facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,011 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 678 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 644 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

Ceza Muhakemesi Hukuku Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Ceza Muhakemesi Hukuku Vize Yaprak Testleri

Süreli bir muhakeme işleminde, kusursuz olarak süreyi kaçıran kimse aşağıdaki hukuki yollardan hangisine başvurabilir?
a. Temyiz
b. İtiraz
c.  Eski hâle getirme
d.  Kanun yararına bozma
e.  Yazılı emir

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilkenin sonuçlarından biridir?
a.  Yeni bir muhakeme kuralı yürürlüğe girdiğinde gerçekleştirilmekte olan işlemlere etki etmez; sadece gelecekte yapılacak işlemler bakımından sonuç doğurur.
b.  Fiilin işlendiği sırada yürürlükte bulunan muhakeme kuralıyla sonradan yürürlüğe giren muhakeme kuralı arasında fark olursa sanığın lehine olan kural uygulanır.
c.  Fiilin işlendiği sırada yürürlükte bulunan muhakeme kuralıyla sonradan yürürlüğe giren muhakeme kuralı arasında fark olursa sanığın aleyhine olan kural uygulanır.
d.  Yeni bir muhakeme kuralı yürürlüğe girdiğinde, geçmişte eski kanuna göre yapılan işlemler geçerliliğini korumaya devam eder. 
e.  Yeni bir muhakeme kuralı yürürlüğe girdiğinde, devam etmekte olan muhakemede yalnızca suçtan zarar görenin lehine olmak kaydıyla etkili olur.

Hüküm 01.03.2008 tarihinde teim olunmuştur. 09.03.2008 tarihinde sanık hükmü temyiz etmiştir. 10.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren kanun ise temyiz süresini bir haadan on güne çıkartmıştır. Temyiz talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Kanun, yürürlüğe girdiği anda gerçekleştirilmekte olan ve gelecekte yapılacak işlemler yönünden hüküm ifade eder. Bu bakımdan on gün içinde kararı temyiz eden sanığın isteği kabul edilmelidir.
b.  Sanığın temyiz isteği kabul edilmelidir. Lehe olan kanunun uygulanması ilkesi gereği sonradan yürürlüğe giren kanun geçmişe yürümeli ve olaya uygulanmalıdır. Buna göre on günlük süre içerisinde yapılan temyiz talebi geçerli kabul edilmelidir.
c.  Sanığın temyiz talebi zamanında yapılmış bir talep değildir. Nitekim işlem gerçekleştirildiğinde yürürlükte bulunan kanuna göre süre dolmuştur. Sonradan yürürlüğe giren kanun ise tamamlanmış işlemlere ve dolmuş sürelere etki etmez.
d.  Sanık yedi günlük süre içerisinde temyiz talebinde bulunduğu için temyiz talebi geçerlidir.
e.  Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği sanığın temyiz talebi kabul edilmelidir. 

Milletvekili A, partisinin düzenlediği bir miting sırasında tartışmaya başladığı bir vatandaşı silahını ateşleyerek öldürür. Olay yerinde bulunan kolluk görevlileri, gözlerinin önünde gerçekleşen bu olay sonrasında A’yı yakalarlar. Daha sonra savcı, sulh ceza hakiminden gözaltına alınan A’nın tutuklanmasını talep eder. Ancak hakim A’nın yasama dokunulmazlığından faydalandığını gerekçe göstererek tutuklama talebini reddeder. Hakimin kararı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Milletvekili olduğu için A’nın tutuklanmasına ancak Cumhurbaşkanı karar verebilecektir. Bu nedenle yetkisiz olan hakimin görevsizlik yerine tutuklama talebinin reddine karar vermesi hukuka aykırıdır.
b.  Yasama dokunulmazlığından faydalanıyor olması nedeniyle, milletvekili olan A hakkındaki tutuklama talebinin reddedilmesi hukuka uygundur.
c.  Milletvekili dokunulmazlığı sadece kişinin yargılanmasına engel olur; ancak onun hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasını engellemez. Bu nedenle tutuklama talebinin reddi kararının gerekçesi hukuka aykırıdır.
d.  Hakimin bu kararı vermeden önce TBMM’nin görüşünü alması gereklidir. TBMM’nin bu yönde bir kararı olmaksızın tutuklama talebinin reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.
e.  A’nın şüphelisi olduğu suç, dokunulmazlığın geçerli olmadığı suçlardan olduğundan hakimin söz konusu gerekçeyle tutuklama talebini reddetmesi hukuka aykırıdır. 

Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, görmekte olduğu bir dava sırasında, uyuşmazlığın çözümü bakımından yapılması gereken bir muhakeme işlemine ilişkin hüküm bulunduran Türkiye’nin de tarafı olduğu temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası bir sözleşmenin ilgili maddesi ile söz  konusu işlem bakımından düzenleme bulunan bir kanun  maddesi arasında çatışma olduğunu farketmiştir. Bu durumda mahkemenin ne şekilde hareket etmesi gerektiği ile ilgili   aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Kanunlara göre üst norm olduğu için temel hak ve  özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmenin hükmü  doğrultusunda işlemi yapmalıdır.
b.  Hangisi sonraki düzenleme ise ona göre işlemi yapmalıdır.
c.  Uluslararası sözleşmeler sadece yol gösterici düzenlemelerdir. Devletler yasama faaliyetinde bulunurken sözleşmeleri dikkate alırlar. Ancak buna rağmen  yasama sözleşmeye aykırı bir kanun yapmışsa, artık  kanunun uygulanması gerekir. 
d.  Hangisi önceki düzenleme ise ona göre işlem yapılmalıdır.
e.  Üst norm olduğu için kanuna göre işlem yapılmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi hukukuna ilişkin doğru bir tanımdır?
a.  Suç işlendiği şüphesine bağlı olarak ortaya çıkan cezai nitelikteki uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak için öngörülen faaliyetleri düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalıdır.
b.  Cezai yaptırıma bağlanmış kurallardan oluşan hukuk dalıdır.
c.  Hukuka aykırı davranışları yaptırıma bağlayan tüm kurallardan oluşan hukuk dalıdır.
d.  Devlet yaptırımına bağlanmış tüm kurallardan oluşan hukuk dalıdır.
e.  Cezai yaptırıma bağlanmış kuralları ihlal edenlerin hangi ceza ile cezalandırılacağını belirleyen kurallardan oluşan hukuk dalıdır.

Ceza muhakemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Muhakemedeki bireylerin haklarına saygılı olarak maddi gerçeği bulmak ve cezai uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak.
b.  Sanık statüsündeki bireyin suçluluğunu ispatlamak.
c.  Sanığın masum olduğunu ortaya koymak.
d.  Şekli (Biçimsel) gerçeği bulmak ve uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak.
e.  Her ne pahasına olursa olsun gerçeği bulmak suretiyle uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak.

Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Kanunilik
b. Derhâl uygulanırlık 
c.  Mülkilik
d. Aleyhe kanunun geçmişe yürümezliği
e. Masumiyet 

Marangozluk işleriyle uğraşan A, iş olarak iyi geçirdiği bir yılın ardından, 05.06.2008’de Demre/Antalya’da bir oda kiralayarak iki aylığına tatile gider. Onun tatile gidişinden iki gün sonra, 07.06.2008 tarihinde, aynı mahallede marangozluk yapan ve A ile rekabet hâlinde bulunan B, A’nın bahçesinde bulunan marangozluk aletlerini bir gece gizlice kırar. 10.06.2008 tarihinde A’nın komşusu C, A’nın aletlerinin kırılmış olduğunu farkeder ve 12.06.2008 tarihinde tatildeki A’yı arayarak birisinin aletlerini kırmış olduğunu söyler. Bunun üzerine 15.06.2002 tarihinde geri dönen A, aletlerinin kırılmış olduğunu bizzat görür. Ama kimin bu işi yaptığı konusunda hiçbir fikri olmadığı için sağlam kalan aletlerini bir depoya koyarak tekrar tatil yerine döner. Aradan yaklaşık üç ay geçtikten sonra 17.09.2008 tarihinde B’nin devamlı müşterilerden birisinin A ile çalışmaya başlaması üzerine, A ve B’nin araları iyice gerilir. Bir akşam kahvehanede oturdukları sırada tartışmaya başlarlar ve tartışma sırasında B, A’ya “Sana yaptıklarımdan ders almadın herhalde!.. Kalan aletlerini ve dükkanını da harap edeyim de aklın başına gelsin” der.B’nin malına zarar vermesi ve konut dokunulmazlığını ihlal etmesine ilişkin olarak, A’nın şikayet süresinin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 07.06.2008
b. 10.06.2008  
c. 12.06.2008
d. 15.06.2008
e. 17.09.2008

TCK’daki şikayet süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Fiilin öğrenilmesinden itibaren altı aydır.
b.  Fiil veya failin öğrenildiği tarihten itibaren altı aydır.
c.  Fiil veya failin öğrenildiği tarihten itibaren bir yıldır.
d.  Fiil ve failin öğrenildiği tarihten itibaren altı aydır.
e.  Fiilin öğrenilmesinden itibaren bir yıldır. 
Ara
Cevapla
#2
A hakkında yağma suçundan kamu davası açılmıştır. Bir müdafiin yardımından faydalanmak isteyen A, avukat B’ye giderek kendisinin müdafiliğini yapmasını istemiştir. Oldukça iyi görünümlü olan A’dan iyi bir müdafilik ücreti alacağını düşünen B, önce bir dosyayı görmek istediğini sonrasında kararını kendisine bildireceğini söylemiştir. Daha sonra dava dosyasını görmek için mahkeme kalemine gittiğinde, kalemdeki memur, vekâletnamesi olmaksızın dava dosyasını görmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Avukatlar vekâletnameleri olmaksızın da dava dosyalarını inceleyebileceklerinden kalem memurunun ifadesi yanlıştır.
b.  Avukatlar ancak müdafi sıfatını kazandıktan sonra dava dosyalarını inceleyebileceklerdir. Nitekim CMK m.153’de müdafiden söz edilmektedir. Bu nedenle kalem memurunun ifadesi doğrudur.
c.  Müdafiler dava dosyasını ancak kamu davası açılmadan önce görebilirler. Bu nedenle memurun söylediği doğru; ancak gerekçesi yanlıştır.
d.  Avukatlar hiçbir şekilde dava dosyalarını inceleyemeyeceklerinden, memurun söylediği doğru; ancak gerekçesi yanlıştır.
e.  Avukatlar vekâletnameleri olmaksızın en fazla üç kez dava dosyasını inceleyebileceklerinden memurun söylediği husus yanlıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bakımından zorunlu müdafilik söz konusu değildir?
a.  Tutuklanma talebiyle sorguya sevkedilen 19 yaşındaki Ceren
b.  2 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suçtan yargılanan 16 yaşındaki Aysun
c.   4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı yargılanan 22 yaşındaki Aylin 
d.  Akıl zayıflığı bulunan 19 yaşındaki Deniz
e.  Yokluğunda duruşma yapılan ve iki yıla kadar hapis cezası ile yargılanan 20 yaşındaki kaçak sanık Beren 

Kamu davasına katılma hakkına sahip olanlar, en geç ne zamana kadar katılma talebinde bulunmalıdırlar?
a.  Kamu davası açılıncaya kadar
b.  Duruşma başlangıcında iddianame okununcaya kadar
c.  Duruşmada sanığın sorgusu yapılıncaya kadar
d.  Hüküm verilinceye kadar
e.  Kanunyoluna başvurmak suretiyle, hüküm kesinleşinceye kadar

Aşağıdakilerden hangisi sadece müdafie tanınan yetkilerden biridir?
a.  Kanunyoluna başvurma
b.  Delil ortaya koyma
c.  Tahkikatın genişletilmesini isteme
d.  Duruşmada hazır bulunma
e.  Doğrudan soru sorma

Bekletici mesele yapma ve nispi yargılamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Ceza davasının neticesi bakımından gerekli olduğu  için, özel hukuka ilişkin bir mesele, ceza mahkemesinde nispi yargılama yolu ile çözülmüşse, ceza mahkemesince özel hukuka ilişkin mesele hakkında verilen son karar, kesin hüküm oluşturur.  Bu nedenle  aynı konuda hukuk mahkemelerinde dava açılamaz.  Nitekim aksi takdirde aynı konuda iki ayrı mahkeme  tarafından verilmiş iki farklı karar ortaya çıkabilecektir.  
b.  Bir fiilin suç olup olmaması başka bir hukuk alanına ilişkin bir meselenin halline bağlıysa, kural olarak  mahkeme nispi yargılama yapmak ya da bekletici  mesele sayma konusunda serbesttir. Ancak Anayasaya aykırılık iddiaları konusunda nispi yargılama  yapmak mecburidir.
c.  Bekletici mesele yapma zorunluluğunun bulunduğu  hallerde, nispi yargılama yapma zorunluluğu da söz  konusudur. 
d.  Nispi yargılama yapılacak mesele özel hukuka ilişkinse, ceza mahkemesinde bu meseleye ilişkin nispi  yargılama yapılırken kural olarak HMK.’nın kuralları  değil; CMK.’nın kuralları geçerli olur.
e.  Bir fiilin suç olup olmaması özel hukuka ilişkin bir  meselenin halline bağlıysa, ceza davasını görmekte  olan mahkeme, özel hukuka ilişkin sorunun hallini  bekletici mesele yapmak zorundadır.

Soruşturmanın kurallara uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olup soruşturmanın başında bulunan muhakeme süjesi aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Sulh Ceza Hakimi
b.  Cumhuriyet Savcısı 
c.  Mahkeme Başkanı
d.  Vali
e.  İl/İlçe Emniyet Müdürü

Suç işlendikten sonra fiilin ve failin ortaya çıkartılması için faaliyet gösteren kolluk aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Adli kolluk
b.  İdari kolluk
c.  Siyasi kolluk
d.  İstihbarat kolluğu
e.  Önleyici kolluk

Eşine karşı, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suç işlediği şüphesi ile hakkında kamu davası açılan K.D., kural olarak aşağıdaki mahkemelerden hangisinde yargılanır?
a.  Ticaret mahkemesi
b.  Asliye ceza mahkemesi 
c.  Ağır ceza mahkemesi
d.  Aile mahkemesi
e.  Sulh hukuk mahkemesi

A’nın bir kamu kurumunun zararına olarak iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasını gerektiren nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ileri sürülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı A hakkında gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda, bu suçu işlediği konusunda yeterli şüpheye ulaşmıştır. Bu durumda Cumhuriyet Savcılığının A hakkındaki kamu davasını açacağı madde yönünden yetkili (görevli) ceza mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a.  Dava mutlaka aile mahkemesinde açılmalıdır. 
b.  Dava mutlaka asliye ceza mahkemesinde açılmalıdır.
c.  Dava asliye veya ağır ceza mahkemelerinden herhangi birisinde açılmalıdır.
d.  Dava aile mahkemesi veya asliye ceza mahkemesinden birinde açılmalıdır.
e.  Dava mutlaka ağır ceza mahkemesinde açılmalıdır.

Türkiye’de işlenen suçlar bakımından suçun işlendiği yer belli değilse, aşağıdakilerden hangisi yetkili mahkemedir?
a.  Sanığın son adresinin bulunduğu yer 
b.  Sanığın yerleşim yeri
c.  Sanığın yakalandığı yer
d.  Suç şüphesinin ilk ortaya çıktığı yer
e.  Ankara
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisi sanığın yakını olması sebebiyle tanıklıktan çekilebilecek kimselerden biri değildir?
a. Eski eşi
b. Nişanlısı
c.  Kayınbabası
d. En yakın arkadaşı
e. Evlatlığı

Aşağıdakilerden hangisi meslekleri nedeniyle tanıklıktan çekilebilecek kimselerden biri değildir?
a.  Avukat
b.  Eczacı
c.  Akademisyen
d.  Noter
e.  Ebe

Aşağıdakilerden hangisi belirti delillerinden biridir?
a.  Saç teli
b.  Sanık beyanı
c.  Tanık beyanı
d.  Savcılıktaki ifade tutanağı
e.  Kollukta alınan ifade tutanağı

Ölünün dıştan muayenesine ne ad verilir?
a. Otopsi
b. Adli muayene
c. Keşif
d. Tatbikat
e. Yer gösterme

Deliller üzerinde beş duyu organıyla gerçekleştirilen algılamalara ne ad verilir?
a.  Yer gösterme
b.  Otopsi
c.  Erken dinleme
d.  Keşif 
e.  Tatbikat

Suçluluğun hukuka uygun olan her tür delille ispat edilebildiği ve hakimin delilleri serbestçe takdir edebildiği delil sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Tahkik Sistemi
b.  Kanuni delil sistemi
c.  Vicdani delil sistemi 
d.  Şekli delil sistemi
e.  Engizisyon sistemi

Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili dinlenmesine ne ad verilir?
a.  İfade alma
b.  Sorgu
c.   Bilgi alma
d.  Tanık dinleme
e.  Bilgi toplama

Şüpheli veya sanığın, mahkeme veya hakim tarafından kendisine isnad edilen suçla ilgili dinlenmesine ne ad verilir?
a.  İfade alma
b.  Sorgu 
c.   Bilgi alma
d.  Tanık dinleme
e.  Bilgi toplama

4.  I Hakim
     II C. Savcısı
     III Kolluk
Yukarıdakilerden hangileri tanıkları dinlemeden önce yemin verdirme yetkisine sahiptir?
a.  Yalnız I
b.  Yalnız II
c.   I ve II
d.  II ve III
e.  I, II ve II 

5.  I Hakim
     II C. Savcısı
     III Kolluk
Yukarıdakilerden hangileri tanıkları yemine veya tanıklığa zorlamak için üç aya kadar disiplin hapsine karar verebilir?
a.  Yalnız I
b.  Yalnız II
c.  I ve II
d. II ve III
e. I, II ve III
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi CMK’da tutuklamaya alternatif olarak düzenlenmiş koruma tedbirlerinden biridir?
a.  Gözaltına alma
b.  Adli kontrol 
c.  Gözlem altına alma
d.  Yakalama
e.  Elkoyma

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamında öngörülen yükümlülüklerden biri değildir?
a.  Güvence yatırma
b.  Yurt dışına çıkamama
c.  Uyarıcı madde bağımlılığından arınmak için tedaviyi kabul etme
d.  Silah bulunduramama veya taşıyamama
e.  İletişimin denetlenmesini kabul etme

Aşağıdakilerden hangisi sadece Çocuk Koruma Kanununda çocuklara özgü olarak kabul edilen adli kontrol tedbirlerinden biridir?
a.  Güvence yatırma
b.  Yurt dışına çıkamama 
c.  Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmama
d.  İletişimin denetlenmesini kabul etme 
e.  Konutunu terk etmeme

Toplu olarak işlenmeyen bir suçun şüphelileri bakımından, yol süresi hariç, gözaltı süresi en çok ne kadardır?
a.  24 saat
b.  48 saat 
c.  Üç gün 
d.  Dört gün
e.  Bir hafta

Kural olarak gözaltına almaya aşağıdaki mercilerden hangisi karar verir?
a.  Cumhuriyet Savcısı
b.  Sulh ceza hakimi
c.  Kolluk amiri
d.  Ağır ceza mahkemesi başkanı
e.  Mahkeme

Tutuklamanın gerçekleştirilebilmesi için şüpheli veya sanığın suçluluğuna ilişkin olarak en az aşağıdaki şüphe derecelerinden hangisinin bulunması gerekir?
a.  Makul şüphe
b.  Basit şüphe
c.  Kuvvetli şüphe 
d.  Yeterli şüphe
e.  Genel şüphe

Aşağıdakilerden hangisi özel tutuklama nedenlerinden biri değildir?
a.  İşlendiği yerde suçun halkta infial uyandırması
b.  Sanığın kaçması
c.  Sanığın tanıkları etkilemeye çalışacağına dair kuvvetli şüphe bulunması
d.  Sanığın delilleri yok edeceğine dair kuvvetli şüphe bulunması
e.  Sanığın kaçacağı şüphesini oluşturan somut olguların varlığı

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda, uzatma süresi hariç, tutuklama süresi en çok kaç yıldır?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarda, uzatma süresi hariç, tutukluluk süresi en çok ne kadardır?
a.  Altı ay 
b.  Bir yıl
c.  İki yıl
d.  On sekiz ay
e.  Üç yıl

I.   Hakim
II.  C. Savcısı
III. Vali
Tutuklamaya yukarıdakilerden hangileri karar verebilir?
a.  Yalnız I
b.  Yalnız II
c.  I ve II
d.  II ve III
e.  I, II ve III
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize hukuku muhakemesi ceza


Hızlı Menü: