facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 495 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze

Endüstri İlişkileri Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Endüstri İlişkileri 5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK401U-

5. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi çatışmaya dayalı toplu pazarlığın özelliklerinden biri değildir?
A) Her iki tarafın da sadece kendi düşüncesini savunması 
B) Toplu pazarlık sonunda taraflardan birinin kazanç sağlaması 
C) Tarafların karşılıklı düşmanca davranması 
D) Tarafların birbiri üzerinde hakimiyet kurmaya çalışması 
E) Tarafların kendi prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olması

2. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik gelişme ve endüstrileşmenin yol açtığı gelişmelerden biridir?
A) Gelişmiş ülkelerde kadınların çoğunlukla tarım kesiminde çalışması 
B) Gelişmiş ülkelerde işgücünün çoğunluğunun endüstri ve hizmet kesiminde çalışması 
C) Gelişmekte olan ülkelerde kadınların çoğunlukla hizmet sektöründe çalışması 
D) Gelişmekte olan ülkelerde aktif nüfusun hizmet ve endüstri sektöründe çalışması 
E) Gelişmekte olan ülkelerde ücretlilerin oranının yükselmesi 
 
3. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanan sistemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yasakçı sistem, genellikle devletin ekonomik düzeni tamamen kontrol altında tuttuğu ve demokrasinin gelişmediği ülkelerde görülmektedir. 
B) İngiltere’de özgürlükçü̈ sistem görülmektedir. 
C) Türkiye’de 1963-1980 döneminde yasakçı sistem görülmüştür. 
D) Özgürlükçü̈ sistemde taraflar, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde tamamen serbest bırakılmıştır. 
E) Karma sistemde taraflar, grev ve lokavta ancak toplu iş uyuşmazlıklarını barışçı yollarla çözümleyemedikleri takdirde gidebilmektedir

6. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkileri yerine kullanılan kavramlardan biri değildir? 
A) İnsan kaynakları yönetimi 
B) İşçi işveren ilişkileri 
C) Çalışma ilişkileri 
D) Sendikal ilişkiler 
E) Üretimde sosyal ilişkiler 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda işçi sınıfı içinde yer almaz?
A) Otomobil fabrikasında çalışan ustabaşı 
B) Tavuk çiftliğinde çalışan veteriner 
C) Kendi yazıhanesinde çalışan serbest avukat 
D) Çağrı merkezinde çalışan telefon operatörü̈ 
E) Vergi dairesinde çalışan memur 

3. Tahkim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zorunlu tahkimin vermiş olduğu karar, her iki taraf için de bağlayıcıdır. 
B) Tahkimin vermiş olduğu karar, toplu hak uyuşmazlıklarında mahkeme kararı niteliği taşır. 
C) Tahkimin vermiş olduğu karar, toplu çıkar uyuşmazlıklarında toplu iş sözleşmesi hükmü̈ niteliği taşır. 
D) Türkiye’deki zorunlu tahkim kurumu Yüksek Hakem Kurulu’dur. 
E) Gönüllü̈ tahkimde, taraflar verilen karara uyup uymama konusunda serbesttir

7. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi Hobbes’a göre devletin varlık nedenlerinden biri değildir?
A) Sermayenin durumunu korumak 
B) Muhtaç olanlara yardım etmek 
C) Barış ve güvenliği sağlamak 
D) Toplumun mutluluğu için gerekli kanunları yapmak 
E) Adaletin eşit dağılımını sağlamak 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi merkez ve çevre işgücü (ikili emek piyasası) ayrımını temel alan işlevsel esneklik anlayışı modelidir?
A) Fordizm 
B) Taylor’ın bilimsel yönetim anlayışı 
C) Mayo’nun insan ilişkileri yaklaşımı 
D) Fayolizm 
E) Atkinson’ın yönetsel okulun esnek firma modeli 

3. Neo-liberal devletin temel misyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapitalizmin uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmek 
B) Verimliliği ve rekabeti teşvik etmek 
C) İşveren ile çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları ve çatışmaları düzenlemek 
D) Elverişli bir ekonomik iklim yaratmak 
E) Sermaye birikimi için gerekli koşulları en uygun hale getirmek

8. ÜNİTE
1. TÜSİAD, aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üyedir?
A) TİSK 
B) ILO 
C) ICFTU 
D) IOE 
E) BusinessEurope 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın unsurlarından biri değildir? 
A) En az iki taraf içerir. 
B) Pazarlık konusu olan bir veya birden çok sorun vardır. 
C) Taraflar gönüllü̈ bir görüşme süreci başlatırlar. 
D) Pazarlık sonucu bazı kaynaklar el değiştirir. 
E) Taraflar pazarlığın sonucuna bağımlı değildirler. 

3. Karl Polanyi’nin çift yönlü̈ hareket kavramı ekonomik hayatta hangi taraflar arasındaki ilişkiye karşılık gelmektedir? 
A) Teknolojik Gelişme - Teknolojik İlerleme 
B) Sanayileşme - Kalkınma 
C) Üretim - Tüketim 
D) Serbestlik - Müdahale 
E) Arz - Talep
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final endüstri ilişkileri


Hızlı Menü: