facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,011 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 678 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 644 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 717 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 509 Son Yorum: Gamze

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri -BSİ101U-

1. ÜNİTE
1. Hazine bonoları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Genellikle 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olarak ihraç edilirler. 
B) Hamiline yazılıdır. 
C) Hazine bonoları kuponsuzdur.  
D) Hazine bonoları nominal değerle satılır.  
E) Devletlerin kısa vadeli kamu harcamalarını karşılamak üzere çıkarılan borç senetleridir.  

2. Ülkemiz mevzuatına göre, tahvillerin en az kaç yıl olması gerekmektedir?
A) 1   
B) 2   
C) 3   
D) 4   
E) 5 

3. Vadesi bir yılı aşan fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?
A) Birincil piyasa    
B) İkincil piyasa  
C) Organize piyasa    
D) Para piyasası  
E) Sermaye piyasası  

4. Finansal piyasaların sınıflandırılmasına ilişkin aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Finansal varlığın süresine göre, para piyasaları 
B) Örgütlenme durumuna göre, tezgâh üstü piyasalar 
C) Finansal varlığın niteliğine göre, organize piyasalar 
D) Finansal varlığın ilk kez alınıp satılmasına göre, ikincil piyasalar 
E) Ödemelerin hemen ya da gelecekte yapılmasına göre, vadeli piyasalar  

5. Devletlerin kısa vadeli kamu harcamalarını karşılamak için 3, 6 ve 12 ay vadeli ihraç ettikleri borçlanma senetlerine ne ad verilir?
A) Hazine bonosu 
B) Mevduat sertifikası 
C) Banka bonosu 
D) Finansman bonosu 
E) VDMK

6. I-İşletmeler 
    II-Hanehalkı 
    III-Yabancılar 
    IV-Devlet 
Yukarıdakilerden hangileri finansal sistem şemasında fon talep edenler arasında sayılabilir?
A) I ve II    B) II ve IV   C) I, III ve III    D) II, III ve IV   E) I, II, III ve IV 

7. Gelecekteki bir tarihte ödemenin ve teslimatın yapıldığı, fakat fiyatın bugünden belirlendiği piyasalara ne ad verilir?
A) Spot piyasa       
B) Vadeli piyasalar 
C) Tezgâh üstü piyasalar   
D) Birincil Piyasa 
E) İkincil Piyasa 

8. Daha önce alınıp satılan finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasalara ne ad verilir?
A) Spot piyasalar   
B) Vadeli piyasalar  
C) Sermaye piyasaları  
D) İkincil piyasalar  
E) Birincil piyasalar  

9. Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardan biridir?
A) Yatırım bankaları 
B) Kalkınma bankaları  
C) Ticari bankalar 
D) Sigorta kurumları  
E) Aracı kurumlar  

10. Finansal piyasaların temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatırım yapacakların sermaye ihtiyaçlarını karşılamasıdır. 
B) Fon arz ve talebini buluşturmasıdır. 
C) Fon açığı veren birimleri tespit etmektir. 
D) Fon fazlası veren birimleri tespit etmektir. 
E) Hukuki ve idari kurallara harfiyen uymaktır. 
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabilecekleri işlemlerden biri değildir?
A) Tasarruf sahiplerinin bankada tuttukları mevduatlarına uygulanacak garanti limitini belirleme  
B) Portföy yönetimi ve danışmanlığı hizmeti verme  
C) Hisse senedi takası, saklaması ve yönetim hizmetleri verme  
D) Müşterilerin kredibilitesi hakkında referans hizmeti verme
E) Saklama (kiralık kasa ) hizmeti verme  

2. Banka türlerini belirleyen kriterlere ilişkin verilen şekilde X yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Tabi olunan düzenleme
B) Faaliyet gösterilen yere ait kültür
C) Hissedar sayısı
D) Pazar yapısı
E) Rekabet özellikleri

3. Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif nitelikli faaliyetleri arasında yer almaz?
A) Gayrinakdi krediler
B) Mevduatlar  
C) Kullanılan krediler  
D) Tahvil ihracı  
E) Bono ihracı  

4. Banka türlerini belirleyen kriterlere ilişkin verilen şekilde Y yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İdari ve hukuksal düzenleme
B) Faaliyet gösterilen coğrafya
C) Hissedar sayısı
D) Pazar yapısı
E) Rekabet

5. Aşağıdaki bankalardan hangisi mevduat toplama yetkisine sahiptir?
A) Katılım bankaları
B) Yatırım bankaları
C) Ticari bankalar
D) Kalkınma bankaları  
E) Merkez bankası

6. Aşağıdakilerden hangisi yatırım bankalarının işlevlerinden biri değildir?
A) Menkul kıymet çıkaracak işletmelerle tasarrufçu kurumlar arasında aracılık yapmak  
B) Danışmanlık yapmak  
C) Menkul kıymet ihraç eden işletmelerin satış ajan olarak hareket etmek  
D) Mevduat toplamak  
E) İşletmelere ticaret bankalarından orta ve uzun vadeli kredi sağlamaları hususunda yardımcı olmak

7. Mevduat kabul yetkisine sahip olmanın ayrıcalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevduatın belli bir tutarının sigorta güvencesine tabi olmasıdır.
B) Mevduatı ticari senet iskontosu yoluyla borç vermesidir.
C) Toplayacakları paralar dışında üyelerinden mevduat niteliğinde para toplamaları gibi bir yetkilerinin olmasıdır.
D) Önceden belirlenmiş bir oranda getiri garantisi verilmeksizin, para toplayabilmesidir.
E) Tahvil, bono ve benzeri sermaye piyasası aracı ihraç etmek suretiyle fon toplayabilme izinlerinin olmasıdır.

8. Bankalardaki mevduatın kaç Türk Liralık kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesindedir?
A) 50.000   B) 40,000  C) 30,000   D) 20.000   E) 10.000  

9. Aşağıdakilerden hangisi fon kabul şekline göre banka sınıflamasında yer alır?
A) Tarım bankası   B) Kalkınma bankası  C) Yatırım bankası  D) Mevduat bankası  E) Perakendeci banka

10. Aşağıdakilerden hangisi kooperatif banka şeklinde kurulmuş bankalardan biridir?
A) Ziraat Bankası  B) Vakıflar Bankası  C) İş Bankası     D) Türkiye Halk Bankası E) Akbank  
Ara
Cevapla
#3
4. ÜNİTE
1. 2011 yılı Eylül ayı itibariyle finans sektörünün verilerine göre bankaların finans sektörü içindeki payı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 56%    
B) 65% 
C) 71.90%   
D) 77.80% 
E) 80% 
 
2. Bir kredinin yakın izlemeye alınabilmesi için anapara veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren kaç gün geçmesi gerekir?
A) 30     
B) 45 
C) 60     
D) 75 
E) 90 
 
3. Mevduat bankalarının yapamayacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal kiralama işlemi 
B) Bankacılık işlemleri 
C) Sigortacılık işlemleri 
D) Sermaye piyasası işlemleri 
E) Diğer işlemler 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sistemindeki büyümenin başlıca nedenlerinden biri değildir?
A) Hızlı ekonomik büyüme 
B) Yabancı paraya olan güçlü talep 
C) Piyasa beklentilerinin olumlu yönde sürmesi 
D) Uluslararası piyasadan borçlanma imkânlarının 
devam etmesi 
E) Öz kaynakların güçlendirilmesi 
5. Bireysel kredilerin tahsilinde en fazla sorun aşağıdakilerden hangisinde yaşanan kredi türünden kaynaklanan alacaklardır?
A) Kredi kartı kullanımından 
B) Taşıt kredisi 
C) Avans kredileri 
D) İhtiyaç kredileri 
E) Konut kredileri 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi Türk finans sektörünün başlıca oyuncularından biri değildir?
A) Merkez Bankası 
B) Bankalar 
C) Banka dışı mali kuruluşlar 
D) Sigortacılık şirketleri 
E) Karteller 
 
7. İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranının en yüksek olduğu banka türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevduat bankaları  
B) Katılım bankaları 
C) Kalkınma ve yatırım bankaları  
D) Kıyı bankaları  
E) Uluslararası bankalar 
 
8. Şube başına aktif ve kâr tutarı daha yüksek olan banka türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevduat bankaları  
B) Katılım bankaları  
C) Kıyı bankaları  
D) Kalkınma - yatırım bankaları  
E) Uluslararası bankalar  
 
9. Aşağıdakilerden hangisi bankaların sermaye piyasası işlemlerinden biridir?
A) Mevduat kabulü  
B) Kredi verme işlemleri  
C) Fon transferi işlemleri  
D) Opsiyon sözleşmelerinin alım-satımı  
E) Garanti işleri  
 
10. Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif değerlerinden biri değildir?
A) Mevduat ve katılım fonu 
B) Menkul kıymet ihraçları  
C) Özkaynaklar 
D) Yurtdışı bankalardan temin edilen borçlar  
E) Kredi kullandırımı  
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak giriş vize bankacılık sigortacılığa ve


Hızlı Menü: