facebookpaylas twitterpaylas googlepaylas

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
 Halkla İlişkiler ve İletişim Soru Cevap Metallicali 4 631 Son Yorum: Metallicali
Hot  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Soru Cevap Metallicali 8 881 Son Yorum: Metallicali
not  Hukukun Temel Kavramları 1 Soru Cevap Metallicali 7 810 Son Yorum: Metallicali

Adalet Meslek Etiği Soru Cevap

#1
not 
Aöf Yeni Adalet Meslek Etiği Ders Notları, Soru ve Cevapları ile Ünite Özetleri -ADL101U-

Okey İnsan eylemlerinin doğru ve yanlış gibi değer ölçüleriyle ifade edilmesini mümkün kılan yargı, tutum, davranış, ilke ve kurallara ne denir?

Okey Bütün bir etik tarihi, bir eyleme ne zaman doğru ne zaman yanlış demek gerektiği sorunuyla biçimlenmiştir. Etik sözcüğü burada hangi anlamda kullanılmıştır?

Okey Kültürel görelelikte ahlaki yargılar hangi temellere dayanır?

Okey Kültürel görelelikte ahlaki yargılar karşılaştırılabilir mi?

Okey Kültürel görelilik toplumu nasıl bir otorite haline getirir?

Okey Kültürel görelilik, neyin eleştirisidir?

Okey Nietzsche “Avrupa ahlâkı bütünüyle, sürü için yararlı değerler üstüne kurulmuştu.” derken; burada ahlâk sözcüğünü hangi anlamda kullanmıştır?

Okey Ahlâkın insan yapımı olması olgular bizatihi değeri yaratabilir mi?

Okey Bazı insan eylemlerini ahlaka aykırı yapan kime ait değerlendirmelerdir?

Okey Doğal olaylar, hangi yasalara tabidir?

 Okey Ahlaki yargıların kişilerin duygularına bağlı olduğunu savunan görüşün adı nedir?

 Okey Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir?

 Okey "Bu, iyi bir arabadır" cümlesinde ahlaki var yargı var mıdır?

 Okey İnsan eylemlerinin, aynen doğa olaylarındaki gibi doğal süreçlerle belirlendiğini savunan görüşe ne ad verilir?

 Okey Bireyin mutluluğunun toplumun genel mutluluğunun artırılmasıyla ortaya çıkacağını savunan görüş hangisidir? 

 Okey Özgürlük, ahlâk düşüncesinin neyidir?

 Okey Ahlâk, kimlerin eylemleriyle ilgilidir?

 Okey Ahlâkın beşeri olması neye bağlılığın bir göstergesidir?

 Okey Ahlâk, eylemin hangi durumunda ortaya çıkar?

Okey Aklın eylemle ilgili düşünmeyi gerçekleştiren, ne yapılması gerektiğine karar veren akıl türü hangisidir?

Okey Ahlâken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri kapasite ve yeterliliklere ne denir?

Okey Erdem, kişilik özelliğidir. Ama bu özellik nasıl görünür hale gelir?

Okey Ahlâk kim tarafından oluşturulmuştur?

Okey Ahlâkın dili nedir?

Okey İnsan eylemlerinin, aynen doğa olaylarındaki gibi doğal süreçlerle belirlendiğini savunan görüş hangisidir?

Okey Ahlâkî yargıların kişilerin duygularına bağlı olduğu, salt o kişiye ait olması nedeniyle doğru veya yanlış olamayacağını söyleyen görüş hangisidir?

Okey Bazı ahlâkî yargıların herkes için geçerli olduğunu savunan görüş hangisidir?

Okey Ahlâkî yargıların kültürel temele sahip olması nedeniyle karşılaştırılamayacaklarını ve/veya farklı kültürlerde birbirleriyle çatışan ahlâkî yargıların aynı anda geçerli/doğru olabilmesi anlamına gelen görüş hangisidir?

Okey Toplumu ahlâkî bir otorite haline getiren görüş hangisidir?

Okey Yaşamın anlamını mutlulukta bulan, insan eylemlerinin son ereği olarak mutluluğu gören ahlâk öğretisi hangisidir?

Okey Duyusal hazlara bağlanan mutlulukçuluk nedir?

Okey Faydacılık, özünde nasıl bir düşünce vardır?

Okey Ahlakın koşulu nedir?

Okey Ahlâk, hangi aklın ürünüdür?

Okey Hangi akıl, değer yargıları üretir ve hedefler belirler?

Okey Kıskançlık utanılacak bir şeydir." ifadesi, nasıl bir yargıdır?
Ara
Cevapla
#2
Okey Bir toplumda varolan davranış kurallarına gönderme yaparak kullanıldığında ahlâk sözcüğü hangi anlamda kullanılmış olur?

Okey Ahlaki yükümlülük yargılarına örnekler?

Okey Ahlâkî yargıların kişilerin duygularına bağlı olduğu, salt o kişiye ait olması nedeniyle doğru veya yanlış olamayacağını söyleyen görüşe ne ad verilir?

Okey Etik düşünme eyleminin sahip olması gereken özelliklerden nelerdir?

Okey Kişinin kendi çıkarına uygun olanı yapması gerektiğini söyleyen etik kuramı hangisidir?

Okey Olası sonuçlarla gerekçelendirme kaçıncı düzey gerekçelendirmedir?

Okey Duygularla gerekçelendirme kaçıncı düzey gerekçelendirmedir?

Okey Doğalcılık kaçıncı düzey gerekçelendirmedir?

Okey Bir ahlâk sisteminin gerekçelendirilebilmesi, sistemdeki ahlâkî yargıların uyumlu olmak zorunda olduğu bazı temel apaçık hakikatleri gerekli gören meta-etik kuram hangisidir?

Okey Genel olarak ahlaki yargıların doğası ile ilgilenen yani ahlâken doğru eylemin belirlenmesinde kişilerin eylemlerinden çok kişilik özelliklerine vurgu yapan etik kuram hangisidir?


Okey Bazı kuralların toplum için faydalı olduğundan hareketle, eylemlerin o andaki sonuçlarından çok, kuralın daima uygulanmakla ortaya çıkacak faydayı dikkate alan etik kuram hangisidir? 

Okey Bir eylemin ahlâken doğruluğunu, o eylemin, eylemi yapan kişi için sağlayacağı yararın belirleyeceğini söyleyen ahlâk kuramı hangisidir?

Okey Belli bir ahlâkî anlayışın veya etik kuramın değil, genel olarak ahlâkî yargıların doğası ve doğruluk-yanlışlığı hakkında yapılan felsefi düşünme?

Okey Ahlâkı konu edinen derin düşünme faaliyetine ne denir?

 Okey Kültürel görelilikte ahlaki yargılar hangi temellere dayanır?

 Okey Kültürel görelilik, hangi görüşün eleştirisidir?

Okey Salt duyguların eylem sebebi olarak ahlâkîlik iddiasında bulunmasına izin vermeyen düşünce yapısı hangisidir?

Okey Eylemlerin ahlâkî açıdan gerekçelendirilmesinde sadece ......... ............., iyi sonuçlar uğruna ahlâken kabul edilebilmesi mümkün olmayan eylemlerin yapılmasına neden olabilir?

Okey Bir eylemin ....... kuralıyla gerekçelendirilmesi, başka şekilde gerekçelendirilmesinden iyidir?

Okey Eylem sebebini ...... ...  .... bağlamış kişi, özgürlüğünden ve kişiliğinden vazgeçmiştir?

Okey Vicdanın sesi olarak adlandırdığımız şey, sorgulamaksızın kabul ettiğimiz otoritelerin yankısı yahut çıkarı peşinde koşan ne olabilir?

Okey Etik düşünmenin kurallar koyan, nasıl davranılmasını gerektiğini söyleyen, bir değer anlayışını savunan biçimine ne denir?

markkk Bir eylemin ahlâkî açıdan doğruluğunun, eylemin sonuçlarına bakılarak belirlenmesi gerektiğini söyleyen etik kuramlara ne denir?

markkk Kişilerin bazı kuralları sonuçları ne olursa olsun uygulamasının ahlâken ödevleri olduğunu söyleyen etik kuram nedir?

markkk Ahlâkî yargılarımızın bize olgulara karşılık gelen bir bilgi sağladığı, dolayısıyla da bu yargıları rasyonel bir sınama imkanına sahip olduğumuzu söyleyen meta-etik kuram?

markkk Temel ahlâkî ilkelerin ve değerlerin bilgisinin sezgi yoluyla bilinebileceğini ve kanıtlanmak için başka bir araca gerek olmadığını söyleyen meta-etik kuram?

markkk Sezgicilik, hangi varsayıma dayanır?

markkk Ahlâkî yargıların sadece yargıda bulunan kişinin duygularını yansıttığı savunan meta-etik kuram?

markkk Ahlâkî yargıların kişilerin duygularına bağlı olduğu, salt o kişiye ait olması nedeniyle doğru veya yanlış olamayacağını söyleyen meta-etik kuram?

markkk Uyulması gereken ahlâk kurallarının varlığını inkar eden düşünce kuramı?

markkk Ahlâkî yargıların evrenselliğini iddia ederken, belli bir ahlâk anlayışının dayatılmasını kabul etmek zorunlumudur?

markkk Bir ahlâk sisteminin bazı temel apaçık hakikatlerle gerekçelendirilebileceğini söyleyen meta-etik kuram?

markkk Başka insanları dikkate alan, onların özgürlüğünü önemseyen eylem türü hangisidir?

markkk Ahlâk kurallarının benzer olaylara benzer şekilde uygulanmasını talep eden görüş nedir?

markkk Eylemin sebebi olarak bir olgu gösterilen gerekçe çeşiti?

markkk Eylemde bulunan kişi duygularını eyle-minin sebebi olarak sunan gerekçe türü?

Yapıldığında eylem yapılmasa idi meydana gelebilecek olası sonuçlara işaret eden gerekçe türü hangisidir?

markkk Ahlâkî otoriteyle gerekçelendirme söz konusu ise, ....., ..... vb bir kişi veya kurumun o eylemle ilgili tutumuna gönderme yapılır.

Tek tek ahlâk kuralları yerine, ahlâkî  tutumun genel kurallar çerçevesinde oluşturulmasını kapsayan düşünce türü?

markkk Belli bir hastalık türüne yakalanan çocuklara yardım için kurulan bir derneğe her ay yüklü miktarda bağış yapan kişinin, bu eyleminin gerekçesi olarak çocukları çok sevdiğini söylemesi, ne tür bir gerekçelendirmedir?

markkk Hakan arkadaşı Ali’den bir miktar borç almış, borcunu uzunca bir süre ödememiştir. Sonrasında ise Ali’nin bu borcu unuttuğunu fark etmiştir. Yıllar sonra Ali’ye gelerek borcu hatırlatan Hakan, parayı verirken bu borcu bile bile ödememiş olmasının kendisini çok rahatsız ettiğini, son zamanlarda bu meselenin sürekli kafasını meşgul ettiğini söylemiştir. Hakan’ın borcunu ödemesini gerekçelendirmesi hangisidir?

markkk Bir eylemin ahlâken doğruluğunu, o eylemin, eylemi yapan kişi için sağlayacağı yararın belirleyeceğini söyleyen ahlâk kuramı hangisidir?

 markkk Bir eylemin doğru olabilmesi için o eylemin toplumdaki mümkün olan en fazla sayıda insan için mümkün olan en fazla faydayı sağlaması gerektiğini söyleyen etik kuram hangisidir?
Ara
Cevapla
#3
markkk Bir esnafın aldığı borcun vadesi gelmiştir. Esnaf diğer borçları nedeniyle, bu borcu ödediği takdirde iflas edecektir. Esnaf, insanların, sonuçları ne olursa olsun sözlerini tutmasının mutlaka yerine getirilmesi gereken bir ödev olduğu düşüncesiyle borcunu ödemesi gerektiği etik kuramı hangisidir?

markkk Ahlâkî yargıların doğası hakkında yapılan derin düşün-meye ne ad verilir?

markkk Ahlâkî yargıların üstü kapalı olgusal ifadeler olduğunu ve dolayısıyla da rasyonel olarak sınanabileceğini söyleyen düşünce hangisidir?

markkk Herkes için her yerde geçerli olan ahlâkî bir kurallar bü-tünü  olmadığını; ahlâkın, kültürün ürünü olduğunu söyleyen görüş hangisidir?

markkk Bir ahlâk sisteminin doğruluğunun, bazı kendiliğinden apaçık hakikatlere dayanmasında ve kendi içinde mantıksal bağlantılara sahip olmasında aranması gerektiğini söyleyen görüş hangisidir?

markkk Etik düşünme eyleminin sahip olması gereken özellikler nelerdir?


Okey Halk hizmeti gören devlet organlarının tümüne ne ad verilir?

Okey Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmaya ne ad verilir?

Okey Kamu görevlisinin konumundan meşru olmayan bir biçimde yararlanarak, kamu idaresiyle ilişkisi olanlardan haksız yarar sağlamaya yönelik eylem hangisidir? 

Okey Kamu hizmeti sunumu sırasında vatandaşlara kaba davranma ve saygısızlığı ifade eder?  

Okey Türk kamu sektöründe hangi kamu yönetimi hakimdir?

Okey Türk kamu sektöründe hangi alanlar daha yaygındır?

Okey Türk kamu sektöründe vatandaşlara hizmet sunulmasında hangi sorun hakimdir?

Okey Kamu yönetiminde en sık karşılaşılan ahlaka aykırı davranışlardan biri değildir?

Okey Türk kamu yönetimindeki yolsuzlukların nedenleri nelerdir?

Okey Klasik kamu yönetimi anlayışları nelerdir?

Okey Kamu etiğinin en genel talepleri nelerdir?

Okey Kamu görevlilerinin ahlak kurallarına uygun davranmasının sağlanmasına yönelik öneriler nelerdir?
Ara
Cevapla
#4
Okey Yargılamanın aleni yapılması ilkesi örnekleri nelerdir?

Okey Yargılamanın hakkaniyetle yürütülmesi için, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülük açısından tarafların eşit imkânlara sahip olması gerektiğini söyleyen ilke hangisidir?

Okey Herhangi bir kişi, kurum veya organdan emir almamak, yasamanın, yürütme erkinin ve diğer dış etkilerin baskısı altında kalmamaya ne denir?

Okey Hakkaniyete uygun yargılanmanın unsurları nelerdir?

Okey 'Geç gelen adalet, adalet değildir.' sözü, adil yargılanma hakkının hangi unsuruna gönderme yapmaktadır?

Okey Adil yargılanma hakkının unsurları nelerdir?

Okey Asıl olan ilk derece mahkemelerindeki duruşmaların nasıl olmasıdır?

Okey Aleniyet ilk derece mahkemesinde nasıl sağlanır?

Okey Aleniyet ilkesinin hedefi nedir?

Okey İnsan hak ve özgürlükleri listesinde yer alması gereken haklar nelerdir?

Okey İnsan haklarının özellikleri nelerdir?

Okey Aleniyet ilkesinin sınırlanabilme nedenleri nelerdir?

Okey Teknik anlamıyla, kamu idaresi anlamında, yasama ile yargı organları dışında, devletin yürütme erkini kullanan organlarına ne denir?

Okey Kamu idaresinin toplumun günlük yaşamını sürdürmek, dolayısıyla kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla yaptığı faaliyetler?

Okey Tek tek kişilerin çıkarlarını değil, toplumun genel çıkarını ifade eden, toplumdaki çıkar çatışmalarında çoğunluğun azınlığa üstün tutulması gerektiğini kabul eden?

Okey Hangi etik türü, dış denetim mekanizmalarının önüne iç denetim düşüncesini alır?

Okey Meslek örgütlerinin meslek üyelerine rehberlik etmek üzere, bazen de disiplin uygulamalarında kullanılmak üzere hazırladıkları meslek ahlakı kuralları ve etik ilkeler metinlerine ne denir?

Okey Kamu etiği, meslek etiğine girer mi?

Okey Kamu etiğinin en genel talepleri nelerdir?

Okey Kamu görevlilerinin sahip oldukları kimi kamusal yetkiyi, kamu yararının dışında kendi kişisel çıkarları için kullanmasına ne denir?
Ara
Cevapla
#5
Okey Kamu yönetiminde en sık karşılaşılan ahlâka aykırı davranışlar nelerdir?

Okey Kamu görevlisinin yapmaması gereken bir işi yapmak için menfaat sağlamasına ne denir?

Okey Kamu görevlisinin konumundan meşru olmayan bir biçimde yararlanarak, kamu idaresiyle ilişkisi olanlardan haksız yararlar sağlaması; görevi gereği yapması gereken bir işi ancak menfaat karşılığı yapmasına ne denir?

Okey Kamu görevlisinin görevi gereği kendisine teslim edilen malı, kendi malı gibi kullanması veya başkasına devretmesine ne denir?

Okey Vergi vermeden veya yasalarca alım satımı yasak edilen nesneleri yurda sokma, yurttan çıkarma, gizlice alıp satma ve bundan bir kazanç sağlama eylemine ne denir?

Okey Kamunun açtığı ihalelerin adalet ve dürüstlük il-keleri çerçevesinde yapılmasını engelleyecek eylemlerde bulunmasına ne denir?

Okey Kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı davra-narak veya görevini yapmakta gecikmek suretiyle, vatandaşların mağduriyetine yol açması veya bazı kişilere kazanç sağlamasına ne denir?

Okey Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şid-det uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmasına ne denir?

Okey Kamu hizmetinin verilmesinde çeşitli nedenlerle bazı kişilere öncelik ve ayrıcalık tanıma; çeşitli nedenlerle bazı kişilerin kamu hizmeti almasını engelleme veya geciktirmesine ne denir?

Okey Kamu hizmeti sunumu sırasında vatandaşlarla girilen ilişkide hakaret etme, saygısız ve kaba davranma, azarlama vs. hareketlerde bulunmaya ne denir?

Okey Kamu görevlilerinin, görev yaptıkları birimde, çalışma arkadaşları veya üstleriyle ilgili olumsuz görüşler ile çalışma ortamıyla ilgili olmayan ve hakkında konuşulan kişi hakkında olumsuz düşüncelere neden olabilecek özel bilgileri paylaşmasına ne denir?

Okey Bir kamu hizmetinin sağlanmasında görevi olmadığı halde tanıdıklarının işlerinin yapılmasında diğer kamu görevlilerine ricacı olma, işlemleri bu suretle hızlandırmasına ne denir?

Okey Etiğin yokluğu mu, varlığı mı kolay fark edilir?

Okey Devletin eylem ve işlemlerinin hukuka dayanması ve bu eylem ve işlemlerin bağımsız yargı organlarınca denetlenebilmesi hangi ilke gereği?

Okey Devletin; hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirdiği politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasına ne denir?

Okey Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. Türkiye’nin de üyesi olduğu uluslararası bir ekonomi örgütü kısaltması?

Okey Türk kamu yönetiminde yolsuzluğun nedenleri nelerdir?

Okey Kamu etiğinin genel talepleri nelerdir?

Okey Kamu görevlisinin görev gereği kendisine teslim edilen malı kendi malı gibi kullanması, yolsuzluk türlerinden hangisidir?

Okey Türk kamu yönetimindeki bürokrasiden kaynaklanan yolsuzluk nelerdir?

Okey Klasik kamu yönetimi anlayışını yansıtan durumlar nelerdir?

Okey Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışlarlar nelerdir?

Okey Kamu görevlilerinin ahlak kurallarına uygun davranmasının sağlanmasına yönelik öneriler nelerdir?
Ara
Cevapla
#6
Okey Kamu etiğinin çerçevesini oluşturan nedir?

Okey İnsan haklarının samimi olarak kabul edilmesi, nasıl mümkündür?

Okey İnsan hakları düşüncesinin ahlâkî taleplerinin muhatabı kimlerdir?

Okey İnsan haklarının çıkış noktası ve sebebinin dayanağı nedir?

Okey Bir devletin veya hukuk sisteminin ahlâken meşru sayılabilmesinin asgari koşulu nedir?

Okey Kişinin insan haklarından yararlanabilmesi için zaman ve mekân (coğrafya) sınırı veya koşulu aranamayacağı anlamına gelmesi, insan haklarının hangi yetkisinden gelmektedir?

Okey Yaşam hakkının, kişi özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğünün en büyük tehdidi kimdir?

Okey Adil yargılanma hakkının unsurları nelerdir?

Okey İnsan hakları özellikle hangi savaştan sonra uluslararası siyasetin en önemli tartışma konularından biri olmuştur?

Okey Devletin insan haklarını koruma kabiliyetiyle meşruiyet iddiasında bulunabilmesi hangi anlayışın sonucudur?

Okey Kişilerin eylemlerine yön verme iddiasında olan ahlâkî talepler ve kurallar nelerdir?

Okey İnsan haklarının etik gerekçelendirmesi hangi sorunun cevabını arar?

Okey Her kültürün kendine has insan hakları anlayışı olabileceğini söyleyen ve evrensellik iddiasına yönelmiş olan eleştiri türü nedir?

Okey Farklı kültürler insan haklarının yorumlanmasında ve detaylandırılmasında farklılık gösterebilir, ancak özü ve ana yapısı itibariyle insan haklarının hangi özelliği tüm dünyada etkin olmasını sağlar?

Okey İnsan haklarına sahip olmanın başlıca dayanağı nedir?

Okey İnsan hakları tanınması neye bağlıdır?

Okey İnsan haklarının özellikleri nelerdir?

Okey Adil yargılanma hakkı çerçevesinde, bir davada tarafların, karşı tarafın sunduğu delil veya dosyada yer alan mütalaalar hakkında bilgi sahibi olma ve bunlar hakkında yorum yapma imkanına sahip olmasına ne denir?

Okey Adil yargılanma hakkı çerçevesinde, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülük açısından tarafların  eşit imkânlara sahip olmasına ne denir?

Okey Mahkemede yargılanma hakkı kapsamında sayılan haller nelerdir?

Okey Yargılamanın aleni yapılması ilkelerine örnekler nelerdir?

Okey Aleniyet ilkesinin sınırlanabilmesine örnekler nelerdir?

çk eklenecek.
Ara
Cevapla


[-]
Tags
soru cevap meslek etiği adalet


Hızlı Menü: