facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Ders Notları Ece 3 505 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Ders Notları Derya 3 452 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Ders Notları Hakan 3 335 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Ders Notları Gamze 3 399 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Ders Notları Gamze 2 347 Son Yorum: Gamze

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Final Ders Notları

#1
not 
Yeni İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Final 5. 6. 7. 8. Ünite Ders Notları ve Özetleri

Okey Amerika kıtasında kurulan insan hakları koruma sistemine InterAmerikan insan hakları sistemi denir. Bu sistemin iki hukuki temeli vardır: Bogota  Şartı (1948) ve Amerikan  İnsan Hakları Sözleşmesi (1969). Bogota Şartı’nın temel organı InterAmerikan  İnsan Hakları Komisyonu’dur. 

Okey Bu Komisyon, aynı zamanda Amerikan  İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de bir organıdır. Bu Sözleşme, ayrıca InterAmerikan  İnsan Hakları Mahkemesi’nin de kuruluşunu öngörmektedir. 

Okey Inter Amerikan  İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi, Amerikan kıtasında insan hakları koruma sisteminin iki temel taşıdır.  

Okey Afrika kıtasında kurulan insan hakları koruma sisteminin temel hukuki belgesi, Afrika  İnsan ve Halkların Hakları  Şartı’dır (kısaca Afrika  Şartı diye anılır, 1981). 

Okey Bu belge, sadece insan haklarını düzenlemekle kalmaz; ayni zamanda insan ödevlerine özel bir önem verir ve ayrıca halkların haklarını da düzenler. Bu çerçevede, devlete hakların etkili kullanılması için önemli görevler yükler.  

Okey Afrika Şartı, insan ve halkların haklarını korumak için bir Afrika  İnsan ve halklar Hakları Komisyonu’nun kurulmasını öngörmüştür. 1987 yılında kurulan bu Komisyon, insan haklarının korunması için önemli bir rol yüklenmiştir. 

Okey Ayrıca insan haklarının Afrika kıtasında daha etkin korunmasını sağlamak amacıyla 2008 yılında Afrika  İnsan Hakları ve Adalet Mahkemesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır. 

Okey Bu Mahkeme, henüz yeterince devlet tarafından onay ve imza prosedürü tamamlanamadığı için etkinliklerine başlayamamıştır.  

Okey Avrupa kıtasında, insan hakları koruma sisteminin en önemli kurumu Avrupa Konseyi’dir. Ancak, Avrupa’da önemli bir bütünleşme aşamasına gelmiş Avrupa Birliği de insan hakları konusunda Avrupa Temel Haklar Şartı ve Avrupa Adalet Divani gibi önemli belge ve kurumlara sahiptir.  

Okey Avrupa Konseyi’nin insan haklarının korunmasında en önemli belgesi kuşkusuz, Avrupa  İnsan Hakları Sözleşmesidir. 

Okey Bu Sözleşme’nin bir organı olana Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi, bölgesel insan hakları koruma sistemleri arasında en gelişmiş olan kurumdur. Diğer yandan Avrupa kıtasında insan haklarının korunması amacıyla birçok yargısal rolü olmayan kurum da mevcuttur. 

Okey Bu kurumların en önemlileri, Avrupa Sosyal Şartı’nın kurumları (1961),  İşkenceyi ve  İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Hakkında Avrupa Sözleşmesi (1987) ile kurulan  İşkenceyi Önleme Komitesi,  İnsan Hakları Komiserliği, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’dur
Ara
Cevapla
#2
Okey Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi II. Dünya Savaşından sonra Avrupa’da yeniden savaşların olmaması için demokrasi, çoğulculuk ve insan hakları temelinde ortak bir Avrupa yaratabilmek için kabul edilmiştir.  

Okey Sözleşme’yi kabul eden devletlerin ilk amacı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak tanınmalarını ve uygulanmalarını sağlamaktır. 

Okey Taraf devletlerin ikinci amacı ise, Sözleşme’ye taraf ve Avrupa Konseyi’ne üye devletler arasında insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine dayalı daha sıkı bir işbirliği kurmaktır. 

Okey Bir devlet, Sözleşme’nin tanıdığı, kendi ülkesinde veya hâkimiyeti altında olan bir yerde meydana gelen, kamu makamlarının yaptığı bütün eylemlerden sorumlu tutulabilir. 

Okey Devletin birçok alanda önlem alması ve hareketsiz kalmaması gerekir. 

Okey Bu alanlarda devlet, yapması gerekirken yapmadığı bir durumdan da sorumlu tutulabilir. Sözleşme ve Sözleşme’ye ek 1 No’lu Protokol, on altı adet temel hak ve özgürlük öngörmektedir. 

Okey Bunların listesi aşağıda verilmiştir: 
-Yaşama hakkı (Madde 2), 
-İşkence ve insanlık dışı ya onur kırıcı muamele yasağı (Madde 3), 
-Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı (Madde 4), 
-Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı (Madde 5), 
-Adil yargılanma hakkı (Madde 6), 
-Suç ve cezalarda kanunilik ilkesi (Madde 7), 
-Özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüme saygı hakkı (Madde 8), 
-Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü (Madde 9), 
-İfade özgürlüğü (Madde 10), 
-Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü (Madde 11), 
-Evlenme ve aile kurma hakkı (Madde 12), 
-Etkili başvuru hakkı (Madde 13), 
-Ayrımcılık yasağı (Madde 14),
-Mülkiyet hakkı (1 No’lu Protokol, Madde 1), 
-Eğitim hakkı, (1 No’lu Protokol, Madde 2), 
-Serbest seçim hakkı (1 No’lu Protokol, Madde 3)
Ara
Cevapla
#3
Okey Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi II. Dünya Savaşından sonra Avrupa’da yeniden savaşların olmaması için demokrasi, çoğulculuk ve insan hakları temelinde ortak bir Avrupa yaratabilmek için kurulmuştur.

Okey Sözleşme’nin öngördüğü koruma sistemi üç ilke üzerine kuruludur:  
a. Bireysel temel haklar korunmaktadır. Bu hakların özelliği, kişinin yaşadığı rejim ne olursa olsun her insanın doğuştan sahip olduğu haklar olmasıdır.  
b. Bireysel başvuru ilkesinin önemi. Sözleşme, üye devletlerin ülkelerinde en ücra köşelerdeki başvuruculara dahi kolay ulaşılabilir bir hukuk yolu sunmaktadır.  
c. Yerindenlik ilkesi. 

Okey Sözleşme koruduğu temel hakların önce ulusal planda korunmasını amaçlamaktadır. 

Okey Sözleşme organlarının bu koruma sistemindeki yeri, ulusal makamlara göre ikincildir. Bir insan hakkı ihlalini önlemek öncelikle ve esas olarak ulusal makamların görevidir.

Okey Mahkeme, sadece ulusal makamların bu ihlali önleyememeleri durumunda görev yapabilen bir organdır.  

Okey Mahkeme Sözleşme’ye Taraf Devletlerin sayısına eşit sayıda yargıçtan oluşur. Mahkeme’de hâlihazırda 47 yargıç görev yapmaktadır. 

Okey Yargıçlar, her Taraf Devletin sunacağı üç kişilik aday listesinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından dokuz yıllık bir süre için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkün değildir.   

Okey Mahkeme dört çalışma düzeninde görev yapmaktadır:  
a. Tek Yargıç düzeni ya da Filtraj sistemi 
b. Komite düzeni ya da Yerleşik  İçtihat başvuruları sistemi 
c. Daire düzeni,  
d. Büyük Daire düzeni.

Okey Mahkeme’nin yargılama usulü, ilke olarak dosya üzerinden yazılı yargılamadır. Ancak Mahkeme, önemli gördüğü bazı davalarda çok istisnaen duruşma yapmakta ve tarafları dinlemektedir. 

Okey Mahkeme önündeki yargılama çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkesine uygun olarak yürütülmektedir. 

Okey Mahkeme incelediği bir davada önce o başvurunun kabuledilebilirlik koşullarını taşıyıp taşımadığını inceler. 

Okey Sadece kabuledilebilir bulunan  şikâyetler esas hakkında bir incelemeye konu olur. Bu inceleme öncesinde Mahkeme, tarafları uzlaştırmak için dostane çözüm adı verilen yarıyargısal bir yola sıklıkla başvurur. 

Okey Eğer taraflar bir uzlaşmaya varamaz iseler, Mahkeme başvuruyu esastan inceler ve ihlal kararına ya da ihlal olmadığı kararına varır. 

Okey Eğer Mahkeme, o başvuruda ihlal olduğuna karar vermiş ise, genellikle başvuru tarafa adil bir tazminat da ödenmesine karar verir
Ara
Cevapla
#4
Okey AİHM de Türkiye’ye karsı verilmiş ihlal kararlarına ve bu davaların niteliğine ilişkin bilgiler. Türkiye AİHM’nin hakkında en fazla ihlal kararı verdiği devlettir. 

Okey 31.12.2011 yılına kadar Türkiye hakkında 2.404 ihlal kararı verilmiştir. Ayrıca Türkiye 15.950 başvuru ile Rusya’dan sonra hakkında en çok bireysel başvuru yapılan devlettir.   

Okey Türkiye hakkında verilen insan hakları ihlali kararları genelde ağır insan hakkı ihlalleri olarak nitelendirilen yaşam hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağının ihlali alanlarında söz konusu olmaktadır.

Okey Ancak tutukluluk ve yargılama süresinin uzunluğu, mülkiyet hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlali iddiaları çerçevesinde yapılan bireysel başvurular da AİHM’nin en çok ihlal karar verdiği diğer sorunlu alanları oluşturmaktadır. 

Okey Yaşam hakkının korunması ile işkence ve kötü muamele yasağı AİHM içtihatları uyarınca devlet için pozitif yükümlülükler doğurur. 

Okey Öldürmeme ve işkence ve kötü muamele yapmama yükümlülüğü yanında, bu eylemleri yapan kişilerin yakalanıp soruşturulması devletin görevidir. 

Okey Bu yaklaşım1998 tarihli Türkiye’ye karşı verilmiş Kaya (yaşam hakkı) ve 1996 tarihli Aksoy (işkence yasağı) kararlarında açıkça ortaya konmuştur.  Ayrıca güvenlik görevlilerinin orantılı güç kullanma zorunluluğu da gene AİHM kararlarında yer almaktadır. 

Okey Tutukluluk ve yargılama sürelerinin uzunluğu meselesi de Türkiye’nin AİHM de en çok mahkum olduğu alanların bir diğeridir.  

Okey AİHM kararlarının ulusal hukuku değiştirici etkisine dair bilgiler.  AİHS’nin 46. maddesi taraf devletlere AİHM kararlarına uyma yükümlülüğü getirmektedir. 

Okey Devletlerin kararın gereklerini yerine getirmesi AİHM’nin ihlal kararında hükmettiği tazminat miktarının başvurucuya ödenmesi yanında, kararda tespit edilen ulusal hukuk düzeni ile AİHM içtihatları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yükümünü de içerir. 

Okey Bu uyumsuzluk bir yasadan ya da ulusal mahkemelerin süre giden bir içtihadından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda AİHM kararının icrası ancak ulusal hukuk düzeninde yer alan AİHM içtihadına uygun olmayan sorunun giderilmesi ile mümkündür. 

Okey Bu bir yasa maddesi ise maddenin değiştirilmesi ya da kaldırılması gerekir. AİHM bu gibi hallerde genelde izlenmesi gereken yol ya da alınması gereken tedbirleri ilgili devlete tavsiye etmektedir.  

Okey Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin ulusal hukuk düzenleri insan hak ve özgürlüklerinin korunması açısından benzer özellikler göstermektedir. Bu açıdan bir taraf devlet için verilmiş bir karar benzer sorunu içeren diğer bir devlet tarafından da uygulanmaktadır.  

Okey Örneğin gözaltında avukat bulundurma zorunluluğu AİHM’nin Türkiye’ye karşı vermiş olduğu 2008 tarihli Salduz kararından kaynaklanmaktadır. 

Okey Karar Türkiye’ye karşı verilmiş olmakla birlikte bu yönde hukuki düzenlemesi yetersiz olan Fransa ve Belçika da ulusal hukuklarında gerekli düzenlemeleri yapmışlardır.  

Okey Gene aynı doğrultuda Türkiye 2012 yılında Terörle Mücadele Yasası’nın 6/5. maddesini kaldırarak AİHM içtihadına uyum sağlamıştır.  Türkiye ve diğer devletlerin AİHM önündeki insan hakları ihlalleri istatistiklerine ilişkin bilgiler.  

Okey Bu çerçevede öncelikle AİHS maddelerinin ihlalleri Türkiye ve diğer devletler bakımından karşılaştırmalı olarak görülebilmektedir. 1959-2011 yılları arasında AİHM en fazla ihlal kararını 2.404 kararla Türkiye’ye karşı vermiştir. 

Okey Türkiye’nin AİHS ihlallerini konu itibarıyla ele alan istatistiklere baktığımızda en fazla ihlal kararının adil yargılanma ilkesi çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir. Arkadan mülkiyet hakkına ilişkin sorunlar ve  tutukluluk uygulamaları çerçevesinde verilen kararlar gelmektedir. 

Okey Karar için bekleyen bireysel başvuru sayısı ve oranlarına bakıldığında Türkiye 15.950 başvuru ile Rusya’nın ardından ikinci sırada gelmektedir. 

Okey Bu oran AİHM önündeki başvuruların %10,5’dir. Ancak başvuruların devletlerin nüfuslarına oranlanması halinde Türkiye 47 devlet arasında 16. sırada yer almaktadır. Türkiye’ye karşı yapılan bireysel başvurular son yıllarda önemli bir niteliksel değişim içine girmiştir. 

Okey 1990’lı yıllarda ağır insan hakkı ihlalleri kategorisi çerçevesinde, yaşam hakkının ya da işkence yasağının ihlali iddiasıyla yapılan başvurular yerini yargılama süresinin uzunluluğuna dair başvurulara bırakmıştır
Ara
Cevapla


[-]
Tags
özgürlükleri final kamu insan ders notları hakları ve


Hızlı Menü: