facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 740 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 654 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 448 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 403 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 498 Son Yorum: Gamze

Büro Teknolojileri Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Büro Teknolojileri Dersi  5, 6, 7, 8. Ünite Final (Dönem Sonu Sınavı) Yaprak Testleri ve Cevapları  -ADL201U-

5. ÜNİTE
1. Havaalanı, otel, alış veriş merkezi vb. yerlerde wifi bağlantı hizmeti sunuyormuş gibi gözüken sahte kablosuz ağlara ne ad verilir?
A) Adware 
B) Şeytan İkizler 
C) Spyware 
D) Malware 
E) Hackware 


2. Bilgi güvenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle işletmeler üretimle ilgili bilgilerini paylaşmak istemez.  
B) Bilgisayar ortamında bilgi güvenliği sanal olması nedeniyle farklılık gösterir  
C) Bilgi güvenliği bilgisayarla iş yapmayan kurumlar için sorun yaratmaz  
D) İnternetin yaygınlaşması bilgi güvenliğine yeni boyutlar getirmiştir  
E) Bilginin iç ve dış tehditlere karşı korunması bilgi güvenliğinin temel konusudur  


3. Bilgi sistemlerinin fiziksel sistemlerle uyumlu ve tutarlı olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Gizlilik  
B) Mahremiyet  
C) Bütünlülük  
D) Erişim  
E) Paylaşım  


4. Şirket ağlarında bilgi güvenliği için temel önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenlik duvarı  
B) Parmak izi tanımı  
C) Kartlı sistem  
D) Güvenlik Kamerası  
E) Kriptolama


5. Aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi biyometrik tanıma kapsamına girer?
A) Şifreleme  
B) Parmak izi tanımı  
C) Güvenlik kamerası  
D) SSID saklama  
E) Kartlı Sistem  


6. Telif hakları saklı olan bir yazılımın izinsiz çoğaltılarak dağıtılması, kullanılması ve satılması aşağıdaki bilişim suçlarından hangisi kapsamındadır?
A) Kimlik hırsızlığı  
B) Sistem yazılım  
C) Yetkisiz erişim  
D) Teklif kaçakçılığı  
E) Yazılım korsanlığı  


7. Bilgisayarın çalışmasını engellemek, verileri kaydetmek, silmek veya bozmak amacıyla geliştirilen diğer bilgisayarlara da internet üzerinden yayılabilen programa ne ad verilir?
A) Spam  
B) SQL enjeksiyon  
C) Şeytan ikizler  
D) Virüs  
E) Klavye kayıtçı


8. “Çok zararlı bir virüs bulundu; bu e-postayı bütün tanıdıklarınızla paylaşın” türü bir e-posta aldığınızda aşağıdaki bilgisayar tehditlerinden hangisi aklınıza gelir?
A) Klavye kayıtçı     B) Virüs  C) Solucan       D) Yanıltıcı e-posta  E) Spam  


9. Kamuya açık mekânlarda kablosuz internet bağlantısı hizmeti sunuyormuş gibi gözükerek yapılan bilgi güvenliği ihlali aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeytan ikizler  
B) Yemleme  
C) Kimlik sahteliği  
D) Yazılım korsanlığı  
E) Paket dinleyici


10. Yazılımlardaki hatalar tespit edildiğinden bunların giderilmesi için genellikle kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geri çağırma  
B) Yenileme  
C) Yama 
D) Güvenlik duvarı  
E) Yedekleme
Ara
Cevapla
#2
7. ÜNİTE
1. Büronun fiziki yapısıyla ilişkili olup kullanıcı sayısı, yapılan eylemler ve kullanılan donanıma bağlı mekânsal özellikler aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır? 
A) Anatomi 
B) Çalışma süreci  
C) Çalışma alanı  
D) İş verimliliği  
E) İş güvenliği 

2. Büro ortamında masa ve sandalyenin uygunluğu aşağıdaki çalışma mekânlarında düzen arayışları ve bu düzene adapte olmayı kolaylaştıran gereksinimlerden hangisi kapsamındadır? 
A) Büro iç mekanı boyutsal ve işlevsel gereksinimleri 
B) Teknik gereksinimler 
C) Psikolojik ve sosyal gereksinimler 
D) Bakım ve kullanım gereksinimleri 
E) Biçimsel gereksinimler 

3. Bürolarda sınırlı kaynaklara karşın fazla ve düzensiz insan sayısının varlığı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir? 
A) Kalabalıklaşma 
B) Soyutlanma 
C) Yalıtılmışlık 
D) Mahremiyet 
E) İhmal 

4. İnsanın beden ölçülerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Anatomi 
B) Antropometri 
C) Biyoloji 
D) Psikoloji 
E) Sosyoloji 

5. Aşağıdakilerden hangisi insanı fazla zorlayan, bunaltan, sıkan, heyecanlandıran, korkutan, huzursuz hatta hasta eden pek çok negatif olguyu ifade etmektedir? 
A) Fizyoloji 
B) Biyoloji 
C) Verimlilik 
D) İş güvenliği 
E) Stres 

6. Aşağıdakilerden hangisi masa, sandalye ve depolama üniteleri gibi tefriş malzemeleri, bilgisayar ve ekipmanları gibi çalışma konusuna bağlı olarak farklı teknik donanımları bünyesinde barındırır? 
A) Çalışma alanı 
B) Bilgisayar ünitesi 
C) Büro teknik ortamı 
D) Çalışma birimi 
E) Büro mekanı 

7. Büro ortamları için homojen etkisi nedeniyle tercih edilen en elverişli aydınlatma türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bölgesel aydınlatma 
B) Genel aydınlatma ile desteklenen bölgesel aydınlatma 
C) Genel aydınlatma ile desteklenen yapay aydınlatma 
D) Yapay aydınlatma 
E) Genel aydınlatma 

8. Çalışana uygun çalışma ortamlarında sandalye, masa, bilgisayar ve klavye vb. yüksekliklerinin tamamen ayarlanabilir olması tercih edilmekle birlikte çalışana göre ayarlanması gereken öncelikli büro donanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Monitör    B) Sandalye C) Klavye    D) Masa E) Aydınlatma elemanı 

9. Bilgisayarlı çalışma ortamlarında, görsel konfor koşullarına olumsuz olarak yansıyan kamaşma ve yansıma etkisini en düşük düzeye indirgeyebilmek için bilgisayar ekranları pencerelere karşı hangi açıyla yerleştirilmelidir?
A) 60      B) 70 C) 90    D) 135   E) 150 

10. Donanım araç-gereç, çalışma yöntemleri, yapılan iş ve iş ortamıyla etkileşim içinde olan çalışanın fiziksel ve zihinsel yeterlilikleri ve sınırlılıklarını konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antropometri  B) Biyoloji  C) Psikoloji    D) Sosyoloji  E) Ergonomi
Ara
Cevapla
#3
8. ÜNİTE
1. Büro gereksinmelerinin analizinin kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Büro donanımlarının kullanım alanları 
B) Kullanıcı sayısı 
C) Büro donanımlarının fiyatları 
D) Büro donanımlarının kullanım sıklığı 
E) Üretilecek belgelerin türleri 

2. Aşağıdakilerden hangisi etkinlik kavramının karşılığıdır?
A) Çıktıların maliyetlere oranıdır.  
B) İşlerin zamanından önce bitirilme derecesidir.  
C) Gereksinimlerin doğru araçlarla karşılanmasıdır.  
D) Büro teknolojilerinin kolay kullanımıdır.  
E) Amaçlara ulaşma derecesidir.  

3. Bir büroda çıktının değerinin girdi ve işlem maliyetlerinden düşük olması aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
A) Verimsizlik 
B) Kalite düşüklüğü 
C) Düşük güvenirlik 
D) Kâr düşmesi 
E) Düşük maliyet 

4. Aşağıdakilerden hangisi ‘amaçlara ulaşma derecesi’ tanımının karşılığıdır?
A) Verimlilik 
B) Kâr 
C) Etkinlik 
D) Çıktı 
E) Girdi

5. Aşağıdakilerden hangisi ‘belirli bir dönemdeki çıktıların girdilere oranı’ tanımının karşılığıdır?
A) Verimlilik 
B) Kâr 
C) Etkinlik 
D) Gider 
E) Maliyet 

6. Aşağıdakilerden hangisi büro donanımlarının seçiminde araçlara ilişkin olarak göz önüne alınacak faktörlerden biridir?
A) Maliyet 
B) Satıcının ünü 
C) Üretici tarafından sağlanan eğitim 
D) Büro aracının teslim koşulları 
E) Servis 

7. Satın alınması öngörülen ürünlerin özelliklerini bir tablo üzerinde karşılaştırarak incelemek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal analiz 
B) Karşılaştırmalı ürün analizi 
C) Başabaş analizi 
D) Fayda/Maliyet analizi 
E) Teknik analiz 

8. Gerçekleştirilmesi öngörülen değişikliklerin organizasyon üzerindeki olası etkilerinin fayda ve maliyetler açısından sistematik bir analizini yapmak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal analiz 
B) Karşılaştırmalı ürün analizi 
C) Başabaş analizi 
D) Fayda/Maliyet analizi 
E) Teknik analiz 

9. Başabaş noktasında, maliyetler ile gelir arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) İlişki yoktur 
B) Maliyet gelirden büyüktür 
C) Maliyet gelirden küçüktür 
D) Maliyet ve gelir her zaman sıfırdır 
E) Maliyet ve gelir eşittir 

10. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamada dikkate alınacak bir unsur değildir?
A) Ürünün boyutları 
B) Alınacak büro aracının teknolojisinin değişme hızı 
C) Büro aracının maliyeti 
D) Finansal kiralama koşulları 
E) İş süreçlerinin istikrarı
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final büro teknolojileri


Hızlı Menü: