facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
not  İstatistik 2 Vize Ders Notları Ece 3 556 Son Yorum: Ece
not  Makro İktisat Vize Ders Notları Derya 3 497 Son Yorum: Derya
not  Ticaret Hukuku 2 Vize Ders Notları Hakan 3 355 Son Yorum: Hakan
not  Davranış Bilimleri Vize Ders Notları Gamze 3 367 Son Yorum: Gamze
not  Genel Muhasebe 2 Vize Ders Notları Gamze 3 394 Son Yorum: Gamze

Aile Psikolojisi ve Eğitimi Vize Ders Notları

#1
not 
Yeni Aile Psikolojisi ve Eğitimi Vize (Ara Sınav) 1. 2. 3. 4. Ünite Ders Notları ve Ünite Özetleri

Okey Aile psikolojisi; birey, eş ve ailelerin ilişkilerinde yaşadığı duygu, düşünce ve davranışlara odaklanır. Ve bu alanlardaki sorunları ele alır. Sistem kuramı ile aileyi kavramlaştırır. 

Okey Aile bireylerinin psikolojik işlevlerinde, aile dinamiklerinin hayati rol oynadığını, ancak ailenin geçmişte yaşadıklarının ve  şimdiki çevresel etkenlerin de önemli 
olduğunu vurgular. 

Okey Aile sözcüğü sık kullanılmasına rağmen üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı yoktur. Türkçe sözlükte, aile; evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik olarak tanımlanmıştır. Daha geniş anlamda aile; birbirlerine biyolojik ve/veya psikolojik bağlarla bağlı, sosyal, ekonomik ve duygusal etkileşimleri olan ve kendilerini aynı çatı altında birlikte yaşamın bir parçası olarak algılayan bireyler olarak tanımlanmaktadır. 

Okey Sosyolojik açıdan ele alındığında 3 tip aile vardır. Bunlar; geleneksel aile, geçiş ailesi ve çekirdek aile’dir. Ailenin yapısını ve süreçlerini anlamamızda yardımcı olan sistem kuramında aileler, alt sistemlerden oluşan belli kurallara göre birlikte hareket eden ve sınırları olan bir sistem olarak görülür.

Okey Ailede her bir birey bir alt sistemdir; ayrıca anne-baba, çocuklar, anne-kız, baba-oğul gibi çeşitli alt sistemleri de içermektedir. Sistem kuramı sadece davranış bilimlerinde değil fizik, sosyal bilimler, biyoloji gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu kurama göre sistem, onu oluşturan parçaların toplamından daha fazlasını ifade eder. 

Okey Aileye anne, baba ve çocuklardan oluşan bir sistem olarak baktığımızda; ailedeki bireylerin ve alt sistemlerin birbiri ile kurduğu karmaşık iletişim düzenekleri göz önüne alındığında aile kavramına ne denli geniş bakmamız gerektiği ortaya çıkar. Aile aynı zamanda ait olduğu akraba sisteminin ve yaşadığı toplumun alt sistemidir.  

Okey Minuchin’in (1981) sistem kuramı çerçevesinde yapısal özelliklerine göre aile tipleri; iki kişilik aileler, üç kuşaklı aileler, geniş aileler, hareket halindeki aileler, üvey ebeveynli aileler, evlat edinmiş aileler, hayaletli aileler, psikosomatik aileler olarak tanımlanmaktadır. Ailenin işlevleri; temel görevler, gelişimsel görevler, kriz dönemlerine yönelik görevler olarak üç başlık altında tanımlanmaktadır. 

Okey Sağlıklı ailenin özellikleri;  bağlılık, takdir etme, birlikte zaman geçirmeye istekli olma, etkili iletişim, krizlerle baş edebilmek, bireylerin desteklenmesi, ailede rollerin belirli olması olarak belirtilmektedir. 

Okey İnsanların ve diğer canlı sistemlerin olduğu gibi ailenin de bir yaşam döngüsü vardır. Aileler ve kültürler arasında büyük farklılıklar olmakla birlikte yaşam döngüsü, çekirdek ailenin zaman içinde gelişimini betimler. Her bir evrede üstesinden gelinmesi gereken gelişimsel görevler vardır. 

Okey İşlev bozukluğu olan aileler bu evreleri geçerken sorunlar yaşamakta ve yeni evreye uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Gelişimsel görevleri başaramayan aileler genellikle uzun sürede aile sorunları ile karşı karşıya kalma riski taşırlar. Hastalık, kaza, bir yakının kaybı, ekonomik sorunlar gibi yaşamsal krizler ailenin yaşam döngüsünü olumsuz etkileyebilmektedir. 

Okey Ailenin başarılı bir geçiş yapabilmesine destek olacak yeni kurallarda anlaşabilmesi için yaşam döngüsü evreleri konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Ailenin yaşam döngüsü evreleri; bekar genç erişkin, evli çiftler, çocuklu çiftler, okul öncesi çocukları olan aileler, ergenlik öncesi çocukları olan aileler, ergen çocukları olan aileler, çocukları genç yetişkin olan aileler, ebeveynlik sonrası çiftler, yaşlı çiftler olarak tanımlanmaktadır. 

Okey Aile kuramları içinde en temel kuramlardan biri olan sistem teorisinin yanı sıra son yıllar bilişsel-davranışçı aile kuramı, feminist aile kuramı ve postmodern aile kuramları gibi aileye farklı bakış açıları gelişmiştir.
Ara
Cevapla
#2
Okey Eşler bir ömür boyu birlikte yaşamak için evlenseler de, her zaman birbirleri ile aynı şekilde düşünmez ve hissetmezler. Bazı konularda benzer bazı konularda farklı düşünen bireylerin zaman zaman çatışma yaşamaları doğaldır.  

Okey Kişilerarası iletişim, bir kişinin düşünce, duygu, bilgisini sözlü, yazılı, beden dili ve ses tonuyla karşısındaki kişiye iletmesi ve o kişinin de, bu mesajı kendi düşünce sürecinde yorumlamasıdır. 

Okey Kişilerarası iletişim dört temel ögeden oluşur: mesajı gönderen kişi, mesajın yapılandırılması, mesajı alan kişi, iletişimin yer aldığı ortam Kişilerarası iletişimin bir örneği olarak eşler arası iletişim “iki ayrı dünya olan kadın ve erkeğin, karı-koca birlikteliğinde dünyalarını birleştirme davranışları”dır. Böylesi bir davranış içine giremeyen eşlerin birbirini etkilemeleri mümkün olmayacaktır. 

Kalem İlişkilerinde sorun yaşayan çiftlerde iletişim biçimlerinde sık rastlanan aksaklıklar; 
•  sözsüz iletişim biçimlerini çoğunlukla olumsuz algılarlar
•  sorun çözmeye daha az yatkındırlar
•  sözsüz davranışlar daha fazladır
•  daha fazla olumsuz karşılık verirler
•  eşlerinden daha fazla  şikayet eder, eleştirir, sesini yükseltir, alaycı ifadeler kullanırlar 
•  iki tarafta dinlendiğini ve önemsendiğini düşünmeyip savunmacı yaklaşır 
•  konunun dışına çıkarlar çözüm üretmezler  
•  yanıt vermeden aldırmaz görünürler
•  sürekli, savunmadadırlar, inkar eder, neden yaratırlar 
•  alttan almaya çalışmazlar, kızgın ve suskun dururlar 
•  akıl okumaya, küçük düşürmeye çalışır, sürekli söz keser, karşı saldırıya geçer, eşini analiz ederler. 

Okey Çatışma herhangi bir neden,  şu anki durumun geçmişteki deneyimlerle ilişkisi olmadan oluşmamaktadır. Mutlaka insan ilişkilerinin temelinde çatışmanın bir başlangıç noktası vardır. Buna çatışmanın öncül koşullar aşaması denir. Daha sonra kızgınlık ve farkındalık aşaması, aktif çatışma aşaması, çözüm ya da çözümsüzlük aşaması, tamamlayıcı aşama, kararlaştırılmış aşamaları gelir.  

Okey Eşler için savunmaya geçmeden konuşabilmenin yolu, söylenenleri kişisel saldırıya dönüştürmek yerine belirli bir  şikayet konusu etrafında tutmaktır. Diğer en önemli noktalar ise, konuşurken ben dilini kullanmak ve aktif dinleme ile karşısındaki eşin tam olarak ne söylediği konusunda anlaşabilmektir.  

Okey Sadakatsizlik, “mevcut birliktelik dışında üçüncü kişi ya da kişilerle yaşanan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki sonucu mevcut birlikteliğin beklentilerinin ya da standartlarının çiğnenmesi” olarak tanımlanabilir.

Okey Aldatma, “sadakatsizlik sonucu kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çeşitli yalanlar ya da dürüstlük dışında kalan söylem ve davranışlar” olarak tanımlanmaktadır. 

Okey Sadakatsizliğin evlilik ilişkisine etkileri; sadakatsizlik öncesi dönemde eşlerin ilişkisinin niteliğine, sadakatsizliğe uğrayan eşin kişilik yapısına, sadakatsizlik konusundaki inançlarına, sadakatsizlik yapan eşin sonraki dönemdeki tutum ve davranışlarına, çevresel desteklerin miktarına bağlı olarak değişir.

Okey Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine boşanma denir.  

Okey Planlı ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen bir boşanma daha az yıkıcı ve zarar verici olmaktadır.

Okey Boşanma aile sistemini değiştirmekle birlikte tamamen terk etme ya da eşlerden birisinin çocuklar olmadan uzaklaşması durumları hariç, boşanma aileyi tamamen sona erdirmez. Boşanma, evlilik gibi doğal bir süreç olarak kabul edilip, eşlerin kendilerine ve birbirlerine saygılarının zedelenmesine neden olmadan gerçekleştirilebilmelidir. 

Okey Evliliklerin %40 ilk 3-4 yılda bitmekteyken boşanma gerçekleştikten sonra kadınların %73’ü, erkeklerin %60’ı boşanmanın yanlış olduğunu düşünmektedir. Boşanma için yüksek riskli dönemler evliliğin ilk yedi yılı ve 16 yıldan sonrasına denk gelen orta yaş dönemidir.

Okey Nedenler ne olursa olsun, boşanma aşamasına gelen çiftlerde başlıca etken, çiftlerin sorun çözme becerilerindeki eksiklik ve uzlaşma sağlayamamalarıdır.
Ara
Cevapla
#3
Okey Cinsellik bir kişinin diğerine çekici gelmesini de dahil, cinsel haz alma ve üremeyle ilgili bütün düşünce, duygu ve davranışlardır.  

Okey İnsanda cinsel öğrenme ve deneyimleme yaşam boyu devam eder. Cinsel davranışın öğrenilmesi aile çocuk etkileşimi ile başlar. Ailenin cinselliğe verdiği değer, çocukların gelişimleri boyunca cinsel davranışlarına gösterdikleri tepki ile ilişkilidir.   

Okey Cinsiyet kavramı bizi kadın ya da erkek yapan biyolojik özellikleri ifade ederken, Cinsel kimlik, kişinin kendini kadın veya erkek olarak hissedişidir. Cinsel yönelim ise insanın düşünce, duygu ve davranışsal olarak cinsel açıdan çekim duyduğu cinsiyete göre tanımlanan özelliğidir. İnsanlar homoseksüel, heteroseksüel ve biseksüel cinsel yönelime sahip olabilirler. 

Okey Kadın cinsel organları; vulva, büyük dudaklar, küçük dudaklar, klitoris, vajina, rahim ağzı, rahim, fallop tüpleridir. Erkek genital organları ise penis, testis, prostattan oluşur.  

Okey İnsan cinsel yanıt döngüsü; uyarılma, plato, orgazm ve çözülme aşamalarından oluşmakla birlikte bu döngünün başında cinsel istek evresi bulunmaktadır. Günümüzde cinsel işlev bozuklukları istek, uyarılma ve orgazm aşamasındaki sorunlara göre sınıflandırılmaktadır. 

Okey Cinsel işlev bozukluklarının çok çeşitli nedenleri olabilir. Yetiştirilme tarzı, olumsuz aile ilişkileri, yetersiz ya da yanlış cinsel bilgilenme, erken travmatik yaşantılar, katı dini ve ahlaki inançlar gibi faktörler bir cinsel bozukluk gelişmesi için zemin hazırlarlar. 

Okey Eşler arası uyumsuzluk, travmatik bir cinsel yaşantı, hamilelik doğum, evlilik dışı ilişkiler, gerçek dışı beklentiler, alkol madde bağımlılığı, eşlerden birinde cinsel sorun olması, yaşlılık gibi nedenler ise uygun zeminde cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olur. 

Okey Bir cinsel işlev bozukluğu ortaya çıktıktan sonra da performans anksiyetesi, cinsel mitler, yetersiz ön sevişme, suçluluk utanç gibi duygular, eşler arası ilişki sorunları, psikiyatrik sorunlar, eşler arasında çekicilik kaybı gibi nedenler cinsel işlev bozukluğunun sürmesine neden olur.  
 
Okey Gerek erkekte gerekse de kadında rastlanan cinsel işlev bozukluklarının tedavisi bu konuda eğitilmiş kişilerce uygulanan cinsel terapi ile mümkündür.

Okey Cinsel mitler, kişilerin cinsel konularda doğru olduğunu düşündükleri, çoğu zaman abartılı, yanlış, bilimsel değeri bulunmayan inanışlardır ve cinselliğin yaşanmasını sınırlarlar. Çocukluktan itibaren yaşa uygun cinsel eğitim ile bu mitlerin etkisinin azalması mümkün olacaktır. 

Okey Cinsellik her insanın kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Cinselliğin tam olarak gelişimi, temas arzusu, mahremiyet, duygusal ifade, zevk,  şefkat ve aşk gibi temel insan gereksinimlerinin karşılanmasına bağlıdır.

Okey Cinsellik bireyle sosyal yapılar arasındaki etkileşim aracılığıyla oluşur. Cinselliğin tam gelişimi için, bireysel kişilerarası ve toplumsal iyilik esastır. Cinsel haklar, bütün insanlar için özgürlük, insanlık onuru ve eşitlik gibi temel haklara dayalı evrensel insan haklarındandır. 

Okey WAS (Dünya Cinsel Sağlık Birliği) genel kurulu 26 Ağustos 1999 tarihinde Hong Kong´da yapılan 14. Dünya Seksoloji Kongresi´nde evrensel cinsel haklar deklarasyonunu kabul ve ilan etmiştir.  Vajinismus, Kadın cinsel işlev bozukluklarında tedaviye en iyi cevap veren bozukluktur.

Okey Kızlık zarının ameliyat ile alınması, uyuşturucu pomatlarla cinsel birleşme, alkol alımı, sakinleştirici ve antidepresanlarla birleşme, sıcak su banyoları ve anestezik pomadlar gibi tek seanslık çözümler faydasızdır. 

Okey Vajinismus cinsel birleşme fobisidir. Asıl sorun beyinde,  şiddetli korkudur. Bu korku nedeni ile refleks olarak kasılma meydana gelmektedir. Bu korku üzerinde çalışılmadan tek seanslık yöntemlerle tedavi etmeye çalışmak bu nedenle faydasızdır.

Okey Cinsel terapiyle önce çift görülüp değerlendirilir, cinsellikle ilgili yanlış inançlarının düzeltilmesi, cinsellik hakkında bilgilendirmenin ardından 2-3 ayda 6-8 seansla düzelme sağlanabilir.
Ara
Cevapla
#4
Okey Toplumun en temel birimi ailedir. Sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı ailelerden oluşabilir. Bu nedenle ailenin çocuk yetiştirirken çocuk üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri ayrıntılı olarak bilinmelidir.

Okey Doğuştan getirdiğimiz kişilik özelliklerimiz ne kadar kötü olursa olsun ölçülü, tutarlı ve demokratik bir aile ile bu özellikler değişip gelişebilir. Bazen ailenin çocukta geliştirmekte zorlandığı ya da geliştiremediği bazı olumlu davranışların çocuğun akran ilişkileri sayesinde, örneğin çalışma, düzenli ve temiz olma vb. sosyal öğrenme yoluyla kolayca geliştiği görülür.

Okey Akran ilişkilerinin yaşamımıza, kişiliğimize katkısını özetleyen çok güzel bir atasözü vardır; ‘Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’.

Okey Ebeveynler çocuk ve gençlerin sağlıklı akran ilişkileri geliştirmesi için uygun ortam oluşturmalıdır. Çocuklar okulda ya da çeşitli kültürel, sportif gibi etkinliklerde akran ilişkileri geliştirebilir. 

Okey Çocuğu sevmek, çocukla bütünleşmek, onunla bazı etkinliklerde beraber olmak ve bir birey olarak onun gerçeklerini anlamaya çalışmaktır. Çocuk kendisiyle birlikte geçirilen zamana eş olarak sevilip sevilmediğini anlar. Sevi, temelde çocukla geçirilen zaman anlamına gelmektedir. 

Okey Çocuk sevilmeden yaşayamaz. Çocuğun dünyasının tek dayanağı ve anlamı, ana-baba sevgisidir. O, bu sevgiyi yitirmemek için gösterdiği çaba sayesinde zamanla kendi kendini yönetmeyi öğrenir.

Okey Biyolojik bir temelden başlayarak zenginleşen anne sevgisinin kararsız oluşu çocuğun duygusal besinden yoksun büyümesine neden olur ki bu da beraberinde çeşitli uyum ve davranış bozuklukları getirebilir. Çünkü sevgi yoksunu olan çocuk kendini dışlanmış, atılmış olarak düşünür ve güvensizlik duygusu gelişir.

Okey Çocuğa, zamanında yeterince verilmeyen sevgi çeşitli sosyal ve duygusal nitelikte yaralar açabilir. Disiplinin, dengeli ve düzenli bir aile yaşamı oluşturmada önemi büyüktür. Gerçek anlamda disiplin oluşturmada, yerinde kullanılan ödül ve ceza büyük önem taşır.

Okey Ödül istendik davranışların pekişmesini sağlamak amacıyla kullanılan ve çocuğun gelişimine önemli katkıları olan bir eğitim yöntemidir. Ceza ise istenmedik davranışların tekrarını önlemek amacıyla kullanılan bir eğitim yöntemidir. Araştırmalarda disiplin yönte-mi olarak ödüllendirmenin ceza vermekten daha etkili olduğu saptanmıştır.  

Okey Çocuğun gelişiminde ailenin etkili katkılıları şöyle sıralanabilir: Aile, grup içinde dengeli bir birey olabilmesi için çocuğa güven duygusu aşılar. Onun sosyal kabul görebilmesi için gerekli ortamı hazırlar.

Okey Sosyalleşmeyi öğrenebilmesi için kabul edilmiş uygun davranış biçimlerinin içeren birer model oluşturur. Sosyal açıdan kabul edilmiş davranış biçimlerinin gelişimi için rehberlik eder.

Okey Çocuğun yaşam ortamına uyum sağlarken rastladığı sorunlarına çözüm getirir. Uyum için gerekli olan davranışla ilgili, sözlü ve toplumsal alışkanlıklarının kazanılmasına yar-dımcı olur. Okul ve sosyal yaşamda başarılı olabilmesi için çocuğun yeteneklerini uyarır ve geliştirir. 

Okey Anne-babanın aşırı baskılı ve otoriter tutumu, çocuğun kendine güvenini yok eden, onun kişiliğini hiçe sayan bir tutumdur. Anne-baba ile çocuk arasında sağlıklı bir iletişim bulunmaması, çocuğun dengesiz bir ortam içinde abartılmış bir sevgi gösterisi içinde büyüyor olması, çocuğun doyumsuz bir birey olmasına neden olur. Çocuk bencil, idare edilmez, sabırsız ve anlayışsız olur. 

Okey Anne-babasının kendini sevdiğine pek güvenemez, kendini ihmal edilmiş hissedebilir, bağımsız davranamaz. Anne-babanın aşırı koruması çocuğa gerektiğinden fazla kontrol ve özen göstermesi anlamına gelir. Bunun sonucu olarak çocuk, diğer kimselere karşı aşırı bağımlı, güvensiz, duygusal kırıkları olan bir kişi olabilir. 

Okey Anne-babanın dengesiz ve kararsız tutumu sonucunda çocuk, hangi koşulda nasıl davranacağını bilemez. Hangi davranışın uygun olan davranış, hangisinin uygun olmayan davranış olduğunu kestiremez. İlgisiz ve kayıtsız tutum, anne-babanın, çocuğu yalnız bırakma, görmezlikten gelme  şeklinde dışlaması anlamına gelir.

Okey Demokratik aile tutumu; anne-babanın çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmaları, onları desteklemeleri çocukların bazı kısıtlamalar dışında arzularını diledikleri biçimde gerçekleştirmelerine izin vermeleri anlamına gelir. 

Okey Bazı çocuklar doğuştan ya da sonradan engelli olabilmektedir. Fiziksel, bedensel, zihinsel, duyusal engelleri nedeniyle bu çocuklar ve aileleri zorluklar yaşamaktadır. Onları, düşünsel olarak kendimizi onların yerine koyarak anlamamız ve desteklememiz gerekmektedir.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
psikolojisi vize ders notları eğitimi aile ve


Hızlı Menü: