

Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçları arasında yer almaz? 
a. Çalışma Belgesi Verme Borcu 
b. Eşit Davranma Borcu 
c. Ücret Ödeme Borcu 
d. Düzenlemelere ve Talimatlara Uyma Borcu 
e. İş Sağlığı ve Güvenliği Sağlama Borcu

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulama alanı içerisinde yer almaz? 
a. Ev hizmetlerinde çalı şanlar 
b. Çıraklar 
c. Stajyerler 
d. Belediyeye ait parkta çalışan bahçıvan 
e. Havaalanında çalı şan yer hostesi 

İş hukukunda niteliği itibariyle 30 günden az süren işlere ne ad verilir? 
a. Süreli iş 
b. Süresiz iş 
c. Sürekli iş 
d. Süreksiz iş 
e. Belirsiz süreli iş 

Tarafların İş Kanunu’na göre deneme süresi toplu iş sözleşmesiyle en çok ne kadar uzatılabilir? 
a. 4 ay 
b. 6 ay 
c. 8 ay 
d. 10 ay 
e. 12 ay 

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iş sözleşmesinin temel özellikleri arasında sıralanabilir? 
I. Devamlılık 
II. Yönetimde Birlik 
III. İşçi Yararı na Yorum 
IV. İki Tarafa Borç Yükleme 
a. I-IV 
b. I-II 
c. III-IV 
d. II-IV 
e.I-III 

2 aylık deneme süresi 1 Ocak 2004’de dolan bir işçi kıdem tazminatına en erken hangi tarihte hak kazanır? 
a. 1 Kası m 2004 
b. 1 Ocak 2005 
c. 1 Mart 2005 
d. 1 Kası m 2006 
e. 1 Ocak 2006 

Çağrı üzerine çalışmada işveren çağrıyı  en az kaç gün önceden yapmak zorundadır? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. Aynı gün 
Ara
Cevapla
#3
İşyerinde 2 yıldır çalışmakta olan 52 yaşındaki işçinin yıllık izin süresi ne kadardır? 
a. 14 gün 
b. 16 gün 
c. 20 gün 
d. 24 gün 
e. 26 gün 

Gebe veya emziren çalışanlar günde en çok kaç saat çalıştırılabilirler? 
a. 6 saat 
b. 7,5 saat 
c. 8 saat 
d. 9 saat 
e. 11 saat 

İş Kanunu’na göre tekil gebelik halinde kadınların kanuni doğum izin süreleri toplam ne kadardır? 
a. 10 hafta 
b. 12 hafta 
c. 14 hafta 
d. 16 hafta 
e. 18 hafta 

Kamuya ait 50’den fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde engelli ve eski hükümlü istidam oranı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. %4 engelli%2 eski hükümlü 
b. %3 engelli%2 eski hükümlü 
c. %2 engelli%1 eski hükümlü 
d. %4 engelli eski hükümlü istihdamı zorunluluğu yoktur. 
e. %3 engelli eski hükümlü istihdamı zorunluluğu yoktur. 

Aşağıdakilerden hangisi işçiye sattığı her tencere seti fiyatı üzerinden %10 ödemenin yapılacağı ücret türüdür? 
a. Akort ücret 
b. Götürü ücret 
c. Komisyon ücret 
d. Kardan pay alma 
e. Yüzde usulü ücret 

Asgari ücret en geç ne zaman belirlenir? 
a. 6 ayda bir 
b. Yılda bir 
c. 2 yılda bir 
d. 3 yılda bir 
e. 5 yılda bir 

Gıda fabrikasında çalışan bir işçiye aşağıdakilerden hangisinde ücret ödemesi yapılamaz? 
a. Fabrikanın muhasebe bölümünde 
b. Fabrikanın yemekhanesinde 
c. Fabrikanın bahçesinde 
d. Gece kulübünde 
e. Banka hesabına 

İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi en çok kaç saattir? 
a. 36 
b. 40 
c. 42 
d. 45 
e. 48 

Aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma sure sinden sayılan sürelerden değildir? 
a. Öğle yemeği süresi 
b. Kadın işçinin çocuğunu emzirdiği zaman 
c. Mağazada satış elemanı olarak çalışan işçinin müşteri beklerken boş geçirdiği zaman 
d. İşyerine bahçı van olarak alınan işçinin işverenin evinin bahçesinin bakımını yaptığı zaman 
e. Mali müşavirin yanında çalışan işçinin vergileri yatırmak için vergi dairesine gittiği zaman 

İşverenler, çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü işçiyi hangi kurum aracılığı ile sağlarlar? 
a. Valilik 
b. Belediye 
c. İl Müdürlüğü 
d. Bölge Müdürlüğü 
e. Türkiye İş Kurumu
Ara
Cevapla
#4
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması durumunda işveren işçiye ne kadar süre yarım günlük ücreti ödemek zorundadır? 
a. 3 gün 
b. 1 hafta 
c. 15 gün 
d. 1 ay 
e. 45 gün 

Kıdem tazminatı Türk İş Hukukunda ilk kez hangi kanunla düzenlenmiştir? 
a. 3008 sayılı İş Kanunu 
b. 5953 sayılı Basın İş Kanunu 
c. 854 sayılı Deniz İş Kanunu 
d. 931 sayılı İş Kanunu 
e. 1475 sayılı İş Kanunu 

Kıdem tazminatının geç ödenmesi halinde, geç ödenen tutara uygulanacak faiz oranı hangisidir? 
a. Mevduata uygulanan en yüksek faiz 
b. Kredilere uygulanan en yüksek faiz 
c. Dövize uygulanan en yüksek faiz 
d. Kanuni faiz 
e. Ticari faiz 

Kıdem tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresine kadardır? 
a. 3 ay 
b. 6 ay 
c. 1 yıl 
d. 5 yıl 
e. 10 yıl 

İş Mahkemesi, süreli feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işveren işçiye mahkeme kararı kesinleşinceye kadar çalıştırılmadığı süre için en çok kaç aylık ücreti ödemekle yükümlüdür? 
a. 1 
b. 2 
c. 4 
d. 6 
e. 8 

Sözleşme taraflarının sözleşmeyi sona erdirme yönünden yaptıkları sözleşmeye ne ad verilir? 
a. İkale 
b. Süreli fesih 
c. İhbar 
d. Derhal fesih 
e. İbra 

Bir işçinin iş güvencesi kapsamına girebilmesi için kıdem süresi en az ne kadar olmalıdır? 
a. 6 ay 
b. 3 ay 
c. 1 yıl 
d. 5 yıl 
e. 10 yıl 

Aşağıdakilerden hangisi işçinin bildirim sürelerine ilişkin ücretinin üç katı tutarındaki tazminattır? 
a. Kıdem tazminatı 
b. Destekten yoksun kalma tazminatı 
c. İhbar tazminatı 
d. Kötüniyet tazminatı 
e. Manevi tazminat 

İş Kanunu’na göre süreli fesih halinde bildirim süreleri içersinde kullanılan yeni iş arama izninin süresine kadardır? 
a. Günde en az 30 dakika 
b. Günde en çok 1 saat 
c. Günde en az 2 saat 
d. Haftada en az 1 gün 
e. Haftada en çok 2 gün 

İş sözleşmesini süreli fesih yoluyla fesheden; ancak bildirim süresine uymayan tarafın diğer tarafa ödeyeceğe tazminata ne ad verilir? 
a. Kıdem tazminatı 
b. Kötüniyet tazminatı 
c. İhbar tazminatı 
d. Destekten yoksun kalma tazminatı 
e. Manevi tazminat 
Ara
Cevapla
#5
“Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye” ne ad verilir? 
A) İşveren 
B) İşveren vekili 
C) Alt işveren 
D) İşçi 
E) Taşeron

4857 Sayılı İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? 
A) 1971 
B) 1983 
C) 2000 
D) 2001 
E) 2003 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu iş hukukunun hangi kaynakları arasında yer alır? 
A) Yürütme Kaynakları 
B) Yasama Kaynakları 
C) Yargı Kaynakları 
D) Özel Kaynaklar 
E) Uluslararası Kaynaklar 

Aşağıdaki kanunlardan hangisi Cumhuriyet Öncesi dönemde çıkarılmıştır? 
A) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
B) Borçlar Kanunu 
C) Maden Nizamnamesi 
D) Hafta Tatili Kanunu 
E) İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun 

Uluslararası Çalışma Örgütü hangi antlaşma ile kurulmuştur? 
A) Lozan Antlaşması 
B) Sevr Barış Antlaşması 
C) Mondros Ateşkes Antlaşması 
D) Versailles Barış Antlaşması 
E) Saint Germain Antlaşması 

İş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Süre unsuru 
B) Ücret unsuru 
C) Hizmet unsuru 
D) Bağımlılık unsuru 
E) Yetki unsuru 

Aşağıdakilerden hangisi işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından biri değildir? 
A) Talimatlara uyma 
B) Özenle çalışma 
C) Eşit davranma 
D) Sadakat 
E) Rekabet etmeme 

Türk Hukukunda sadakat borcunun temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Anayasa 
B) Borçlar Kanunu 
C) İş Kanunu 
D) Ticaret Kanunu 
E) Medeni Kanun 

Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin özellikleri arasında yer almaz? 
A) Kamu hukuku sözleşmesi olması 
B) Taraflara borç yüklemesi 
C) Devamlı bir sözleşme olması 
D) İşçinin şahsına bağlı olması 
E) Özel hukuk sözleşmesi olması 
Ara
Cevapla
#6
Aşağıdakilerden hangisi resmi iç hukuk kaynakları arasında yer almaz? 
A) İşyeri İç Yönetmelikleri 
B) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
C) Türkiye İş Kurumu Kanunu 
D) Mesleki Eğitim Kanunu 
E) Borçlar Kanunu 

İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ne ad verilir? 
A) İşletme 
B) Örgüt 
C) İşyeri 
D) Fabrika 
E) Sendika 

Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerine hangi Kanun hükümleri uygulanır? 
A) Türk Borçlar Kanunu 
B) Deniz İş Kanunu 
C) Medeni Kanun 
D) İş Kanunu 
E) Türk Ticaret Kanunu 

Havacılığın yer tesislerinde çalışanların iş ilişkileri hangi Kanunla düzenleme altına alınmıştır? 
A) Türk Borçlar Kanunu 
B) Medeni Kanun 
C) İş Kanunu 
D) Türk Ticaret Kanunu 
E) Anayasa 

Bir işverenle en çok kaç ayı kapsayacak şekilde geçici iş ilişkisi kurulabilir? 
A) 4 
B) 6 
C) 8 
D) 12 
E) 18 

İş hukukunda niteliği itibariyle 30 günden fazla süren işlere ne ad verilir? 
A) Sürekli iş 
B) Süreli iş 
C) Süresiz iş 
D) Süreksiz iş 
E) Belirsiz süreli iş 

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresinin kaç saat olduğu kabul edilir? 
A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 25 

Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin özellikleri arasında yer almaz? 
A) Özel hukuk sözleşmesi olması 
B) Devamlı bir sözleşme olması 
C) Karşılıklı borç yüklemesi 
D) İşçinin şahsına bağlı olması 
E) Tek taraflı bir sözleşme olması 

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi hukuki niteliği bakımından hangi tür iş sözleşmelerindendir? 
A) Tam süreli iş sözleşmesi 
B) Belirli süreli iş sözleşmesi 
C) Kısmi süreli iş sözleşmesi 
D) Süreksiz iş sözleşmesi 
E) Sürekli iş sözleşmesi 

1 yıllık kıdemi olan bir işçinin bildirimli fesih ile iş sözleşmesi feshedilmek istendiğinde bildirim süresi kaç haftadır? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 8 
E) 10
Ara
Cevapla
#7
Deneme süreli iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İş sözleşmesine deneme süresi konulması zorunludur. 
B) Deneme süresi içinde tarafların tüm hak ve borçları devam eder. 
C) Deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir. 
D) Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. 
E) Deneme süresi sonunda iş sözleşmesi feshedilmişse taraflar tazminat hakkına sahip değildir.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır? 
A) İşsizlik Sigortası Kanunu 
B) İş Kanunu 
C) Türk Borçlar Kanunu 
D) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
E) Medeni Kanun

İşveren tarafından işçinin yaptığı işten duyulan memnuniyeti göstermek için ya da yeni yıl, evlenme gibi bazı özel nedenlerle verilen ek ödeme aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bahşiş 
B) İkramiye 
C) Ücret 
D) Komisyon 
E) İçtimai ödeme 

Taşınmaz inşaatında çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmemesi halinde ücretleri ödeninceye kadar inşaat üzerine ipotek koydurma hakları aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? 
A) İş Kanunu 
B) Türk Borçlar Kanunu 
C) Ticaret Kanunu 
D) Medeni Kanun 
E) İcra ve İflas Kanunu 

Aşağıdakilerden hangisi ücretin uzunluk, parça sayısı, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak belirlendiği ücret türüdür? 
A) Komisyon ücret 
B) Akort ücret 
C) Yüzde usulü ücret 
D) Götürü ücret 
E) Aracılık ücreti 

18 yaşından küçük çocukların bar, kabare, dans salonu, kahve, gazino ve hamamlarda çalıştırılmasının yasak olması aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir? 
A) İş Kanunu 
B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
C) Türk Borçlar Kanunu 
D) Medeni Kanun 
E) Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Yasakları Kanunu 

“Bildirim şartına uymayan işverenin bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ödemek zorunda olduğu tazminata” ne ad verilir? 
A) Kıdem tazminatı 
B) Kötüniyet tazminatı 
C) İhbar tazminatı 
D) İş güvencesi tazminatı 
E) Ayrımcılık tazminatı 

Aşağıdaki hallerden hangisinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz? 
A) İş sözleşmesinin işveren tarafından ahlak ve iyiniyet kuralları ve benzerleri nedeniyle sona erdirilmesi halinde 
B) Kendisinin ölümü halinde 
C) İş sözleşmesinin işveren tarafından süreli fesih yoluyla sona erdirilmesi halinde 
D) İş sözleşmesinin işveren tarafından sağlık sebeplerine dayanarak sona erdirilmesi halinde 
E) İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenlere dayalı olarak sona erdirilmesi halinde 

Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin genel sebeple sona erme hallerinden biridir? 
A) İşverenin eşinin ölümü 
B) Tarafların uzlaşamaması 
C) Deneme süresinin dolması 
D) Fesih bildirimi yapılması 
E) Saptanan sürenin dolması 

İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, işveren tarafından işten ayrılan işçiye verilen, işinin türünün ne olduğunu ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir? 
A) İş sözleşmesi 
B) Toplu iş sözleşmesi 
C) Çalışma belgesi 
D) Özlük dosyası 
E) İbraname

Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli sebebe dayalı olarak sona erdirilebileceği, işçinin yetersizliğinden kaynaklanan bir sebeptir? 
A) Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak 
B) İşini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek 
C) Sık sık işe geç gelmek 
D) İşini aksatarak işyerinde dolaşmak 
E) Sık sık hastalanmak
Ara
Cevapla
#8
İşveren tarafından işçi ücretlerinden yapılacak ceza kesintileri bir ayda kaç gündelikten fazla olmaz? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5

Günde 6 saat çalışılan bir işyerinde işçilere en az ne kadar süreliğine ara dinlenmesi verilmek zorundadır? 
A) 15 dakika 
B) Yarım saat 
C) 45 dakika 
D) 1 saat 
E) 1,5 saat 

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi kaç yıldır? 
A) 2 
B) 3 
C) 5 
D) 8 
E) 10 

İş Kanununa göre “denkleştirme süresi” toplu iş sözleşmesi ile kaç aya kadar arttırılabilir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

Parça sayısı, uzunluk, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak yapılan işe bağlı olarak hesaplanan ücret türüne ne ad verilir? 
A) Akort ücret 
B) Zamana göre ücret 
C) Yüzde usulü ücret 
D) Komisyon ücret 
E) İkramiye 

İş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) İşçinin kıdemi en az üç ay olmalıdır. 
B) Genel müdür iş güvencesi hükümlerinden yararlanır. 
C) İşyerinin holding bünyesinde yer alması gerekir. 
D) İşçinin belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olması gerekir. 
E) İşyerinde en az 30 işçi çalışması gerekir. 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç ay içinde iş mahkemesine dava açma hakkına sahiptir? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

İşverence geçerli sebep gösterilmediği mahkemece saptanarak feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren on iş günü içinde işe dönmek üzere başvuruda bulunan işçiyi ne kadar süre içinde işe başlatmak zorundadır? 
A) 3 gün 
B) 10 gün 
C) 15 gün 
D) 1 ay 
E) 2 ay 

İşçinin işyerinden ayrılırken imzaladığı ücret, ikramiye gibi bütün alacaklarını aldığına ilişkin belgeye ne ad verilir? 
A) Bonservis 
B) Çalışma belgesi 
C) Hesap pusulası 
D) Bordro 
E) İbraname 

İşyeri devir edildiğinde devredenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren en çok kaç yıldır? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize hukuku sosyal ve güvenlik


Hızlı Menü: