facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,249 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 885 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 791 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 845 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 599 Son Yorum: Gamze

Aile Sağlığı Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Aile Sağlığı 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -EVİ208U-

1.ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ailedeki iletişim kalıplarından biri değildir?  
a.  Açık olma  
b.  Tutarlılık 
c.  Denetleme 
d.  Aktif Dinleme 
e.  Özgür Bırakma 

2. “Grup yerine bireye önem verirler. Aile her üyenin ihtiyaç ve amaçlarını karşılamasına yardım eder. Aile yapısı hiyerarşik değil izin vericidir. Aile üyelerinin bağımsız olarak kendi problemlerini çözebilmeleri için cesaretlendirilir. Bu tip iyi işleyen aileler, çocuklarının yapıcılığını ve bireyselliğini geliştirirler. Ancak, bu ailelerin iki zorluğu vardır. Birincisi, sınırlarını veya güvenli yapısını kurmada yetersizdirler.  İkincisi, gücü kullanmakta ve ebeveynlikte zayıftırlar. Bu nedenle etkileşim karışık hale gelir ve ergen çocuklar kendilerini bir yapıya dahil etmek için çeşitli alt kültür gruplarına katılabilirler.” Yukarıda bahsedilen aile modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Açık Aile 
b.  Eşzamanlı Aile 
c.  Koruyucu Aile 
d.  Gelişigüzel Aile 
e.  Kapalı Aile 

3.  Circumflex modele gore hangisi ‘uyum’ boyutunun düzeylerinden değildir?
a.  Düzensiz Aile 
b.  Bağlı Aile 
c.  Katı Aile 
d.  Yapılandırılmış Aile 
e.  Esnek Aile 

4. “Erkekler kendilerini geleneksel roller içinde tanımlarken; kadınlar hem kadın hem de erkek rollerini birlikte benimserler. Yani kadınlar, geleneksel olarak çocuk bakımı gibi rollerinin yanı sıra, yetenekli ve mantıklı olma gibi rolleri de üstlenirler. Bu çiftler, çatışma çözümünde başarılı olmalarına rağmen, önemli konuları tartışırken saldırganlaşabilirler. Bu aileler erkek çocuklarından basmakalıp rolleri beklerken, kız çocukları için bu beklentileri yoktur.” Yukarıda bahsedilen aile modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Düzensiz Aile 
b.  Yapılandırılmış Aile 
c.  Kapalı Aile 
d.  Çoğulcu Aile 
e.  Baskıcı Aile 

5. Carter ve  McGoldrick tarafından 1980de oluşturulan aile yaşam döngüsü modelinin 6 evresinden biri olmayan hangisidir?
a.  Yeni Evli Çiftler  
b.  Ergen Çocuklu Aileler 
c.  İleri Yaştaki Aileler 
d.  Çocukların Evden Ayrılması 
e.  Orta Yaş Bunalımındaki Çiftler 

6. Circumflex modele  gore hangisi ‘bütünlük’ boyutunun düzeylerinden değildir? 
a.  Esnek Aile 
b.  Kopuk Aile 
c.  Ayrı Aile 
d.  Bağlı Aile 
e.  İç İçe Aile 

7. “Babanın toplum içinde liderlik rolünü, annenin basmakalıp rollerini sürdürmesi gerektiğine inanırlar. Erkekler atılgan, yetenekli ve mantıklı rolleriyle kendilerini gösterirken; kadınlar hem kadın hem de erkek rollerini sürdürmede yetersizdirler. Önemli konularda tartışmadan kaçınan bu tip ailelerde, sözel saldırganlık iletişim biçimi fazladır. Ebeveynler geleneksel rollerine sıkı sıkıya bağlı oldukları için, erkek çocuklarını kısıtlamazken, kız çocuklarını kısıtlarlar ve onların topluma uymalarını beklerler. Erkek çocukların saldırganlığına müdahale edilmezken, kızların pasif olması ve çatışmadan uzak durması beklenir” Yukarıda tanımı yapılan aile modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Çoğulcu Aile 
b.  Yapılandırılmış Aile 
c.  Koruyucu Aile 
d.  Açık Aile 
e.  Eşzamanlı Aile 

8. “Bu tip aileler genellikle “geleneksel” olarak bilinirler. Bu ailelerde kararları veren belli bir lider ve hiyerarşi sistemi vardır. Bu lider anne veya baba olabilir. Bu tip aileler üyelerinin ihtiyaçlarını sabitlik/durağanlık, yapı ve ait olma duyguları ile karşılamaya çalışırlar. Ebeveynlik otoriteye dayanır. Bu aileler iyi işlerlerse kurallar ve sınırlar belli olur. Ancak, bu ailelerde çocukların özellikleri yadsınır. Çünkü zıtlıklara karşı çok az hoşgörü vardır. Ebeveynler katı kurallarla davranışları kontrol altında tutmaya çalışırlar. Bu aileler oldukça katıdır ve üyeleriyle iç içedir” Yukarıda tanımı yapılan aile modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Kapalı Aile 
b.  Baskıcı Aile 
c.  Bağlı Aile 
d.  Açık Aile 
e.  Gelişigüzel Aile 

9.  Aşağıdakilerden hangisi sağlıksız ailedeki iletişim kalıplarından biri değildir?  
a.  Yargılama 
b.  Kabullenme 
c.  Açık Olma 
d.  Önemsememe 
e.  Nötralize Etmek 

10. “Bu  tip  ailelerde  iletişim kapalıdır. Bu nedenle sözel olmayan iletişim çok önemlidir. Başarılı aile üyeleri sözel olmayan bu mesajları okuyabilecek beceriyi geliştirirler.Bu ailelerde çocuklar rutin ve düzenli bir ortamda güvenli ve ait olma duyguları ile yaşarlar. Ebeveynlerin iletişimi doğrudan ve açık olmadığı için bunları anlamak çok zordur. Özellikle de ergen çocuklar açık, berrak olmayan bir aile içinde kendilerini bulmakta zorlanırlar. Bu tip ailelerde etkileşim az olduğu için samimiyetlik duygularını kaybetmişlerdir. Aile iletişiminin çoğu sözel değildir. Yine de, bu tip aileler çocuklarına güvenlik ve ait olma duygularını yaşatmaya çalışırlar. Ancak bu tip aileler saldırgan, zıt çocuklarıyla ilgilenirken zorlanabilirler. Eğer ailede büyük bir değişim ortaya çıkarsa, üyeler bunu inkar etmeye çalışırlar. Bu tip aileler sakinlik ve huzur istedikleri için, inkar edemeyecekleri kadar büyük bir problem oluncaya kadar üyelerine yardımcı olmazlar.” Yukarıda tanımı yapılan aile modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Uzlaşmacı Aile 
b.  Koruyucu Aile 
c.  Gelişigüzel Aile 
d.  Kapalı Aile 
e.  Eşzamanlı Aile 
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1.  Şiddetin sözlük anlamı hangisini kapsamaktadır? 
a.  Bir kişiye, güç veya baskı uygulayarak isteği dışında bir şey yapmak ya da yaptırmaktır.  
b.  Şiddet, kişilere ya da nesnelere çeşitli boyutlarda zarar vermeyi içerir.  
c.  Güçlü, kontrolsüz, aşırı, birdenbire, amaçsız olabilen, toplu ya da  bireysel görülebilen bir olgudur. 
d.  Çok boyutlu olup saldırganlığı da kapsar. 
e.  Hepsi  

2. Şiddetin nedenleri nelerdir? 
a.  Biyolojik nedenler  
b.  Psikolojik nedenler  
c.  Sosyal nedenler  
d.  Biyolojik nedenler ve psikolojik nedenler  
e.  biyolojik nedenler, psikolojik nedenler ve Sosyal nedenler 

3. Hangisi yanlıştır? 
a.  Şiddet uygulandığı kişilere göre sınıflandırılabilir. 
b.  İntihar da kişinin kendisine uyguladığı bir şiddet türüdür. 
c.  Eş istismarı bir kolektif şiddet türüdür. 
d.  Kişiler arası şiddet aile içi ve toplumsal şiddet olarak gruplanabilir. 
e.  Şiddet uygulanış  şekline göre de farklı sınıflara ayrılabilir. 

4. Aile içi şiddetin tipleri nelerdir? 
a.  Fiziksel şiddet 
b.  Psiko sosyal ve sözel şiddet 
c.  Cinsel Şiddet 
d.  Ekonomik şiddet 
e.  Hepsi 

5. Hangisi yanlıştır? 
a.  Şiddet sosyo-ekonomik olarak zayıf kadınların maruz kaldığı bir durumdur. 
b.  Her sosyo-ekonomik kesim ve kimlikten kadınlarda şiddetin sonuçlarına rastlanabilir. 
c.  Dövülen kadınların %28'inin hastanede tedavi görmüş olduğu, %13'ünün ise ciddi ameliyat geçirmek zorunda kaldığı belirtilmektedir. 
d.  İstatistiklere göre, %86'lık bir kesim daha önceden de dayak yemiş, %40'ı ise tedavi görmek zorunda kalmıştır. 
e.  Travmatik yaralanma geçirerek acil servislere başvuran kadınların %16 ilâ %30'unun yaralanmalarının aile içi  şiddetten kaynaklandığı görülmektedir. 

6. Hangisi Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun 1995 yılı araştırmasına göre Türk kadınlarının en sık maruz kaldığı şiddet tipidir? 
a.  Sözel şiddet 
b.  Fiziksel şiddet 
c.  Ekonomik şiddet 
d.  Cinsel şiddet 
e.  Hiçbiri

7. Gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar kendilerini yıkıcı evlilikleri devam ettirmelerine iten nedenler olarak neleri göstermemektedirler? 
a.  Yalnız yaşamak istememe 
b.  Boşanmış olmanın kabul gören bir  şey olmaması 
c.  Kendisinin geçimini sağlamaya yetecek gelirinin olmaması 
d.  Çocuklarının geçimini sağlamaya yetecek gelirinin olmaması 
e.  Babasız büyümenin çocuklarının gelişimine olumsuz katkıları olacağını düşünmeleri 

8. Hangisi yanlıştır? 
a.  Aile içi  şiddet geniş kitleleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen toplumsal bir sorundur. 
b.  Hukuk sistemlerinde aile içi  şiddete uğrayan kadınlarla ilgili kuralların yer alması, tarihsel olarak oldukça eskidir. 
c.  Hukuk alanında kadına yönelik aile içi şiddetin görünmez olmasının nedenlerinden başlıcası, aile içi  şiddetin özel alan konusu olarak görülmesine dayanmaktadır.  
d.  Başta uluslararası belgeler olmak üzere, iç hukukta yapılan değişikliklerle aile içi şiddet, özel alan konusu olarak değil, kamusal nitelikte bir sorun olarak da görülmeye başlanmıştır. 
e.  Yapılması gereken en önemli  şey, kadına karşı  şiddeti üreten toplumsal kavram ve düşünceleri ortadan kaldırmaktır. Başarıya ancak; toplumun zihniyetinde olumlu bir dönüşümün, pratikte yaşam bulduğu takdirde ulaşılacaktır. 

9. Hangisi şiddeti önlemek amacıyla alınabilecek toplumsal tedbirler arasında sayılamaz? 
a.  Şiddetin varlığını kabul etmek ve önlenmesine ilişkin ulusal eylem programı oluşturmak  
b.  Şiddet uygulayanın cezalandırılması 
c.  Kişileri boşanmaya ikna etme 
d.  Şiddet mağdurunun ve çocukların korunması ve rehabilitasyonu  
e.  Sığınma evlerinin acilen çoğaltılması  

10. Aile içi  şiddetin önlenmesi çalışmaları için hangisi yanlıştır? 
a.  Çalışmaların amacı  şiddet uygulayanın da şiddete uğrayanın da topluma kazandırılması olmalıdır. 
b.  Aile içi  şiddet ve çocuk istismarını önlemek için, konu hakkında bireyleri, aileleri ve toplumu eğitim yolu ile bilgilendirip bilinçlendirmek gerekir.  
c.  Kişiler, aileler ve sonuçta toplum, bu gibi olayları, aile meselesi ve olağan olarak görmekten vazgeçerse, aile içi şiddetin önüne geçilmiş olur. Genel olarak toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi de aile içi  şiddetin azalmasında etkili olur. Ancak bu uzun soluklu bir girişimdir ve zaman gerektirir. 
d.  Aile içi şiddete veya istismara uğramış kişileri destekleyen ve güvence altına alan bir sosyal güvenlik ve hizmet  şemsiyesi kurulmuş olmalıdır. 
e.  Türkiye’de sosyal güvenlik ve hizmet kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar aile içi şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi konusunda çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalar, gerek nitelik gerekse nicelik açısından son derecede yeterlidir.
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. Premature ovaryan yetmezlikle ilişkili anomali hangisidir? 
a.  FMR1 
b.  BRSK1 (19q13.42) mutasyonu 
c.  MCM8 (20p12.3) mutasyonu 
d.  Kromozom 6 mutasyonu 
e.  Kromozom 9 mutasyonu 

2. Ortaya çıktığı andan itibaren ileri evre olarak kabul edilen meme kanseri hangisidir? 
a.  Meduller karsinom 
b.  İnflamatuar karsinom 
c.  Tubuler karsinom 
d.  İnvaziv lobuler karsinom 
e.  Duktal karsinoma in situ 

3. Serviks kanseri için risk faktörleri arasında yer almayan hangisidir? 
a.  Cinsel ilişki yaşının 20’den küçük olması 
b.  Kondom kullanımı 
c.  İkiden fazla cinsel eş 
d.  Hayat boyu toplam cinsel partner sayısı 
e.  Seks işçileri 

4. Lenfogranuloma Venerum hastalığının etkeni hangisidir? 
a.  Klamidya trakomatis 
b.  N. gonore 
c.  HSV 
d.  HPV 
e.  Gardnerella vajinalis 

5. Gelişimini adolesan dönemde tamamlamamış servikal doku hangi mikroorganizma kolonizasyonu açısından daha hassastır? 
a.  E.coli 
b.  N. gonore 
c.  HSV 
d.  Rubella 
e.  Brucella 

6. Normal bir kadında menapoz ortalama kaç yılda meydana gelmektedir? 
a.  48.9 
b.  51.4 
c.  45.6  
d.  53.5 
e.  57.3 

7. Meme kanserinin erken evresi olup tanı konulduğu anda cerrahi olarak çıkarılması ile şifa sağlanan meme kanseri hangisidir? 
a.  İnvaziv duktal karsinom 
b.  İnflamatuar karsinom 
c.  Meduller karsinom 
d.  Tubuler karsinom 
e.  Duktal karsinoma in situ 

8. Kadın genital system kanserleri içerisinde en sık görüleni hangisidir? 
a.  Vulva kanseri 
b.  Serviks kanseri 
c.  Vajen kanseri 
d.  Yumurtalık kanseri 
e.  Fallop tüplerinin kanseri 

9. Genital enfeksiyonların belirtileri arasında olmayan hangisidir? 
a.  Pelvik ağrı 
b.  Vajinal akıntı 
c.  Ülseratif genital hastalık 
d.  Siğil 
e.  Sırt ağrısı 

10. CYBH  tanısında kullanılmayan test hangisidir? 
a.  Seroloji 
b.  Kültür 
c.  NAAT 
d.  Anti-HAV Ig M 
e.  HIV
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Prenatal danışmanlığın amacı olmayan hangisidir? 
a.  Gebelik yaşının erkenden kesin olarak tespit edilmesi 
b.  İstenmeyen sonuçlar oluşabilecek hastaların tespit edilmesi 
c.  Anne ve bebeğinin sağlık durumunun sürekli değerlendirilmesi 
d.  Mümkün olduğunca sakatlıkları önleme veya 
en aza indirecek girişimlerin tartışılması sağlanmaktadır. 
e.  Gebelik süresinin kesin olarak saptanması 

2.  Gebe takibinin amaçlarından olmayan hangisidir? 
a.  Gebelik yaşının doğru saptanması 
b.  Annenin mevcut hastalıklarını saptayıp gerekli müdahaleyi yapmak 
c.  Gebeliğe bağlı oluşabilecek sorunları önceden tahmin etmek 
d.  Babanın mevcut rahatsızlıklarını saptayıp gerekli müdahaleyi yapmak 
e.  Annenin eğitiminin sağlanması 

3.  Doğumdan sonra vajenden ilk günlerde atılan akıntının adı nedir? 
a.  Loşi rubra  
b.  Loşi alba  
c.  Loşi seroza  
d.  Vajinal akıntı 
e.  Amniyon sıvısı 

4.  Haznedeki koruyucu ortamı bozarak akıntılı genital yol iltihapları açısından da risk oluşturan yöntem hangisidir? 
a.  Kondom 
b.  Diyafram 
c.  Köpük 
d.  Hazne yıkama yöntemi 
e.  Spermisid

5. Aşağıdakilerden hangisi cinsel ağrı bozukluklarından birisidir? 
a.  Orgazm problemleri 
b.  Vajinismus 
c.  Hipoaktif cinsel istek azlığı 
d.  Uyarılma problemleri 
e.  Genital lubrikasyon yetersizliği  

6.  Gestasyonel diyabet taraması kaçıncı  gebelik haftalarında uygulanabilir? 
a.  15-18 
b.  18-21 
c.  21-23 
d.  24-28 
e.  29-34 

7.  Gebe takibinin amaçlarından olmayan hangisidir?
a.  Gebelik yaşının doğru saptanması 
b.  Annenin mevcut hastalıklarını saptayıp gerekli müdahaleyi yapmak 
c.  Gebeliğe bağlı oluşabilecek sorunları önceden tahmin etmek 
d.  Babanın mevcut rahatsızlıklarını saptayıp gerekli müdahaleyi yapmak 
e.  Annenin eğitiminin sağlanması 

8. Lohusalık ne kadar sürmektedir? 
a.  2-4 hafta 
b.  4-6 hafta 
c.  6-8 hafta 
d.  8-10 hafta 
e.  10-12 hafta 

9. Aile planlamasının önemi aşağıdakilerden hangisi değildir? 
a.  İstenmeyen gebelikleri önler 
b.  Anne ve çocuk sağlığını korur 
c.  Üreme sağlığı hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar 
d.  Cinsel ilişkilerin gebelik korkusu olmadan yaşanmasını sağlar. 
e.  Daha sık çocuk sahibi olmayı sağlar 

10.  ALLOW kısaltması içerisinde yer almayan hangisidir? 
a.  Onaylamak 
b.  Sınırlamalar 
c.  Açık olmalı 
d.  Kesin hükümler içermeli 
e.  Sorgulamalı
Ara
Cevapla


[-]
Tags
testleri yaprak vize sağlığı aile


Hızlı Menü: