facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Yaprak Testleri Ece 9 1,003 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Yaprak Testleri Derya 9 670 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Yaprak Testleri Hakan 9 636 Son Yorum: Gamze
not  Davranış Bilimleri 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 712 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Yaprak Testleri Gamze 9 508 Son Yorum: Gamze

Aile Psikolojisi ve Eğitimi Vize Yaprak Testleri

#1
not 
Yeni Aile Psikolojisi ve Eğitimi 1, 2, 3, 4. Ünite Vize (Ara Sınav) Yaprak Testleri ve Cevapları -EVİ206U-

1.ÜNİTE
1. Aileyi, sistem teorisine göre açıklayan aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a.  Aile, alt sistemlerden oluşur
b.  Aile sisteminin sınırları vardır
c.  Ailede bireylerin davranışları, sebep-sonuç ilişkisi içinde doğrusal nedensellikle anlaşılır
d.  Aileler açık sistemler gibi hareket ederler
e.  Aile bireylerinden birini etkileyen bir durum bütün aile sistemini etkileyecektir

2. Değişen çevresel  şartlar karşısında ailenin dengesini koruyabilme becerisine ne denir?
a.  Homeostazis 
b.  Eşsonlanım 
c.  Aile kuralları 
d.  Geribildirim 
e.  Bütünlük 

3. Aile bireylerinden birini etkileyen bir durumun bütün aile sistemi etkilemesine ne denir?
a.  Homeostazis 
b.  Eşsonlanım 
c.  Aile kuralları 
d.  Geribildirim 
e.  Bütünlük

4.  Aşağıdakilerden hangisi ailenin gelişimsel görevlerindendir?
a.  Aile üyelerinin bakımı,  
b.  Aile üyelerinin beslenmesi 
c.  Aile üyelerinin eğitimi 
d.  Aile bireylerinin ruhsal ve sosyal gelişimini  
e.  Hastalık, kaza gibi durumlarda aile üyelerinin birbirine destek olması 

5.  Aşağıdakilerden hangisi ailenin kriz dönemlerine yönelik görevlerindendir?  
a.  Aile üyelerinin bakımı,  
b.  Aile üyelerinin beslenmesi, 
c.  Aile üyelerinin eğitimi, 
d.  Aile bireylerinin ruhsal ve sosyal gelişimini,  
e.  Hastalık, kaza gibi durumlarda aile üyelerinin birbirine destek olması, 

6. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ailenin özelliklerinden değildir?
a.  Aile bireylerinin birbirine bağlı olması, 
b.  Çatışmaların konuşarak çözümlemesi yerine sessiz kalmanın tercih edilmesi, 
c.  Aile üyeleri birbirlerine takdirlerini belirtmesi, 
d.  Birlikte zaman geçirmeye istekli olunması, 
e.  Aile üyesinin yetenek ve becerilerini geliştirmesine destek olunması,

7. Aşağıdakilerden hangisi merkezcil ailenin özelliklerinden değildir?
a.  Bireylerin aileye yakınlaşma eğilimi vardır
b.  Aile içi yaşama ağırlık verilir
c.  Ailenin dış sınırları belirginleşirken aile içinde yardımlaşma ve sınırlar esner
d.  Daha çok aile dışında kurduğu ilişkilerde mutlu olan bireylerden oluşur
e.  Evden ayrılma ve yeni bir aile kurmada sorunlar yaşanabilir

8. Aşağıdaki ailenin yaşam döngüsü evrelerinden hangisinde ailesinden ayrışabilme, yakın ilişkiler kurabilme, kendi yaşam planlarını oluşturma gibi gelişimsel görevlerin üstesinden gelinir?
a.  Bekar genç erişkin,  
b.  Evli çiftler 
c.  Çocuklu çiftler  
d.  Okul öncesi çocukları olan aileler, 
e.  Ebeveynlik sonrası çiftler

9. Aşağıdaki ailenin yaşam döngüsü evrelerinden hangisinde evlilikte düzenin oluşturulması, ebeveynliğe hazırlık gibi gelişimsel görevlerin üstesinden gelinir?
a.  Bekar genç erişkin,  
b.  Evli çiftler 
c.  Çocuklu çiftler  
d.  Okul öncesi çocukları olan aileler, 
e.  Ebeveynlik sonrası çiftler 

10. Aşağıdaki aile kuramlarından hangisi cinsiyete dayanan ailenin yapısını ve rollerini irdelemiştir?
a.  Sistemik aile kuramı 
b.  Bilişsel aile kuramı 
c.  Bilişsel-davranışçı aile kuramı 
d.  Feminist aile kuramı 
e.  Postmodern aile kuramı
Ara
Cevapla
#2
2. ÜNİTE
1.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi çatışmanın tanımı için yanlıştır? 
a.  Çatışma “ilişkideki gerçeğin ortaya serildiği an” dır 
b.  Çatışma bir ilişkinin sınanmasıdır 
c.  Çatışma, bireylerin, birbirlerinin ihtiyaçlarına müdahale etmeleri sonucunda ortaya çıkar 
d.  Çatışma, aynı zamanda “bilgi üretme, aktarma, anlamlandırma süreci” dir. 
e.  Çatışma, kişilerarasında ortaya çıkan uyuşmazlık, zıtlaşma, sürtüşmeyi ifade eder  

2. Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimde kullanılmaz?  
a.  Sözler 
b.  Ses tonu 
c.  Beden dili 
d.  Suskunluk 
e.  Ortamın ışıklandırılması 

3. “Ebeveynlik işlevlerinde uzlaşmacıdırlar, yaşam felsefeleri benzerdir, tartışma ancak önemli konularda olur” yukarıdaki cümlede tanımlanan evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
a.  Bağımsız çiftler 
b.  Geleneksel çiftler 
c.  Yargılayıcı çiftler 
d.  Ayrı çiftler 
e.  Kontrolcü çiftler 

4. Karşısındakini yetersiz algıladığına dair bir tavır içeren savunucu iletişim kalıbı aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?  
a.  Kontrol eden mesajlar 
b.  Yargılayıcı mesajlar 
c.  Stratejik mesajlar 
d.  Üstünlük taşıyan mesajlar 
e.  Kesin mesajlar 

5. Aşağıdakilerden hangisi eşler arası sağlıklı iletişim kurmaya yardımcı olur? 
a.  Söylenenleri kişisel saldırıya dönüştürmeden belirli bir şikayet konusu etrafında tutmak 
b. Tartışma bir kez başlamışken tüm sorunları ele almak 
c.  Konuşurken sen dilini kullanmaya dikkat etmek 
d. Karşısındaki kişinin söylediklerini anladıktan hemen sonra ona geri yansıtmamak 
e. Söylenenlerden alınıldığında tartışmaya girmeden konuşmayı sonlandırmak 

6. Aşağıdakilerden hangisi sadakatsizliğe uğrayan eşin kayıplarındandır? 
a.  Dostlarını kaybetme 
b.  Pişmanlık 
c.  Özel olma duygusunun kaybı 
d.  Bu hale nasıl geldiği hakkında şaşkınlık 
e.  Evliliğinin ne olacağı konusunda endişeler 

7. Evlilik dışı ilişkiyle ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
a.  Herkes evlilik dışı ilişki yaşar 
b.  Evlilik dışı ilişki evliliği bitirebilir 
c.  Evlilikte aşkın bittiğinin işaretidir 
d.  Aldatılan aldatır 
e.  Görmezden gelmek en iyi yoldur 

8. Aşağıdakilerden hangisi boşanmaya neden olmaktadır?  
a.  Eşlerin evlilik öncesi uzun süren flört dönemleri 
b.  Benzer sosyoekonomik çevreden gelme 
c.  Eşlerin birbirlerinin yaşam alanlarına saygı göstermesi 
d.  Eşlerin ailelerinin evliliklere karışması 
e.  Kadının ekonomik yönden eşine bağımlı olması 

9. Aşağıdaki boşanma evrelerinden hangisinde evliliğin kurtarılma ihtimali daha yüksektir?  
a.  Düş kırıklığı aşaması 
b.  Kopukluk aşaması 
c.  Fiziksel ayrılık aşaması 
d.  İkinci ergenlik aşaması 
e.  Yas aşaması 

10. Boşanma psikososyal bir süreç olarak ele alındığında aşağıdakilerden hangi aşama yasal olarak boşanmadan öncedir?  
a.  Aşınma aşaması 
b.  İkinci ergenlik aşaması 
c.  Fiziksel ayrılık aşaması 
d.  Araştırma ve sıkı çalışma aşaması 
e.  Yas aşaması
Ara
Cevapla
#3
3. ÜNİTE
1. Aşağıdakilerden hangisi kadın cinsel organlarından biri değildir?  
a.  Vulva 
b.  Skrotum 
c.  Klitoris 
d.  Vajina 
e.  Fallop tüpleri 

2.  Cinsel bir suç nedeniyle tutuklanan 27 yaşındaki  şahıs psikiyatrist tarafından görülüyor. Genital bölgesini karşı cinsiyet üyelerinin vücutlarına sürtmek ile aşırı cinsel uyarım elde ettiğini söylüyor. Bu kişinin içinde bulunduğu durum nedir? 
a.  Göstermecilik 
b.  Gözetlemecilik 
c.  Nekrofili 
d.  Zoofili 
e.  Sürtünmecilik 

3. “İnsanın düşünce, duygu ve davranışsal olarak cinsel açıdan çekim duyduğu cinsiyete göre tanımlanan özelliğidir ” aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?  
a.  Cinsiyet 
b.  Cinsel kimlik 
c.  Toplumsal cinsiyet 
d.  Cinsel yönelim 
e.  Parafili 

4. Kadın cinsel işlev bozukluklarında tedaviye en iyi cevap veren bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?  
a.  Kadında uyarılma bozuklukları 
b.  Erken boşalma 
c.  Vajinismus 
d.  Cinsel tiksinti bozukluğu 
e.  Kadında orgazm bozukluğu 

5.  Aşağıdakilerden hangisi cinsel kimlik bozukluğunun (transseksüalite) özelliği değildir?  
a.  Kişi karşı cinsiyetten olma isteğini yineleyici biçimde dile getirir
b.  Çocukluk çağında belirtileri gözlenmeye başlar
c.  Karşı cins gibi giyinmek, davranmak ister
d.  Çocukluk çağında karşı cinsiyetin oyuncaklarını tercih eder
e.  Transseksüalite; insanın düşünce, duygu ve davranışsal olarak cinsel açıdan çekim duyduğu cinsiyete göre tanımlanan özelliğidir

6. Erkekte peniste sertleşme, kadında ise vajinada ıslanmanın olduğu cinsel yanıt evresi aşağıdakilerden hangisidir ?  
a.  Orgazm 
b.  Uyarılma 
c.  İstek 
d.  Plato 
e. Çözülme

7. Cinsel yaşamla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?  
a.  Erkek ve kadının cinsel  ilgileri ve sorumlulukları temel olarak farklıdır
b.  Mastürbasyonun cinsel güce zarar verici etkisi vardır
c.  Cinsel ilişki cinsel birleşme demektir
d.  Sertleşme (ereksiyon) hemen daima cinsel arzu ve uyarılmanın işaretidir
e.  Penis boyutunun kadın cinsel uyarılışında fizyolojik etkisi çok azdır

8.  Aşağıdakilerden hangisi cinsel haklar açısından yanlıştır? 
a.  Tüm cinsel kaygıların, sorunların ve bozuklukların önlenmesi ve tedavisi için cinsel sağlık herkese sağlanmış olmalıdır
b.  Cinsel eğitim hakkı; doğumdan tüm hayat boyunca süren ömür boyu bir süreç olup tüm sosyal kurumları içine almalıdır
c.  Gerekli olduğu takdirde doğurganlık düzenlemesi ile ilgili vasıtalara serbestçe erişim engellenebilir
d.  Cinsel yapının emniyeti hakkı, bir kimsenin kendi  şahsi ve sosyal ahlakının dokusu içindeki cinsel hayatı hakkında kimseye bağımlı olmadan otonom kararlar alma kapasite ve kabiliyetini içine alır
e.  Cinsel hürriyet hakkı, cinsel baskının her türlüsünü ve insan hayatındaki her türlü sömürü ve tacizi reddeder

9. “Memelerde büyük ve küçük dudaklarda, klitoriste ve rahimde bu evreye özgü değişiklikler gözlenmez. Vajinanın dış 1/3 lük bölümünde ritmik kasılmalar görülür. Başlangıçta çok güçlü ve kısa aralıklarla oluşan bu kasılmaların ilk 3-5 kasılmadan sonra  şiddeti azalır ve aralık süresi uzar ” yukarıda tarif edilen değişiklikler kadın cinsel yanıt döngüsünün hangi aşamasına denk gelmektedir? 
a.  Uyarılma 
b.  Plato 
c.  Orgazm 
d.  Çözülme 
e.  İstek 

10. Aşağıdakilerden hangisi cinsel işlev bozukluklarının nedenlerinden biri değildir?  
a.  Katı dini ve ahlaki inançlar 
b.  Suçluluk ve utanç duyguları 
c.  Travmatik cinsel yaşantılar 
d.  Performans kaygısı 
e.  Eşlerin genel olarak ilişkilerinin sorunsuz olması
Ara
Cevapla
#4
4. ÜNİTE
1. Akranlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
a.  Aynı yaştadır 
b.  Benzer aile özellikleri vardır 
c.  Yaşça büyüktür 
d.  Ortak duygu ve davranışlar paylaşılır. 
e.  Empati yeteneğini geliştirir

2.  Ergenlikte akran ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a.  Güç ve aidiyet duygusu kazanılmaz
b.  Akran ilişkileri eşitlikçi ve daha serbesttir
c.  İşbirliği yoktur
d.  Bireysellik vardır
e.  Akranlarıyla birlikte genç daha kontrollüdür

3. Çocuk eğitiminde aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? 
a.  Sevgi 
b.  Ödül 
c.  Ceza 
d.  Sınır koyma 
e.  Dayak 

4. Oyunun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
a.  Çocuklar 2 yaşına kadar birlikte oyun oynayamazlar
b.  3 yaşındaki çocuklar benzer ya da aynı oyuncakla oynarlar fakat bağımsızdırlar
c.  Yarışma gibi oyunlar 6 yaşından sonra gelişir
d.  2 yaşına kadar çocuklar oyuncakların renkleri, şekilleri ve sesleriyle ilgilenirler
e.  1 yaşında çocuklar birlikte oyun oynarlar

5.  Akran zorbalığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a.  Fiziksel veya psikolojik olarak aynı güçte olan iki öğrencinin kavga etmeleridir.  
b.  Akran zorbalığında güç dengesizliği vardır. 
c.  Davranış tekrarlanmaz 
d.  Davranış kasıtlı değildir. 
e.  Vurma, itme gibi basit fiziksel şiddeti içerir

6. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz aile tutumlarından değildir?  
a.  Aşırı koruyuculuk 
b.  Baskıcı aile tutumu 
c.  Demokratik aile tutumu 
d.  Otoriter aile tutumu 
e.  Tutarsız aile tutumu 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi demokratik aile tutumu ile ilgili değildir? 
a.  Olumlu bir aile tutumudur
b.  Çocuk kurallara uygun davranır
c.  Çocukta güven duygusu gelişmez
d.  Çocuk kendini değerli ve yeterli hisseder
e.  Çevreyle uyumlu çocuklardır

8.  Baskıcı aile tutumu ile yetişen bir çocukta aşağıdaki özelliklerden hangisi gelişmez? 
a.  Aşağılık duygusu gelişebilir
b.  Streslidirler
c.  Rahattırlar
d.  Çekingendirler
e.  Yönlendirilmeleri gerekiR

9. Aşırı koruyucu aile tutumu ile yetişen çocukta aşağıdakilerden hangisi gelişmez? 
a.  Özgüven 
b.  Bağımlılık 
c.  Tek başına karar alamama 
d.  Onaylanma isteği vardır
e.  Kendine güvensizlik 

10. Engelli çocukların ailelerinde hangi duygusal tepki görülmez? 
a.  İnkar 
b.  Neşe 
c.  Şaşkınlık 
d.  Üzüntü 
e.  Öfke 
Ara
Cevapla


[-]
Tags
psikolojisi testleri yaprak vize eğitimi aile ve


Hızlı Menü: