facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 431 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 322 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 294 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 287 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 237 Son Yorum: Gamze

Çalışma Ekonomisi I Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Çalışma Ekonomisi I 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -ÇEK203U-

1.ÜNİTE
1. Ülkeler arasında yaygın olan çalışma çağındaki nüfus yaş üst sınırı nedir?
A) 50 
B) 58 
C) 64 
D) 65 
E) 70 

2. Çalışma ekonomisine ilişkin temel kavramlara ait standart tanımlar oluşturan birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Birliği 
B) Uluslararası Kalkınma Ajansı 
C) Uluslararası Çalışma Örgütü 
D) Çalışma Bakanlığı 
E) Birleşmiş Milletler
 
3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eksik istihdama ilişkin yanlış bir tanımlama yapılmıştır?
A) Eksik istihdamı düzensiz istihdama veya istihdam ile eğitim arasındaki uyumsuzluğa dayanır
B) Eksik istihdamın özünde eğitim-iş boşluğu vardır
C) Eksik istihdam mevcut üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesidir
D) Gelir kaybı eksik istihdamın en temel belirleyicilerindendir
E) Eksik istihdam istihdamın düşük, az ve yetersiz kavramları yer alır

4. Emek piyasasının temel bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir?
A) Emek arzı, emek talebi  
B) Emek arzı, ücret  
C) Emek talebi, emek verimliliği  
D) Emek verimliliği, emek arzı  
E) Emek talebi, boş zaman  

5. “İkincil işgücü" aşağıdakilerden hangisini kapsar?
A) İşe bağımlılıkları esas sorumlulukları olarak görülmeyenler 
B) Emek piyasasında tam ve sürekli çalışanlar 
C) Emekli çalışanlar  
D) Kısmi süreli çalışanlar  
E) Yarı zamanlı işlerde çalışanlar  
 
6.  Çalışma çağı dışındaki nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranına ne ad verilir?
A) İşgücüne katılma oranı  
B) Bağımlılık oranı 
C) İstihdam oranı 
D) Eksik istihdam oranı  
E) Verimlilik oranı  

7. “İktisadi faaliyet oranı" olarak da tanımlanan oran aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) İşgücüne katılma oranı 
B) Aktif nüfus oranı 
C) Bağımlılık oranı 
D) İşsizlik oranı 
E) İstihdam oranı  

8 Çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde piyasa ücret haddinden iş bulamama durumu aşağıdaki ifadelerden hangisiyle ifade edilir?
A) İşsizlik  
B) İstihdam 
C) İşgücüne katılım 
D) Çalışma 
E) Verimlilik 

9. 15 ve daha yukarı yaş grubunda olup kurumsallaşmamış nüfusa ne ad verilir?
A) Çalışan nüfus 
B) Yaşlı nüfus 
C) Genç nüfus 
D) Çalışma çağındaki nüfus 
E) Aktif nüfus 

10. Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasını diğer piyasalardan ayıran temel özelliklerden biri değildir?
A) Emek piyasasında hem işçi hem de işveren bakımından eksik bilgi söz konusudur
B) Emek piyasasına arz edilen emek benzer özelliklere sahiptir
C) Birden fazla sayıda emek piyasası vardır
D) Birçok faktör emek piyasasındaki ilişkileri etkiler
E) Emek piyasasında güç alıcılar lehinedir
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1.  Aşağıdaki  seçeneklerden  hangisinde  gelirin artması  durumunda  kişinin  çalışma  tercihinin  yön değiştirmesine ilişkin doğru bir ifade yer almaktadır? 
A) Çalışma süresi azalır 
B) Çalışma süresi artar 
C) Çalışma süresi sabit kalır  
D) Çalışma süresi önce artar daha sonra azalır 
E) Çalışma süresini değerlendirilmesi için ücretinde nasıl değişeceğinin bilinmesi gerekir 

2. Emek piyasasında denge durumunu belirlemek üzere çizilen farksızlık eğrileri aşağıdaki durumlardan hangisini ifade eder?
A) Alternatif çalışma ve boş zaman tercihlerini 
B) Alternatif tasarruf ve boş zaman tercihlerini 
C) Alternatif tüketim ve gelir tercihlerini 
D) Alternatif tasarruf ve tüketim tercihlerini 
E) Alternatif bireysel yatırım ve tasarruf tercihlerini 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir mesleğe yönelik emek arz eğrisinin bütünüyle sağa kaymasına neden olur? 
A) Alternatif mesleğin ücretinin azalması  
B) O meslekte çalışma koşullarının kötüleşmesi  
C) İşçi sayısının azalması  
D) O meslekte ücret oranlarının artması  
E) Bireylerin daha fazla boş zamanı tercih etmeleri  

4. Piyasa emek arz eğrisi nasıl elde edilir? 
A) Belli ücret düzeyinde bireysel emek arz eğrilerinin dikey toplamıdır 
B) Belli ücret düzeyinde bireysel emek arz eğrilerinin yatay toplamıdır 
C) Belli ücret düzeylerinde kişilerin boş zaman tercihlerinin dikey toplamıdır 
D) Belli ücret düzeylerinde kişilerin boş zaman tercihlerinin yatay toplamıdır 
E) Belli ücret düzeylerinde çalışanların toplam 
sayısının bireysel çalışma saatine bölünmesi ile elde edilir

5. Kişinin tercihleri arasında bir seçim yapması ve bu seçime bağlı olarak fayda sağlaması durumunun haritalanmasında aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi araç kullanılır?
A) Farksızlık eğrileri  
B) Eş ürün eğrileri 
C) Fiziki ürün eğrileri  
D) Maliyet eğrileri  
E) Hasılat eğrileri  

6. İnsanların kullanabilecekleri zaman miktarı sınırlı olduğundan, insanların daha fazla para kazanmak için daha fazla çalışmaları ve daha az boş zaman tüketmeleri, farksızlık eğrisinin aşağıdaki özelliklerinden hangisidir?
A) Kesişmez olması 
B) Dış bükey olması 
C) İç bükey olması 
D) Konveks olması 
E) Negatif eğimli olması 

7. Emek arzının belirlenmesinde boş zaman/ücret değişkenlerinin bağımsız değişken olarak kabul edildiği teori aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neoklasik teori  
B) Klasik teori  
C) Keynesyen teori  
D) Monetarist teori  
E) Post keynesyen teori  

8. Çalışma koşullarının bozulması nedeniyle eskisine oranla daha az işçinin çalışmak istemesi emek arz eğrisini nasıl etkiler?
A) Arz eğrisinin yeri değişmez 
B) Arz eğrisi yukarı doğru kayar 
C) Arz eğrisi aşağı doğru kayar 
D) Arz eğrisi sola doğru kayar 
E) Arz eğrisi sağa doğru kayar 

9. Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğriye ne ad verilir? 
A) Bütçe kısıtı 
B) Farksızlık eğrisi 
C) Arz eğrisi 
D) Talep eğrisi 
E) Tercih eğrisi 
 
10. Bütçe kısıtının negatif eğimli olması durumu aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi duruma neden olur?
A) Boş Zaman miktarı arttıkça gelirin azalacağını gösterir
B) Boş Zaman miktarı arttıkça gelirin artacağını gösterir 
C) Boş Zaman miktarı arttıkça gelirin sabit olacağını gösterir 
D) Boş Zaman miktarı arttıkça gelirin sonsuz olacağını gösterir 
E) Boş Zaman miktarı arttıkça gelirin önce artıp sonra azalacağını gösterir 
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1.  “Emeğin marjinal ürünü” ile ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Üretim miktarı sabitken sermayenin emek yerine kullanılabilmesi  
B) Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişki 
C) Son işe alınan işçinin toplam üründe sağladığı artışın parasal karşılığı 
D) Sermaye sabitken emek girdisinin bir birim artırılması sonucunda toplam üründe meydana gelen değişiklik 
E) Bir firmanın bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli miktarlarda emek ve sermaye miktarı 

2. Emeğim marjinal ürün değerini bulmak için aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi yol kullanılmalıdır?
A) Emeğin marjinal fiziki ürününü fiyatla çarpmak 
B) Emeğin marjinal fiziki ürününü fiyata bölmek 
C) Emeğin marjinal fiziki ürününü hasılatla çarpmak 
D) Emeğin marjinal fiziki ürününü kara bölmek 
E) Emeğin marjinal fiziki ürününü toplam hasılata bölmek 

3. Sermaye sabitken emek girdisinin bir birim artırılması sonucunda toplam üründe meydana gelen değişikliğe ne ad verilir?
A) Emeğin ortalama maliyeti 
B) Emeğin fırsat maliyeti 
C) Emeğin marjinal ürünü 
D) Emeğin marjinal ürün geliri 
E) Emeğin ortalama maliyeti 

4. Üretim piyasasında faktörler arası ikâmenin ifade edilmesinde kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşürün eğrisi 
B) Eş fayda eğrisi  
C) Bütçe eğrisi 
D) Maliyet eğrisi  
E) Ortalama verim eğrisi  
 
5. Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?
A) Kısa dönem emek talep eğrisi 
B) Uzun dönem emek talep eğrisi 
C) Ortalama emek talep eğrisi 
D) Marjinal emek talep eğrisi 
E) Artan emek talep eğrisi 

6. Üretim miktarı sabitken sermayenin emek yerine kullanılabileceği (ikâme edeceği) oranı gösteren kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Marjinal fayda oranı  
B) Marjinal kâr oranı  
C) Marjinal teknik ikâme oranı 
D) Marjinal verim oranı  
E) Marjinal satış oranı  

7. Rekabetçi bir firma için karını azamileştirme imkanı sağlayan denge istihdam düzeyini gösteren kural aşağıdakilerden hangisidir? 
A) W>MPL 
B) W=MRPL 
C) W/P= MPL 
D) W=MPL 
E) W/P=MPL 

8. Ücret artışı veya azalışı sonucunda firmanın optimal üretim düzeyinin değişmesine bağlı olarak emek talebinde meydana gelen değişmeye ne ad verilir?
A) Ölçek etkisi  
B) İkame etkisi  
C) Gelir etkisi 
D) Verimlilik etkisi  
E) Ücret etkisi  

9. Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın uzun dönemde ne kadar sermaye ve ne kadar emek kullanacağını etkileyen unsurlardan biridir? 
A) Üretilen ürünün piyasa fiyatı 
B) Üretim faktörlerinin nispi fiyatı 
C) Emeğin piyasa değeri 
D) Sermaye miktarı 
E) Üretim kapasitesi 
 
10. Eş maliyet doğrusunun eğiminin değişmesi durumunda aşağıdaki değişkenlerden hangisi ile açıklayabiliriz?
A) Üretim faktörlerinin fiyatları değişmiştir 
B) Üretim faktörlerinin verimi değişmiştir 
C) Üretim faktörlerinin hasılatı değişmiştir 
D) Üretim faktörlerinin miktarı değişmiştir 
E) Üretim faktörü başına düşen ortalama verim değişmiştir 
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Emeğin talep esnekliği inelâstikse bu durum aşağıdakilerden hangisi biçiminde tanımlanır?
A) Ücret oranındaki artış ya da düşüşler emek talep miktarında oransal olarak daha düşük değişimlere yol açar 
B) Ücret oranındaki artış ya da düşüşler emek talep miktarında oransal olarak daha büyük değişimlere yol açar 
C) Ücret oranındaki artış ya da düşüşler emek talep miktarında oransal olarak daha sabit değişimlere yol açar 
D) Ücret oranındaki artış ya da düşüşler emek arz miktarında oransal olarak daha düşük değişimlere yol açar 
E) Ücret oranındaki artış ya da düşüşler emek arz miktarında oransal olarak daha büyük değişimlere yol açar 

2. Emek talebinin temel belirleyicisi aşağıdaki seçeneklerde verilen değişkenlerden hangisidir?
A) Ücret 
B) Verimlilik  
C) Sigorta  
D) Emek arzı  
E) Beklentiler 

3. Emek talebinin en alt ve en üst esneklik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 ile sonsuz 
B) 0 ile 1 
C) 0 ile sonsuz 
D) 1 ile 10 
E) 0 ile 10 

4. Ücret oranındaki değişimin emek talebini düşük oranda etkilemesi halinde aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
A) Ed=sonsuz 
B) Ed=1 
C) Ed=0 
D) Ed>1 
E) Ed<1 
 
5. Emek talep eğrisinin orta noktası ile dikey ekseni kestiği nokta arasında kalan kısmın esneklik değeri nedir?
A) Ed=0 
B) Ed=1 
C) Ed>1 
D) Ed<1 
E) Ed=sonsuz 
 
6. Ücret oranındaki değişimin emek talebindeki değişime eşit olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 
A) Ed=1 
B) Ed=0 
C) Ed<1 
D) Ed>1 
E) Ed=sonsuz 

7. Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payının artması aşağıdaki kavramlardan hangisinin değişmesine neden olur? 
A) Emek talep esnekliği 
B) Emek arz esnekliği 
C) Emek verimliliği  
D) Artan MPPL 
E) Azalan APPL 

8. Emek talebinin en üst esneklik değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonsuz 
B) 10 
C) 1 
D) 0 
E) -1 

9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde birim emek talep esnekliğinden söz edilir?
A) Ücret oranındaki değişimin emek talebinden bağımsız olması 
B) Ücret oranındaki değişimin emek talebini büyük oranda değiştirmesi 
C) Ücret oranındaki değişimin emek talebini düşük oranda değiştirmesi 
D) Ücret oranındaki değişimin emek talebini hiç etkilememesi 
E) Ücret oranındaki değişimin emek talebindeki değişime eşit olması 

10. Aşağıdaki seçeneklerde verilen değişkenlerden hangisi emek talep esnekliğinin azalmasına neden olur?
A) Üretilen malın fiyat esnekliği ne derece yüksekse 
B) Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne derece büyükse 
C) Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmek ne derece kolaysa  
D) Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği ne kadar büyükse 
E) Sermaye maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne derece büyükse 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize i çalışma ekonomisi


Hızlı Menü: