facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,249 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 885 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 791 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 599 Son Yorum: Gamze
not  İşletme Fonksiyonları Vize Yaprak Testleri Gamze 9 742 Son Yorum: Gamze

Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri

Maçlardaki fanatik davranışların nasıl ortaya çıktığını incelemek adına bir futbol maçına sadece seyirci olarak katılan bir psikolog, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle veri elde edecektir?
a. Deneysel Yöntem
b. Doğal Gözlem
c. Anket Çalışması
d. Korelasyonel Yöntem
e. Vaka Çalışması

Bir uyku laboratuvarında, alkolün uyku üzerindeki etkisi incelenecektir. Bunun için bir grup katılımcıya uyumadan önce bir miktar alkol verilmiştir. Diğer bir grup katılımcıya ise uyumadan önce alkolsüz bir içecek verilmiştir. Ardından deneklerin uyku sürecindeki bölünmeleri takip edilmiştir. Bu deneye göre, sırasıyla uyku sürecinin ve alkol almayan grubun adı nedir?
a. Bağımsız Değişken, Kontrol Grubu
b. Bağımlı Değişken, Deney Grubu
c. Bağımlı Değişken, Kontrol Grubu
d. Karıştırıcı Değişken, Deney Grubu
e. Karıştırıcı Değişken, Kontrol Grubu 

Aşağıdaki konulardan hangisi bir klinik psikoloğun çalışma alanı olabilir?
a. Güvercinlerin çiftleşme davranışlarını çalışmak
b. Yaşlılarda algı ve bellek deneyleri yapmak
c. Çocukların gelişim dönemlerini saptamak
d. fiizofreninin tanı ve tedavisiyle ilgilenmek
e. Seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları yapmak

Aşağıdaki konulardan hangisi alan araştırmasına uygun değildir?
a. Bir semtin sakinlerinin yerel belediyenin hizmetlerinden memnuniyet düzeyi
b. Bir güneş kremi markasına karşı kadın ve erkek kullanıcıların tutumlarının nasıl farklılaştığı
c. Yerel seçimler öncesinde siyasi partilere yönelik kamuoyu yoklaması
d. Bir kentteki yerleşim bölgelerine göre nüfus dağılımlarının özellikleri
e. Çocukların bilişsel yeteneklerinin gelişim dönemlerine göre nasıl farklılaştığı

Bir “kişilik testinin” ölçme ve değerlendirme kısmıyla psikolojinin hangi alt alanı ilgilenmektedir? 
a. Psikometri
b. Deneysel Psikoloji
c. Sosyal Psikoloji
d. Klinik Psikoloji
e. Uygulamalı Psikoloji

Bağlamsal Yaklaşım insan davranışlarını anlamaya çalışırken aşağıdaki seçeneklerden hangisi üzerinde yoğunlaşmaktadır?
a. Davranışı belirleyen çevresel etkenler
b. Davranışın altında yatan istek, dürtü ve güdüler
c. Davranışın içinde oluştuğu bağlam
d. Davranışı belirleyen kişisel tercihler
e. Davranışı belirleyen sosyal normlar

Psikolojiye dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış veya eksik bir bilgi içermektedir?
a. Psikoloji, insanların yaşadıkları çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini anlamaya ve açıklamaya çalışır.
b. Psikoloji, bilinç, algı, bellek gibi gözlemlenemeyen süreçleri anlamaya ve açıklamaya çalışır.
c. Psikoloji, insanların sadece gözlenebilen davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışır.
d. Psikoloji, insan zihninin bilinç dışı içeriğini anlamaya ve bu içeriğin davranışlardaki yansımalarını açıklamaya çalışır.
e. Psikoloji, davranışı çeşitli ögelere ayırarak anlamaya ve açıklamaya çalışır.

Psikolojide “insan zihninin yapısı ve bu yapıyı oluşturan ögelerin örgütlenişi” üzerinde duran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşlevselci Yaklaşım
b. Yapısalcı Yaklaşım
c. Psikoanalitik Yaklaşım
d. Gestalt Yaklaşımı
e. Hümanistik Yaklaşım

Aşağıdaki örneklerden hangisi Gestalt yaklaşımının algılama sürecine dair betimlemelerinden biri değildir? 
a. Müzik, tek tek notalar olarak değil, daha anlamlı bir bütün olan ezgi veya melodiler halinde algılanır.
b. Sadece bir parçasını duyabildiğimiz bir film diyaloğunu, zihnimizde tamamlamaya veya devamını getirmeye çalışırız.
c. Gri renk, siyah bir zemin üzerinde açık bir renk olarak algılanırken, beyaz bir zemin üzerinde bakıldığında koyu bir renk olarak algılanabilir.
d. Yan yana bir hat üzerinde sıralanmış olan bir sürü nokta, tek ve düz bir çizgi olarak algılanma eğilimindedir.
e. Tamamını göremediğimiz bir nesneyi, zihnimizde tamamlamaya çalışmaz onu eksik bir şekilde algılarız.

Ön yargı ve ayrımcılık, saldırganlık, tutumlar, komformite gibi birey ve grup davranışlarını inceleyen psikolojinin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sosyal Psikoloji
b. Deneysel Psikoloji
c. Gelişim Psikolojisi
d. Klinik Psikoloji
e. Psikometri 
Ara
Cevapla
#2
Dikkatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Dikkat, insanın dünyanın karmaşıklığıyla başa çıkmasını sağlayan bir süreçtir.
b Dikkat tamamıyla uyarıcının özelliklerinin yönlendirdiği bir süreçtir. 
c. Dikkat edilmeyen uyarıcılar algısal sisteme giremez. 
d. Dikkat tamamıyla algılayıcının özelliklerinin yönlendirdiği bir süreçtir. 
e. Dikkat edilmeyen uyarıcılar bilişsel işlemden geçirilmez.

Aşağıdakilerden hangisi dikkatin, uyarıcının özelliği tarafından yönlendirilmesine bir örnektir?
a. Bir kuş bilimcisinin bir kuşun sesini diğerlerinden ayırt edebilmesi
b. Kalabalık bir odada kişinin kendi adını duyunca başını çevirmesi
c. Pek çok ses arasında bir annenin kendi çocuğunun sesini ayırt etmesi
d. Bir kişinin ani bir gürültüyü duyunca, başını gürültünün geldiği yöne çevirmesi 
e. Bir müzisyenin orkestrada belirli bir enstrümanın sesini ayırt etmesi

Aşağıdakilerden hangisi sinemada kullanılan hareket tekniğini ifade eder?
a. Fi fenomeni
b. Stroboskopik hareket
c. Gerçek hareket
d. Otokinetik etki
e. Stereoskopik görme

Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Algı, duyum sürecinin başka bir adıdır.
b. Algı, sadece uyarıcının yorumuna dayalıdır.
c. Algı, duyum ve öznel yoruma dayalıdır.
d. Algı, uyarıcı olmadan gerçekleşebilir.
e. Algı, nesnel bir süreçtir.

Bir kapının tam açıkken ve yarım açıkken algılayıcının retinasına düşen imgesi farklıdır. Bu farklılığa rağmen, algılayıcı kapıyı aynı kapı olarak algılamaya devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu olguyu ifade eder?
a. Şekil değişmezliği
b. Parlaklık değişmezliği
c. Renk değişmezliği
d. Büyüklük değişmezliği
e. Derinlik algısı

Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi derinlik ve uzaklık algısında kullanılan çift göze bağlı ipuçlarıdır?
a. Doğrusal perspektif Görsel alanda yükseklik
b. Kavuşma derecesi Retinal ayrıklık
c. Kavuşma derecesi Örtüşme
d. Göreli büyüklük Retinal ayrıklık
e. Dokum gradyanı Kavuşma derecesi
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdaki güdülenme kuramlarından hangisi insancıl bir yaklaşıma sahiptir?
a. Freud’un içgüdü yaklaşımı
b. Dürtü azalması kuramı
c. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı
d. Özendiriciler yaklaşımı
e. Optimal uyarılma kuramı

Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş insanın özelliklerinden biridir?
a. Ailevi sorumluluklarını bilmek
b. Büyüklere saygı göstermek
c. Geleneklere sahip çıkmak
d. Çocuklara iyi bir model olmak
e. Kendini olduğu gibi kabul etmek

Başarı kazanmayı ve toplum içinde prestij sahibi olmayı istemek Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında hangi türde ihtiyaçlara karşılık gelir?
a. Değer ihtiyaçları
b. Güvenlik ihtiyaçları
c. Kendini gerçekleştirme
d. Sevgi ve ait olma ihtiyacı
e. Fizyolojik ihtiyaçlar

I. İnsanlar verili bir durumda ne hissedeceklerini bilmek için çevrelerinde ipuçları ararlar.
II. İnsanlar fizyolojik deneyimlerini anlamlandırdıktan sonra duygular ortaya çıkar.
Yukarıda verilen önermeler sırasıyla hangi duygu kuramlarına aittir?
a. JamesLange kuramı — CannonBard kuramı
b. CannonBard kuramı — İki faktörlü duygu kuramı
c. Bilişsel değerlendirme kuramı — İki faktörlü duygu kuramı
d. CannonBard kuramı — JamesLange kuramı
e. İki faktörlü duygu kuramı — Bilişsel değerlendirme kuramı

Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi açıklayan içgüdü yaklaşımının özelliklerinden biridir? 
a. Dürtü yaklaşımına tepki olarak geliştirilmiştir. 
b. İhtiyaç kavramına dayanır. 
c. Çevresel kaynaklıdır.
d. Doğuştan getirilir. 
e. En önemli temsilcisi Hull’dır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Schachter ve Singer’ın iki faktörlü duygu kuramına aittir? 
a. Fizyolojik değişiklikler, doğrudan duyguları ortaya çıkarır.
b. Fizyolojik değişiklikler yorumlanarak duyguları ortaya çıkarır. 
c. Fizyolojik değişiklikler ve duygu aynı anda ortaya çıkar.
d. Duygu, çevresel ipuçlarını değerlendirme sonucu ortaya çıkar.
e. Duygu, kendine özgü fizyolojik tepki örüntüsüyle ortaya çıkar. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Pluthick’in duygu çemberi modeli ile ilgili doğru bir ifade değildir?
a. İnsan karmaşık varlıktır, aynı anda zıt duygular yaşayabilir.
b. Duygular, yoğunluklarına göre sınışandırılabilirler.
c. Farklı duygular biraraya gelerek yeni bir duygu ortaya çıkar.
d. Birincil duyguların kombinasyonundan ikincil duygular ortaya çıkar. 
e. Duygu çemberinde birbirine yakın olan duygular, benzer duygulardır. 

Duyguların en iyi ifade edilme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Duyguların açıkça söylenmesi
b. Jest ve hareketler
c. Ses tonu
d. Konuşma tarzı
e. Yüz ifadesi

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. İnsan hayatında ihtiyaçlar belli bir sıra ile ortaya çıkarlar.
b. Biyolojik ihtiyaçlar öncelikli olarak doyurulması gereken ihtiyaçlardır.
c. Bir ihtiyaç doyurulmadan, başka türde bir ihtiyaç ortaya çıkmaz.
d. Aynı anda birden fazla türde ihtiyaç ortaya çıkabilir. 
e. Her insan ihtiyaçlar hiyerarşisinde yukarı tırmanmak ister. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Freud’un içgüdü yaklaşımıyla ilgili doğru bir ifade değildir?
a. Freud’un içgüdü yaklaşımı evrim kuramından etkilemiştir.
b. Freud, insanın her davranışı için ayrı bir içgüdü olduğunu ileri sürmüştür.
c. Freud, yaşam ve ölümle ilgili içgüdülerin çatıştığını iddia etmiştir.
d. Freud’un yaklaşımında cinsel içgüdüler önemli bir yere sahiptir.
e. Freud’un yaklaşımında, içgüdülerin kökeni bilinçdışıdır.
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi modern zekâ kuramlarının özelliklerinden biridir?
a. 19. yüzyılın sonlarında ortaya konulmaları
b. Zekâyı çok bileşenden oluşan bir yapı olarak görmeleri
c. Faktör analizi tekniğine dayanmaları
d. Zekânın kendini her davranışta göstermesi gerektiği fikri
e. Zeki davranışın altında yatan bilişsel süreçlere odaklanmaları

Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisine ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Kalıtımın zekâ üzerinde çevreden bağımsız bir etkisi vardır. 
b. Kalıtım zekânın potansiyel olarak ulaşabileceği üst sınırı belirler. 
c. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisi kanıtlanamamıştır.
d. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisi çevresel etkilere kapalıdır.
e. Kalıtımın zekâ üzerindeki etkisi bireyseldir.

Aşağıdakilerden hangisi grup zekâ ölçeklerinin özelliklerinden biridir?
a. Kağıtkalem ölçekleridir.
b. Zaman açısından maliyetlidirler.
c. Emek açısından maliyetlidirler.
d. Performans ölçekleri içerirler.
e. Uzmana öznel faktörleri gözleme olanağı verirler. 

Liseye giden Ahmet, kimya sınavında bir formülü yanlış hatırladığı için sınavdan düşük not almıştır. Ahmet, hangi problem çözüm stratejisini başarılı bir şekilde kullanamamıştır?
a. Kestirmeler
b. Alt amaç analizi
c. Algoritmalar
d. Amaçaraçlar analizi
e. Zihinsel kurulum

Bilişsel psikoloji için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Bireysel farklılıkların araştırıldığı bir alandır.
b. Alanın tarihi 1800’lere kadar geri gider.
c. Evrensel olarak insanın bilişsel süreçlerine odaklanır.
d. Toplumsal hayatın pratik gereklerinden ortaya çıkmıştır.
e. Başlıca çalışma konusu zekâdır.

Köpek gördüğünde köpeğin ne olduğunu, inek gördüğünde ineğin ne olduğunu öğrenen bir çocuk, hayvan kavramlarını aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturmaktadır?
a. Prototip modeli ile
b. Özellikler listesi yolu ile
c. Amaçaraçlar analizi yoluyla
d. Alt amaç analizi yoluyla
e. İyi örnek modeli ile

Evcilik oynarken bebeğinin saçlarını taramak isteyen Ayşe, küçük bir tarağı olmadığı için eski bir diş fırçasını tarak olarak kullanmayı akıl etmiştir. Ayşe’nin bu davranışı, problem çözümünde hangi engeli ortadan kaldırmıştır?
a. İşleve takılma
b. Problemi tek bakış açısından görme
c. Zihinsel kurulum
d. Algoritma
e. Kestirme

Aşağıdakilerden hangisi, dili hayvanların iletişim biçimlerinden ayıran bir özellik değildir?
a. Sembolik olması
b. Esnek olması
c. Yaratıcı olması
d. İçgüdüsel olması
e. Sınırsız olması

Aşağıdakilerden hangisi Simon Binet Zekâ Ölçeğinin özelliklerinden biridir?
a. Sözel beceri ve performansı içermesi
b. Yetişkinler için geliştirilmiş olması
c. İlk geliştirilen zekâ ölçeği olması
d. ABD’de geliştirilmiş olması
e. Zekâ indeksi hesaplamasına dayanması

Aşağıdakilerden hangisi dilsel görecelilik hipoteziyle ilgili doğru bir ifade değildir?
a. Dil, insanların dünyayı nasıl algıladığını belirler. 
b. Dünyayı algılama biçimi, farklı dili konuşan kültürlere göre değişkenlik gösterir. 
c. Her kültür, geliştirdiği dil dolayısıyla, kendine özgü bir dünya anlayışı üretir. 
d. Bazı kültürler renkleri iki sözcükle anlatsalar da, tüm renkleri algılarlar.
e. Diğer kültürlere kıyasla Eskimolar kar için daha fazla sözcük türetmiştir.
Ara
Cevapla
#5
Aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen faktörlerden biri değildir? 
A) Deneyim 
B) Kültür 
C) Genler 
D) Beklentiler 
E) Güdüler 

Aşağıdakilerden hangisi ikincil dürtülere bir örnektir? 
A) Acıkmak 
B) Yemek yemek 
C) Acı çekmek 
D) Uyumak 
E) Para kazanmak 

Uyuma ihtiyacı Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı'nda hangi ihtiyaç kategorisinde yer alır? 
A) Fizyolojik ihtiyaçlar 
B) Değer ihtiyaçları 
C) Güvenlik ihtiyaçları 
D) Kendini gerçekleştirme 
E) Sevgi ve ait olma ihtiyacı 

Güdü kavramının üç bileşeni aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
A) Davranışın amacı, davranış süresi ve davranışın nedeni 
B) Davranışın anlamı, davranışın yoğunluğu ve davranışın hedefi 
C) Davranış için harcanan çaba, davranış niyeti ve davranışın amacı 
D) Davranışın yönü, davranışın yoğunluğu ve davranışa devam etme ısrarı 
E) Davranışın yoğunluğu, davranışın hedefi ve davranışa yönelik istek 

İçgüdü yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) İçgüdü kavramı, insanın karmaşık ve önceden tahmin edilemeyen davranışlarını açıklayabilir. 
B) İçgüdü yaklaşımı, davranışçı akımın güçlenmesiyle etkisini yitirmiştir. 
C) İçgüdü kavramı, insan davranışlarının esnek ve değişken olmasını açıklayabilir. 
D) Freud, insanın her davranışı için ayrı bir içgüdü tanımlamıştır. 
E) Darwin'in evrim kuramı psikolojide içgüdü yaklaşımını zayıflatmıştır. 

Dürtü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Ölçülmesi imkânsızdır. 
B) Doğuştan gelir. 
C) İhtiyaca dayanır. 
D) Kaynağı bilinçdışıdır. 
E) Katı ve otomatik davranışa yol açar. 

"Penguen" örneği, kavram oluşturma modelleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Penguen, kuş kavramının prototipidir. 
B) Penguen, kuş kavramına ait özellikler dizisini temsil eder. 
C) Penguen, kuş kavramının prototipinden uzak bir örnektir. 
D) Penguen, kuş kavramını öğretmeye uygun iyi bir örnektir. 
E) Penguen, kuş kavramının ideal örneğidir. 

Yapısalcı yaklaşıma göre bir kişinin "sarı bir çiçeğe bakması" deneyiminde esas olarak odaklanılması gereken nedir? 
A) Çiçeğin (nesnenin) kendisi 
B) Sarının deneyimlenmesi (nesneden bağımsız deneyim) 
C) Çiçeğin görülmesi deneyimi (nesneye bağlı deneyim) 
D) Çiçeğe bakma süresi (deneyimin süresi) E) Sarı çiçeğin nerede bulunduğu (nesnenin bulunduğu mekân) 

Algı ve duyum ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Algı öğrenmeye, duyum fizyolojiye dayalı bir süreçtir. 
B) Algı duyumsal deneyimlerin aksine daha yüksek zihinsel süreçlere bağlıdır. 
C) Duyum ve algı arasında kesin ve net sınırlar vardır. 
D) Algı özneldir, duyum nesneldir. 
E) Algı, duyuma bağlı olarak gerçekleşir. 

Gestalt örgütlenme ilkelerinden biri olan şekil-zemin ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Şekil ve zemin nesnenin sabit özellikleri değildir. 
B) Algılanan şekil ve zemin kişiden kişiye değişir. 
C) Şekil ve zemin ilişkisi işitsel algıda da mevcuttur. 
D) Zemin, herhangi bir biçime sahip değildir. 
E) Bir kişi için şekil ve zemin her durumda sürekli sabittir  

Hareket algısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Hareket algısından gözlerin hareketi sorumludur. 
B) Hareket görelidir. 
C) Bazı durumlarda hareketi algılamak için görsel alanda bir referans çerçevesi oluşturmak zor olabilir. 
D) Bir nesnenin hareketi sadece diğeri ile ilişkisi içinde algılanabilir. 
E) Neyin hareket ettiğine algılayıcının aktif bir biçimde karar vermesi gerekir. 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi algının nasıl gerçekleştiğini açıklayan analiz-sentez kuramıyla çelişir? 
A) Algı gerçekliğe dair en iyi tahminin oluşturulduğu bir süreçtir. 
B) Algı otomatik işleyen bir zihinsel süreçtir. 
C) Algı gerçekliğe ilişkin tahminlerin test edildiği bir süreçtir. 
D) Algı, kişinin aktif olarak inşa ettiği bir süreçtir. 
E) Algı, uyarıcının en mantıklı biçimde yorumlanması sürecidir. 
Ara
Cevapla
#6
Kavramlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Dünyadaki her bir canlı, olay ve nesne için bir kavram mevcuttur. 
B) Nesneler kavramlar sayesinde gruplandırılır. 
C) Nesne kategorileştirildiğinde kavramla ilgili özellikleri temsil eder. 
D) Kavramlar sayesinde dünya yapılandırılmış hiyerarşiler biçiminde temsil edilir. 
E) Kavramlar sayesinde bilişsel ekonomi yapılarak dünya basitleştirilir. 

Aşağıdakilerden hangisi bir kavramdır? 
A) Van kedisi 
B) Ankara keçisi 
C) Türkiye 
D) Ağaç 
E) Nemrut dağı 

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel psikolojinin bir sorusu olamaz? 
A) Kavram nedir? 
B) Kavramların işlevleri nelerdir? 
C) Problem çözme stratejileri nelerdir? 
D) Bilinçaltı dürtüler nelerdir? 
E) Problemin çözümünü etkileyen faktörler nelerdir? 

Aşağıdakilerden hangisi kavramların işlevlerinden biri değildir? 
A) Kavramlar dünyayı basitleştirerek yaşamı kolaylaştırır. 
B) Kavramlar yeni yaşantıları anlamaya olanak verir. 
C) Kavramlar insanların birbirlerini anlamalarını sağlar. 
D) Kavramlar insanın belirli bir durumda nasıl davranacağına yön verir. 
E) Kavramlar her bir nesne ya da canlının tekil özelliklerini bilmeye olanak sağlar.  

Psikolojiye bir bilim dalı olma özelliğini veren unsur aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsan zihninin nasıl çalıştığına dair sezgisel bilgi üretmesi 
B) İnsan davranışlarına dair deney ve gözleme dayalı olarak birikimli ve sistematik bir şekilde bilgi üretmesi 
C) Kişisel deneyimlerden hareketle insan zihninin nasıl çalıştığını anlamaya çalışması 
D) İnsan davranışlarını sadece laboratuvar çalışmalarıyla anlamaya ve açıklamaya çalışması 
E) İnsan zihnini, sadece bilişsel süreçlerden hareketle anlamaya ve açıklamaya çalışması 

Yapısalcı yaklaşımın temsilcisi kimdir? 
A) Ivan Pavlov 
B) William James 
C) Max Wertheimer 
D) Wilhelm Maximilian Wundt 
E) John Watson 

İşlevselci yaklaşım, Yapısalcı yaklaşımın hangi özelliğini eleştirmiştir? 
A) Zihni durağan bir yapı olarak ele almasını 
B) İnsan davranışı yerine insan zihnini ele almasını 
C) Zihni inceleme yöntemlerini 
D) Bilimsel bir yöntem benimsememesini 
E) Modern bir anlayışa sahip olmamasını 

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin doğrudan ilgilendiği alanlardan biri değildir? 
A) İnsan ilişkileri 
B) Kişilik 
C) Zekâ 
D) El becerileri 
E) İnsan beyninin yapısal özellikleri 
Ara
Cevapla
#7
İçgüdü Kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Bu kurama göre içgüdüler, çevrenin etkisiyle kazanılır. 
B) Davranışçı akıma tepki olarak doğmuştur. 
C) En önemli temsilcisi Watson'dur. 
D) Bu kuram Darwin'in Evrim Teorisinden etkilenmiştir. 
E) Bu kurama göre davranışlar, içgüdülerden bağımsızdır. 

Spence, dürtü gibi davranışı harekete geçiren dışsal uyarıcılara ne ad vermiştir? 
A) İçgüdü 
B) İhtiyaçlar hiyerarşisi 
C) Optimal uyarılma 
D) Homeostaz 
E) Özendirici 

Duygu Çemberi Modeli'ni aşağıdakilerden hangisi geliştirmiştir? 
A) Maslow 
B) Plutchik 
C) Ekman 
D) Lang 
E) Freud 

Belirli bir duygusal yaşantıda bedenin biyolojik olarak uyarılması, kalp atım hızının artması ve göz bebeklerin büyümesi gibi değişikliklerin olduğu duygu bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Davranışsal 
B) Bilişsel 
C) Dürtü 
D) İçgüdü 
E) Fizyolojik 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı'na göre prestij, başarı, yeterli olmak gibi unsurların yer aldığı ihtiyaç kategorisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Değer ihtiyacı 
B) Güvenlik ihtiyacı 
C) Fizyolojik ihtiyaçlar 
D) Ait olma ihtiyacı 
E) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı 

Gözlemlenebilir ve ölçülebilir zihinsel faaliyetleri ayrı ayrı ele alan psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bilişsel 
B) Davranışsal 
C) Gestalt 
D) Yapısal 
E) İşlevsel 

Problem çözümünü etkileyen faktörlerden hangisi özel bir alandaki bilgileri bilmenin, problemin ögelerini daha iyi bellekte tutmayı sağladığını ve bunun sonucunda da problemin çözümünü kolaylaştırdığını ifade eder? 
A) Zihinsel kurulum 
B) Uzmanlık 
C) Zihinsel temsil 
D) Algoritma 
E) Kestirme 

Bir nesneye bakıldığında iki gözün nesneye ait birbirinden biraz farklı iki imge görmesini sağlayan ve insanlarda 6 santimetre olan mesafeye ne ad verilir? 
A) Şekil değişmezliği 
B) Retinal ayrıklık 
C) Kavuşma derecesi 
D) Fi fenomeni 
E) Örtüşme 

Futbol sahasında aynı renk forma giyenleri bir grup olarak algılamak gruplama ilkelerinden hangisine bir örnektir? 
A) Yakınlık 
B) Tamamlama 
C) Süreklilik ilkesi 
D) Ortak kader ilkesi 
E) Benzerlik 
Ara
Cevapla
#8
Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Esnektir. 
B) İnsanlığa ait bilgilerin birikmesini sağlar. 
C) Kendi geliştiği bağlamla sınırlıdır. 
D) Nesilden nesile aktarılır. 
E) Sonsuz yaratıcılığa sahiptir. 

Kavramların zihinde onu temsil eden en iyi örnek yoluyla sınıflandırıldığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Prototip model 
B) Özellikler modeli 
C) İyi örnek modeli 
D) Problem çözme modeli 
E) Temsil modeli 

Stanford-Binet zekâ ölçeği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Oluşturulan ilk ölçektir. 
B) İlk olarak ordu üzerinde uygulanmıştır. 
C) Amerika'daki çocuklara uygulanmıştır. 
D) Sözel ve sayısal iki alt bölümden oluşur. 
E) Sadece zihinsel yaş kavramını dikkate alır  

İçe bakış yöntemini kullanan ve bilinci incelemeye odaklanan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İşlevselcilik 
B) Gestalt 
C) Davranışçı 
D) Yapısalcılık 
E) Bilişsel 

Evrim teorisinin etkisi altında kalarak zihnin organizma üzerindeki etkilerine odaklanan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yapısalcı 
B) İşlevselci 
C) Gestalt 
D) Davranışçı 
E) Bilişsel 

Ruhsal bozuklukların nasıl ortaya çıktığını araştıran ve ruhsal bozukluklara tanı ve tedavi üretmeye çalışan psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Klinik psikoloji 
B) Örgüt psikolojisi 
C) Sosyal psikoloji 
D) Eğitim psikolojisi 
E) Psikometri 

Bir fabrikada çalışma ilişkilerini, bizzat o fabrikaya giderek incelemek aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisine bir örnektir? 
A) Vaka çalışması 
B) Deneysel yöntem 
C) Alan araştırması 
D) Doğal gözlem 
E) Anket çalışması 

Psikoanalitik yaklaşımın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kurt Koffka 
B) James Watson 
C) William James 
D) Kurt Lewin 
E) Sigmund Freud 

Tren yolundaki rayların uzakta birleşecekmiş gibi gözükmesi algıda tek göze bağlı ipuçlarından hangisine bir örnektir? 
A) Göreli büyüklük 
B) Görsel alanda yükseklik 
C) Doğrusal perspektif 
D) Örtüşme 
E) Dokum gradyanı 

Algı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Algı, duyuma kıyasla daha yüksek zihinsel süreçlere sahiptir. 
B) Algı, bireysel farklılıklardan etkilenir. 
C) Algı, duyusal girdilerin yorumlanması sürecidir. 
D) Algı, doğuştan getirilen fizyolojik süreçlerdir. 
E) Duyum olmadan algı oluşamaz. 

Sabit nesne imgelerinin hızlı bir biçimde arka arkaya sunulmasıyla yaratılan hareket aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fi fenomeni 
B) Otokinetik etki 
C) Stroboskopik hareket 
D) Gerçek hareket 
E) Üç boyutlu hareket 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak davranış vize bilimleri 2


Hızlı Menü: