facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Final Yaprak Testleri Ece 8 477 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Final Yaprak Testleri Derya 9 340 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Final Yaprak Testleri Hakan 9 265 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri 2 Final Yaprak Testleri Gamze 9 259 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Final Yaprak Testleri Gamze 8 244 Son Yorum: Gamze

Anayasa 2 Final Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Anayasa 2 Final Yaprak Testleri

Yargı mensuplarının özlük hakları üzerinde karar verme yetkisine sahip organlara, literatürde, ne ad verilmektedir? 
a.  Yargı Konseyi 
b.  Millî Güvenlik Kurulu 
c.  Millî Güvenlik Konseyi 
d.  Devlet Denetleme Kurulu 
e.  Diyanet İşleri Başkanlığı 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu Aşağıdaki anayasalardan hangisi oluşturmuştur? 
a.  1876 Kanun-i Esasi 
b.  1921 Anayasası 
c.  1924 Anayasası  
d.  1961 Anayasası 
e.  1982 Anayasası 

Aşağıdakilerden hangisi HSYK’nin başkanıdır? 
a.  Cumhurbaşkanı 
b.  Adalet Bakanı 
c.  Başbakan 
d.  Anayasa Mahkemesi Başkanı 
e.  TBMM Başlanı 

Aşağıdakilerden hangisi HSYK’nin üyelerini seçmekle yetkili kılınmıştır? 
a.  Başbakan 
b.  TBMM 
c.  Cumhurbaşkanı 
d.  TBMM Başkanı 
e.  Anayasa Mahkemesi 

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre sayılan yüksek yargı kuruluşlarından birisi değildir? 
a.  Anayasa Mahkemesi 
b.  Yargıtay 
c.  Danıştay 
d.  Yüksek Seçim Kurulu 
e.  Uyuşmazlık Mahkemesi

Savcılık mesleği aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez anasayallaştırılmıştır? 
a.  1876 Kanun-i Esasi 
b.  1921 Anayasası 
c.  1924 Anayasası  
d.  1961 Anayasası 
e.  1982 Anayasası 

1924 Anayasasına göre Yüce Divan aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz? 
a.  Bakan 
b.  Muhtar 
c.  Danıştay Başkanı 
d.  Yargıtay Başkanı 
e.  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

Aşağıdakilerden hangisi kanunları yorumlama yetkisini TBMM’ye tanımıştır? 
a.  1876 Kanûn-î Esâsî 
b.  1921 Anayasası 
c.  1924 Anayasası 
d.  1961 Anayasası 
e.  1982 Anayasası 

1961 Anayasası hâkimlerin özlük haklarına ilişkin konularda karar verme yetkisini aşağıdakilerden hangisine tanımıştır? 
a.  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
b.  Yüksek Savcılar Kurulu 
c.  Devlet Denetleme Kurulu 
d.  Yüksek Hâkimler Kurulu 
e.  Şura – ı Devlet 
 
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasınca yüksek mahkeme olarak öngörülmemiştir? 
a.  Yargıtay 
b.  Danıştay 
c.  Askeri Yargıtay 
d.  Anayasa Mahkemesi 
e.  Bölge İdare Mahkemesi 
Ara
Cevapla
#2
1982 Anayasasına göre olağanüstü hal bir kerede en fazla ne kadar süre için ilan edilebilir? 
a.  6 ay 
b.  8 ay 
c.  12 ay 
d.  15 ay 
e.  18 ay 

1982 Anayasasına göre sıkıyönetim ilan edilmeden once aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınır? 
a.  Diyanet İşleri Başkanlığı 
b.  Milli Güvenlik Kurulu 
c.  Danıştay 
d.  Devlet Denetleme Kurulu 
e.  Sayıştay 

Aşağıdakilerden hangisi tabii afet ve tehlikeli salgın hastalık halinde alınacak tedbirlerin yöneldiği konulardan biri değildir?   
a.  Yerleşme hürriyeti 
b.  Eğitim-öğretim hakkı 
c.  Cumhurbaşkanlığı seçimi 
d.  Eğlence hakkı 
e.  Haberleşme hürriyeti 

Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler aşağıdakilerden hangisine geçmektedir? 
a.  Cumhurbaşkanına 
b.  Bakanlar Kuruluna 
c.  Genelkurmay Başkanına  
d.  Sıkıyönetim Komutanına 
e.  TBMM 

1982 Anayasasına göre olağanüstü yönetim usullerine geçişi sağlayan yürütme işlemi aşağıdakilerden hangisinin onayına tabidir? 
a.  Cumhurbaşkanı 
b.  Anayasa Mahkemesi 
c.  Danıştay 
d.  Milli Güvenlik Kurulu 
e.  TBMM

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren hallerden birisi değildir? 
a.  Seçim 
b.  Tabii afet 
c.  Ekonomik buhran 
d.  İsyan 
e.  Savaş 

Aşağıdaki anayasalardan hangisi hiçbir olağanüstü yönetim usulünü düzenlememiştir? 
a.  1876 Kanun-i Esasi 
b.  1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
c.  1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
d.  1961 Anayasası 
e.  1982 Anayasası 

1924 Anayasasına göre sıkıyönetim ilan etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır? 
a.  Padişaha 
b.  Cumhurbaşkanına 
c.  Bakanlar Kuruluna 
d.  Başbakana 
e.  TBMM Başkanına 

1961 Anayasasına göre sıkıyönetim ilan etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır? 
a.  Cumhurbaşkanına 
b.  TBMM Başkanına 
c.  Başbakana 
d.  Bakanlar Kuruluna 
e.  Milli Güvenlik Kuruluna 

1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilan edebilir? 
a.  Başbakanın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 
b.  Cumhurbaşkanı 
c.  TBMM Başkanı 
d.  TBMM 
e.  Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 
Ara
Cevapla
#3
Aşağıdakilerden hangisine itiraz denetimi adı da verilmektedir? 
a.  Anayasa şikâyeti 
b.  Somut norm denetimi 
c.  Soyut norm denetimi 
d.  Kamu denetçiliği 
e.  Kamu davası 

Kanunların anayasaya uygunluk denetiminin genel yetkili mahkemeler tarafından yapıldığı ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?  
a.  Japonya 
b.  Arjantin 
c.  ABD 
d.  Kanada 
e.  İsveç 

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde parlamentoya ilk kez yetki veren anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 
a.  1876 Kanun-i Esasi  
b.  1921 Anayasası 
c.  1924 Anayasası 
d.  1961 Anayasası 
e.  1982 Anayasası 

Kıta Avrupası’nda anayasa yargısı ilk kez hangi anayasayla kabul edilmiştir? 
a.  1920 Avusturya Anayasası 
b.  1947 İtalyan Anayasası 
c.  1949 Alman Anayasası 
d.  1958 Fransız Anayasası 
e.  1976 Portekiz Anayasası 

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde anayasa yargısı mevcut değildir? 
a.  Türkiye 
b.  Hollanda 
c.  Almanya 
d.  Portekiz 
e.  Polonya 

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde anayasa yargısı genel yetkili mahkeme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir? 
a.  Türkiye 
b.  Almanya 
c.  Arjantin 
d.  Polonya 
e.  Portekiz 

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde merkezî anayasa yargısı modeli benimsenmiştir? 
a.  ABD 
b.  Kanada 
c.  Finlandiya 
d.  Çek Cumhuriyeti 
e.  Japonya 

Aşağıdaki ülkelerin hangisinin anayasa yargısı sisteminde önleyici ve düzeltici denetim mekanizmalarına birlikte yer verilmemiştir? 
a.  Romanya 
b.  Macaristan 
c.  Polonya 
d.  İspanya 
e.  ABD 
 
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde soyut norm denetimi kabul edilmemiştir? 
a.  Japonya 
b.  İtalya 
c.  Ermenistan 
d.  Hırvatistan 
e.  Rusya 

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde anayasa şikâyeti mekanizması mevcut değildir? 
a.  İspanya 
b.  Almanya 
c.  Belçika 
d.  Meksika 
e.  ABD
Ara
Cevapla
#4
Aşağıdakilerden hangisi sert bir anayasa değildir? 
a.  1876 Kanun-i Esasi  
b.  1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
c.  1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
d.  1961 Anayasası 
e.  1982 Anayasası 

Anayasaya uygunluk denetiminde başvurulan ölçü normlar bütünü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? 
a.  Anayasa şikâyeti 
b.  Önleyici denetim 
c.  Düzeltici denetim 
d.  Anayasallık bloku 
e.  İtiraz yolu 

Aşağıdakilerden hangisinin iptal davasını açma yetkisi yoktur? 
a.  Cumhurbaşkanı 
b.  Anamuhalefet partisi meclis grubu 
c.  İktidar partisi meclis grubu 
d.  TBMM üye tamsayısının en az beşte biri 
e.  Başbakan 

1982 Anayasası soyut norm denetimini harekete geçirme yetkisini kaç günle sınırlamıştır? 
a.  15 
b.  30 
c.  60 
d.  90 
e.  120 

Aşağıdakilerden hangisi anayasal hakları ihlal edilen bireylerin, Anayasa Mahkemesine başvurarak, bu ihlalin ortadan kaldırılmasını talep etme olanağını ifade etmektedir? 
a.  Anayasallık bloku 
b.  Anayasa şikâyeti 
c.  Ölçü norm 
d.  Def’i yolu  
e.  Önleyici denetim

Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye’de ilk kez kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimine olanak tanınmıştır? 
a.  1876 Kanun-i Esasi  
b.  1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
c.  1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 
d.  1961 Anayasası 
e.  1982 Anayasası 

1982 Anayasasının 2010’da değiştirilen metnine gore Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a.  9 
b.  11 
c.  13 
d.  15 
e.  17 

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine üye seçme yetkisine sahiptir? 
a.  Cumhurbaşkanı 
b.  TBMM Başkanı 
c.  Başbakan 
d.  Bakanlar Kurulu 
e.  Adalet Bakanı 

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterme yetkisine sahip değildir? 
a.  Yargıtay  
b.  Danıştay 
c.  Uyuşmazlık Mahkemesi 
d.  Sayıştay 
e.  Yüksek Öğretim Kurulu 

Aşağıdakilerden hangisi anayasaya uygunluk denetimine konu olan normlardan birisidir? 
a.  Kanunlar  
b.  Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri 
c.  İnkılap kanunları 
d.  Milletlerarası andlaşmalar 
e.  Parlamento kararları 
Ara
Cevapla
#5
Güzel sorular hande  Friends
Ara
Cevapla
#6
Böyle güzel soruları benim bölüm için eklemezsiniz ama  Blush
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak final anayasa 2


Hızlı Menü: