facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 905 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 820 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 573 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 495 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 615 Son Yorum: Gamze

Büro Yönetimi Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Büro Yönetimi Dersi  5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu Sınavı) Yaprak Testleri ve Cevapları  -BYA101U-

5.ÜNİTE
1. Güdülenme teorilerinden biri olan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi"nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Maslow 
B) F. Herzberg 
C) D. McClelland 
D) J. Stacy Adams 
E) V. Vroom 

2. Aşağıdakilerden hangisi insan gereksinimlerinin bir önem ve öncelik sırası olduğunu öne sürmüştür?
A) Abraham Maslow  
B) Frederick Herzberg  
C) David McClelland  
D) Victor Vroom  
E) Ivan Pavlov 

3. Edwin Locke tarafından ortaya atılan güdülenme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amaç torisi 
B) Eşitlik teorisi 
C) Bekleyiş teorisi 
D) Davranış şartlandırması teorisi 
E) Başarma gereksinimi teorisi 

4. Bedensel ve ruhsal dengenin değişmesi sonucunda ortaya çıkan ve canlıyı çeşitli tepkilere yönlendirebilen içsel gerilim olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dürtü    B) Güdülenme   C) Gereksinme    D) Sinerji   E) Yönetim 

5. Weber'e göre, sosyal ilişkilerde bir kimsenin görüş ve isteklerini dirence rağmen karşısındakilere kabul ettirme durumu biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güç 
B) Statü 
C) Başarı 
D) Güdü 
E) Dürtü 

6. Aşağıdakilerden hangisi güdülerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Güdüler basittir 
B) Güdüler gereksinimlere dayalı olarak ortaya çıkar 
C) Güdüler eylemlere yön vericidirler 
D) Güdüler bir çevre içerisinde oluşur 
E) Güdüler karmaşıktır 

7. Bir yöneticinin bina, alan, oda, makine, malzeme, araç gereç vb. mal varlığını kullanma ve kullandırma yetkisine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuksal yetki  B) Maddi yetki  C) Mali yetki     D) Yönetsel yetki  E) Fonksiyonel yetki  

8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi emir verme ile ilgili değildir?
A) İtaat     B) Keyfilik  C) İnsiyatif     D) Etkinlik  E) Verimlilik  

9. Çalışanların örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendirilerek, belirlenen plan ve programlarla uyum içinde faaliyet göstermelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yöneltme    B) Örgütleme   C) Planlama    D) Eşgüdüm   E) Denetim 

10. Yetki devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetici yetkiyi devredince o işle ilgili yetki elinden çıkmış olur, bir daha onu geri alamaz 
B) Örgütteki kişilere özel görevlerin verilmesi ve bu görevleri başarmak için yetkiyle desteklenmeleri sürecine yetki devri adı verilir 
C) Yetki devredilmedikçe örgütsel kademeler, dolayısıyla astlar da olmayacak ve sonuçta örgüt ortaya çıkmayacaktır 
D) Yetki devri, yöneticilerin işi kendilerinin yapmasını değil, bu işi yapan diğer insanları yönetmelerini ya da yönlendirmelerini gerektiren bir faaliyettir 
E) Örgütün etkili olabilmesi için yetki devri, gereği gibi ve zamanında yapılmalıdır 
Ara
Cevapla
#2
6. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kontrol sisteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Amaçlara ve planlara dayanması  
B) Objektif olması  
C) Sık sık gözden geçirilmesi  
D) Esnek olması  
E) Geçmişe ve içinde bulunulan ana dönük olması  

2. Etkili bir kontrol için kontrol faaliyetlerinin tüm örgütü kapsayan bir niteliğe sahip olması gereğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlaşılabilirlik  
B) Esneklik  
C) Tarafsızlık  
D) Bütünsellik  
E) Ekonomiklik  

3. Kontrol sürecinin ilk ve en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mevcut başarının saptanması  
B) Sapmaların belirlenmesi 
C) Düzeltici önlemlerin alınması 
D) Standartların belirlenmesi 
E) Standartların ve ölçümlerin değiştirilmesi  
Ara
Cevapla
#3
7. ÜNİTE
1. Astların motivasyonunu artırmak ve yöneticinin iş yükünü azaltmak bakımından önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beceri yaklaşımı  
B) Zaman çizelgesi  
C) Yetki devri  
D) Amaçlar paketi  
E) Yaşam planı 

2. “Ne istediğini bil ve başarmak için çaba harca" anlayışına dayalı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaşçı yaklaşımı  
B) ABC yaklaşımı  
C) Sihirli araç yaklaşımı  
D) Beceri yaklaşımı  
E) Hedef belirleme yaklaşımı  

3. Aşağıdakilerden hangisi işten kaynaklanan zaman tuzaklarından biri değildir?
A) Yetki vermemek  
B) Zor işlerden kaçmak  
C) Dağınıklık  
D) Kesintiler  
E) Uzun telefon görüşmeleri  
Ara
Cevapla
#4
8. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yapı ve politikalardan kaynaklanan stres faktörlerinden biri değildir? 
A) Aile sorunları  
B) Adaletsiz ve düşük ücret  
C) Örgütsel iletişim sorunları  
D) Karara katılım sorunları  
E) Rol çatışması ve belirsizliği  

2. Aşağıdakilerden hangisi stresin yol açtığı örgütsel sorunlardan biridir?
A) Devamsızlık  
B) Konsantrasyon bozukluğu  
C) Hipertansiyon  
D) İçe kapanma  
E) Aşırı uyuma  

3. Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtilerinden biridir? 
A) Dikkati toplayamama  
B) Özgüven azalması   
C) Mizah anlayışı kaybı 
D) Erken kırılma  
E) İştahta azalma  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
yönetimi testleri yaprak final büro


Hızlı Menü: