facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Hot  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Soru Cevap Metallicali 8 633 Son Yorum: Metallicali
not  Hukukun Temel Kavramları 1 Soru Cevap Metallicali 7 666 Son Yorum: Metallicali
not  Adalet Meslek Etiği Soru Cevap Metallicali 5 464 Son Yorum: Metallicali

Halkla İlişkiler ve İletişim Soru Cevap

#1
AÖF Halkla İlişkiler ve İletişim Vize (Ara Sınav) Ders Notları, Soru ve Cevapları ile Ünite Özetleri İLT103U

Okey İletişim nedir?

Okey İletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran dört temel unsur nedir?

Okey Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan hayvan ya da makinenin her birine ne denir?

Okey Karşılıklı satranç oynayan iki bilgisayarın her biri, bir ............. oluşturur?

Okey İletişim sadece insana özgü bir olay ...........?

Okey İletişim birimleri kaça ayrılır?

Okey Kaynak ve hedef birime örnekler nelerdir?

Okey Mesajın mutlaka sözlü olması .............?

Okey Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık, hedef birimin verdiği “yanıt mesaj”a ne denir?

Okey İletişim denilince akla ilk gelen genellikle ............ iletişim ve bu amaçla kullanılan araçlardır?

Okey Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamına göre iletişim nedir?

Okey İletişim kimler arasında gerçekleşir?

Okey İletişimi "iletişim, sayesinde dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani bir süreç" olarak tanımlayan kimdir?

Okey İletişimi "İletişim, birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgular ile ilgili değişmeleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirimleridir" olarak tanımlayan kimdir?

Okey Kaynağın alıcıda istediği yönde değişim sağlamak için yürüttüğü etkileme süreci?

Okey Kaynağın, iletisini alıcıdan gelen tepkiye dayanarak değiştirebildiği ve yeni bir iletiyi karşılıklı olarak oluşturduğu çift yönlü iletişim?

Okey İletişimin somut olarak temel amaçları?

Okey ......... bir süreç içerisinde gerçekleşen temel olgudur?

Okey İletişim içerisinde neler yer alır?

Okey Mesajın işaret haline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tümüne ne denir?

Okey Mesajın içeriğinin kod simgelerine dönüştürülmesine ne denir?

Okey Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne denir?

Okey İletişim türleri nelerdir?

Okey Kendimizle iletişime örnek?

Okey Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ............. iletişim denir?

Okey Örgüt, iş ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerin koordinasyonuna ne denir?

Okey Bir takım hedefler tarafından üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne denir?

Okey Kitle iletişim örnekleri nelerdir?

Okey Halkla ilişkiler nedir?

Okey Halkla İlişkileri “halkı belirli bir tutumu kabule ya da belirli bir uygulama yolunu izlemeye inandırma sanatı” olarak tanımlayan kimdir?

Okey Halkla ilişkilerin tarihi süreç evreleri nelerdir?

Okey Halkla ilişkiler süreci aşamaları nelerdir?

Okey ............ hedef kitle konusunda bilgi toplamaya dayalıdır?

Okey Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan yöntem ve araçlar nelerdir?

Okey Dinleyicilerle konuşmacı arasında doğrudan bir diyalog kurulamadığı tür iletişim?

Okey Genellikle birkaç gün ve birkaç oturum süren seminerler, Bu toplantılar sorulara, tartışmalara ve eleştirilere olanak sağladığı iletişim?

Okey Hedef kitlenin ya da halkın ilgilendiği konu ya da konularla ilgili olarak, uzmanların ya da yetkililerin kendi aralarında düzenlediği bir toplantı türü?

Okey Belirlenmiş bir konuda, konuyla ilgili kimselerin dinleyiciler önünde yaptıkları tartışmalı toplantı?

Okey Kurum ya da kuruluşu tanıtmak, bir ürün ya da hizmeti duyurmak için düzenlenen ortam?

Okey Alıcılarla satıcıların yüz yüze geldiği ortam?

Okey Düzenleyici kurum ya da kuruluşun yakından tanınmasını amaçlayan ses getirici etkinlikler?

Okey Sosyal iletişimde gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliğinin bulunması ..............dir?

Okey Diğer bir tanıma göre “Başkalarını tartıp, varılan yargıya göre davranma sanatı” olarak yorumlanmakta olan nedir?

Okey Etkileşimin olduğu her karşılaşma, bireylerin güveni veya yakınlığı, bilgi alışverişi tipinden farklı olarak ............... iletişimin kapsamına girmektedir?

Okey Kişilerarasında en sık kullanılan iletişim aracı nedir?

Okey İletişim kurmaya yarayan diğer araçlar nelerdir?

Okey İletişimin kişilerarası iletişim sayılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Okey Kişilerarası iletişim varsayımları nelerdir?

Okey Kişilerarası iletişim varsayımları Amerikalı bilim adamları ................., ............... ve ................... Pragmatics of Human Communication adlı kitabında ileri sürülmüştür?

Okey Mahrem alan mesafesi ne kadardır?

Okey Kişisel alan mesafesi ne kadardır?

Okey Sosyal alan mesafesi ne kadardır?

Okey Genel alan mesafesi ne kadardır?

Okey Başarılı bir şekilde ilişki kurmak için neler yapılmalıdır?

Okey Diğer kimselerin rahat bir şekilde ilişki kurmalarını sağlamak neler yapılabilir?

Okey Direnç kırma davranışları nelerdir?

Okey İyi bir konuşma esnasında dikkate alınması gereken üç önemli şey nedir?

Okey iletişimde kaç çeşit soru vardır?

Okey Törensel sorular nelerdir?

Okey Ne zaman bir ............... sorusu sorulsa, büyük olasılıkla sorduğumuz şeyden daha fazlasını öğreniriz?

Okey ..................., söylenenler hakkında kendi sözleriyle geribildirim verir?

Okey Etkin bir dinleyici kendi sözleriyle geribildirim yapmasındaki amaç nelerdir?

Okey Soru sormayı, etkin dinlemeyi ve kendine açmayı, insanların konuşmayı sürdürmesini ve bundan zevk almasını sağlayacak şekilde birleştirme sanatı nedir?
Ara
Cevapla
#2
Okey Kişilerarası iletişim ....... ve ....... yapılır?

Okey Konuşmada en önemli yeri tutan nedir?

Okey Sözsüz iletişimde önemli yeri tutan nedir?

Okey Günlük etkinliklerin bir anlamı olduğunun altını çizmek ve olağanüstü olaylara gösterilen duyarlılığın aynısının sıradan olaylara da gösterilmesini sağlamak olan nedir?

Okey Etnometodolojinin temellerini atan kimdir?

Okey Sözlü iletişimler ......... ve .......... olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmaktadır?

Okey İnsanların karşılıklı konuşmalarını hatta mektuplaşmalarını .......... kabul edebiliriz?

Okey Dil-ötesi iletişim nedir?

Okey Dille iletişimde kişilerin “............” önemlidir?

Okey Dil-ötesi iletişimde  “nasıl söyledikleri” önemlidir?

Okey Hangi iletişim insanın zaman ve mekândaki iletişim sınırlılıklarını genişletmede en etkin ilk iletişim biçimidir?

Okey Sözlü iletişime göre daha güvenilir bir yol olan yazı ile iletişimin kökeni neye dayanır?

Okey Avrupada matbaanın icadı kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir?

Okey Toplumsal etkileşimlerin büyük bir bölümü hangi iletişimin kapsamına girmekte olup; beden hareketleri, jestler veya mimiklerle gerçekleştirilen bilgi alışverişleridir?

Okey Bireyin kendisi ile kurduğu iletişim düzeyi olup mesajların kaynağının ve alıcısının kendisi olduğu iletişime ne denir?

Okey Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış bir takım rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde, bu rollerin gereğini yerine getirmeye çalıştıkları anlamına gelmekte olan iletişim?

Okey Atılganlık eğitimi yöntemini geliştirenler kimlerdir?

Okey Yukarıdaki kişiler daha iyi insan ilişkileri ve daha iyi iletişim kurabilmek için bedenin iyi kullanılmasının yanında neye ulaşmanın gerekliliğini açıklamışlardır?

Okey Duygusal olgunluk kavramı yerine, kendinin farkında olma (self awareness) ve ertelenmiş haz (delayed gratification) kavramlarını kullanan kimdir?

Okey Kişiselleştirme nedir?

Okey Kişilerarası iletişimin somut biçimleri nelerdir?

Okey Kişilerarası iletişim engelleyen unsurlar nelerdir?

Okey Etkileyici iletişimin hedef kitleler üzerindeki amaçları nelerdir?

Okey Bir iletişimin kişilerarası iletişim sayılabilmesi için gerekli şeyler nelerdir?

Okey Halkla ilişkiler genel ifadeler içerisinde değerlendirilirken, ......... .......... süreci daha çok özel ifadelerle değerlendirilen uygulama alanları içerisinde yer alır?

Okey ........... kişinin kendi özünü algılama biçimidir?

Okey Benlik hangi öğelerden oluşur?

Okey Çevreden alınan tepkiler açık seçik ve tutarlı olduğu zaman ...... benlik algısı oluşur?

Okey Bulanık, eksik ve tutarsız tepkiler ise ........ benlik algısına neden olur?

Okey Algılanan benlik nedir?

Okey İdeal benlik nedir?

Okey Öz değer nedir?

Okey Kişinin her durumda, çeşitli rollerde ve çeşitli referans gruplarında sergilemek istediği ve yaşamın ilk yıllarında oluşan, aile içi iletişimin bir sonucu olan kimlik?

Okey Benlik saygısı nedir?

Okey Benlik tasarımı nedir?

Okey İçsel varlık nedir?

Okey Benlik tasarımı kim tarafından ele alınmıştır?

Okey Benlik saygısı yüksek olan kişilerin özellikleri nelerdir?

Okey Benlik tasarımı ve kişisel ilişkileri geliştirme sürecinin aşamaları nelerdir?

Okey Gerçekçi benlik tasarımı nedir?

Okey Gerçekçi olmayan benlik tasarımı nedir?

Okey Yaşamları içerisindeki davranışları sırasında bireylerin, diğerlerinin kendileri ile ilgili düşüncelerinin etkisi altında olduğunu savunan odak nedir?

Okey Kişisel ilişkilerin değeri nasıl olur?

Okey İlişkilerde kişisel bağlar nedir?

Okey Kişilerarası ilişkilerde kurulan ve geliştirilen bağlar nelerdir?

Okey Sevme, övme, değer verme, kabul etme, onure etme, sıcakkanlı, sempatik, sevimli ve girişken olma eğilimlere ne denir?

Okey Cana yakın ilişkilerin en belirgin tarafı nedir?

Okey Halo etkisi nedir?

Okey Geribildirim (sonuçlar hakkında bilgi) nedir?

Okey Etkili geribildirim nasıl olmalıdır?

Okey Benlik (ego) nedir?

Okey Kime göre benlik, kişiliğin dış gerçekliğe en yakın olan bölümüdür?

Okey Psikanaliz yöntemine “derinlikler psikolojisi” adını veren kimdir?

Okey Alt-benlik (....)     benlik (....)     üst-benlik (.........)
Ara
Cevapla
#3
Okey İnsanın doğuştan getirdiği ve kalıtımla geçen bütün içgüdüleri hangi katmanda yer almaktadır?

Okey Benlik’e benzeyen bir başka psikolojik kavram .........tir?

Okey Amerikan  İnsancıl (hümanist) Psikoloji okulu tarafından insanın doğuştan getirdiği olumlu potansiyeller anlamında kullanılan psikolojik kavram nedir?

Okey Freud’a göre bebek “.......” adını verdiğimiz içgüdüsel enerji ile dünyaya gelir ve ..... yaşamak için gerekli olan cinsellik ve saldırganlık içgüdülerinin deposudur. ..... aralıksız olarak sonucu ne olursa olsun haz alma ve doyurulma çabası içindedir?

Okey ......... toplumun istek ve sorumluluğunu içerir. .......... çocuğa ailesi ve toplum tarafından aktarılan geleneksel değerlerin temsilcisi olup ödül ve cezalarla pekiştirilir.

Okey ........... bireyin, davranışlarının doğru ve yanlış olduğuna karar verip toplum tarafından onaylanan değer yargılarına göre davranmasını sağlar ve 3 yaşından sonra gelişmeye başlayıp, 5-6 yaşından sonra sağlıklı fonksiyon gösterebilir

Okey Benliği korumaya yönelik savunma mekanizmaları nelerdir?

Okey Belirli ruhsal etkinlik, ya da süreçlerin, kişinin isteği dışında bilinçaltına itilmesi, ya da bilince çıkmalarının önlenmesine ne denir?

Okey Uygun görülmeyen istek ve anıları bilinçten uzaklaştırma mekanizmasına ne denir?

Okey Bireyin kendinde bulunan kusurları başkalarında görme davranışına ne denir?

Okey Bazı kişiler düşmanlık duygularını çevrelerinden kendilerine yönelmiş gibi algılayabilir veya kendisi ile ilgili değersizlik duygularını insanların onu küçümsediği şeklinde yorumlamalarına ne denir?

Okey Kendilerinde var olan içsel güvensizliğin nedenini dış dünyaya yansıtmaya ne denir?

Okey Hangi tür kişilerde alınganlık çok yoğun olduğundan, kendilerine verilen değeri ve yakınlığı kabullenmez ya da psikoz sınırlarını zorlayan, mantık dışı duyarlıklar gösterirler?

Okey Alıngan (nevrotik) kişilerde hangi tür eğilim görülür?

Okey Hangi tür insanlar çevrelerindeki insanların davranış ve sözlerini yanlış yorumlama eğilimindedirler?

Okey Kişilerin yapamadığı veya başaramadığı bir şeyi mantıksal açıdan ele alarak kendince nedenler ve mazeretler bularak, kendi davranışını olduğundan daha az yanlış veya farklı gösterme çabalarına ne denir?

Okey Kişinin bir diğer insanın ya da bir grubun bazı özelliklerini ve inançlarını benliğine katarak kişiliğinin parçası durumuna getirmesine ne denir?

Okey Kişinin kendini bir başkasının yerine koyma ve davranma eğilimine ne denir?

Okey Bedensel bir sakatlığı olan bir insan, sürekli çabalar sonucu bu durumun olumsuz etkilerini ne yapabilir?

Okey Kişiliğinin bazı yönlerinin gelişiminin belirli bir düzeyde durması ve bu nedenle olgunlaşmasının gerçekleştirilememesine ne denir?

Okey Hangi tür kişilik duygusal ve zihinsel yönlerinin sürekli gelişmesi ve olgunlaşmasıyla aşılır?

Okey Zorlayıcı duyguların yön değiştirmesi ve bedensel olarak yaşanmasına ne denir?
Örneğin, baş ağrısı, nefes alma güçlüğü, bazı bayılmalar

Okey Kendi aralarında birlik oluşturan bir ruhsal etkinlik kümesinin, kişiliğin geri kalan bölümüyle bağlarını kopararak, bağımsız bir biçimde etkinlik göstermesi durumuna ne denir?

Okey Diğer insanlardan bağımsızlık kazanarak iç ve dış gereksinimlerinin onlar tarafından etkilenmesine karşı önlem alınmasına ne denir?

Okey Duygusal soyutlanmaya örnek ne olabilir?

Okey Hangi mekanizma kişinin kendisi ve çevresi tarafından onaylanmayacak düşünce veya davranıştan vazgeçmesi ve eğer böyle bir söz ya da eylem dışa vurulmuşsa, ortaya çıkan durumu onarması ile belirlenir?

Okey Suçluluk duygusu yaratan tehlikeli istekler çok yoğun olduğunda bunların baskı altında tutulması da güçleştiğinden kişi, bu isteklerinin tam karşıtı olan bilinçli tutum ve davranışlar geliştirerek kendini korumaya çalışmasına ne denir?

Okey Hangi mekanizma, geçmiş, şu an veya gelecek için tasarladığımız davranışlara, mantıklı ve toplumun onayladığı açıklamalar getirme biçiminde işler?

Okey Kişinin normal ilişkilerde kendine olan saygısını koruyabilmesi için sevgi alışverişinin eşit koşullarda olması gerekirken, duygudaşlık mekanizmasında kişi sürekli bir şeyler vererek kendini kabul ettirme ya da tam karşıtı diğer insanlarla ilişkilerinde asalak bir yaşantı sürme eğiliminde olmasına?

Okey Kişinin içinde bulunduğu durum eğer kaygı uyandıran bir durumsa, hayal dünyasına kaçıp orada daha hoş bir durum içinde kendini düşünerek, içinde bulunduğu bir durumun ortaya çıkardığı kaygıdan kurtulmuş olmasına?

Okey Fakir bir genç kendini sürekli zengin bir ortamda hayal ederek bu kaygılarından kurtulabilmesi hangi duygu eğiliminde olduğunu gösterir?

Okey Kişisel ilişkilerde bir kimseye verilecek en ağır psikolojik cezanın onun varlığından habersiz olmak olan duygu eğilimi nedir?

Okey Kaygının normal ya da nevrotik düzeyde işleyen savunma mekanizmalarıyla denetim altına alınamadığı bazı durumlarda benlik, bu katlanılması güç duygudan kurtulabilmek amacıyla kendini parçalama yolunu seçebilmesine hangi duygu eğilimi denir?

Okey Parçalanma mekanizması sonucu ortaya çıkan ruhsal duruma ne denir?

Okey Kişiliği parçalamanın amacı yok olmak değil, ............sürdürmeye çalışmaktır?

Okey Yapıcı iletişim, çoğu kimsenin eski alışkanlıklarına ters düşen bir anlayış ve davranış biçimini içeren süreç hangisidir?

Okey İyi ve olgun bir insan ....... ve ........ ?

Okey ......... ve ........ insan kötü ve zayıf bir insandır?

Okey ........... bittiği yerde ne anlaşım ne de uzlaşı söz konusu olmaktadır?

Okey Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren şey ......... bilincidir?

Okey Başkasının ya da başkalarının gereksinimlerine yönelik olan davranışlar nelerdir?
Ara
Cevapla
#4
Okey Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki veya ön eğilim?

Okey Bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilim?

Okey Anlaşım ve uzlaşma sürecinde tutumları oluşturan faktörler nelerdir?

Okey Bilişsel Boyut nedir?

Okey Toplumda herkesin, sigaranın kansere neden olduğuna inanması hangi tür tutumdur?

Okey Duygusal boyut nedir?

Okey Hangi boyut kişinin nesneye karşı olan davranış eğilimini içeren bilgi ve duygularımız sonucunda ortaya çıkan eğilimler hangi tür tutumdur?

Okey Tutumların işlevleri nelerdir?

Okey Tutumların hangi işlevi bireylerin dünyayı, çevrelerini anlamalarına, etrafında olanları anlamlandırmalarına yarar?

Okey Tutumların hangi işlevi, bireyler belirli tutumlara sahip olmakla sosyal onay, kabul görme, beğenilme, takdir edilme gibi gereksinimlerini karşılarlar?

Okey Tutumların hangi işlevi, bireylerin kendilerine güvenmelerine ve yaşamın iniş ve çıkışlarına, zorlanmalarına karşı kendilerini korumalarına hizmet eder?

Okey Tutumların hangi işlevi, bireylerin içsel değerlerini ve inançlarını ifade etmelerine yarar?

Okey Bireylerin herhangi bir durum, nesne, kişi, olay vb. karşısında ortaya koymaları olası tepkiye ilişkin çıkarsamaların yapılabilmesine, taktik ve stratejilerin ona göre saptanmasına yardımcı olan nedir?

Okey Tutum alanında yapıları araştırmaların odak noktası, bireyin tutumu ile davranışı arasındaki ilişkinin yönü (bilişsel çelişki kuramı) ve bireyin tutumlarını değiştirmede hangi tür etkileşim yöntemleri etkili olmuştur?

Okey Tutum ve davranış ilişkisini yükselten unsurlar nelerdir?

Okey Tutumun ............ derecesi, bir tutuma ne derece bağlı olunduğu gösterir?

Okey Tutumun .............. bir tutumun ne kadar kolay bir  şekilde hatırlandığı ve bilinç düzeyine getirildiği ile ilgilidir?

Okey Bireysel psikolojide, her biri bilişsel bir yapı olan kişilik özellikleri nelerdir?

Okey Hangi kişisel özellikler davranışlarla ifade edilebilen açık özelliklerdir?

Okey Gizli ve bilişsel olan, genellikle yüzeysel özelliklerin oluşmasına yol kişisel özellik hangisidir?

.......... özellikler, bilimsel olarak faktör analizi yöntemi ile ortaya çıkarılabilir?

Okey Zorunlu tutum değişikliğine en uygun örnek?

Okey Zorla tutum değişikliği yaratma yöntemleri nelerdir?

Okey Rol oynama ile tutumların değişmesini hangi uygulamalarda görebiliriz?

Okey Bireyin-bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne denir?

Okey Sosyal etkileşim sırasında etkilemeye uğraşan kişiye ne denir?

Okey Düşünce, duygu ve hareketleri değiştirilmek istenen kişiy ne denir?

Okey Sosyal etki ortamları nasıl ifade edilir?

Okey Bir veya birkaç sosyal etki kaynağı ile bir veya birkaç sosyal etki hedefinin birebir iletişimini içeren ortam hangisidir?

Okey Arkadaşınızın sigara içme konusunda davranışını değiştirmeyi içeren etkileşim türü hangisidir?

Okey Kişisel olmayan ve bir ortamda sosyal etki kaynağının aynı anda birçok sosyal etki hedefini etkileme, ikna etme çabası söz konusu olan?

Okey Bireyin grubu etkilemesindeki, sosyal etkide en etkili örnek hangisidir?

Hitler (1943) yapımı kitabı hangisidir?

Okey Bireylerin kendi düşünce ve tutumlarına uygun bilgilere (TV, radyo kanalı, belirli gazeteler... v.s) yönelmesine ............ denir?

Okey Bireylerin kendi düşünce ve tutumlarına ters düşen bilgiden uzaklaşmasına ................. adı verilir?

Okey Sosyal etkinin en başarılısı bu yolu hangisidir?

Okey Sosyal etki çeşitleri nelerdir?

Okey Bireylerin doğru, tam bilgi elde etmek için diğer bir kişiye veya gruba uyması hangi sosyal etki türüdür?

Okey Bir insanın gruptan veya diğer bir insandan ödül almak (sevilme, sayılma, kabul görme) veya cezadan kaçınmak (reddedilme, nefret edilme) için uyum sağlaması ve emirlere boyun eğmesi durumunda oluşan sosyal etki hangisidir?

Okey ....... bir kişinin davranış veya inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre değiştirmesidir?

Okey Uyma davranışının en ilginç yönü nedir?

Okey Birey, grubun düşünce ve davranışlarının doğru olduğuna gerçekten inandığı için uyma davranışı göstermesine ne denir?

Okey Benimsemiş görünme nedir?

Okey Gerçek uyma davranışı ............. olarak belirtilebilir?

Okey Belirli bir durumda uyma davranışının ortaya çıkıp çıkmayacağı hangi tür etkenler tarafından belirlenir?

Okey Daha fazla uyma davranışı gösterme eğiliminde olanlar kimlerdir?

Okey Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya .............. adı verilir?

Okey Grubun bireyi uyma davranışına itme gücünü etkileyen özellikler nelerdir?

Okey Ortamda bir belirsizliğin bulunduğu ya da bireysel olarak varılan yargıların doğru olduğundan emin olmanın güç olduğu durumlarda bireylerin uyma davranışı gösterme olasılıkları ..............?

Okey Uyma davranışını etkileyen bir diğer ortamsal özellik, bireyin ............  ........... bulunmasıdır?

Okey Sosyal etki ve uyma davranışının sebepleri nelerdir?

Okey ........... davranışının temelinde grubun birey üzerindeki etkisi yatmaktadır?

Okey Grubun, birey üzerinde, kaç tane değişik türde etkisi vardır?

Okey “Kabul etme” ile “uyma” arasındaki temel fark nedir?

Okey İsteklerin kabul edilme olasılıklarını arttırmanın yöntemleri nelerdir?
Ara
Cevapla
#5
Okey Bireylerin isteklerini kabul ettirmek için kullandıkları taktikler nelerdir?

Okey Bir isteği kabul ettirmek için başarılı olan bazı taktikler nelerdir?

Okey Tüm toplumlarda bireylere kendilerine iyilik yapan, yardım eden ve iyi davranan kişilere yeri geldiğinde karşılık vermeleri gerektiği öğretisine ne denir?

Okey İşe kabul ya da reddedileceği bilinen bir istekle başlanıp, bu istek kabul ya da reddedildikten sonra asıl isteğin dile getirilmesi yöntemine ne denir?

Okey İlk isteğin, daha sonra gelecek olan asıl isteğin kabulü için uygun bir zemin hazırladığı taktik nedir?

Okey Karşıdaki kişinin yerine getirmede bir sakınca görmediği ya da bu kişiye önemli bir yük yüklemeyen küçük bir istekle başlanıp, bu istek kabul ettirildikten sonra asıl amaç olan ikinci isteğin dile getirilmesini içeren yönteme ne denir?

Okey “Eşiğe adım atma” taktiğini en kestirme biçimde “......... ......... ........” özdeyişiyle açıklamak mümkündür?

Okey Reddedileceği bilinen büyük bir istekle başlanıp, reddedildikten sonra daha küçük ancak asıl amaç olan ikinci isteğin dile getirilmesini içeren yöntem hangisidir?

Okey Her ortamın özgül koşullarını .............. anlayışları belirler?

Okey Özel mülkiyetin gelişmesiyle .......... hukuk anlayışı işlerlik kazanmıştır?

Okey Aile içi iletişim kopukluklarını önlemek için çatışmaları ......... ......... çabalarıyla sonuçlandırmak gerekir?

Okey Sözlük anlamıyla "...." akıl demektir?

Okey Bireylerin yerine ve zamanına göre uygun davranışlarda bulunma becerisine ne denir?

Okey Öğretmen sözel ve bedensel dilini etkili bir biçimde kullanabilen ve öğrencilerin de sözel ve bedensel dilini anlayan bir yapıysa sahip olması dolayısıyla öğrencilere karşı nasıl bir yaklaşımda bulunmak zorundadır?

Okey Ezberci öğretimin kökeninde yer alan hangi ilke, öğrencinin tartışmadan, sorgulamadan her şeyi kabul etmesini ister?

Okey "Sevgi, dayanışma, dostluk ve anlayış duygularıyla birbirlerine bağlanan kişilerin kurduğu ve sürdürdüğü kişilerarası iletişim biçimi" neyin tanımıdır?

Okey İnsanların arkadaşlık düzeylerinin belirlenmesinde rol oynayan etkenler?

Okey İş yaşamında hangi tür yöneticiler gereklidir?

Okey Toplumsal yönetici nedir?

Okey İş yönetici nedir?
Ara
Cevapla


[-]
Tags
halkla ilişkiler soru cevap iletişim ve


Hızlı Menü: